GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG bối CẢNH hội NHẬP HIỆN NAY

THỰC TRẠNG dạy và học các môn LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG CAO ĐẲNG HIỆN NAY

THỰC TRẠNG dạy và học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG CAO ĐẲNG HIỆN NAY
... ngành học hay cho tất trường Một vài phương pháp đề cho việc dạy học mơn luận trị trường cao đẳng Để góp phần vào việc khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng dạy học mơn luận trị trường cao đẳng ... viên vào lãnh đạo Đảng Nhà nước điều cần thiết trường cao đẳng nói riêng sinh viên nói chung N ộ i d u n g d y v họ c mơn luận trị trường cao đẳng 2.1 Thực trạng dạy mơn luận trị trường cao ... xuất phát từ người học 2.2 Thực trạng học mơn luận trị trường cao đẳng Để phục vụ cho nghiên cứu này, chúng tơi tiến hành khảo sát thái độ học tập sinh viên trường cao đẳng địa bàn tỉnh Khánh...
 • 9
 • 506
 • 0

Phân tích thực trạng phát triển ngành dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay

Phân tích thực trạng phát triển ngành dệt may việt nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay
... CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY Tổng quan ngành dệt may Việt Nam tầm quan trọng ngành dệt may Việt Nam phát triển kinh tế - Xã hội ... trung phân tích thực trạng phát triển ngành dệt may Việt Nam, phân tích khả GVHD: Trần Thị Thu Duyên Phân tích thực trạng phát triển ngành dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập cạnh tranh ngành dệt may ... dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY Tổng quan ngành dệt may Việt Nam tầm quan trọng ngành...
 • 31
 • 151
 • 0

Thống nhất giữa luận và thực tiễn trong giảng dạy luận chính trị ở các trường cao đẳng kĩ thuật

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường cao đẳng kĩ thuật
... luận thực tiễn giảng dạy luận trị 1.1.1 Thực chất thống luận thực tiễn 1.1.2 Biểu thống luận thực tiễn giảng dạy luận trị 17 1.1.3 Vai trò thống luận thực tiễn ... Một số vấn đề luận thống luận thực tiễn vận dụng nguyên tắc giảng dạy luận trị Chương 2: Vận dụng thống luận thực tiễn giảng dạy luận trị trường Cao đẳng Kỹ thuật (qua thực tế tỉnh ... THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT (QUA THỰC TẾ TỈNH HÀ NAM) - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Thực trạng vận dụng thống luận thực tiễn giảng dạy luận trị...
 • 87
 • 227
 • 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy LUẬN CHÍNH TRỊ

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ
... cứu, giáo dục luận trị Khái niệm • a luận luận trị • b Công tác luận • c Mục tiêu giáo dục luận trị • d Mục đích việc học tập luận trị a luận luận trị • - luận, hiểu theo ... trợ giảng đại I Phương pháp dạy học truyền thống • • • • • Phương pháp giảng giải Phương pháp quy nạp Phương pháp phát vấn Phương pháp trực quan Phương pháp lôgic Phương pháp giảng giải • Phương ... CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ • Chuyên đề 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC HỌC TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ • Chuyên đề 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ • Chuyên đề 4:...
 • 154
 • 1,209
 • 2

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay
... ngũ giảng viên luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta 22 Chương CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH ... Chương CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 23 1.1 Chất lượng đội ngũ giảng viên luận trị ... CHÍNH TRỊ 1.1 Chất lượng đội ngũ giảng viên luận trị - số vấn đề luận 1.1.1 Đội ngũ giảng viên luận trị 1.1.1.1 Khái niệm "giảng viên" , "giảng viên luận trị" * Khái niệm "giảng viên" ...
 • 208
 • 668
 • 8

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay
... lượng đội ngũ giảng viên luận trị trường đại học, cao đẳng nước ta Chƣơng CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN ... "đội ngũ giảng viên luận trị" Trên sở khái niệm đội ngũ đội ngũ giảng viên , luận trị , đội ngũ giảng viên luận trị hiểu “một lực lượng giảng viên đông đảo, nằm đội ngũ giảng viên, ... LUẬN CHÍNH TRỊ 1.1 Chất lƣợng đội ngũ giảng viên luận trị - số vấn đề luận 1.1.1 Đội ngũ giảng viên luận trị 1.1.1.1 Khái niệm "giảng viên" , "giảng viên luận trị" * Khái niệm "giảng viên" ...
 • 20
 • 151
 • 0

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG dạy LUẬN CHÍNH TRỊ ở các TRƯỜNG đại học, CAO đẳ ầu bức THIẾT HIỆN NAY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở các TRƯỜNG đại học, CAO đẳ ầu bức THIẾT HIỆN NAY
... Mác Thứ sáu, giảng viên mơn khác, giảng viên giảng dạy LLCT phải người có nghiệp vụ giảng dạy, có kỹ sư phạm tốt Chúng ta biết rằng, giảng viên giảng dạy LLCT trường đại học, cao đẳng nhiều người ... tâm lý, giáo dục học, kiến thức kỹ sư phạm phận giảng viên LLCT trường đại học, cao đẳng hạn chế Kết luận số 94 - KL/TW ngày 28 tháng năm 2014 Ban Bí thư việc tiếp tục đổi việc học tập luận trị ... đến đào tạo đội ngũ giảng viên, Kết luận rõ “Đổi mạnh mẽ việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên luận trị, bảo đảm sát hợp với thực tiễn, đáp ứng u cầu tiếp tục đổi việc học tập luận trị hệ thống...
 • 6
 • 556
 • 1

VỀ vấn đề đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy LUẬN CHÍNH TRỊ tại các TRƯỜNG đại học

VỀ vấn đề đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ tại các TRƯỜNG đại học
... ttptgiaoduc.sgu.edu.vn Đổi phương pháp dạy học mơn luận trị Dương Hồng Oanh TS Khoa giáo dục trị Trường Đại học Sài Gòn vinhuni.edu.vn Giảng dạy mơn luận Chính trị trường Đại học bối cảnh hội ... phương pháp giảng dạy mới, chủ động Hiện nhiều phương pháp sử dụng giảng dạy chủ động Mỗi phương pháp nhấn mạnh lên khía cạnh q trình học tập Chính khơng có phương pháp giảng dạy cho tưởng, phương ... triển tư luận cho sinh viên, mặt khác phải lựa chọn vấn đề luận gắn liền với thực tiễn cơng đổi diễn Việt Nam Chương trình giảng dạy mơn luận trị phải đảm bảo gắn vấn đề luận với...
 • 9
 • 599
 • 0

HOẠT ĐỘNG GIẢNG dạy, học tập LUẬN CHÍNH TRỊ ở đại học, CAO ĐẲNG HIỆN NAY THỰC TRẠNG điển HÌNH và GIẢI PHÁP CHỦ yếu

HOẠT ĐỘNG GIẢNG dạy, học tập lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở đại học, CAO ĐẲNG HIỆN NAY THỰC TRẠNG điển HÌNH và GIẢI PHÁP CHỦ yếu
... cho việc giảng dạy học tập luận trị q trình xây dựng, đổi phương pháp dạy, học có hiệu tích cực Từ góc độ tiếp cận trên, nhìn lại hoạt động dạy học mơn luận trị bậc đại học, cao đẳng vừa ... dạy, học tập luận trị Có thể nói, thất bại hay thành cơng, dạy thực học thực áp đặt, hình thức chủ nghĩa dạy học luận trị phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng phương pháp giảng day, học tập ... tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp…” Có thể nhận thấy, việc đổi hoạt động giảng dạy, học tập luận trị trường đại học, cao đẳng đặt tổng thể đổi tồn hệ thống giáo dục...
 • 9
 • 567
 • 0

LUẬN CHÍNH TRỊ và vấn đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ và vấn đề NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIẢNG VIÊN lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG ở nước TA HIỆN NAY
... đặc điểm luận trị với u cầu nghiệp đổi quy định cách tất yếu phẩm chất (cần có) đội ngũ giảng viên luận trị Những phẩm chất cần có đội ngũ giảng viên luận trị Giảng viên luận trị - hiểu ... giảng viên luận trị bắt nguồn quy định trực tiếp từ phẩm chất Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên luận trị phát triển ngày hồn thiện phẩm chất q trình tạo dựng người giảng viên Trong ... minh”, đội ngũ giảng viên luận trị cần có ( định phải có) phẩm chất đây: Trước hết, đội ngũ giảng viên luận trị phải có lĩnh trị vững vàng, đứng vững lập trường giai cấp cơng nhân cách mạng,...
 • 7
 • 607
 • 2

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy LUẬN CHÍNH TRỊ ở đại học QUỐC GIA THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy lý LUẬN CHÍNH TRỊ ở đại học QUỐC GIA THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... đại học mơn luận trị) ”5 Những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo luận trị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Một là, đổi nội dung, chương trình phương pháp giảng dạy luận trị ... Tóm lại, để nâng cao chất lượng giảng dạy luận trị ĐHQG-HCM, Đảng Nhà nước cần có chế sách đủ cơng tác luận trị đội ngũ giảng viên luận trị; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cần tạo ... (chú trọng: tư tưởng triết học, tư tưởng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, sđd, tr.5 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Báo cáo tình hình cơng tác đào tạo luận trị (số 865/ĐHQG-HCM-BC, ngày 22/5/2013,...
 • 5
 • 670
 • 3

Giáo dục luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay
... phát triển số vấn đề luận giáo dục luận trị cho sinh viên Việt Nam; - Đánh giá thực trạng giáo dục luận trị cho sinh viên Việt Nam qua khảo sát giáo dục luận trị cho sinh viên số trường đại ... LLCT cho sinh viên Việt Nam Đối tượng nghiên cứu phm vi kho sỏt ca ti 4.1 Đối tượng nghiên cứu ca ti ti nghiên cứu toàn diện cỏc yu t h thng giáo dục LLCT cho sinh viên Việt Nam chủ thể giáo dục, ... thiết thực cho đất nước, xã hội Giáo dục tưởng sống cho sinh viên giáo dục tưởng cách mạng, tng ca ng th hin hiếu học, ham hiểu biết, làm chủ tri thức, giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Vn...
 • 181
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 6 kiểm tra đánh giá trong giảng dạy lý luận chính trịnâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trịgiảng dạy lý luận chính trịsáng kiến kinh nghiệm giảng dạy lý luận chính trịđổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trịphương pháp giảng dạy lý luận chính trịxây dựng đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị có trình độ chuyên môn cao có phẩm chất đạo đức tốtđẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền vai trò của giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnhphương pháp dạy lý luận chính trịtập huấn giảng viên lý luận chính trịtập huấn giảng viên lý luận chính trị năm 2013tập huấn giảng viên lý luận chính trị năm 2015tập huấn giảng viên lý luận chính trị 2015trường đại học an giang khoa lý luận chính trịnhững phẩm chất nghề nghiệp của người giảng viên lý luận chính trịPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học