NGHIÊN CỨU CỌC ĐẤT TRỘN XI MĂNG KẾT HỢP PHỤ GIA ĐỂ XỬ LÝ ĐẤT SÉT CHỨA VÔI VÙNG HỐ NAI - TỈNH ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU CỌC ĐẤT TRỘN XI MĂNG KẾT HỢP PHỤ GIA ĐỂ XỬ ĐẤT SÉT CHỨA VÔI VÙNG HỐ NAI - TỈNH ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU CỌC ĐẤT TRỘN XI MĂNG KẾT HỢP PHỤ GIA ĐỂ XỬ LÝ ĐẤT SÉT CHỨA VÔI VÙNG HỐ NAI - TỈNH ĐỒNG NAI
... ðấT TRộN XI MĂNG KếT HợP PHụ GIA ðể Xử ðấT SéT CHứA VÔI 3.1 Lựa chọn thành phần chất kết dính ñể xử ñất sét chứa vôi Kết nghiên cứu thành phần vật chất ñất cho thấy, ñất có chứa ô xít nhôm ... tăng nhiều so với ñất sét mềm không chứa vôi - Lựa chọn thành phần chất kết dính gồm xi măng phụ gia thạch cao ñể xử ñất sét chứa vôi cọc ñất trộn xi măng theo phương pháp trộn ướt, với hàm lượng ... 15 - 20m ñượcc dâng lên cao g gần mặt ñất vào mùa mưa ðặc ñiểm m ñộng thái nước ñất vùng Hình tr xi măng Vì vậy, việc Nghiên cứu cọc ñấtt trộn kết hợp phụ gia ñể xử ñấtt sét chứa ch vôi vùng...
 • 12
 • 199
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
... file NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN PP nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Thí nghiệm 1: Xác định khả xử ... phương, phù hợp cho việc xử hậu bioga Từ đề xuất nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu Công nghệ bãi lọc ngầm trồng để xử nước thải chăn nuôitrong điều kiện tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam” Mục tiêu ... hình bãi lọc ngầm trồng xử nước thải hăn nuôi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 6.1 Đối tượng nghiên cứu Bãi lọc ngầm trồng với dòng chảy ngang xử nước thải chăn nuôi 6.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên...
 • 24
 • 671
 • 0

Nghiên cứu sử dụng cây cỏ năng tượng (Scripus littoralis Schrab) để xử nước thải đầu ra khu công nghiệp Tân Bình đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 24 2009

Nghiên cứu sử dụng cây cỏ năng tượng (Scripus littoralis Schrab) để xử lý nước thải đầu ra khu công nghiệp Tân Bình đạt tiêu chuẩn loại A QCVN 24 2009
... ngập nước cỏ Năng Tượng (Scripus littoralis Schrab) đất ngập nước Nước thải sau xử khu công nghiệp Tân Bình đạt tiêu loại B (QCVN 24: 2009) 1.3 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng cỏ Năng Tượng ... cỏ Năng Tượng (Scripus littoralis Schrab) để xử nước thải đầu Khu công nghiệp Tân Bình đạt loại A QCVN 24: 2009 Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu tìm thông số liên quan:  Khả xử nước ô nhiễm ... 1.6 Giới hạn đề tài Vùng nghiên cứu: khu vực nhà máy xử nứơc thải xanh khu công nghiệp Tân Bình Vật liệu nghiên cứu: cỏ Năng Tượng (Scripus littoralis Schrab) Tiêu chuẩn: thông số pH, SS, COD,...
 • 75
 • 348
 • 2

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) để xử nước thải sản xuất bia

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) để xử lý nước thải sản xuất bia
... ngành : Công nghệ Môi trƣờng 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:  Lập mô hình nghiên cứu, kế ... đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR( Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nước thải sản xuất bia Chƣơng Mở đầu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cƣ́u , đánh giá hiê ̣u quả x chất hữu ... quan đến hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp MBBR Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp xử MBBR, gồm có:  Thiết lập mô hình xử phƣơng...
 • 130
 • 619
 • 1

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) ĐỂ XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA " doc

ĐỀ TÀI
... ngành : Công nghệ Môi trƣờng 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:  Lập mô hình nghiên cứu, kế ... suất hoạt động hệ thống xử nƣớc thải hữu gặp phải nhiều khó khăn Nên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia đƣa thêm lựa chọn ... tổng quan tài liệu liên quan đến phƣơng pháp xử nƣớc thải sản xuất bia Thu thập thông tin tổng quan tài liệu liên quan đến hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp MBBR Nghiên cứu mô hình...
 • 130
 • 510
 • 4

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite agsilica ứng dụng để xử một số loại nấm gây bệnh trên cây đậu tuơng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite agsilica ứng dụng để xử lý một số loại nấm gây bệnh trên cây đậu tuơng
... hại số loại nấm gây bệnh đất cho đậu tuơng chưa đuợc tìm thấy công trình nghiên cứu đuợc công bố nước 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước Một số công trình nghiên cứu giới tác dụng diệt nấm hạt nano ... tiêu nghiên cứu Chế tạo vật liệu nano composite Ag/Silica đánh giá số đặc trưng vật vật liệu Đánh giá hiệu lực diệt ba loại nấm Fusarium oxysporium, Rhizoctinia solani, Colletotrichum sp vật liệu ... quan tâm nghiên cứu ứng dụng Việc sử dụng nano bạc để cải biến vật liệu truyền thống chế tạo lớp phủ nano composit sở polyme /nano Ag bám dính tốt bề mặt vật liệu trơ (như gạch men, kim loại, nhựa...
 • 50
 • 411
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị tại Hà Nội

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
... ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR xử nước thải đô thị ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học có màng vi lọc MBR đặt ngập bể phản ứng sinh học để xử nước thải đô thị công nghệ ứng dụng phù hợp nơi có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp...
 • 112
 • 778
 • 10

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano MnO2, MnO2cát thạch anh để xử nước nhiễm Mangan

luận văn công nghệ hóa học Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano MnO2, MnO2cát thạch anh để xử lý nước nhiễm Mangan
... làm nớc, xử nớc từ tìm kiếm nghiên cứu ứng dụng chất hấp phụ thích hợp dùng phơng pháp xử Từ công nghệ liệt kê công nghệ màng công nghệ trao đổi ion công nghệ có khả tách loại triệt để kim ... pháp vật lý, hóa học kế hợp hai phơng pháp hóa- a Phơng pháp vật lý: Là phơng pháp tạo vật liệu nano từ nguyên tử chuyển pha Nguyên tử để hình thành vật liệu nano đợc tạo từ phơng pháp vật lý: ... hấp phụ hóa học đợc coi trung gian hấp phụ vật phản ứng hóa học Để phân biệt hấp phụ vật hấp phụ hóa học, ngời ta đa số tiêu so sánh sau: - Hấp phụ vật đơn lớp đa lớp, hấp phụ hóa học đơn...
 • 37
 • 131
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp thu hồi dinh dưỡng bởi lúa dùng để xử chất thải rắn từ nuôi trồng thủy sản năng suất, tình trạng dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp  thu hồi dinh dưỡng bởi lúa dùng để xử lý chất thải rắn từ nuôi trồng thủy sản năng suất, tình trạng dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng
... áp dụng Lượng dinh dưỡng hữu dụng chất thải rắn cần phải xác định Nghiên cứu nhằm tái chế chất thải rắn từ ao nuôi cá cách sử dụng chúng cho canh tác lúa để thu hồi chất dinh dưỡng tận dụng ... cho lúa thấy áp dụng chất thải ao nuôi cá vào đồng ruộng Tiếp tục giám sát ruộng lúa dùng để xử chất thải ao nuôi cá cần thiết để xác định tác động dài hạn cân dinh dưỡng, đặc tính đất đai chất ... lượng hữu chất thải Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định giá trị thay phân bón chất thải rắn để làm điều chỉnh lượng phân bón khuyến cáo cho lúa Vật liệu phương pháp Chất thải rắn từ ao nuôi dạng...
 • 24
 • 70
 • 0

NGHIÊN cứu CHẾ tạo một số hệ NHŨ TƯƠNG SINH NHIỆT để xử lý, NGĂN NGỪA PARAFIN LẮNG ĐỌNG TRONG ĐƯỜNG ỐNG dẫn dầu THÔ ở VIỆT NAM

NGHIÊN cứu CHẾ tạo một số hệ NHŨ TƯƠNG SINH NHIỆT để xử lý, NGĂN NGỪA PARAFIN LẮNG ĐỌNG TRONG ĐƯỜNG ỐNG dẫn dầu THÔ ở VIỆT NAM
... ống 14 Để khắc phục số nhược điểm hai hệ vi nhũ tương phản ứng oxi hóa – khử, tiếp tục nghiên cứu chế tạo hai hệ nhũ tương sinh nhiệt từ phản ứng trung hòa 3.3 Kết chế tạo hệ nhũ tương sinh nhiệt ... quan đến hệ nhũ tương nước /dầu Tổng quan số lý thuyết về: khái niệm nhũ tương, phân loại nhũ tương, phương pháp chế tạo nhũ tương; nhũ tương nước dầu yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định nhũ tương; ... Nghiên cứu, chế tạo hệ nhũ tương sinh nhiệt dự phản ứng sinh nhiệt bản: phản ứng oxi hóa – khử phản ứng axit – bazơ tìm điều kiện tối ưu sử dụng hệ nhũ cho xử lý LĐPA ống khai thác; - Chế tạo hệ...
 • 27
 • 118
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP THỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BÊNH VIỆN

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP THỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BÊNH VIỆN
... văn thực nhằm chế tạo vật liệu hấp phụ từ dừa phương pháp cacbon hóa Sau sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo để xử amoni nước thải bệnh viện qua xử sinh học  Nội dung nghiên cứu Luận văn ... pháp hấp phụ 14 1.4 Công trình nghiên cứu xử amoni nước thải giới Việt Nam 17 1.4.1 Tình hình nghiên cứu xử amoni nước thải giới 17 1.4.2 Tình hình nghiên cứu xử amoni nước thải ... hình nghiên cứu cacbon hóa giới Việt Nam - Hệ thống xử nước thải bệnh viện E, thành phần nước thải bệnh viện - Các phương pháp xử amoni nước thải - Tình hình nghiên cứu xử amoni nước...
 • 92
 • 109
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ THỊ BÍCH LẬP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Khoa học...
 • 109
 • 299
 • 0

Nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa lắng đọng parafin trong khai thác dầu thô ở việt nam

Nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa lắng đọng parafin trong khai thác dầu thô ở việt nam
... NHIÊN Nguyễn Thị Thu Hà NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ HỆ NHŨ TƯƠNG SINH NHIỆT ĐỂ XỬ LÝ, NGĂN NGỪA LẮNG ĐỌNG PARAFIN TRONG KHAI THÁC DẦU THÔ VIỆT NAM Chuyên ngành : Hóa dầu số : 62440115 LUẬN ÁN ... 41 1.5.1 Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử ngăn ngừa LĐPA giới 41 1.5.2 Các phương pháp xử lý, ngăn ngừa lắng đọng parafin Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” ... Vũ Tam Huề (2002), Một số chất hoạt động bề mặt ức chế lắng đọng, nâng cao khả khai thác vận chuyển dầu thô , Tạp chí Dầu khí (2), tr 41-45 Trang web Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, www.pvn.vn Trang...
 • 23
 • 31
 • 0

Xem thêm