Bai thuc hanh so 3 1

Bài 23: Bài thực hành số 3 : Tính chất của nhôm và sắt

Bài 23: Bài thực hành số 3 : Tính chất của nhôm và sắt
... : HĨA HỌC LỚP Tiết 29 : BÀI THỰC HÀNH SỐ TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA NHƠM VÀ SẮT KIỂM TRA BÀI CŨ Kể tính chất hoá học kim loại ? Nêu số tính chất khác nhôm sắt ? Bàii thực hành số 3: thực hành số ... hành số 3: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT NHÔM VÀ SẮT • MỤC TIÊU Khắc sâu kiến thức hoá học nhôm sắt Rèn kó thực hành hoá học, khả làm tập thực hành hoá học Rèn tính cẩn ... sắt, , nhôm BÀI TẬP THỰC HÀNH: Nhận biết kim loạ : sắt nhôm đựng lọ không dán nhãn đánh số đựng lọ không dán nhãn đánh số ( ) ( )bằng PPHH ( ) ( ) ,, 1.Nêu phương pháp chung để nhận biết hoá chất...
 • 13
 • 6,067
 • 8

Bài Thực hành số 3: các thao tác trên Bảng

Bài Thực hành số 3: các thao tác trên Bảng
... theo thứ tự tăng dần  d Sắp xếp theo ngày sinh tăng dần 6/  ?  Nắm vững thao tác Bảng  Nêu thắc mắc trình thực hành  7/  ... Tìm kiếm - search   Bài 1: Mở file  Mở File CSDL D:\BaiTHso3.mdb  Thực yêu cầu 4/   Bài 2: (Lọc - Filter)  Hiển thò danh sách học sinh:  a Là nam  b Là nữ  c Các bạn chưa Đoàn viên ... MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ý nghóa biểu tượng status Làm lại Trở rec Trở rec trước rec Đến rec STT rec Tổng số rec có Đến rec cuối Thêm rec 2/  MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ Ý nghóa số biểu tượng...
 • 7
 • 944
 • 3

tiết 61. Bài thực hành số 3

tiết 61. Bài thực hành số 3
... cầu: Quan sát tượng nêu nguyên nhân Giải thực nghiệm 1: Mảnh giấy màu ẩm bị màu - Do Cl2 sinh có tính tẩy màu Phương trình phản ứng: KClO3 + 6HCl KCl + 3H2O + Cl2 2KMnO4 + 16HCl 2KCl + MnCl2 ... brôm tách hòa tan benzen Lắc nhẹ ống nghiệm để lúc, brom tan benzen tạo thành lớp dung dịch màu nâu mặt nước clo Thí nghiệm 3: tác dụng iot với hồ tinh bột -* Thao tác thí nghiệm: - Cho vào ống ... nghịêm 1: Điều chế clo Tính tẩy màu khí clo ẩm Các thao tác thí nghiệm lượng -Cho vào ống nghiệm KClO3 hạt ngô ( dùng KMnO4 lượng lớn hơn) -Đậy chặt miệng ống nghiệm nút cao su,kèm ống hút nhỏ giọt...
 • 9
 • 654
 • 1

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: KIM LOẠI IA, IIA, NHÔM

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: KIM LOẠI IA, IIA, NHÔM
... sứ:1 -Nút cao su :1 -Ống đếm giọt -Ống dẫn khí hình chữ L -Dao cắt kim loại :3 :1 :1 HOÁ CHẤT -Mẫu Na hạt đậu xanh –D.d.CuSO4 -Nhôm -D.d.HgCl2 :1 giọt -Phèn chua :2 gam -D.d phenoltalein:1 ml -D.d...
 • 4
 • 473
 • 3

bài thực hành số 3

bài thực hành số 3
... Dùng chất oxi hoá mạnh: MnO2,KMnO4,KClO3… t0 MnO2 + HCl KMnO4 + 16 HCl KClO3 + HCl MnO2 +2 H2O +Cl2 KCl + MnO2 + H2O + Cl2 KCl + 3H2O + 3Cl2 -Hoá chất: KClO3 tt, d2HClđ,giấy màu ẩm -Dụng cụ: giá ... nghiệm,pipet, nút cao su Cách tiến hành + Cho vào ống nghiệm KClO3 + Nhỏ từ từ giọt d2HCl (nút ống nghiệm nút cao su có kẹp mảnh giấy màu) Kết quả-hiện tượng: -KClO3 tan -khí màu vàng lục thoát -giấy ... -Dụng cụ: ống nghiệm,pipet -cách tiến hành: -Cho vào ống nghiệm hồ tinh bột Nhận xét màu d2 -Nhỏ giọt nước iot vào ống nghiệm -Quan sát tượng rút kết luận 3. So sánh tính oxi hoá clo,brom,iot -Hoá...
 • 19
 • 1,591
 • 11

Bài thực hành số 3

Bài thực hành số 3
... liệu (đơn giá số lượng) sau (1000, 20), (35 00, 200), (18500, 1 23) Kiểm tra tính kết in Chạy chương trình với liệu (1, 35 000) Quan sát kết nhận Hãy thử đoán lí chương trình cho kết sai BÀI TẬP Thử ... hàng Công thức gợi ý Tiền toán = Đơn giá x số lượng + phí dịch vụ Thực hiện: Khởi động Pascal Gõ chương trình sau tìm hiểu ý nghĩa câu lệnh chương trình Thực hiện: Lưu chương trình với tên TINHTIEN.PAS ... BÀI TẬP Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng toán nhà Khách hàng cần đăng kí số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên hàng trả hàng nhận...
 • 8
 • 541
 • 0

Tài liệu Bài thực hành số 3: Đối tượng File System Object doc

Tài liệu Bài thực hành số 3: Đối tượng File System Object doc
... Nguyên Bài thực hành số 3: Đối tượng FileSystemObject %> Quay lai Dangky.asp ...
 • 12
 • 578
 • 2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Bài thực hành số 3 potx

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Bài thực hành số 3 potx
... chuyển {N-1, TrungGian, Dich} Bài tập 3. 3: Viết chương trình quản lý kho đơn giản thực chức sau: Cho phép thêm mặt hàng vào kho Xuất mặt hàng khỏi kho Cấu trúc liệu & giải thuật CNTT Xem tất hàng hoá ... nhỏ đĩa có bán kính lớn 3 Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số đĩa n, thực bước di chuyển đĩa, bước di chuyển cho biết cột nguồn (cột lấy đĩa) cột đích (cột đặt đĩa) Giải thuật di chuyển không ... chứa thông tin tạm thời trình di chuyển Cấu trúc liệu & giải thuật CNTT Sinh viên cài đặt stack dùng danh sách liên kết, node phần info chứa thông tin {số đĩa di chuyển, cột nguồn, cột đích} Hướng...
 • 4
 • 572
 • 1

Bài thực hành Số 3: Sử dụng hàm trong Excel

Bài thực hành Số 3: Sử dụng hàm trong Excel
... trực tiếp vào ô liệu − Sử dụng menu Insert /Function, sau chọn hàm cụ thể hộp thoại 2.2 Một số hàm chuyên dụng khác EXCEL cung cấp nhiều hàm ứng dụng khác chia cách tương đối thành lớp Khi truy nhập ... CHỨC THỰC HÀNH Giáo viên cần giảng lý thuyết liên quan nội dung tóm tắt lý thuyết, có minh họa thao tác Chọn thực hành lớp giáo trình hướng dẫn cho sinh viên thực BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP Bài Hãy ... theo công thức: =MIN(H8:H17) Kết - 23 - BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài Hãy nhập trình bày bảng tính sau Tính toán tương tự Bài (bài thực hành lớp) Trong tính toán có sử dụng việc chép công thức A B C D E F...
 • 90
 • 1,109
 • 1

Bài thực hành Số 3: PL/SQL

Bài thực hành Số 3: PL/SQL
... chiều dài biến (số số phần nguyên phần thập phân) BM Hệ Thống Thông Tin – Khoa KH & KTMT – ĐH Bách Khoa HCM Bảo Mật Hệ Thống Thông Tin – 2013 scale  PL/SQL Lab 03 - số số lẻ (số số phần thập ... Thông Tin – 2013 PL/SQL Lab 03  Dữ liệu số: NUMBER Ví dụ: NUMBER(7,2) Nghĩa có ký số có ký số sau dấu thập phân Nếu ta không khai báo độ xác câu lệnh độ xác mặc định 38 ký số  Dữ liệu luận ... không) Tạo chạy khối PL/SQL nhận biến SQL*Plus Biến cần phải lũy thừa lên với số số thứ hai kết gán cho biến PL/SQL Lưu kết bảng MESSAGES biến kết hợp (bind) SQL*Plus Viết khối PL/SQL để chèn hàng...
 • 24
 • 659
 • 2

Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC potx

Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC potx
... Natricacbonat Vào ống đựng nước vào ống đựng nước vôi HS: Hiện tượng Trong ống ng có - ống nghiệm 3: Không có tượng phản ứng hoá học xảy ? - Ở ống 4: có chất rắn không tan tạo thành (đục) Dựa vào dấu hiệu ... cho tan ( Vì lúc phản ứng chưa xảy + Phần 2: Bỏ vào ống nghiệm hoàn toàn ) - Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1 /3 ống nghiệm đun nóng - Hiện tượng tàn đóm đỏ không - Đưa que tàn đóm đỏ vào bùng cháy nói ... phản ứng hoá học xảy ? - ống nghiệm 3: Không có tượng gì? Giải thích ? - Ở ống 4: Nước vôi đục ( có chất rắn không GV: : Hướng dẫn HS làm tiếp thí tan tạo thành ) nghiệm Quan sát tượng ghi vào...
 • 6
 • 29,931
 • 105

Bài thực hành số 3: GROUP POLICY ppsx

Bài thực hành số 3: GROUP POLICY ppsx
... mật người dùng hết hạn ngày cảnh báo người dùng Các sách thiết lập thông qua Group Policy: Group Policy chia làm thành phần: • Những thiết lập dành cho máy tính (Computer Configuration): Khoa ... • Group Policy: Từ menu Run, gõ gpedit.msc Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên Bộ môn Mạng máy tính Viễn thông Các sách thiết lập thông qua Local Security Policy: Password Policy: ... complexity … : Khởi động tính password mạnh (strong password: phải bao gồm thành phần chữ hoa, thường số) Account Lockout Policy: Các sách khóa tài khoản Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học...
 • 23
 • 549
 • 3

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 38 Bài thực hành số 3 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 38 Bài thực hành số 3 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN ppt
... nghiệm: - Ống nghiệm: - Ống hút nhỏ giọt: - Cặp ống nghiệm: - Nút cao su đục lỗ: - Giá ống nghiệm: - Thìa xúc hoá chất: Hoá chất - KClO3 KMnO4 - Dung dịch HCl đặc - Dung dịch NaCl; dung dịch NaI, - ... NaBr; nước Iôt Nước clo - Bông - Hồ tinh bột C NỘI DUNG THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ THẦY Thí nghiệm 1: Thí nghiệm 1: Điều chế - Nếu dùng KMnO4 để khí clo Tính tẩy màu điều chế phải ... dùng khí clo ẩm lượng nhiều - Cho vào ống nghiệm - Dung dịch HCl đặc dễ lượng KClO3 hạt bay khí clo độc ngô làm TN để - Lắp dụng cụ hinhv ẽ ống nghiệm giá - Bóp nhẹ phần cao su ống nhỏ giọt để dung...
 • 5
 • 7,414
 • 29

Bài thực hành số 3: Lập trình với các câu lệnh điều khiển potx

Bài thực hành số 3: Lập trình với các câu lệnh điều khiển potx
... CL; Câu lệnh while: Cú pháp: while(Bt) KL // CL; Hình thức có cấu trúc văn chương trình: u cầu:  Các câu lệnh có vai trò tương đương nên cột  Một câu lệnh (khối lệnh) phụ thuộc vào câu lệnh ... a/b Bài 6: ( Trò chơi đốn số ) Máy tính " nghĩ " số ngẫu nhiên (số ngun) khơng hiển thị số Người chơi đốn số cách gõ từ bàn phím số • Nếu số nhỏ số máy tính nghĩ máy tính hiển thị thơng báo câu ... i n (−1) i i S = ∑ i =1 i + S = ∑ Bài 4: Viết chương trình tìm ước số chung lớn số ngun dương a, b Bài 5: Viết chương trình thực phép tốn số học Nhập vào số thực x, y ký tự K, Tính: K = ‘*’,...
 • 13
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thực hành số 3 môn công nghệ 11bài thực hành số 3 hóa học 10bài thực hành số 3 hóa học 11bài 38 bài thực hành số 3 hóa học 10bài thực hành số 3 hóa học 10 cơ bảnbài thực hành số 3 hóa học 10 nâng caohóa học 10 bài thực hành số 3bài thực hành số 3 địa lí 12bài thực hành số 3 môn hóa học lớp 11bài thực hành số 3 địa lý 12hóa học 11 cơ bản bài thực hành số 3bài thực hành số 3 hoaso 10 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 38 bài thực hành số 3 tính chất của các halogen pptbai thuc hanh so 3 hoa hoc 10nang caobản tường trình hóa 10 bài thực hành số 3PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông góc