dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn

Bài giảng dinh dưỡng tăng trưởng của vi khuẩn

Bài giảng dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... phát triển vi khuẩn  Ảnh hưởng điều kiện vật lý – hóa học nhiệt độ – pH – khí Ảnh hưởng nhiệt độ Ảnh hưởng pH Ảnh hưởng oxy Đường tăng trưởng Sự sinh sản Nha bào  Dạng tồn Sự dinh dưỡng Lên ... Các loại môi trường nuôi cấy      Môi Môi Môi Môi Môi trường trường trường trường trường dinh dưỡng phân biệt chọn lọc (chọn lọc) phong phú chuyên chở 24 E ...
 • 24
 • 274
 • 3

Giáo trình sự biến dưỡng tăng trưởng của vi khuẩn

Giáo trình sự biến dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn
... số chất vi lượng (oligo-elements) Yếu tố tăng trưởng: hợp chất hữu cần thiết cho tăng trưởng vi khuẩn tế bào vi khuẩn khả tổng hợp Mỗi loại vi khuẩn khác cần yếu tố tăng trưởng khác Vitamin III.3 ... HƯỞNG SỰ TĂNG TRƯỞNG Yếu tố lý hóa pH: Vi khuẩn có pH tối ưu chúng tăng trưởng tốt pH tối ưu thường gần với độ trung tính Sự sai biệt đơn vị pH so với pH tối ưu gây khó khăn cho tăng trưởng vi khuẩn ... V SỰ CHẾT CỦA VI KHUẨN Đối với tế bào vi khuẩn, CHẾT có nghĩa vĩnh vi n khả sinh sản (tăng trưởng phân chia) Thí nghiệm tùy thuộc vào lựa chọn môi trường cấy điều kiện cấy; điều kiện ủ vi khuẩn...
 • 4
 • 245
 • 1

DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN

DINH DƯỠNG TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN
... gian (giờ) Số tế bào (logarit) SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN Dân số vi khuẩn gia tăng theo số hệ SỐ THẾ HỆ … n Số vi khuẩn sau hệ bắt đầu với vi khuẩn vi khuẩn No vi khuẩn = 21 = 22 = 23 16 = 24 10 ... bào sống phát nuôi cấy vi khuẩn Rickettsia, Chlamidae SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA VI KHUẨN Gia tăng có thứ tự thành phần cấu tạo tế bào vi khuẩn dẫn đến phân đôi vi khuẩn Sự gia tăng kích thước tích tụ ... hydro (pH) pH tăng trưởng pH tối ưu vi sinh vật ưa acid: Nấm tăng trưởng tối ưu pH  Một số VSV tăng trưởng tốt pH Vi khuẩn ưa acid bắt buộc: H pylori Các vi sinh vật ưa kiềm có pH tăng trưởng tối...
 • 61
 • 155
 • 0

Tài liệu Dinh dưỡng môi trường của động vật thủy sản doc

Tài liệu Dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản doc
... chức hoạt động sinh lý bình thờng thể động vật thuỷ sản, làm giảm khả đề kháng thể động vật thuỷ sản với môi trờng Các yếu tố tác động trực tiếp gián tiếp đến động vật thuỷ sản Sự tác động vài yếu ... bệnh mềm vỏ Bệnh học thủy sản- Phần 413 Chơng 12 bệnh môi trờng Động vật thuỷ sản mắc bệnh nhiều nguyên nhân gây dễ dàng nhìn thấy nghiên cứu chơng Ngoài yếu tố tác động vào thể dới hình thức ... Bệnh học thủy sản- Phần 409 Chơng 11 bệnh dinh dỡng động vật thuỷ sản Bệnh dinh dỡng cá Cá sống thuỷ vực có đủ thức ăn tự nhiên, cá lớn nhanh...
 • 32
 • 387
 • 0

Bệnh dinh dưỡng môi trường của động vật thủy sản docx

Bệnh dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản docx
... chức hoạt động sinh lý bình thờng thể động vật thuỷ sản, làm giảm khả đề kháng thể động vật thuỷ sản với môi trờng Các yếu tố tác động trực tiếp gián tiếp đến động vật thuỷ sản Sự tác động vài yếu ... tôm sú bị bệnh mềm vỏ Bệnh học thủy sản- Phần 413 Chơng 12 bệnh môi trờng Động vật thuỷ sản mắc bệnh nhiều nguyên nhân gây dễ dàng nhìn thấy nghiên cứu chơng Ngoài yếu tố tác động vào thể dới ... Bệnh học thủy sản- Phần 409 Chơng 11 bệnh dinh dỡng động vật thuỷ sản Bệnh dinh dỡng cá Cá sống thuỷ vực có đủ thức ăn tự nhiên, cá lớn nhanh không bị bệnh, thiếu thành phần...
 • 32
 • 346
 • 3

Than sinh học Ảnh hưởng của than sinh học gỗ cao su về dinh dưỡng sinh trưởng của cây cao su vườn ươm Hevea brasiliensis thành lập ở Ultisol

Than sinh học Ảnh hưởng của than sinh học gỗ cao su về dinh dưỡng và sinh trưởng của cây cao su vườn ươm Hevea brasiliensis thành lập ở Ultisol
... dụng than chất thải gỗ làm tăng nồng độ K giảm nồng độ Mg Mn cao su Do đó, ứng dụng than sinh học ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng tăng trưởng cao su phụ thuộc vào dung lượng đệm pH cao su phát ... dụng than sinh học tăng trưởng cao su , ngoại trừ nghiên cứu thực Sri Lanka sử dụng than chất thải gỗ vườn ươm cao su thành lập vào Ultisol có tính axit thấp Mn Dharmakeerthi et al (2010) , ỏi Than ... đổi thành than sinh học cách giới thiệu công nghệ thích hợp Chúng đưa giả thuyết nghiên cứu than sinh học sản xuất sử dụng gỗ cao su áp dụng cho đất trồng cao su mà không ảnh hưởng tăng trưởng cao...
 • 13
 • 179
 • 0

Ảnh hưởng của vi khuẩn hữu ích Bacillus spp. lên hoạt tính của enzyme tiêu hóa, tỉ lệ sống tăng trưởng của tôm he Ấn độ Fenneropenaeus indicus pdf

Ảnh hưởng của vi khuẩn hữu ích Bacillus spp. lên hoạt tính của enzyme tiêu hóa, tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm he Ấn độ Fenneropenaeus indicus pdf
... tổng vi khuẩn không tìm thấy có khai khác có ý nghĩa nghiệm thức đối chứng Tốc độ xâm nhập vi khuẩn Bacillus vào đường ruột tôm chậm tất nghiệm thức nuôi ao đất Trong hầu hết nghiệm thức, hoạt tính ... kê (p...
 • 2
 • 256
 • 0

DINH DƯỠNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

DINH DƯỠNG VÀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT
... – vi sinh vật loại Micoplatma (Mycoplasma – like organnisms) Micoplatma vi sinh vật nguyên thủy chưa có thành tế bào, loại vi sinh vật nhỏ sinh giới có đời sống dinh dưỡng độc lập NHÓM 1_ ĐHSSINH08A_ ... ĐHSSINH08A_ ĐẠI HỌC ĐỒNG T I- VI SINH VẬT NHÂN SƠ (PROKARYOTA) 1 .VI KHUẨN THẬT (EUBACTERIA) Vi sinh vật nguyên thuỷ bao gồm : Vi khuẩn thật (Eubacteria) vi khuẩn cổ (Archaebacteria) Trong vi ... truyền nhiễm Khi gọi vi sinh vật vi m phổi màng phổi (PPO, pleuroneumonia organism) Về sau người ta tiếp tục phân lạpđược PPO từ động vật khác đổi tên vi sinh vật loại vi m phổi màng phổi (PPLO,...
 • 116
 • 255
 • 0

SỰ HÌNH THÀNH TĂNG TRƯỞNG CỦA RỄ BẤT ĐỊNH TỪ NUÔI CẤY IN VITRO CỦA CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN

SỰ HÌNH THÀNH VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỄ BẤT ĐỊNH TỪ NUÔI CẤY IN VITRO CỦA CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN
... hệ thống nuôi cấy yếu tố quan trọng hình thành rễ bất định Soffer Burger (1988) [19] chứng minh oxy hòa tan thiết yếu cho hình thành tăng trưởng rễ bất định Do bình nuôi cấy rễ bất định ĐQNB ... việc tạo rễ bất định từ nuôi cấy phiến ĐQNB in vitro môi trường thạch việc nuôi cấy rễ bất định môi trường lỏng với hỗ trợ máy lắc để làm tăng sinh khối rễ Các nghiên cứu sâu nuôi cấy rễ cần tiến ... hưởng thành phần khoáng vitamin khác môi trường nuôi cấy, vai trò cytokinin lên tạo rễ bất định từ mẫu cấy phiến ĐQNB in vitro khảo sát, đồng thời nghiên cứu bước đầu tăng trưởng rễ bất định tách...
 • 10
 • 222
 • 0

hiệu quả đường gluocse, acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn pseudomonas stutzeri d3b, bacillus subtilis tgt.013l ứng dụng vi khuẩn trong xử lý nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo

hiệu quả đường gluocse, acid acetic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn pseudomonas stutzeri d3b, bacillus subtilis tgt.013l và ứng dụng vi khuẩn trong xử lý nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi heo
... acid acid acetic) NT6 (100% glucose) Khi áp dụng ba nghiệm thức vào xử nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo mô hình lít; kết sau 48 xử hiệu suất khử đạm nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo ... orthophosphate nước rỉ rác nước thải chăn nuôi trước thải môi trường điều cần thiết Đề tài Hiệu đường glucose, acid acetic đến khả tăng sinh vi khuẩn Pseudomonas stutzeri B3b, Bacillus subtilis TGT.013L ứng ... TGT.013L ứng dụng vi khuẩn xử nước rỉ rác nước thải chăn nuôi heo thực Thí nghiệm sử dụng vi khuẩn khử đạm Pseudomonas stutzeri dòng D3b vi khuẩn tích lũy phosphate Bacillus subtilis dòng TGT.013L...
 • 102
 • 189
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes
... v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes v Lactobacillus Bng 2.4 Nhng khỏc bit v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes so vi Bacillus Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin ... Nhng c im, chc nng sinh hc tng ng gia L sporogenes v cỏc vi khun Lactobacillus khỏc Vi khun L sporogenes l mt loi thuc ging Lactobacillus nờn mang nhiu c tớnh v chc nng sinh hc ca Lactobacillus Nhng ... protein vi khun sn xut cú hot tớnh dit khun trc tip [23, 31] C cht ny giỳp vi khun Lactobacillus th hin hot tớnh c ch i vi cỏc vi sinh vt gõy thi h tiờu húa Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin t vi khun Lactobacillus...
 • 57
 • 863
 • 4

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng tập tính của vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc P

Nghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) trong điều kiện nuôi nhốt ở Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc P
... (Ogilby, 1840) điều kiện nuôi nhốt Trung tâm Cứu hộ Linh trởng Nguy c p, Vờn Quốc gia Cúc Phơng Mục tiêu đề tài là: - Tìm hiểu loại thức ăn vợn đen trắng điều kiện nuôi kỹ thuật chế biến, phân phát ... Nghi p Hà Nội Nguy n Văn Thái (2005), Nghiên cứu số đặc điểm sinh học t p tính Voọc mông trắng ( Trachypithecus delacouri ) điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã trung tâm cứu hộ linh trởng Vờn quốc gia ... vợn đen trắng phục vụ công tác bảo tồn phát triển loài thú quý này, chọn thực đề tài luận văn tốt nghi p Nghiên cứu số đặc điểm dinh dỡng t p tính vợn đen trắng - Nomascus leucogenys (Ogilby,...
 • 50
 • 1,056
 • 2

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên thử nghiệm phác đồ điều trị

Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... chy 58 3.2 Nghiờn cu xỏc nh vai trũ ca vi khun E coli v C perfringens hi chng tiờu chy ln t s sinh n 60 ngy tui 60 3.2.1 Kt qu phõn lp vi khun E.coli v C perfringen t phõn ln bỡnh ... -51.1.2.2 Nguyờn nhõn vi sinh vt Vi sinh vt bao gm cỏc loi virus, vi khun v nm mc Chỳng va l nguyờn nhõn nguyờn phỏt, cng va l nguyờn nhõn th phỏt gõy tiờu chy * Tiờu chy vi khun Trong ng tiờu hoỏ ... 1998[12] cng ó chng minh c iu ú 1.3.2.4 Kh nng mn cm vi khỏng sinh Cng nh vi khun E coli, vi khun C perfringens cng khỏng vi nhiu loi khỏng sinh m nguyờn nhõn l quỏ trỡnh chn nuụi, iu tr bnh cũn...
 • 116
 • 1,121
 • 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes
... v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes v Lactobacillus Bng 2.4 Nhng khỏc bit v c im sinh trng v sinh húa ca L sporogenes so vi Bacillus Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin ... Nhng c im, chc nng sinh hc tng ng gia L sporogenes v cỏc vi khun Lactobacillus khỏc Vi khun L sporogenes l mt loi thuc ging Lactobacillus nờn mang nhiu c tớnh v chc nng sinh hc ca Lactobacillus Nhng ... protein vi khun sn xut cú hot tớnh dit khun trc tip [23, 31] C cht ny giỳp vi khun Lactobacillus th hin hot tớnh c ch i vi cỏc vi sinh vt gõy thi h tiờu húa Bng 2.5 Mt vi loi bacteriocin t vi khun Lactobacillus...
 • 57
 • 731
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: dinh dưỡng và phát triển của vi sinh vậtđường cong sinh trưởng của vi khuẩn lacticdưỡng và tăng trưởng của nấm mốcphương pháp xây dựng đường cong sinh trưởng của vi khuẩnnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogenessinh trưởng của vi khuẩn cố định đạmnghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổinghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng nomascus leucogenys ogilby 1840 trong điều kiện nuôi nhốt ở trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp vườn quốc gia cúc phươngphân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonella tại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắctrưởng và phát triển của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy tĩnhtrưởng và phát triển của vi khuẩn trong quá trình nuôi cấy liên tụctrưởng sinh sản và phát triển của vi khuẩnsự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩnphưong pháp xác định sự sinh trưởng của vỉ khuẩn theo mật độ quangdựa vào đặc điểm cấu tạo của mốc trắng dự đoán cách dinh dưỡng và sinh sản của chúng vì saoHOP DONG MUA BAN NGTEMau C005_O Lenh chuyen tien 261111 To trinh Quy che Ban kiem soatvn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 The bieu quyetVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 69-QD-BNN-VPDPCSDH - K. Dinh dưỡng (14.01.2014)6.Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-20157.Mẫu số BC01-AC ban hành TT26-2015Thông tư 52 về công bố thông tin trên TTCK (61.44KB)Thông tư 29 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng (10.24KB)Thông tư 199 HD chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO của VN (10.24KB)CHUYÊN ĐỀ 8: AMIN AMINO AXIT PEPTIT VÀ PRÔTÊINThông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Thông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Thông tư 89 SDBS TT 228 về trích lập dự phòng (10.24KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit13Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 7Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8