Giáo dục học đại cương phần 1

Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - Hà Thị Mai (biên soạn)

Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1 - Hà Thị Mai (biên soạn)
... Khoa học giáo dục bao gồm hệ thống môn sau : - Lịch sử giáo dục - Giáo dục học - Giáo dục học chuyên biệt - Lý luận dạy học môn Giáo dục học môn khoa học giáo dục nằm khoa học xã hội Giáo dục học ... xuất - Giáo dục có loại : giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội tự giáo dục Trong loại giáo dục giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng hình thành phát triển nhân cách : + Nhà ... phần Giáo dục học đại cương nhằm : - Cung cấp cho người học kiến thức Giáo dục học – với tư cách khoa học - Phản ánh thành tựu khoa học giáo dục giới Việt Nam, xu hướng phát triển giáo dục - Bồi...
 • 29
 • 2,145
 • 20

Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 - Hà Thị Mai (biên soạn)

Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2 - Hà Thị Mai (biên soạn)
... cấp học, trường học hay ngành học, cụ thể học, giáo dục đặt bốn vấn đề bản: - Giáo dục để làm gì? -> Mục tiêu giáo dục - Giáo dục gì? -> Nội dung giáo dục - Giáo dục nào? -> Phương pháp giáo dục ... NHÀ GIÁO VIỆT NAM Luật giáo dục Việt Nam thống cách gọi người làm công tác giảng dạy giáo dục học sinh sở giáo dục NHÀ GIÁO Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục ... Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam thời cận đại, NXB Giáo dục, 20 06 Babanxki Iu.K, Giáo dục học, NXB Giáo dục Matxcơva, 1985 Phan Bình, Văn hoá - Giáo dục - Con người Xã hội, NXB Giáo dục, 20 00 Nguyễn...
 • 33
 • 869
 • 13

TRẮC NGHIỆM PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

TRẮC NGHIỆM PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
... xã hội.* d Giáo dục tái sản xuất hoạt động sống khác xã hội Câu 9: Ở đâu có người, có giáo dục vì: a Giáo dục hoạt động có mục đích người b Giáo dục hoạt động có ý thức người c Giáo dục chức đặc ... Câu 8: Giáo dục điều kiện thiếu để trì phát triển đời sốngcủa người, xã hội loài người vì: a Giáo dục tái sản xuất nhu cầu lực người b Giáo dục tái sản xuất sức mạnh chất người c Giáo dục tái ... cho học sinh d Xác định quy luật việc giảng dạy học tập môn học để từ xây dựng nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học môn cho phù hợp Câu 31: Việc học môn GDH đại cương...
 • 15
 • 15,181
 • 534

Tài liệu Giáo trình tin học đại cương - Phần 1 pdf

Tài liệu Giáo trình tin học đại cương - Phần 1 pdf
... Nếu có phần tử nhỏ phần tử thứ đổi chỗ phần tử thứ với phần tử nhỏ Sau lần 2, ta phần tử phần tử thứ vị trí xếp - - Lần (n -1 ) : So sánh phần tử thứ (n -1 ) với phần tử đứng sau phần tử (n -1 ) phần ... − a12 + a − a 32 + L + ( 1) n a n , với n (i =1 n) số nhập từ bàn phím Trình bày kết qua bước lặp (được mô tả trên) để xếp dãy số sau theo thứ tự tăng dần a) 12 13 11 10 10 b) 11 12 13 14 11 Trang ... tính V DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 19 91 [2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết...
 • 11
 • 1,273
 • 9

Đề cương giáo dục học đại cương 1

Đề cương giáo dục học đại cương 1
... phát triển Giáo dục học Việt Nam PGS TS Nguyễn Thị Phương Hoa Đề cương môn học Giáo dục học đại cương I CHUYÊN ĐỀ MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU GIÁO DỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC Sau học xong ... Đề cương môn học Giáo dục học đại cương I 2.3.3 Đạo đức học 2.3.5 Sinh lí học 2.3.4 Mĩ học 2.3.6 Tâm lí học Hình thức thể mối liên hệ Giáo dục học với khoa học khác nhau: • ... Nguyễn Thị Phương Hoa 14 Đề cương môn học Giáo dục học đại cương I CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH Tổng quan chuyên đề Sự phát triển nhân cách 1. 1 Con người 1. 2 Nhân cách PGS TS...
 • 21
 • 1,061
 • 11

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
... chung : (Xem 72, 73, Lut GD) - Nhim v v quyn hn ca ngi GV THCS : (iu 31, 32, iu l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục ... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh; ... trởng cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh, đoàn...
 • 23
 • 540
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG (Hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên THCS)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG (Hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên THCS)
... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh; ... chung : (Xem 72, 73, Lut GD) - Nhim v v quyn hn ca ngi GV THCS : (iu 31, 32, iu l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục ... Thin e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dạy học giáo dục học sinh g) Thực nhiệm...
 • 23
 • 200
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
... quan hoạt động giảng dạy giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm; c) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học, đề nghị khen thởng kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh đợc lên ... l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chơng trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm ... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh;...
 • 23
 • 252
 • 0

Giáo trình tin học đại cương phần 1 đh sư phạm TP HCM

Giáo trình tin học đại cương phần 1  đh sư phạm TP HCM
... khoa học 11 5 3.5 3.5 .1 Thế báo khoa học? 11 6 3.5.2 Kỹ đọc báo khoa học 11 7 3.5.3 Kỹ trình bày báo khoa học 11 8 Chương 4 .1 Thiết kế trình bày báo cáo dạng trình ... Lời tựa đầu năm học 2 011 – 2 012 , Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) – trường ĐH phạm Tp. HCM đảm nhiệm việc giảng dạy học phần Tin Học Đại Cương (THĐC) cho sinh viên năm thứ ... 12 5 Giới thiệu 12 6 4 .1. 1 Trình chiếu gì? 12 6 4 .1. 2 Mục đích trình chiếu 12 6 4 .1. 3 Công dụng trình chiếu 12 6 4 .1. 4 Những công cụ để thực trình...
 • 166
 • 102
 • 0

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 1 TS trần thị lan hương

Giáo trình kinh tế học đại cương phần 1  TS trần thị lan hương
... khoa học xã hội khác triết học, xã hội học, lịch sứ, kinh tế trị, tâm lý học môn học nghièn cứu ngưòi quan hệ xã hội 1. 2 Kinh tể học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học vĩ mô kinh tế học ... án kinh lế Kinh tế học chuân tấc khoa học phân lích maníi, lính dịnh lirợníi * Phân hiệt kinh tế học vi mỏ vù kinh học vĩ mô: - Kinh tế học vi mô khoa học nghiên cứu \'ấn đề kinh tế cụ thể tế ... trưóc thi đoTi vị lao động thứ 11 mang lại thu nhập 45 tạ thóc; đơn vị thứ 12 , 13 , 14 làm lì (bảng ) Bảng 1. 2 Diện tích đất (ha) 10 10 10 10 10 Số lao động 10 11 12 13 14 500 580 640 680 700 80 60...
 • 84
 • 261
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình giáo dục học đại cương phần 1 hà thị mai biên soạngiáo trình giáo dục học đại cương tập 1giáo dục học đại cương tập 1giáo dục học đại cương chuong 1phần 1 giáo dục học đại cươnggiáo trình giáo dục học đại cương 1trắc nghiệm phần giáo dục học đại cươngdua tren co so kien thuc mon giao duc hoc dai cuong hay lam sang to 2 cau tho cua bac ho hien du phai dau la tinh san phan nhieu do giao duc ma nen khang dinh vai tro cua giao duc voi su hinh thanh nhan cachgiáo dục học đại cương 1vị trí vai trò mục tiêu nội dung phần lý luận giáo dục trong môn giáo dục học đại cươngvận dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề trong dạy phần lý luận giáo dục môn giáo dục học đại cươnggiáo dục học đại cươnggiáo dục học đại cươngđề cương giáo dục học đại cươngtrắc nghiệm môn hóa học đại cương phần 1Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 4-HDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 5-BCHTQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-4Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-5Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-6Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-2Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E2-33 Bao cao KT - Unqualified3 Bao cao KT - Unqualified (HN)4. Chuong trinh DHCD 2017 (codong) v01 20170415-HC-tienminh9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT14. Du thao Nghi quyet DHDCD TN 2017 V01 19042017-pc-ngaltt9 tt sua doi bo sung dieu le cong ty10 tt bo sung nganh nghe kinh doanhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-2-CNQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-2-KHQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-2-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-5Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-1-UDQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-3-KH