Đề Cương Kiến Trúc Mạng Máy Tính Cực Chuẩn

Đề cương thực hành mạng máy tính

Đề cương thực hành mạng máy tính
... XY.nhomN.cit, với X Y số hiệu hai máy tính tạo thành cặp Thêm vào tên máy tính cho hai máy tính cặp bạn máy tính khác - Đăng nhập vào Windows 2000 Professional máy tính lại với tài khoản Administrator ... mở cửa sổ cấu hình địa IP cho máy tính: Đặt địa IP máy là: 192.168.N.X, Với N số thứ tự nhóm thực hành bạn, X số thứ tự máy tính bạn ngồi Ví dụ bạn thuộc nhóm ngồi máy số 10, đặt địa IP 192.168.2.10 ... Hãy đổi tên máy thành: PZZMX, Với ZZ số hiệu phòng mà bạn thực tập, X số thứ tự máy tính phòng Ví dụ bạn ngồi máy số 10 phòng P3.2 tên máy bạn là: P32M10 Đổi tên nhóm (Workgroup) thành: NhomN,...
 • 26
 • 1,300
 • 6

Đề cương kiến trúc mạng 1

Đề cương kiến trúc mạng 1
... môn học: tính 50% - Khác: Không 11 Thang điểm: 10 /10 12 Mục tiêu: Sinh viên nắm vững kỹ quản trị mạng Windows 2008 server có dịch vụ DNS, DHCP, Remote Access 13 Nội dung chi tiết môn học: CHƯƠNG ... 3 12 Configuring IP Routing Protecting NetworkTraffic with IPSec Connecting to Networks Configuring Windows Firewall and Network Access Protection Managing Files Total: 3 12 6 30 60 Chapter 1: ...
 • 6
 • 378
 • 1

Kiến trúc mạng máy tính

Kiến trúc mạng máy tính
... phan dau`: chua dia chi 28 Ki n trúc m ng máy tính Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008 For Evaluation Only Ki n trúc m ng máy tính: T p h p l p giao th c B giao ... theo l p Gi m s ph c t p thi t k Mô t chi ti t trình truy n d li u t m t máy ñ n m t máy khác 27 Ví d : truy n d li u M gi a máy H: Header, T: Trailer phan cuoi: bao ket thuc Edited by Foxit Reader ... có c u trúc (frame) tin c y gi a hai máy môi trư ng v t lý • Quy ñ nh v ñ a ch thi t b , ki m soát l i 32 Sơ lư c ch c l p mô hình OSI (tt) L p m ng – Network • Xác ñ nh ñư ng (route) t máy g...
 • 31
 • 347
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH
... mạng máy tính Mạng xử lý Mạng truyền tin Mạng truyền thông Mạng máy tính Xuất phát từ quốc phòng Mỹ qua thập kỷ 60, 70 đến thập kỷ 80 trở việc kết nối mạng thực rộng rãi nhờ tỷ lệ giá thành máy ... (cung cấp mạng) Chương Tổng quan mạng máy tính Chương Kiến trúc phân tầng mô hình OSI Chương Mạng cục LAN Chương Mạng diện rộng WAN Chương 5: Thiết bị mạng máy tính Chương Mô hình TCP/IP mạng Internet ... THÔNG TIN ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: Mạng máy tính Bộ môn: An Ninh Mạng Giáo viên: 1) Nguyễn Đức Thiện 2) Cao Văn Lợi Bài (chương, mục): Chƣơng 4: Mạng diện rộng WAN Thời lượng: - GV giảng: tiết...
 • 61
 • 542
 • 6

Đề cương ôn tập mạng máy tính

Đề cương ôn tập mạng máy tính
... danh sách máy mạng, chia sẻ máy mạng b Lệnh cho phép hiển thị cấu hình IP máy tính bạn sử dụng c Lệnh Netstat cho phép ta liệt kê tất kết nối vào máy tính d Lệnh gửi thông điệp tới máy tính đích ... biết địa IP máy tính: a IP b TCP_IP c FTP d IPCONFIG 434 Lệnh PING dùng để: a Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay không b Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay không c Kiểm tra cc my tính mạng cĩ ... xảy máy tính A gửi broadcasts (ARP request) tìm địa MAC máy tính B mạng? a Máy chủ DNS trả lời A với địa MAC B b Tất máy tính mạng nhận yêu cầu (ARP request) tất trả lời A với địa MAC B c Tất máy...
 • 22
 • 407
 • 0

Đề cương ôn tập mạng máy tính pdf

Đề cương ôn tập mạng máy tính pdf
... ng c a FTP ? 30 Đ CƯƠNG ÔN T P M NG MÁY TÍNH © 3F-HEDSPI.NET Đ CƯƠNG M NG MÁY TÍNH I Ki n trúc phân t ng T i ph i phân t ng? - - Vi c phân t ng giúp cho công vi c thi t k , phát tri ... 126.Th s máy tính m i m ng l p A : 224- =16,777,214 máy 14 Đ CƯƠNG ÔN T P M NG MÁY TÍNH - - - © 3F-HEDSPI.NET L Ø Ø Ø pB Đ nh d ng : M ng.M ng.Node.Node Hai Bit đ u tiên : 10 Tương t cách tính v ... gói tin, ng v i trư ng type code th th hi n h t b ng sau: 19 Đ CƯƠNG ÔN T P M NG MÁY TÍNH © 3F-HEDSPI.NET 20 Đ CƯƠNG ÔN T P M NG MÁY TÍNH © 3F-HEDSPI.NET Ping ? - - L nh Ping (Packet Internet Grouper)...
 • 32
 • 358
 • 4

giáo trình kiến trúc mạng máy tính

giáo trình kiến trúc mạng máy tính
... ngh thông tin, giáo trình Ki n trúc máy tính ñư c biên so n ñ c bi t cho m c ñích ñư c ñ nh hư ng cho sinh viên nghành công ngh thông tin năm th nh t Giáo trình Ki n trúc máy tính trình bày v n ... a máy tính Trong trình phát tri n c a công ngh máy tính, ngư i ñã ch t o hàng ngàn lo i máy tính khác R t nhi u s nh ng máy tính ñã b quên lãng ñi, ch m t s ñư c nh c l i cho ñ n ngày ðó máy tính ... c) Máy tính mini (Minicomputer) lo i máy c trung, giá m t máy tính mini có th t vài ch c USD ñ n vài trăm ngàn USD d Máy vi tính (Microcomputer) lo i máy tính dùng b vi x lý, giá m t máy vi tính...
 • 191
 • 126
 • 0

Đáp án đề cương ôn tập mạng máy tính

Đáp án đề cương ôn tập mạng máy tính
... giao tiếp máy tính khác mạng Các máy tính khác gọi workstation (máy tính trạm) Các máy trạm nối với máy chủ, nhận quyền truy nhập mạng tài nguyên mạng từ máy chủ Đối với window NT máy tổ chức ... máy tính gởi liệu in đến máy in máy tính máy tính truyền thông với Cơ chế chuyển mạch hạn chế tối đa tình trạng đụng độ làm tăng hiệu suất mạng Hub Switch Giống +Là thiết bị có nhiệm vụ nối máy ... tầng Mạng có mặt tất máy tính, router chức : Xác định đường dẫn Tầng mạng phải xác định tuyến đường hay đường dẫn lấy từ gói liệu chúng truyền từ máy phát tới máy thu Các thuật toán để tính toán...
 • 48
 • 4,509
 • 5

Đề cương thực hành mạng máy tính

Đề cương thực hành mạng máy tính
... th c hành c a s ng t t c bu i th c hành Sinh viên v ng bu i th c hành tr lên xem nh không hoàn thành môn h c Yêu c u ph n m m: Virtual box Image máy o Windows ThinPC (ho c Windows 7) Image máy ... riêng gi a máy o (Hình 1) Hình C a s Settings (Cài t cho máy o Windows ThinPC) - User administrator name: THMMT - Password user THMMT: thmmt Bài 2: i tên máy tính, tên nhóm, a ch IP c a máy tính - ... HÀNG V I WINDOWS Bài 1: o máy o Windows ThinPC Windows ThinPC phiên b n Windows nh g n, Microsoft cung c p, l c b t s tính n ng phù h p v i máy tính có c u hình th p T o máy o Windows ThinPC virtualbox...
 • 35
 • 559
 • 4

Đề cương ôn tập Mạng máy tính

Đề cương ôn tập Mạng máy tính
... bày nhu cầu việc kết nối mạng máy tính? Cho ví dụ minh họa? - Việc kết nối máy tính thành mạng từ lâu trở thành nhu cầu khách quan có nhiều công việc chất phân tán thông tin xử lý có kết hợp ... thuật chuyển mạch thông báo: Thông báo đơn vị liệu quy ước gửi qua mạng đến điểm đích mà không thiết lập kênh truyền cố định Căn vào thông tin tiêu đề mạng xử lý việc gửi thông báo đến đích - ... tất máy trạm tầng liên lạc với - Vẽ sơ đồ thiết kế mạng Bài tập Cho địa IP: 172.168.18.10/18, mạng 2000 host a Cho biết host ID netword ID mạng b Trình bày giải pháp nhỏ mạng liệt kê thành mạng...
 • 9
 • 246
 • 1

Đề cương Ôn tập mạng máy tính

Đề cương Ôn tập mạng máy tính
... tham gia vào mạng kết nối với máy chủ trung tâm đưa danh sách file chia sẻ máy tính lên máy chủ Những máy tính tìm kiếm liệu tìm kiếm thông tin từ khóa máy chủ trung tâm để biết máy tính giữ file ... tới máy chủ trung tâm với từ khóa tìm kiếm Máy chủ trung tâm tìm danh sách file chia sẻ đưa lên máy tính trả địa IP máy tính lưu giữ file chia sẻ Sau kết nối trực tiếp máy tính yêu cầu máy tính ... mạng chia sẻ file mạng Các máy tính khác lấy file chia sẻ Khi máy tính A tìm kiếm file X, gửi truy vấn broadcast tới tất máy tính biết, coi hàng xóm Truy vấn sau chuyển dần qua bước tới máy tính...
 • 17
 • 321
 • 2

Đề cương An toàn mạng máy tính HV kỹ thuật mật mã

Đề cương An toàn mạng máy tính HV kỹ thuật mật mã
... vụ web với mô hình an toàn có như: -An toàn tầng vận tải:bao gồm công nghệ,chẳng hạn an toàn tầng socket(SSL/TLS), đảm bảo an toàn mật point-to-point thông báo.Mô hình an toàn dịch vụ web hỗ ... thực hóa  Một số phương pháp hóa sử dụng mạng không dây: WEP, WPA, WPA2, VPN ** hóa WEP: Được thiết kế để đảm bảo tính riêng tư dl mạng không dây Sử dụng thuật toán hóa RC4, hóa ... dụng danh sách địa MAC máy trạm phép không phép truy cập AP Lọc thông qua giao thức  Phương pháp hóa  Sử dụng hóa để bảo vệ liệu truyền đảm bảo bí mật, toàn vẹn  Chính sách an toàn cần...
 • 25
 • 420
 • 0

Đề cương kiến trúc máy tính

Đề cương kiến trúc máy tính
... liệu - Vào cách thăm dò trạng thái sẵn sàng cổng - Vào DMA - Vào ngắt Chơng VII: nhớ máy tính 1- Đại cơng 2- Vấn đề dung lọng, bảo vệ nhớ - Cơ chế đổi địa logic- vật lý - Bộ nhớ mô tả trang 3- Bộ ... Nhiệm vụ phối ghép: - Phối ghép với phần cứng - Phối ghép chức - Các ví dụ 2- Cấu trúc chung phối ghép I/O a/ cấu trúc chung phối ghép b/ Cách giải mã địa cho phối ghép I/O 3- Cách điều khiển vào...
 • 2
 • 600
 • 4

Đề cương kiến trúc máy tính

Đề cương kiến trúc máy tính
... hoạt động máy tính đơn giản (tr15) Cơ chế gọi chương trình (tr51) CHƯƠNG III Mô tả thiết bị trạng thái CHƯƠNG IV *Nêu kiến trúc nhớ SRAM (tr64) *Nêu kiến trúc nhớ DRAM (tr65) So sánh kiến trúc nhớ ... lý trung tâm bảo vệ máy PC (hình tr102) CHƯƠNG VIII Các khái niệm ngắt (tr136) *Mô tả hệ thống ngắt cứng bên PC (hình 76-tr137-mô tả tóm tắt) *Mô tả kiến trúc máy tính máy tính PC Có khối chính: ... 1 Mô tả kiến trúc máy tính máy tính PC Có khối chính: -CPU: đơn vị xử lí trung tâm gồm khối chức kh ối điều khiển khối...
 • 16
 • 565
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: kiến trúc mạng máy tínhđề cương thực tập mạng máy tínhđề cương chi tiết mạng máy tínhgiáo trình kiến trúc mạng máy tínhsơ đồ kiến trúc mạng máy tínhtài liệu kiến trúc mạng máy tínhkiến trúc mạng máy tính la gikiến trúc mạng máy tính là gìđề cương ôn tập mạng máy tínhđề cương môn học mạng máy tínhđề cương thực hành mạng máy tínhkiến trúc mạng máy tính network architecture2 kiến trúc mạng máy tínhkiến trúc siêu máy tínhđề cương kiến trúcbai giang may cong cuCataloge dung cu co khiTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Công nghệ tổng hợp PVAc PVACông nghệ Sản xuất izo octanTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Cấu hình FTP trên linuxBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linux“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương LinhSiêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0