On tap XHH dai cuong

Tai Lieu on tap Luat dai cuong.pdf

Tai Lieu on tap Luat dai cuong.pdf
... chấm dứt QHPL _ Phân loại : + Sự biến : kiện pháp lý xảy ý chí chủ thể (VD : người sinh ra, tử vong….) + Hành vi : xử có ý chí người cấu tạo thành kiện pháp lý Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam I Khái ... sinh thành viên gia đình lợi ích tài sản Đó quan hệ : quan hệ cấp dưỡng lẫn vợ chồng, cha mẹ – con, thành viên khác gia đình, quan hệ sở hữu vợ – chồng, thành viên khác gia đình ...
 • 14
 • 542
 • 3

Tài liệu ôn tập luật đai cương

Tài liệu ôn tập luật đai cương
... Ngành luật Nhà nước _ Ngành luật hành _ Ngành luật tài _ Ngành luật đất đai _ Ngành luật dân _ Ngành luật lao động _ Ngành luật hôn nhân gia đình _ Ngành luật hình _ Ngành luật kinh tế _ Ngành luật ... đất đai V Mối quan hệ ngành luật khác : _ Luật hành _ Luật dân _ Luật kinh tế tập thể _ Pháp luật rừng mỏ, nước bảo vệ môi trường NGÀNH LUẬT DÂN SỰ I Khái niệm: Là tổng thể quy phạm pháp luật ... thể Luật tài thực quan hệ tài đònh thực hành vi bò cấm coi trái pháp luật _ Quy phạm trao quyền quy phạm cho phép việc đònh phạm vi đònh NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI I Khái niệm : Ngành luật đất đai...
 • 14
 • 327
 • 1

đề cương ôn tập chương đại cương kim loại

đề cương ôn tập chương đại cương kim loại
... tóan xác định kim loại theo phản ứng hóa học Câu 6: Đốt cháy hết 1,08 gam kim loại hóa trị III khí Cl2 thu 5,34 g muối clorua kim loại đó.Xác định kim loại Câu 7:Cho 4,875 g kim loại M hóa trị ... Câu Trong phản ứng đơn chất kim loại với phi kim với dung dịch axit, nguyên tử kim loại luôn: A Là chất khử B Là chất oxi hoá C Vừa chất khử, vừa chất oxi hoá D Không thay đổi số oxi hoá Câu ... hoá học chung kim loại là: A Thể tính oxi hoá B Dễ bị oxi hoá C Dễ bị khử D Dễ nhận electron Câu Liên kết tinh thể kim loại là: A Liên kết ion B Liên kết cộng hoá trị C Liên kết kim loại D Liên...
 • 4
 • 516
 • 11

66 ebook VCU huong dan on tap luat dai cuong

66 ebook VCU huong dan on tap luat dai cuong
... Thành lập hợp pháp có cấu máy thống phù hợp với yêu cấu pháp luật , có tài sản riêng có quyền nhân danh chòu trách nhiệm trước pháp luật hành vi + Một cá nhân không nhân + Không phải tổ chức pháp ... chấm dứt QHPL _ Phân loại : + Sự biến : kiện pháp lý xảy ý chí chủ thể (VD : người sinh ra, tử vong….) + Hành vi : xử có ý chí người cấu tạo thành kiện pháp lý Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam I Khái ... phương pháp mệnh lệnh, đơn phương hình thành từ quan hệ quyền lực – phục tùng, bên có quyền nhân danh Nhà nước sử dụng quyền lực Nhà nước mệnh lệnh bắt buộc thi hành bên có nghóa vụ thi hành _...
 • 14
 • 208
 • 0

Tài liệu TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT ĐẠI CƯƠNG pdf

Tài liệu TÀI LIỆU ÔN TẬP LUẬT ĐẠI CƯƠNG pdf
... Ngành luật Nhà nước _ Ngành luật hành _ Ngành luật tài _ Ngành luật đất đai _ Ngành luật dân _ Ngành luật lao động _ Ngành luật hôn nhân gia đình _ Ngành luật hình _ Ngành luật kinh tế _ Ngành luật ... chí giai cấp công nhân nhân dân lao động thể pháp luật _ Hai là, phân chia qui phạm pháp luật hệ thống tạo thành ngành luật chế đònh pháp luật + Ngành luật tổng thể qui phạm pháp luật điều chỉnh ... gia quan hệ luật tài ghi nhận đảm bảo thực cưỡng chế Nhà nước _ Quan hệ tài luôn có tham gia Nhà nước với tư cách : trực tiếp gián tiếp thông qua quan chức Nhà nước _ Quan hệ tài luôn liên quan...
 • 14
 • 222
 • 0

Ôn tập sinh đại cương a2

Ôn tập sinh đại cương a2
... tác quan… Cơ chế truyền tín hiệu hormone: a Không cần nhiều lƣợng nội bào, b Không phụ thuộc vào chất hormone, c Luôn phụ thuộc vào thụ thể màng, d Luôn phụ thuộc vào xung thần kinh Hormone ngƣời ... xƣơng xốp - cốt mạc - xƣơng đặc 73 Sinh sản hữu tính có hình thức: a Thụ tinh ngoài, b Mẫu sinh, c Phụ sinh, d Tất kiện 74 Tế bào tinh trùng có cấu trúc: a Không bào, b Màng thụ tinh, c Trung ... tham gia vào cấu trúc tế bào Lợi ích công nghệ hỗ trợ sinh sản là: a Nhân ngƣời, b Tạo loài mới, c Nhằm biến đổi giới sống, d Tất kiện sai Để thực hỗ trợ sinh sản: a Cần phải giải phẫu buồng trứng,...
 • 10
 • 205
 • 0

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Đại cương về Kỹ thuật (MEC 201) ppt

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Đại cương về Kỹ thuật (MEC 201) ppt
... Trình bầy nội dung kỹ thuyết trình? 28) Khi công việc coi nghề? Tại nói kỹ thuật nghề? 29) Hãy nêu bước yêu cầu để sinh viên tốt nghiệp đại học kỹ thuật công nhận hành nghề Kỹ sư chuyên nghiệp? ... chưa giao tiếp kỹ thuật? 21) Nêu cách viết câu văn đoạn văn văn báo cáo kỹ thuật (có ví dụ minh họa)? 22) Nêu thành phần văn báo cáo kỹ thuật mục đích chúng? 23) Nêu cách trích dẫn thông tin (có ... có tuân theo qui tắc không? 15) Nêu trình bầy nội dung phương pháp để giải vấn đề kỹ thuật? 16) Trình bày khái niệm phương pháp thiết kế kỹ thuật phương pháp phân tích kỹ thuật? Hãy nêu điểm khác...
 • 3
 • 1,018
 • 4

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn đại cương về kỹ thuật (MEC 201) pdf

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn đại cương về kỹ thuật (MEC 201) pdf
... Trình bầy nội dung kỹ thuyết trình? 28) Khi công việc coi nghề? Tại nói kỹ thuật nghề? 29) Hãy nêu bước yêu cầu để sinh viên tốt nghiệp đại học kỹ thuật công nhận hành nghề Kỹ sư chuyên nghiệp? ... chưa giao tiếp kỹ thuật? 21) Nêu cách viết câu văn đoạn văn văn báo cáo kỹ thuật (có ví dụ minh họa)? 22) Nêu thành phần văn báo cáo kỹ thuật mục đích chúng? 23) Nêu cách trích dẫn thông tin (có ... người kỹ sư thiết kế sản phẩm cần liên hệ với phận khác công ty? 18) Hãy trình bày nội dung kỹ thuật thiết kế đồng thời, thiết kế lại thiết kế theo kỹ thuật ngược? 19) Nêu lợi ích nghề kỹ thuật? ...
 • 3
 • 401
 • 0

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt

60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương ppt
... Trang : 5/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu 42: Hãy cho biết phân tử CH4 có liên kết hóa học hình thành: A Liên kết σ sp− s B Liên kết σ sp C Liên kết σ sp3 −s D Liên kết σ sp3 − p −s Câu 43: ... gian)-1 Câu 25 Hằng số tốc độ phản ứng bậc đơn vị: A (thời gian)-1 B mol lít-1 (thời gian)-1 ; C lít2.mol-2.(thời gian)-1; D lit.mol-1(thời gian)-1 Trang : 3/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Câu ... Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 54: C6H5NH2 có pKb = 9,42 Vậy pH 100ml dung dịch C6H5NH2 0,01M là: A 8,00 B 5,71 C D 8,29 Câu 55: Trang : 7/8 60 câu hỏi ôn tập hóa đại cương Một phản ứng có...
 • 8
 • 254
 • 9

on tap hoa dai cuong va vo co

on tap hoa dai cuong va vo co
... Al2O3, Ca(HCO3)2 D NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3 Câu 48 Trong số dung dịch: Na 2CO3 , KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, dung dịch có pH > A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na 2CO3 , ... Y tương ứng A CaCO3, NaHCO3 B MgCO3, NaHCO3 Nước cứng X1 + H2O → X2 X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O C CaCO3, NaHSO4 D BaCO3, Na 2CO3 2Câu 33 Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca 2+, Mg2+, HCO3 , Cl-, SO Chất ... 9y D 23x - 9y Câu 25 Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 phân tử CuFeS2 A nhận 13 electron B nhường 13 electron C nhường 12 electron D nhận 12 electron Câu 26 Cho biết phản...
 • 19
 • 178
 • 0

đề cương ôn tập hóa đại cương

đề cương ôn tập hóa đại cương
... ứng: 2Fe3+ + 2I2Fe2+ + I2 a) chất oxy hóa Fe3+ , chất bò oxy hóa Ioxy hóa Ic) chất bò oxy hóa Fe3+ , chất bò khử I- b) Chất khử Fe3+ , chất d) Fe3+ I- bò oxid hóa 249 Cho phản ứng : Cl2 + 2FeCl2 ... không phân cực c) Cơ cấu tam giác cân phân cực b) Cơ cấu thẳng góc không phân cực d) Cơ cấu tam giác cân khong phân cực 92 Cho biết cách lai hóa P PCl4+ PCl5 dạng chất a) sp3 PCl4+ (tứ diện đều), ... không phân cực b) cấu trúc tứ diện đều, nguyên tử S trạng thái tạp chủng sp c) cấu trúc tam giác phẳng, nguyên tử S trạng thái tạp chủng sp d) cấu trúc tứ diện không 100 Cho biết cách lai hóa...
 • 36
 • 241
 • 0

ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG

ÔN TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG
... σ s )2( σ *2 s )2 ( π py = π pz )4( σ px )2 Dùng phương pháp nối hóa trị (VB), cho biết phân bố cặp electron, trạng thái lai hóa nguyên tử trung tâm hình học phân tử phân tử sau: H2S, PCl5, CH4, ... 428,57oK, trình trên, hai dạng thù hình lưu huỳnh đạt trạng thái cân The end Tôi không giám chắt 100% 99% Tôi học ngu hóa mà Good luck to you! 11CDTH03 ... CH4, NH3, OF2, SF4, SF2, BH3, BF3 Giải: Tính chất lai Hình học phân Phân tử Sự phân bố electron hóa tử sp3 H2S Góc  S   H H 11CDTH03 2thangban.TK Cl P Cl Cl sp3d Tứ diện sp3 Tháp tam giác...
 • 13
 • 215
 • 0

Ôn tập Logichọc Đại cương trắc nghiệm.

Ôn tập Logichọc Đại cương trắc nghiệm.
... hiệu q Hãy viết công thức phán đoán sau dạng ký hiệu: a Trong hai môn: triết học kinh tế trị, anh học môn b Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học không c Trong hai môn: triết học ... không c Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học d Anh học hai môn: triết học kinh tế trị ( Học viên không sử dụng tài liệu) Câu hỏi ôn tập: Đối tượng ý nghĩa logic học? => trả lời: Khái ... đoán đó: - Nước chất không mùi, không vị - Nếu m chia hết cho n m chia hết cho p - Chúng ta phải thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mà phải đảm bảo công xã hội - Hoặc phải đổi không thoát khỏi nghèo...
 • 11
 • 116
 • 1

Ôn tập sinh đại cương

Ôn tập sinh đại cương
... : Phân biệt sinh vật kị khí bắt buộc sinh vật kị khí không bắt buộc  Sinh vật kị khí bắt buộc Luôn thực hô hấp kị khí lên men không sống đƣợc môi trƣờng có O2  Sinh vật kị khí không bắt buộc ... gia đình việc sinh kết hôn  Phương pháp nghiên cứu trẻ sinh đôi :  Có hai kieu sinh đôi : trứng (monozygotic twin = MZ) sinh đôi khác trứng (dizygotic twin = DZ)  Phân biệt trẻ sinh đôi hay ... Phân biệt sinh vật dị dƣỡng tự dƣỡng : Sinh vật tự dƣỡng : tự tổng hợp chất hữu cho thể từ   Các chất vô Nguồn lƣợng mặt trời (quang hợp) lƣợng hóa học (hóa hợp) Sinh vật dị dƣỡng : Không có khả...
 • 32
 • 314
 • 0

Câu hỏi ôn tập tin đại cương

Câu hỏi ôn tập tin đại cương
... CPUà à à à Bài 38 Thông tin ghi m t c ng SamSung 250 GB Serial ATA II (3 Gb/s); 7200 rpm; 8MB Cache, có à ? Bài 39 Thông tin ghi c àW BàC àBLáCKà“á Mà à à à Bài 40 Thông tin v CPU Core i3-530 ... Thông tin v CPU Pentium E5400 - 2.7 GHz - 2MB - 64 bit - Dual Core - bus 800 - SK 775 à ? Bài 42 Thông tin c a CPU Core Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB - 64 bit - bus 1066MHz - “Kà à à ? Bài 43 Thông ... ? Bài 79 H th ng thông tin ? Bài 80 B ng tính công c Bài 81 H qu n tr d li u công c Bài 82 Trong ph n m m b à à i ô, m i ô c gán m t nhãn khác M i ô có th ch a d li u ho c công th c x lý d li...
 • 3
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn đại cương văn hóa việt namôn tập môn đại cương văn hóa việt namôn tập hóa đại cương a1tài liệu ôn tập hóa đại cươnghướng dẫn ôn tập hóa đại cươngcâu hỏi ôn tập môn đại cương văn hóa việt namWorld of art 7th edition sayre test bankWrightsmans psychology and the legal system 8th edition greene test bankBai tap danh cho hoc sinh lop 6 tu hocAuditing the art and science of assurance engagements canadian twelfth edition 12th edition arens test bankBrock biology of microorganisms 14th edition madigan test bankBuilding management skills an action first approach 1st edition daft test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankByrd and chens canadian tax principles 2012 2013 edition 1st edition byrd test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 11th edition pride test bankBusiness a changing world 10th edition ferrell test bankBusiness analytics 2nd edition evans test bankBusiness analytics data analysis and decision making 6th edition albright test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 9th edition carroll test bankBusiness communication essentials 6th edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness communication process and product brief canadian 4th edition guffey test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness data communications infrastructure networking and security 7th edition stallings test bank