Bai 33 luyen tap hidrocacbon

Bài 44: Luyện tập hidrocacbon không no

Bài 44: Luyện tập hidrocacbon không no
... hexin-1; hexan Dùng hóa chất sau để nhận chúng A Dung dịch brom AgNO3/NH3 B Dd KMnO4 dung dịch brom C Dd brom dd Ca(OH) D Dd KMnO4 dd Ca(OH)2 của: A Khí CO2 ≥ H2O B Khí CO2 ≤ H2O C Khí CO2 = H2O ... CTPT olefin, biết số nguyên tử cacbon olefin không A C2H4 C4H8 B C3H6 C4H8 C C5H10 C6H12 D C2H4 C4H8; C3H6 C4H8 Cho 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm hidrocacbon mạch hở Chia A thành hai phần nhau: ... Công thức phân tử anken là: A C2H6 C3H8 B C3H4 C4H6 C C2H4 C3H6 D C3H6 C4H8 Trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon khí A H2 với tỷ khối X so với H2 6,1818 Cho X qua Ni đun nóng đến pư hoàn toàn thu hỗn...
 • 2
 • 2,979
 • 46

Bài 33:Luyện tập ankin

Bài 33:Luyện tập ankin
... điểm giống khác cấu tạo, tính chất hoá học anken ankin Sự giống khác anken ankin làm rõ bảng so sánh sau đây: Về tính chất vật lí Anken Giống Ankin - Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng dần theo ... cao -nhiệt độ sôi thấp so với ankin anken t/ứng t/ư VD:M CH≡CVD:M [CH2]2-CH3 = 0,695(g/m3) CH2=C(CH3)2 = 0,63(g/m3) Anken CnH2n(n>=2) Công thức chung Cấu tạo Giống Ankin CnH2n-2(n>=2) -Hiđrocacbon ... Ank-1-in có p/ư thế ion KL KL 2)Sự chuyển hóa lẫn ankan,anken, ankin Ankan -H2,to,xt ANKEN +H2, xt Ni +H2, xt Pd/PbCO3 +H2d, xt Ni, to ANKIN Ví dụ minh hoạ (1) CH3 –CH3 CH2 = CH2 (2) (4) (3) CH≡CH...
 • 8
 • 830
 • 4

Bài 36. Luyện tập Hidrocacbon thơm

Bài 36. Luyện tập Hidrocacbon thơm
... khó h¬n benzen § S Bài tập 2: Khi cho toluen tác dụng với Brom có bột Fe, đun nóng thu sản phẩm là: A o-bromtoluen B p-bromtoluen C m-bromoluen D o-bromtoluen p-bromtoluen Bài tập 3: Phương trình ... (m)5 4(p) Ví dụ: Em cho biết tên chất sau? C2 H5 H3C CH3 Đáp án: 2-etyl-1,4-đimetylbenzen Hidrocacbon thơm có tính chất hóa học chung nào, em kể ra? - Thế ngun tử H vòng bezen (halogen hố, nitro ... 1,2-đimetylbenzen (o-đimetylbenzen) 1,3-đimetylbenzen (m-đimetylbenzen) 1,4-đimetylbenzen (p-đimetylbenzen) Bài tập 5: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng sau: Benzen, stiren, toluen hex-1-in?...
 • 22
 • 312
 • 1

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx
... chất vật lí Tính chất hoá học ứng dụng III -Tổ chức hoạt động dạy học A- Kiến thức cần nhớ: Hoạt động HS viết CTCT dạng tổng quát điền đặc điểm cấu trúc anken, anka-1, 3- ien, ankin vào bảng Hoạt ... cố B- Bài tập: Bài 1: Điền vào bảng sau Hiddrocacbon CTPT Số ngt H Số liên an Số Tổng số kết  vòng  + kan t/ ứng Ankan CnH2n+2 0 0 Monoxicloankan CnH2n 1 Anken CnH2n 1 Ankadien CnH2n-2 2 ... 0 0 Monoxicloankan CnH2n 1 Anken CnH2n 1 Ankadien CnH2n-2 2 Ankin CnH2n-2 2 Oximen C10H16 3 Limonen C10H16 Bài tập từ 1-8 / SGK ...
 • 4
 • 2,642
 • 30

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO pps

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO pps
... học, số oxi hoá clo tăng - HS lấy thí dụ PTHH minh hoạ Hợp chất clo Hoạt động 2: - HS lấy thí dụ hợp chất clo có số oxi hoá - 1, + 1, + 3, + 5, + rút kết luận: + Hợp chất clo clo có số oxi hoá ... mạnh: + Hợp chất clo clo có số oxi hoá - thể tính khử - HS nêu tính chất hoá học axit HCl tính axit mạnh tính khử gốc clorua Lấy thí dụ PTHH Điều chế Hoạt động 3: - HS nêu nguyên tắc điều chế clo, ... dụ PTHH - HS so sánh phương pháp điều chế clo PTN công nghiệp B) BÀI TẬP GV chia HS lớp thành nhóm học tập, tiến hành giao tập cho nhóm HS Hoạt động 4: Nhóm 1: giải tập SGK Nhóm 2: giải tập SGK...
 • 19
 • 2,427
 • 14

bài giảng hóa học 11 bài 33 luyện tập ankin

bài giảng hóa học 11 bài 33 luyện tập ankin
... 1) Những điểm giống khác cấu tạo, tính chất hoá học anken ankin Sự giống khác anken ankin làm rõ bảng so sánh sau đây: Về tính chất vật lí Anken Ankin Giống - Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tăng ... 2)Sự chuyển hóa lẫn ankan,anken, ankin ANKAN -H2,to,xt ANKEN +H2, xt Ni +H2, xt Pd/PbCO3 +H2d, xt Ni, to ANKIN Ví dụ minh hoạ (1) CH3 –CH3 CH2 = CH2 (2) (4) (3) CH≡CH Phương trình hoá học • 1) CH3-CH3 ... vị trí liên kết bội Khác -Có liên kết đôi -Có đồng phân hình học Tính chất hoá học Giống Khác -Có liên kết ba -Ko có đồng phân hình học -Cộng hiđro - cộng brom (d2) - cộng HX theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop...
 • 8
 • 3,196
 • 8

bài giảng hóa học 11 bài 36 luyện tập hiđrocacbon thơm

bài giảng hóa học 11 bài 36 luyện tập hiđrocacbon thơm
... TẬP nghiệm Bà Tập Trắc Câu 1.Stiren có CTPT C8H8 có CTCT: C6H5 – CH=CH2 Nhận xét đúng? A Stiren đồng đẳng benzen B Stiren đồng đẳng etilen C Stiren hiđrocacbon thơm D Stiren hiđrocacbon không ... i TậpTẬP nghiệm Bà BÀI Trắc Câu Phản ứng sau không xảy ra: A Benzen + Cl2 (as) B Benzen + H2 (Ni, p, to) C Benzen + Br2 (dd) D Benzen + Br2 (xt bột Fe),t0 Đ.AN DẶN DÒ XEM LẠI BÀI LUYỆN TẬP ... + 2MnO2 + KOH CH = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O Kết tủa vàng + H2O CHOH - CH2OH +2MnO2 + 2KOH Bài 3: Viết PTPU hóa học hoàn thành chuổi phản ứng sau: 1500 C a/ CH4 → ?      →  600 C b/ C2H2...
 • 18
 • 1,643
 • 0

bài 36. luyện tập hidrocacbon thơm

bài 36. luyện tập hidrocacbon thơm
... nêu tính chất hóa học chung Cách đánh số cho tổng hệ số của hidrocacbon thơm nhánh nhỏ HS thảo luận: Tính chất hóa học chung hidrocacbon thơm a) Phản ứng nguyên tử H vòng benzen + Halogen hóa ( ... cập bài: - Đặc điểm cấu trúc, đồng phân ankylbenzen - Tính chất hóa học ankylbenzen - Sự giống khác tính chất liên kết π anken benzen Bài tập nhà BT SGK trang 162 * Đốt cháy hoàn toàn 1,3 g hidrocacbon ... ứng cộng Br2, HBr, H2O vào lk đôi, ba nhánh vòng benzen Hoạt động Viết CTCT gọi tên hidrocacbon HS đưa kết quả: thơm có CTPT C8H10, C8H8 Trong số CH3 CH3 đồng phân phản ứng với: dung dịch Br2, HBr?...
 • 4
 • 229
 • 0

ôn tập nhóm VIIA halogen bài 33 luyện tập về clo và hợp chất của clo

ôn tập nhóm VIIA halogen bài 33 luyện tập về clo và hợp chất của clo
... kim loại đến số oxi hóa cao Clo Clo Tác dụng với đơn chất b) Tác dụng với phi kim     as     Clo không phản ứng với C     Clo Tác dụng với hợp chất         Hợp chất Clo   Nhận biết Dùng AgNO3 ... axit mạnh, axit đặc “bốc khói” không khí ẩm HCl có đầy đủ tính chất axit         Hợp chất Clo   Hợp chất có oxi clo như: Nước Javen (NaClO +NaCl + Clorua vôi ( Muối clorat () => Chúng có tính oxi ... thể tính khử Bài tập Câu Hoàn thành sơ đồ sau ( viết PTHH, số oxi hóa) a     HCl               KClO Bài tập         Bài tập • đpnc đpdd   Hoặc       Bài tập               Hoặc Bài tập Câu Hoàn...
 • 43
 • 240
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... khác Bài tập (SGK) II Bài tập: Bài tập 2: - Dùng dung dịch AgNO3/NH3 ta nhận biết hex-1-in - Dùng dung dịch KMnO4 nhận biết stiren điều kiện thường, nhận toluen đun nóng Bài tập 3: Bài tập 4: ... Hoạt động 3: Bài tập 2: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt chất lỏng sau: Benzen, stiren, toluen, hex-1-in GV hướng dẫn HS dựa vào đặ điểm cấu tạo chất để xác định thuốc thử: Bài tập 3:Viết ... - Nhóm 3:Etylbenzen với Cl2(đk ánh sáng), với dung dịch KMnO4 (to); - Nhóm 4: stiren với dd Br2 Từ rút tính chất hoá học chung hidrocacbon thơm? GV cho HS làm tập: Câu hỏi: Cho A đồng đẳng benzen...
 • 5
 • 49
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin

Giáo án Hóa học 11 bài 33: Luyện tập Ankin
... CH2=CH-C=CH Bài tập 6: Theo phiếu học tập số 8: Học sinh giải chọn đáp Chọn đáp án C án, giáo viên kiểm tra lại c Củng cố luyện tập: (4 phút) - Làm tập 2/145 SGK lớp d Hướng dẫn học sinh học nhà: ... ↑+H2,Pd/PbCO3 H2 ANKIN CH3-CH3 -Ni,t0-> C2H2 + H2 CH2=CH2 -Ni,t0-> C2H2 +H2 Phiếu học tập số 3: C2H2 + 2H2 -Ni,t0-> C2H6 C2H2 + H2 -Pd/PbCO3-> C2H4 II Bài tập luyện tập: Bài tập 1: Theo phiếu học tập Bằng ... có số đồng phân ankin là: (3) C4H4 + H2 -Pd/PbCO3-> A B C D C4H6 Bài tập 3: Theo phiếu học tập 5: Đáp án : A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phiếu học tập số 6: (4) nCH2=CH-CH=CH2...
 • 4
 • 260
 • 1

Bài soạn Luyện tập AV8, 9 Tập 33

Bài soạn Luyện tập AV8, 9 Tập 33
... and Kuala Trenganu All these places have indeed made my country an interesting place to live in 19 Talk about an incident you will never forget Certain incidents so impress us that they leave an ... what it was before; and it is realized that a country could hardly progress without world trade 29 Talk about the things you like most There are so many things around us that one finds it hard ... home, I began to think of the struggle for life and savagery that lurks beneath peaceful scenes 33 Tell about a visit to a famous city A few months ago my father and I visited Singapore, one of...
 • 19
 • 221
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc
... sau : a-Toluen,hept-en heptan tương tự với brôm vị trí ortho , para b-Etylbenzen , vinylbenzen vàvinylaxetilen -Giải - a- Dùng dd KMnO4 -Giáo viên: -Hept-en làm ... crăckinh không? Tại sao?Cho ví dụ Trả lời: không ( dựa vào khái niệm SGK giải thích) Nội dung luyện tập : A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hoạt động thầy Hoạt động trò Hidrocacbon Hidrocacbon Hid Đặc thơm no khô ... thích ) dịch KMnO4 b- Dùng dung dịch KMnO4 (giáo viên hướng dẫn) -Vinylbenzen vinylaxetilen làm màu dd KMnO4 điều b- (Học sinh làm theo hướng dẫn giáo viên) -5 /198 Dầu...
 • 14
 • 2,074
 • 33

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU ppsx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU ppsx
... 2 Học sinh : - Học bài, ôn lại kiến thức chương - Dụng cụ học tập III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : ( Lồng tiết học ) * Đặt vấn đề vào : (1p) Nhằm củng cố lại số kiến ... 0,6 : :  0,2 : 0,  : M C M H 12 = 1:3 x =1,y=3 b)Vậy công thức TQ: ( CH3)n Vì MA < 40  15n < 40 n = vô lý + Tính toán suy x y thay n = vào CTTQ  CTPT A C2H6 c) A không làm màu + Tính toán ... 8,8.12  2 ,4( g) 44 M H2  5 ,4. 2  0,6(g) 18 mC + mH = 2 ,4 + 0,6 = 3(g) A gồm C H Gọi CTTQ A : (CxHy)n + Nếu mC + m H2 =mA tỉ A Lập có C H + Đặt CTTQ A (CxHy)n + Lập tỉ lệ x: y lệ : x : y = m C...
 • 6
 • 4,059
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 44 luyện tập hiđrocacbon không no potxbai 33 luyen tap ve clobài 33 luyện tập ankinbài 44 luyện tập hiđrocacbon không nogiáo án bài luyện tập hidrocacbon thơmtiết 33 § bài 19 luyện tập phản ứng oxi hoá khửbài giảng luyện tập đơn thứcbài giảng luyện tập phi kimbài giảng luyện tập tả cảnhbài giảng luyện tập oxiluyện tập hiđrocacbon thơmbài văn luyện tập giới thiệu địa phươngbài giảng luyện tập giới thiệu địa phươngbài 42 luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenolbài giảng luyện tập viết đoạn văn thuyết minhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây