Bài giảng lí luận dạy học đại học GV nguyễn ánh hồng

Bài giảng luận dạy học hiện đại

Bài giảng Lí luận dạy học hiện đại
... KHÁI NIỆM phương pháp dạy học cho phép người học chuẩn bị giảng dạy học, phần học cho người khác Không nên nhầm lẫn Học thông qua học dạy với thuyết trình người học Người học không truyền tải ... cấu trúc chương trình Đổi mới, đại hóa ND dạy học • phù hợp với xu giáo dục giới Tinh giản nội dung dạy học Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học? Phương pháp dạy học là… Phương pháp DH có đặc ... thuyết học tập, vận dụng dạy học môn, ví dụ minh họa cụ thể So sánh mô hình LLDH (truyền thống –tích cực); vận dụng dạy học môn, ví dụ minh họa cụ thể CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG DẠY HỌC NỘI DUNG DẠY HỌC...
 • 19
 • 457
 • 3

Bài giảng tham luan day hoc

Bài giảng tham luan day hoc
... trờng để tham mu với BGĐ trao thởng khích lệ tổ chức toạ đàm học tập gơng tốt Trên vài ý kiến tham gia bàn luận trớc hội nghị, mong nhận đợc ý kiến đóng góp, đồng chí để tự tin việc thực hoá tham ... công tác TN trờng học năm 2009- 2010 đợc tín nhiệm giao nhiệm vụ tham luận vấn đề nhạy cảm quan trọng trờng học Trớc trình bày tham luận xin đợc phép kính chúc quý vị đại biểu, đồng chí mạnh ... mặc quy định đến trờng, tham gia dọn vệ sinh lớp học, khu vệ sinh trờng, xây dựng môi trờng học tập tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá, giáo dục ý thức tập thể qua việc tham gia đầy đủ nhiệt tình...
 • 5
 • 233
 • 0

bài giảngluận dạy học

bài giảng lý luận dạy học
... khiển hoạt động học tập nhằm thực nhiệm vụ dạy học Câu hỏi 1: Trong trình dạy học, vai trò người thầy với hoạt động dạy là: a Người tổ chức trình dạy học b Người điều khiển trình dạy học c Người ... HĐ dạy học ? Nêu đặc điểm HĐ dạy học * Những đặc điểm HĐ dạy GV: HĐ dạy HĐ lãnh đạo, tổ chức, điều khiển HĐ học tập HS, giúp HS tìm tòi khám phá tri thức, thể hiện: + Đề MĐ, yêu cầu học ... CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ? Bản chất trình dạy học gì? Tại sao? - Bản chất trình dạy học trình nhận thức độc đáo học sinh vai trò chủ đạo giáo viên - Qúa trình nhận thức học sinh có tính độc...
 • 195
 • 1,317
 • 3

TÀI LIỆU BÀI GIẢNGLUẬN DẠY HỌC

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG LÝ LUẬN DẠY HỌC
... Mager mục tiêu dạy học lời phát biểu mô tả kết thay đổi có tính mong muốn người học sau trình dạy học2 Theo Chr Moeller: mục tiêu dạy học mô tả trạng thái người học sau trình dạy học đạt được.3 ... mục tiêu dạy học b Mục tiêu kỹ (psychomotorish): Phân loại nục tiêu dạy học nhận thức thái độ có giá trò lớn việc lập chương trình hoạt động dạy học thuyết Tương tự, mục tiêu dạy học tâm vận ... vây dạy học cần kết hợp sử dụng phương tiện dạy học 3.2 M T S BI N PHÁP T NG HI U QU D Y H C Như phân tích phần trên, phương tiện day học đóng vai trò quan trong qua trình dạy học Nó làm cho học...
 • 107
 • 381
 • 0

Đề cương bài giảngluận dạy học

Đề cương bài giảng Lý luận dạy học
... bước định trình dạy học Chương 2: Tính quy luật nguyên tắc dạy học Posted by thienhaxanh2405 on 15th March and posted in Bài học, luận dạy học Tính quy luật 1.1 trình dạy Khái học niệm - Quy ... nguyên tắc dạy học? Để xây dựng nguyên tcắc dạy học cần dựa sở nào? Trình bày nội dung phương hướng thực nguyên tắc dạy học Trình bày mối liên hệ nguyên tắc dạy học Chương 3: Nội dung dạy học Posted ... March and posted in Bài học, luận dạy học Khái 1.1 Khái quát niệm về nội NDDH dung dạy ND học học vấn 1.1.1 NDDH: Là tổ hợp cách thức hoạt động, thao tác với nội dung học vấn chủ thể QTDH...
 • 64
 • 282
 • 0

Bài giảng Tâm lý y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương

Bài giảng Tâm lý y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương
... TRÌNH TÂM LÝ(I) - Qúa trình nhận thức - Quá trình tình cảm - Quá trình ý chí TRẠNG THÁI TÂM LÝ(II) - Sự ý - Tâm trạng - Sự ganh đua ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ( III) - Xu hƣớng - Năng lực - Khí chất - Tính ... ĐẠI CƢƠNG VỀ TÂM LÝ HỌC & TÂM LÝ HỌC Y HỌC Gv NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG MỤC TÊU  Nêu đƣợc định nghĩa, khái niệm, đối tƣợng nghiên     cứu nhiệm vụ tâm học Nêu đƣợc chất, đặc điểm, ... tƣợng tâm ngƣời  Các quy luật phát sinh, biểu phát triển tƣợng tâm  Cơ chế hình thành tƣợng tâm 4 NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC  Tâm hoạt động não , muốn nghiên cứu tƣợng tâm phải...
 • 66
 • 367
 • 1

Bài giảng nhập môn tin học GV nguyễn thị thảo

Bài giảng nhập môn tin học  GV nguyễn thị thảo
... quan môn học (tiếp)  Tài liệu môn học Giáo trình “NHẬP MÔN TIN HỌC” (Dùng cho sinh viên Nông nghiệp khối B) Tác giả: ThS Đỗ Thị Mơ – TS Dương Xuân Thành Phần I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Thông tin tin ... khoa học Pháp đưa định nghĩa: Tin học môn khoa học xử lý hợp lý thông tin, đặc biệt thiết bị tự động, thông tin chứa đựng kiến thức loài người lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế xã hội” Tin học môn học ... Xuân Thành Phần I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Thông tin tin học 1.1 Thông tin 1.2 Tin học 1.3 Đơn vị thông tin tin học 1.4 Mã hóa thông tin tin học Các hệ đếm máy tính 2.1 Các hệ đếm 2.2 Chuyển số hệ...
 • 53
 • 55
 • 0

bài giảng thương mại điện tử chương 1 - gv.nguyễn thị hồng vân

bài giảng thương mại điện tử chương 1 - gv.nguyễn thị hồng vân
... study 10 11 12 Dell eCollaboration Amazon.com B2B P&G - n7 - p74 Covisint - nhúm a Hi p76 Asite, GTN, Chemconect - n4 - p78 General Motor eSCM, B2B - n3 - 84 Cisco elearning - n1 - p86 7-Eleven ... - n3 - 84 Cisco elearning - n1 - p86 7-Eleven n5 - p88 eBay n2 - p 91 Search war - Nhúm a Chin - p95 Cigna Wal-mart Click and mortal Dell - eCollaboration Minh hoạ: Quy trình kinh doanh DELL ... Cỏc dch v ca Google Phng thc kinh doanh ca Google Gii thiu v Google Thnh lp: 19 98 Nhõn viờn16.805 ( 31 thỏng 12 , 2007) Cỏc dch v ca Google Sn phm chớnh ca cụng ty ny l cụng c tỡm kim Google,...
 • 57
 • 486
 • 2

bài giảng thương mại điện tử chương 2 - gv.nguyễn thị hồng vân

bài giảng thương mại điện tử chương 2 - gv.nguyễn thị hồng vân
... t - Sn xut theo n hng ca khỏch hng: Build to order - Hp tỏc gia nh sn xut linh kin v lp rỏp VD: Dell - Marketing theo i tng KH - Nghiờn cu th trng in t - Qung cỏo in t - Tng tỏc vi khỏch hng - ... GI TR Mua sm trc tuyn - Mua nguyờn liu trc tuyn (sn xut ụ tụ, mỏy bay ) - u thu trc tuyn mua nguyờn liu - VD: Covisint -Qun tr t hng trc tuyn - Ký kt hp ng t ng qua mng - Qun tr quỏ trỡnh thc ... doanh nghip - a im (thnh ph) Kt qu tỡm kim - Tờn cụng ty a ch Email Gii thiu, tel, fax Website www.jetro.go.jp Cụng c tỡm kim: - T khúa - Tờn doanh nghip - a im (thnh ph) Kt qu tỡm kim - Tờn cụng...
 • 83
 • 2,408
 • 2

bài giảng thương mại điện tử chương 3 - gv.nguyễn thị hồng vân

bài giảng thương mại điện tử chương 3 - gv.nguyễn thị hồng vân
... mạng (e-mail, chat, forum ) Thanh toán, giao hàng truyền thống Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử Nội dung Hợp đồng điện tử - P1 03 Thanh toán điện tử - p 130 Chữ ký điện tử - p4 73 Luat ... chinh TMDT Hợp đồng điện tử Tổng quan hợp đồng điện tử  Một số hợp đồng điện tử phổ biến  Một số điểm cần lưu ý sử dụng hợp đồng thương mại điện tử  1.1 Tổng quan Hợp đồng điện tử   Điều 11, ... tử Vai trò toán điện tử  Các phương thức toán điện tử  Quy trình toán điện tử B2B  Quy trình toán điện tử B2C  2.1 Vai trò Thanh toán điện tử 2.2 Các bên tham gia toán điện tử Chủ sở hữu thẻ/...
 • 49
 • 1,097
 • 0

Sử dụng tư liệu thu được từ hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên để biên soạn bài tập dùng vào dạy học phần luận dạy học sinh học ( phần đại cương)

Sử dụng tư liệu thu được từ hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên để biên soạn bài tập dùng vào dạy học phần lí luận dạy học sinh học ( phần đại cương)
... Giáo viên tập Sinh viên giải tập cá nhân/theo nhóm Hình Quy trình sử dụng tập dạy học phần LLDHSH (phần đại cương) Kết luận Sử dụng tập biên soạn từ liệu TTSP sinh viên để tổ chức dạy học phần ... lọc, xếp, chỉnh sửa liệu Soạn tập Hình Quy trình biên soạn tập từ liệu TTSP sinh viên Bƣớc 1: Xác định mục tiêu môn luận dạy học Sinh học (phần đại cương) Mục tiêu chung học phần định hướng ... giải tập này, sinh viên phần hiểu rõ trình tự bước thực soạn, thực soạn cho sáng tạo 2.2 Quy trình biên soạn tập Xác định mục tiêu môn luận dạy học Sinh học Định dạng liệu Thu thập liệu...
 • 9
 • 254
 • 1

bài thu hoạch môn luận dạy học hiện đại

bài thu hoạch môn lí luận dạy học hiện đại
... lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động Quy trình tổ chức dạy ... tạo Mở đầu Các thuyết học tập với tư cách đối tượng nghiên ứu tâm học dạy học mô hình thuyết nhằm mô tả giải thích chế tâm việc học tập Các thuyết học tập đặt sở thuyết cho việc ... dụng lý thuyết học tập dạy học môn Câu Trình bày ví dụ dạy học môn thể vận động hay thuyết học tập? Bài thực So sánh quan điểm bản, ưu điểm giới hạn thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết...
 • 79
 • 2,136
 • 49

Tieu luan : Li luan day hoc hien dai

Tieu luan : Li luan day hoc hien dai
... Trang 34 Tiểu luận : Các phương pháp dạy học vật lí TÀI LI U THAM KHẢO Một số vấn đề lí luận dạy học đại Tác giả : TS Trần Đức Vượng Sách giáo khoa Vật lí 10, 11, 12 Website : www.baigiang.bachkim.vn ... trí đơn giản đến việc sử dụng thí nghiệm có bố trí phức tạp, từ thí nghiệm li n quan tới mối li n hệ đến thí nghiệm li n quan tới nhiều khái niệm, định luật vật lí, thí nghiệm thí nghiệm định ... lí nhiều số li u định lượng rút kết luận cần thiết Thí nghiệm thực hành tổ chức hai hình thức : thí nghiệm thực hành đồng loạt thí nghiệm thực hành cá thể với nhiều phương án khác : nhóm HS tiến...
 • 35
 • 566
 • 3

Gián án luận dạy học hiện đại

Gián án Lí luận dạy học hiện đại
... cấu trúc chương trình Đổi mới, đại hóa ND dạy học • phù hợp với xu giáo dục giới Tinh giản nội dung dạy học Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học? Phương pháp dạy học là… Phương pháp DH có đặc ... KHÁI NIỆM phương pháp dạy học cho phép người học chuẩn bị giảng dạy học, phần học cho người khác Không nên nhầm lẫn Học thông qua học dạy với thuyết trình người học Người học không truyền tải ... gia người học: dự án cho nhóm; dự án cá nhân - Phân loại theo chuyên môn: dự án môn học; dự án liên môn; dự án chuyên môn - Phân loại theo nhiệm vụ: dự án tìm hiểu; dự án nghiên cứu; dự án thực...
 • 19
 • 642
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng lý luận dạy học hiện đạitập bài giảng lý luận dạy họcbài giảng lý luận dạy học tiểu họctài liệu bài giảng lý luận dạy họcbài giảng lý luận dạy đại họcli luan day hoc hien dailí luận dạy học hiện đạidề cương môn lí luận dạy học hiện đạimeier nguyễn văn cường 2014 lí luận dạy học hiện đại nhà xuất bản đại học sư phạm hà nộilí luận dạy họclí luận dạy học lýlí luận dạy học vật lýbài giảng phương tiện dạy họcbài giảng phương pháp dạy học tích cựclí luận dạy học ở tiểu họcThong bao 1008 Chan chinh ne nep noi quy hoc duong Mau 2Huong dan sinh hoat CVHT-GVCN ngay 25-5-15Huong dan 631 Mien giam hoc phi nam hoc 2015-2016Bo tri phong sinh hoat GVCN CVHT ngay 28 2 17Danh sach lop qua han dao taoThong bao 844-2015-BoSungDoiTuongDuocMienGiamHocPhiTu2015-2016Phân tích tình hình nghèo đa chiều trên địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giangsáng kiến kinh nghiêm hóa 9 đạt cấp tĩnhBai 40 dau mo va khi thien nhienHIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNHSáng kiến kinh nghiệm 2008 2009 “ sử dụng trò chơi trong dạy học lịch sử 4 5ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 4 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 (2017 – 2018)de thi toan cuoi ki II lop 4đề kiểm tra tuần 7 lớp 4Đề thi tin học trẻ tỉnh Bắc GiangPPCT Hướng dẫn tin học - tiểu họcTIỂU LUẬN NHÀ nước PHÁP QUYỀNChương I. Bài 4. Chuột máy tínhgiáo án âm nhạcThể dục: ĐI trong đường hẹp (3-4 tuổi)