Hình học 7 chuẩn toán 7

Giáo án toán hình học 7 chuẩn kiến thức đầy đủ nhất

Giáo án toán hình học 7 chuẩn kiến thức đầy đủ nhất
... TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm định lí tổng ba góc tam giác Kỹ năng: Biết vận dụng định lí cho để tính số đo góc tam giác.Có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải tốn, phát huy tính tích cực học ... Dung: Hình thức : Số Lượng : Đề Nghị: Ngày soạn: 05/11/2012 Tiết: 23 - LUYỆN TẬP §3 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nắm trường hợp cạnh - cạnh - cạnh tam giác Kỹ năng: Khắc sâu cho học sinh kiến thức ... dự đốn - Học sinh phát biểu ý kiến - Giáo viên chốt - học sinh nhắc lại tính chất - Giáo viên đưa lên hình: Nếu ∆ABC ∆A'B'C' có: AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'thì kết luận tam giác - Học sinh...
 • 115
 • 370
 • 0

De kiem tra chuong 2 Hinh hoc 7 chuan KTKN co ma tran chi tiet

De kiem tra chuong 2 Hinh hoc 7 chuan KTKN co ma tran chi tiet
... kẻ DE // BC (D AB, E AC) chứng minh DE = BD + EC PP chơng trình chơng II hình 7: 27 /30 tiết ( có tiết ôn tập học kỳ, tiết thi HK) Lý thuyết: 10 tiết Luyện tập: 13 tiết Thực hành: tiết Kiểm tra: ...
 • 2
 • 196
 • 2

Kiem tra chuong 2 Hinh hoc 7 chuan KTKN co ma tran chi tiet

Kiem tra chuong 2 Hinh hoc 7 chuan KTKN co ma tran chi tiet
... = BD + EC PP chương trình chương II hình 7: 27 /30 tiết ( có tiết ôn tập học kỳ, tiết thi HK) Lý thuyết: 10 tiết Luyện tập: 13 tiết Thực hành: tiết Kiểm tra: tiết Trường THCS Nội Trú ... ĐỀ BÀI Bài 1: Cho ∆ ABC có ∠ A = 70 0 , ∠ B = 70 0 a Tam giác ABC tam giác gì? b Tính góc đỉnh C ∆ ABC?-Hiểu c Kẻ phân giác AD tính số đo góc ADC ∆ ADC- hieu Bài 2: Cho ∆ ABC có AB =AC, gọi I trung...
 • 2
 • 196
 • 1

hinh hoc 7 chuan

hinh hoc 7 chuan
... đọc đề Cách vẽ: - vẽ góc xOy = 470 - Vẽ tia đối tia Ox Oy - Góc xOy góc đối đỉnh với xOy 470 Vẽ hình : x y 470 O y x HS lên bảng tóm tắt: Cho xx cắt yy O Ô1= 470 Dựa vào hình vẽ tóm tắt đề ? ... Oy; xOx ' = yOy ' = zOz ' = 180 HS lên vẽ hình : z y B i 8(sgk) Gọi HS lên vẽ hình : x 70 y 70 0 y 70 0 O O 70 0 x Nhìn vào hình vẽ , em có nhận xét ? x góc cha đối đỉnh Bài 9(sgk) ? Muốn vẽ góc ... thuộc dấu hiệu đờng thẳng song song Bài tập : 25,26(sgk-91) Bài tập : 21,23,24(tr 77- sbt Ngày soạn 17/ 09/2010 Tiết 7: luyện tập A.Mục tiêu Thuộc nắm dấu hiệu nhận biết đờng thẳng song song Biết...
 • 153
 • 232
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp vẽ thêm một số yếu tố phụ trong giải toán Hình học 7

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp vẽ thêm một số yếu tố phụ trong giải toán Hình học 7
... nhng sở việc vẽ thêm đờng phụ số phơng pháp thờng dùng vẽ thêm yếu tố phụ, cách nhận biết toán hình học cần phải vẽ thêm yếu tố phụ, từ em tiếp xúc với toán, em chủ động đợc cách giải, chủ động ... vẽ thêm yếu tố phụ tìm lời giải Tuy nhiên vẽ thêm yếu tố phụ nh để có lợi cho việc giải toán điều khó khăn phức tạp Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng, phơng pháp chung cho việc vẽ thêm yếu tố phụ, ... Nhận xét: Trong toán yếu tố tởng chừng nh khó giải, nhiên, đờng vẽ thêm ( MI AC) toán lại trở lên dễ dàng, qua thấy rõ vai trò việc vẽ thêm yếu tố phụ giải toán hình học Bài toán 7: Cho tam...
 • 18
 • 1,450
 • 16

NHÓM CÁC BÀI TOÁN CÓ HỌ HÀNG HÌNH HỌC 7

NHÓM CÁC BÀI TOÁN CÓ HỌ HÀNG HÌNH HỌC 7
... đề hình học Bài 4: Cho tam giác ABC, phân giác BD CE Tính góc A biết:BC = BE + CD Bài 5: Cho tam giác ABC góc A = 60 , phân giác BD CE Chứng minh rằng: BC = BE + CD Bài 6: Cho tam giác ABC ... Chuyên đề hình học Bài 9: Cho tam giác ABC , phân giác BD CE cắt I, mà ID = IE : Góc B góc C tổng góc B vàgóc C 120 (Chú ý: toán bổ đề dùng để giải toán ) Bài 10: Cho tam giac ABC Các đờng thẳng ... Chuyên đề hình học Bài 23: Cho tam giác ABC I giao điểm phân giác Gọi D, E, F, theo thứ tự chân đờng vuông góc kẻ từ I đến BC, AC, AB a, Tính EDF theo A b, Chứng minh DEF ba góc nhọn Bài 24:...
 • 11
 • 2,208
 • 14

CÁC BÀI TOÁN KHÓ HÌNH HỌC 7

CÁC BÀI TOÁN KHÓ HÌNH HỌC 7
... BCD cân B Vì 1800 - 360 ÐABC = 360 nênÐBCD = ÐBDC = = 72 0 Ta lại có ÐDAC = ÐABC + ÐACB = 36 + 360 = 72 0 (Tính chất góc ) Þ ÐBDC = ÐDAC (= 72 0 ) Suy tam giác ACD cân C dó CA = CD (1) Xét tam giác ... ÐAOC Vậy ÐAOB < ÐAOC Û OB > OC BÀI3 : cho tam giác ABC vuông cân A Gọi M trung điểm BC ,G điểm thuộc cạnh AB cho AB = 3AG,Elà chân đường vuông góc hạ từ M xuống CG .Các đường thẳng MG AC cắt D.So ... g c ) Þ CN = DN Þ D NCD Cân N lại có : ÐNCD = ÐBCD - ÐBCN = 72 0 - 120 = 600 Þ D NCD tam giác Þ CN = CD (2) Từ (1) (2) ta có CA = CN BÀI 5: Cho tam giác ABC với ÐBAC = 550 , ÐABC = 1150 Trên tia...
 • 7
 • 1,638
 • 29

Hình học 7 - Chương I (Chuẩn)

Hình học 7 - Chương I (Chuẩn)
... học tập HS Giảng :  Gi i thiệu : (3 ph) GV gi i thiệu chương trình Hình học lớp GV nêu u cầu sách vở, dụng cụ học tập, ý thức phương pháp học tập mơn Tốn Gi i thiệu sơ lược n i dung chương I ... giác Luyện tập Tính chất ba đường cao tam giác Luyện tập Ơn tập chương Ơn tập cu i năm Kiểm tra cu i năm (Cùng v i tiết 70 Đ i số để kiểm tra Hình học Đ i số) Trả kiểm tra cu i năm Trang - - ... HOẠT ĐƠNG HỌC SINH N I DUNG B i (SGK-Tr.83) HS đọc đề nghiên cứu đề : ……………………………… HS : - Vẽ góc xOy 470 - Vẽ tia đ i Ox’ tia Ox - Vẽ tia đ i Oy’ tia Oy ta đường thẳng xx’ cắt yy’ Trang - - Trường...
 • 67
 • 330
 • 0

Đề KT hình học chương 1 Toán 7

Đề KT hình học chương 1 Toán 7
... vµ C cho ∠ ADC = 12 0 0,5 ®iĨm a ⊥ c;b ⊥ c ⇒ a / /b (đònh lí) (0,5 điểm) · · b) a / /b nên ADC + DCB = 18 0 (Hai góc phía) (0,5 điểm) hay 12 00 + x = 18 0 ⇒ x = 18 0 − 12 0 = 60 (1 điểm) C©u 3: (5 ... =OBb = 520 (1 điểm) a / /b; xy / /b ⇒ a / /xy (đònh lí) · · Suy aAO = AOx (vì hai góc so le trong) (1, 5 điểm) · · · AOx = AOB - xOB (vì tia Ox nằm hai tia OA OB) · AOx = 86 - 520 = 34 (1, 5 điểm) ... tËp to¸n 2 010 N¨m häc 2009 - §Ị C©u 1: (2 ®iĨm) a) NÕu mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng ph©n biƯt vµ c¸c gãc t¹o thµnh cã hai gãc so le b»ng th× hai ®êng th¼ng ®ã song song víi => ®ỵc 1, 0 ®iĨm...
 • 3
 • 331
 • 5

ke hoach day hoc dai so va hinh hoc 7 theo chuan KTKN

ke hoach day hoc dai so va hinh hoc 7 theo chuan KTKN
... biÕn theo c¸ch: + Céng, trõ ®a thøc theo hµng ngang + Céng, trõ ®a thøc ®· s¾p xÕp theo cét däc - RÌn kü n¨ng: Céng, trõ ®a thøc, bá dÊu ngc, thu gän ®a thøc, s¾p xÕp c¸c h¹ng tư cđa ®a thøc theo ... cã bËc x¸c ®Þnh theo yªu cÇu ®Ị bµi, tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc ®¹i sè - Kü n¨ng céng trõ c¸c ®a thøc, s¾p xÕp c¸c h¹ng tư cđa ®a thøc theo cïng thø tù, x¸c ®Þnh nghiƯm cđa ®a thøc 67 «n tËp ci n¨m ... ®Þnh lý theo bíc - HƯ thèng ho¸ kiÕn thøc vỊ ®êng - HSTB – Y: RÌn lun kü n¨ng th¼ng vu«ng gãc, ®êng th¼ng // vÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt, kÕt ln, sư dơng c¸c dơng vÏ ®êng th¼ng vu«ng gãc, song song -...
 • 32
 • 376
 • 3

Bài tập nâng cao Hình học tập I Toán 7

Bài tập nâng cao Hình học tập I Toán 7
... cho BI = AC CK = AB Chứng minh ∆AIK vuông cân Cho góc vuông xOy, i m A tia Ox, i m B tia Oy Lấy i m E tia đ i tia Ox, i m F tia Oy cho OE = OB; OF = OA a) Chứng minh AB = EF AB ⊥ EF b) G i M ... ∧ ∧ Ôn tập Cho hai đường thẳng a b cắt i m O phạm vi tờ giấy Giả sử tia Ot tia phân giác góc nhọn tạo hai đường thẳng (trên tờ giấy tia này) Từ i m A a vẽ đường thẳng: a) Song song v i Ot ; ... tam giác vuông cân A ABE ACF Vẽ AH ⊥ BC Đường thẳng AH cắt EF O Chứng minh O trung i m EF Tổng hợp ∧ Cho ∆ABC, A nhọn Vẽ đường cao BD CE Trên tia đ i tia BD lấy i m I, tia đ i tia CE lấy i m...
 • 4
 • 2,675
 • 46

Hình học 7 tiết 30-31 (Chuan KN-KT-hay tuyet)

Hình học 7 tiết 30-31 (Chuan KN-KT-hay tuyet)
... Tuần : 17 Tiết :31 92 Ngày soan: 02 / 12 / 2009 Ngay day : 08 / 12 / 2009 Trường THCS Nguyễn Huệ ? Giáo viên: Trần Thị Lâm Giáo án Hình học ÔN TẬP HỌC KỲ I (Tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Ôn ... cách trình bày lời giải tập hình II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : Giáo viên: SGK , thước thẳng, compa, thước đo góc, Học sinh : Thực hướng dẫn tiết trước III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : Ổn đònh : Kiểm ... SBT tr 99: − GV: Gọi HS đọc A − GV: Cho HS tự vẽ hình − GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL − GV: Cho HS suy nghó 70 0 B H D 30 C ˆ ˆ ∆ABC; B = 70 ; C =300 GT Phân giác AD(D ∈ BC) AH ⊥ BC (H...
 • 7
 • 417
 • 8

Hình học 7 tiết 28 (Chuan KN-KT-hay tuyet)

Hình học 7 tiết 28 (Chuan KN-KT-hay tuyet)
... học nhà : − Học thuộc hiểu rõ trường hợp g.c.g hai ∆, hai hệ − Ôn lại trường hợp hai ∆ (c.c.c) (c.g.c) − Làm tập 33; 34; 35 ; 36; 37; 38; 39 Sgk tr.123−124 − Tuần sau học tiết đại số − tiết hình ... có hình 94; 95; 96 Hình 94: ∆ADB = ∆CBD (g−c−g) − GV: Yêu cầu HS tìm ∆ Hình 95: ∆EOF = ∆GOH (g−c−g) hình ? giải thích ? Hình 96: ∆ABC = ∆EDF (g−c−g) − GV: Gọi HS nhận xét sửa sai 83 Trường THCS ... − GV: Vẽ hình − ghi tính chất dạng kí hiệu F C B E Nếu ∆ABC ∆ EDF có: ¶B = ¶D BC = DF ¶C = ¶F Thì: ∆ABC = ∆EDF (g−c−g) − GV: Cho HS làm ? ?2 − GV: Treo bảng phụ có hình 94; 95; 96 Hình 94: ∆ADB...
 • 4
 • 337
 • 4

TOAN HINH HOC 7 HK I

TOAN HINH HOC 7 HK I
... y 70 70 x z y' 70 70 O z x Nhận xét: Hai góc chưa đ i đỉnh B i 9/ Tr 83 -HS: Vẽ tia Ax, dùng Eke vẽ tia Ay cho ˆ xAy =900 -HS: Vẽ tia đ i Ax’ tia Ax, vẽ tia Ay’ A tia đ i tia Ay Ta x′ˆ y′đ i ... hai -HS: Hai góc không đ i đỉnh v i nhau, minh hoạ hình vẽ góc có đ i đỉnh hay không? -HS: Tự lập gi i tập 1,2 (Sgk) nêu l i -GV: yêu cầu học sinh gi i tập gi i (Sgk) đọc lập trả l i kết -HS: ... , gi i tập nhà ôn tính chất III/Tiến trình dạy học: Ổn đònh tổ chức.(1’) Kiểm tra cũ.(14’) - GV: Yêu cầu ba học sinh lên bảng gi i tập 42,43,44 (Sgk) (M i học sinh thực ý a,b) - GV: G i tiếp...
 • 73
 • 172
 • 0

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn
... AD trung tuyến tam giác ABC : AG BG CG ? Trả lời ?3 AD = ; = ; = BE CF ? Qua thực hành nêu tính b) Tính chất chất ba đường trung tuyến Định lí:( SGK) tam giác A ? Vẽ hình, ghi kí hiệu F Các trung ... (SGK-Trang 67) trung tuyến ứng với cạnh huyền Tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh tam giác vuông huyền nửa cạnh huyền B - Yêu cầu học sinh vẽ hình - Gọi học sinh lên bảng ghi GT, KL M - Giáo ... đường trung tuyến tam giác Kĩ năng: - Rèn kĩ vận dụng tính chất ba đường trung tuyến, tính chất trọng tâm tam giác , giải tập Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác B Chuẩn bị: - Giáo viên: Thước thẳng,...
 • 7
 • 660
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết toán hình học 7bài giảng điện tử toán hình học 7toan hinh hoc 7 hai goc doi dinhtoán nâng cao và các chuyên đề hình học 7các bài toán nâng cao hình học 7bồi dưỡng học sinh giỏi toán hình học 7phương pháp giải toán hình học 7giáo án toán hình học 7dạng bài toán hình học 7giáo án điện tử toán hình học 7toan hinh hoc 7 ve tam giacnhung bai toan nang cao hinh hoc 7nhung bai toan nang cao hinh hoc 7 co dap ancác dạng bài toán hình học 7de kiem tra toan hinh hoc 7 chuong iiiTrung Quốc GSGN1CHN2ufhop dong thuc hien de tai nckh22341Bài 7. Tình thái từthiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân – nguồn nước mặtufphieu dang ky de tai nckh22345ufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Trung Quốc GSCMN1CHN1S2Development economics theory empirical research and policy analysis 1st edition schaffner test bankDevelopment through life a psychosocial approach 11th edition newman test bankDiscovering the internet brief 5th edition jennifer campbell test bankON TAP CAC CHUYEN DE MON TOAN LOP 3Cengage advantage books music listening today 4th edition charles hoffer test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankCustomer service skills for success 5th edition lucas test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankCultural anthropology 11th edition nanda test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngContemporary mathematics for business and consumers 6th edition robert brechner test bankContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankBài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người