Đại cương về giáo dục trẻ khiếm thính phần 2

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH
... cho trẻ khiếm thính, giao tiếp với trẻ khiếm thính - Về thái độ: có thái độ trân trọng khả giá trị trẻ khiếm thính, tôn trọng, khích lệ trẻ học tập; yêu nghề, tận tâm với giáo dục trẻ khiếm thính; ... giao tiếp trẻ khiếm thính tình hình giáo dục trẻ khiếm thính Việt Nam - Về kỹ năng: Sinh viên trình bày hiểu biết quan điểm vấn đề liên quan đến giáo dục trẻ khiếm thính, biết kỹ để hỗ trợ thính ... cho trẻ khiếm thính Việt Nam 46 4.2.3 Hệ thống giáo dục cho trẻ khiếm thính Việt Nam 48 III Tài liệu tham khảo -2- I ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM...
 • 52
 • 1,054
 • 4

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ
... khiếm thị Chương Giáo dục trẻ khiếm thị Việt Nam 4.1 Tình hình giáo dục trẻ khiếm thị Việt Nam 4.1.1.Sự phát triển giáo dục trẻ khiếm thị Việt Nam trước năm 1945 4.1.2 Sự phát triển giáo dục trẻ khiếm ... thức giáo dục trẻ khiếm thị Việt Nam Hiện nay, giáo dục cho trẻ khiếm thị Việt Nam theo hai mô hình chính: Giáo dục chuyên biệt Giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thị phương thức giáo dục ... Bài giảng Đại cương giáo dục trẻ khiếm thị, Khoá đào tạo cử nhân giáo dục trẻ khiếm thị 2001 –2003 Đặc điểm nhận thức trẻ khiếm thị, Trung tâm nghiên cứu trẻ có tật, Viện Khoa học giáo dục, 1999...
 • 53
 • 2,846
 • 3

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 11 potx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 11 potx
... Hoàng Yến (2006), Đại cương giáo dục trẻ khiếm thính, NXB Đại học Sư phạm Hà nội Giáo dục trẻ khiếm thính trường chuyên biệt (2000), Tổ chức giáo dục trẻ khiếm thính, Khoa Giáo dục Đặc biệt, tài ... tài liệu giảng Trần Thị Thiệp, Thính học giáo dục, Khoa Giáo dục Đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Hà nội Nguyễn Quang Uẩn (2000), Tâm lý trẻ khiếm thính, Đại học Sư phạm Hà nội, tài liệu giảng ... học Sư phạm Hà nội, tài liệu giảng Wenys (1995), Các cách tiếp cận giao tiếp, Tổ giáo dục khiếm thính, Khoa giáo dục đặc biệt, tài liệu dịch - 50 - ...
 • 2
 • 195
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 10 pdf

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 10 pdf
... chức 4.2 Tình hình giáo dục trẻ khiếm thính Việt Nam 4.2.1 Tình hình chung - 45 - Cho đến nay, số lượng trẻ khiếm thính độ tuổi học Việt Nam chưa thống kê xác Theo ước tính trẻ khiếm thính nặng ... thống giáo dục cho trẻ khiếm thính Việt Nam 4.2.3.1 Chương trình dạy trẻ trường/trung tâm chuyên biệt Việc xây dựng nội dung chương trình giảng dạy cho trường dạy trẻ khuyết tật nói chung trẻ khiếm ... tính đến năm 1999, sở giáo dục cho trẻ khiếm thính nước ta tổng hợp bảng sau: Bảng 2: Các sở giáo dục trẻ khiếm thính Việt Nam TT Loại hình Số lượng Số học sinh Số giáo viên Trường 30 572 226 Trung...
 • 5
 • 308
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 9 pptx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 9 pptx
... ý thức hệ - 42 - Chương TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Ở VIỆT NAM 4.1 Sự phát triển giáo dục trẻ khuyết tật nói chung Việt Nam Nếu giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật hình thành phát triển ... dạy trẻ điếc cô giáo dạy phương pháp ngôn ngữ cử điệu Năm 190 3, ông Nguyễn Văn Chí (người mù) Pháp thành lập trường dạy trẻ mù bệnh viện Chợ Rẫy (Sài Gòn) Sau Sài Gòn cũ có trường dạy trẻ khiếm ... Vì vậy, với cha mẹ đứa trẻ nhiệm vụ giao tiếp đem lại khả ngôn ngữ cho trẻ bị điếc dễ dàng họ sử dụng dấu hiệu Điều giáo viên dạy trẻ khiếm thính Những dấu hiệu sử dụng lớp học...
 • 5
 • 141
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 8 pdf

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 8 pdf
... song ngữ, họ tin trẻ bị điếc có khả học ngôn ngữ trẻ có thính giác bình thường việc “đánh thức” khả trung tâm trình giáo dục trẻ bị điếc Tuy nhiên, họ lại tin tiềm học ngôn ngữ trẻ bị điếc thực ... hình giáo dục phương pháp giao tiếp mà trẻ điếc nên có riêng phương pháp song ngữ Tuy nhiên, xét phương pháp song ngữ, vấn đề “quyền định” thực vấn đề đáng quan tâm - Tiếp cận chương trình giáo dục ... tổng thể, việc cho số trẻ bị điếc vượt qua “hàng rào âm thanh” chưa đủ để chứng minh cho phương pháp giáo dục- phương pháp cho số đông trẻ bị điếc hết hy vọng chữa khỏi tốt trẻ bị điếc phải vượt...
 • 5
 • 217
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 7 ppsx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 7 ppsx
... biệt Nếu trẻ bị điếc có phương tiện khuếch đại âm tốt có kinh nghiệm việc phát triển ngôn ngữ địa điểm giáo dục trẻ yếu tố quan trọng Việc hỗ trợ trường học đặc biệt tiếp tục nhà giáo dục môi ... nghiên cứu gần trẻ em giáo dục lời nói Đầu tiên nghiên cứu Mỹ Geers Moog (1989) 100 trẻ điếc độ tuổi 16, 17 Những nghiên cứu Anh Harrison, Simpson Stuart (1991) 86 trẻ bị điếc đại diện cho nhiều ... tiếng thông dụng, trẻ học số lượng không phù hợp giảng giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị khiếm khuyết học tập Cummmis nhấn mạnh đến việc tiếp thu hai ngôn ngữ không dẫn tới khiếm khuyết học tập...
 • 5
 • 213
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần pptx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần pptx
... trường giáo dục tạo nhiều kinh nghiệm cho trẻ bị điếc việc có ngôn ngữ nói có chất lượng Tuy nhiên, học đọc học viết mục tiêu giáo dục người thích sử dụng ngôn ngữ nói tin trẻ bị điếc (cũng trẻ ... phương thức 3.1.2 Các phương tiện giao tiếp trẻ khiếm thính Trẻ khiếm thính bị thính lực mức độ nhẹ có khả giao tiếp ngôn ngữ nói gần trẻ bình thường Trẻ bị thính lực mức độ vừa có khả sử dụng ... hiểu ngược lại người nói trẻ không hiểu Nhu cầu giao tiếp trẻ khiếm thính phát triển, ngôn ngữ lời bị hạn chế khiếm khuyết gây Cho nên trẻ khiếm thính phải sử dụng phương tiện giao tiếp khác để...
 • 5
 • 200
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 5 docx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 5 docx
... tông 0,06 0,06 0, 05 0, 05 0,02 2, 25 4,9 52 , 75 28,0 28,0 ∑αj Aj 0,1 35 0,294 2,638 1,4 0 ,56 5, 332 0,16 V 0,16 x 84 = = 2 ,52 (giây) 5, 332 ∑αj Aj Như vậy, thời gian vang dội phòng 2 ,52 giây RT = Ảnh ... 0,0 0,4 1,2 Trẻ bình thường 95% 92% 76% YÊN TĨNH Trẻ điếc 83% 74% 45% Trẻ bình thường 80% 71% 54 % S/ N = +6 Trẻ điếc 60% 52 % 27% * Ở Việt Nam (1992) khảo sát 15 lớp 10 trường dạy trẻ điếc cho ... Người nghiên cứu Mẫu giáo Tiểu học Nhà trẻ Sanders - 19 65 69dB 59 dB Blair - 1977 72dB 65dB Smyth - 1972 72dB Moody - 1989 75dB 65dB Sinclair+Riggs - 1984 63dB Toe - 1986 53 dB - 21 - Trung học...
 • 5
 • 177
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 4 pdf

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 4 pdf
... tầng nhau, để khuếch đại điện áp xoay chiều thu nhận từ hai đầu phận biến vào hay micro - loa tai: Mà điện áp xoay chiều khuếch đại, lại biến đổi thành dao động sóng âm, khuếch đại lên theo tỷ lệ ... điều chỉnh Âm vào Micro Bộ phận khuếch đại Loa Âm Nút tắt/mở Pin - Micro: Thu nhận âm biến đổi từ tín hiệu âm học thành tín hiệu điện tử - phận khuếch đại (amply): Thường cấu tạo bóng bán dẫn ... 70 dB 70 dB - 40 00 Hz 8000 Hz Vì thế, không ghi ngưỡng nghe hay nhiều tần số có nghĩa thính giác người bệnh tần...
 • 5
 • 164
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 3 pps

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 3 pps
... chung trẻ điếc Độ tuổi lớn khoảng cách trẻ điếc trẻ nghe lớn Thực tế, bù đắp đáng kể tạo điều kiện giáo dục đặc biệt phù hợp cho trẻ điếc Nếu trước dạy nói cho trẻ điếc bắt đầu vào thời gian trẻ ... Vốn từ trẻ tích luỹ Vào độ tuổi, vốn từ trẻ bình thường vào khoảng 30 0 từ, tuổi khoảng 1000 từ, từ đến tuổi gần 30 00 từ Quả vậy, thời kỳ trẻ hiểu sử dụng từ ngữ độc đáo Trong trình tập nói, trẻ ... ngữ công cụ giao tiếp 1.2 .3 Đặc điểm trí nhớ trẻ khiếm thính Ta biết vào lúc gần tròn tuổi, trẻ bắt đầu ghi nhớ từ Tuy nhiên, ghi nhớ mang tính tự phát chủ định Ở trẻ khiếm thính việc ghi nhận...
 • 5
 • 274
 • 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 2 docx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 2 docx
... 1.1 .2. 2 Phân loại nhóm trẻ khiếm thính Để hiểu sâu sắc đắn trẻ khiếm thính, cần phải phân loại nhóm trẻ khiếm thính góc độ tâm lý giáo dục Điều có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn giáo dục trẻ, ... quần áo nhanh so với trẻ bình thường - So sánh tranh vẽ trẻ khiếm thính với trẻ bình thường thấy tranh vẽ trẻ khiếm thính có nội dung phong phú, tỷ mỉ đặc biệt vẽ người, trẻ khiếm thính thường ... ngữ - Trẻ sức nghe giai đoạn đầu phát triển ngôn ngữ - Trẻ sức nghe ngôn ngữ hình thành 1.1 .2. 5 Phân loại trẻ theo mức độ phát triển ngôn ngữ - Trẻ điếc ngôn ngữ (mà thường gọi trẻ điếc câm) trẻ...
 • 5
 • 295
 • 4

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 1 pps

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH Phần 1 pps
... thính Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRẺ KHIẾM THÍNH (7 tiết) 1. 2 Tật điếc/ khiếm thính 1. 1 .1 Khái niệm tật điếc/ khiếm thính 1. 1.2 Các loại điếc 1. 1.3 Các nguyên nhân gây điếc 1. 2 Một số đặc ... tâm lý trẻ khiếm thính 1. 2 .1 Đặc điểm cảm giác - tri giác trẻ khiếm thính 1. 2.2 Đặc điểm ngôn ngữ trẻ khiếm thính 1. 2.3 Đặc điểm trí nhớ trẻ khiếm thính 1. 2.4 Đặc điểm tư - tưởng tượng trẻ khiếm ... hiểu biết cần thiết giáo dục trẻ khiếm thính: đặc điểm trẻ khiếm thính, vấn đề hỗ trợ trẻ khiếm thính thính học, cách tiếp cận giao tiếp trẻ khiếm thính tình hình giáo dục trẻ khiếm thính Việt Nam...
 • 5
 • 514
 • 3

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ Phần 11 pps

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ Phần 11 pps
... Đại cương giáo dục trẻ khiếm thị, Khoá đào tạo cử nhân giáo dục trẻ khiếm thị 2001 –2003 Geert Wiliam van Delden, Bài giảng môi trường công nghệ phương tiện trợ thị, Khoá đào tạo cử nhân giáo dục ... nhân giáo dục trẻ khiếm thị 2001 –2003 3.Đặc điểm nhận thức trẻ khiếm thị, Trung tâm nghiên cứu trẻ có tật, Viện Khoa học giáo dục, 1999 Phạm Minh Mục, Giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thị, Tài liệu ... tiến trẻ khiếm thị trường, lớp nhà Từ việc đánh giá kết hoạt động nhóm, giáo viên chủ nhiệm với nhóm điều chỉnh hoạt động cho giai đoạn III TÀI LIỆU THAM KHẢO Geert Wiliam van Delden, Bài giảng Đại...
 • 3
 • 145
 • 0

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ Phần 10 ppsx

ĐẠI CƯƠNG VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THỊ Phần 10 ppsx
... thức giáo dục trẻ khiếm thị Việt Nam Hiện nay, giáo dục cho trẻ khiếm thị Việt Nam theo hai mô hình chính: Giáo dục chuyên biệt Giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khiếm thị phương thức giáo dục ... dạy trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên - Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng - 46 - -… Giáo dục hòa nhập Giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị phương thức giáo dục trẻ khiếm thị học với trẻ bình ... chuyên biệt trẻ khiếm thị - Là quan điểm đánh giá trẻ khiếm thị, coi trẻ trẻ thấp kém, khả sống học tập trẻ khác Điều dẫn đến cách tổ chức giáo dục: tách trẻ khỏi cộng đồng, phương pháp giáo dục đặc...
 • 5
 • 341
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đại cương về giáo dục trẻ khiếm thịđại cương giáo dục trẻ khiếm thínhkế hoạch giáo dục trẻ khiếm thínhmục tiêu giáo dục trẻ khiếm thínhtrung tâm giáo dục trẻ khiếm thính thuận anphương pháp giáo dục trẻ khiếm thínhđề tài nghiên cứu về giáo dục trẻ khuyết tật năm 20112020đại cương về đạo đức kinh doanhluật bảo vệ giáo dục trẻ emđại cương về độ đụcphương pháp giáo dục trẻ khiếm thịtài liệu giáo dục trẻ khiếm thịquy định về giáo dục trẻ khuyết tậtsáng kiến kinh nghiệm về giáo dục trẻ khuyết tậtđại cương về đạo đức y học và đạo đức người thầy thuốc việt namCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm