Hóa học phân tích 1 cân bằng ion trong dung dịch gd ts nguyễn tinh dung

Hóa học phân tích 1 cân bằng ion trong dung dịch nguyễn tinh dung

Hóa học phân tích 1 cân bằng ion trong dung dịch nguyễn tinh dung
... ph n ng : = 16 An, (1. 9) hoc X = AC ( 10 ) T (1. 9) v (1. 10) ta rỳt bin i s mo An, (hoc bin i nng d z\C,) ca cu t tham gia phn ng: An, = ^v' ( 11 ) AC = xv; (1. 12) T (1. 11) v (1. 12) ta thv An ... th hu c 12 9 Đ4 ng dng phn ng to phc hoỏ hc phn tớch 13 4 Túm tt chng 13 9 Bi chng 14 1 CN BNG 0X1 HO - KH Chng 4: 14 5 1 Cỏc khỏi nim c bn 14 5 Đ2 Th in cc 15 1 Đ3 S ph thuc th theo nng 15 9 Đ4 Hng ... = ,6 'M Vớ d 1. 11: Tớnh h sụ hot ca ion dung dch HCl 0, 01 OM v NaNO, 0,090M HCl -> + 0, 010 NaNO;, -> Na* 0, 010 + 0,090 Lc ion / = cr Nĩ., 0,090 (0, 01 + 0. 01 + 0,0 + 0,09) = 0 ,10 Theo cụng thc...
 • 320
 • 299
 • 1

Bộ đề Hoá phân tích 1 (Cân bằng ion trong dung dịch)

Bộ đề Hoá phân tích 1 (Cân bằng ion trong dung dịch)
... H3PO4 có K1 =10 -2 ,12 , K2 =10 -7, 21 , K3 =10 -12 ,36 Câu 14 Trộn 10 0 ml dung dịch Na2S 0, 010 20 M với 50 ml (NH4)2SO4 0,0 51 M Tính pH dung dịch thu được? Cho H2S có K1 =10 -7 , K2 =10 -12 ,92, K NH =10 -9,24 ... 10 7, 21, K3 = 10 -12 ,36 Tính độ tan AgCl dung dịch NH 0,1M Phức Ag+ với NH3 có lg 1 = 3,2, lg 1, 2 = 7,24, TAgCl = 10 -9,75 Câu 11 Cho TCaF2 = 3,4 .10 -11 , KHF = 7,4 .10 -4 Hãy: a Tính độ tan CaF2 dung ... = 0 ,17 V H2S có K1 = 5,7 .10 -8, K2 = 1, 2 .10 -13 , TFeS = 10 -17 ,2 Tính thể tích dung dịch HCl M cần cho vào 10 ml dung dịch Pb(NO3)2 10 -3 M cho nồng độ ion Pb 2+ giảm xuống 10 -5M, cho TPbCl = 10 -4,2,...
 • 13
 • 1,111
 • 26

Hóa học phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch

Hóa học phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch
... HBrO nh; - NH,C H2O - Mg(N()3)2 I20 - CH3COOH H20 - NI3 + H20 + Cl- H" + OHMg'" + N()Ă H' + OH- CH 3C 0-+ i r H^ + OHn h ; + OH- - HBrO H2O ir + OH- ir H20 + BrO+ OH- 1.1.4, Mụ t trng thỏi ban ... - ^ CH 3CO O - + H S "- + ^ HS- '' H S - + H" ^ H2S K^; = 10 ' K' C H C O O H + S '- ^ : C H C O O - + H2S K ' = K ^K ;Ă K l\ = ( 10 - đ)' 10 ' ' " đ = ' c) H2O - H+ OH- S '- + H ^ = ,0 -' ... = " HS- S '- + H2O H S- + OH- K, K ll = ,0 10 - ' 10*2đ = -' ' = 1.2.54 C h o cỏc cõn bng: HSO 3- + H* k [, = - ' đ ( 1) HSO SO ^- + H * k [ , = 10 - " ( ) H 3P O , H + H 2PO ; = 1 0-' -' đ (3)...
 • 362
 • 2,054
 • 16

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC Chương 8: NHẬN BIẾT CÁC ION TRONG DUNG DỊCH ppt

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC Chương 8: NHẬN BIẾT CÁC ION TRONG DUNG DỊCH ppt
... Có dung dịch riêng rẽ, dung dịch chứa cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M) Dùng dung dịch NaOH cho vào dung dịch trên, nhận biết tối đa dung dịch? A dung dịch dung ... nghiệm không quan sát Câu 12: Có dung dịch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3 Chỉ dùng hóa chất để nhận biết dùng chất số chất cho đây? A Dung dịch HNO3 B Dung dịch KOH C Dung dịch BaCl2.D Dung dịch NaCl ... tạo dung dịch có màu vàng C tạo kết tủa có màu vàng D tạo khí không màu hóa nâu không khí Câu 6: Có dung dịch riêng rẽ, dung dịch chứa cation sau: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ Hóa chất để nhận biết...
 • 9
 • 623
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch
... cho rừ rng Cn phõn chia ni dung chng trỡnh thnh cỏc ni dung c th v xỏc nh tm quan trng ca tng ni dung ú phõn b trng s Cỏc mc ớch phi c phỏt biu di dng nhng iu cú th quan sỏt c, o c t cỏc yờu ... tr ni dung, giỏ tr chng trỡnh giỏ tr ni dung c quan tõm nht lnh vc dy hc, mụn hc, tc l cõu hi ca mt bi trc nghim bao trựm tha ỏng ni dung mụn hc thỡ bi trc nghim ú gi l giỏ tr v ni dung Cỏc ... ni dung bi trc nhim khỏch quan: Th hin cỏc cõu hi bi l mt mu tiờu biu ca tng th cỏc kin thc, k nng, mc tiờu dy hc Mc giỏ tr ni dung c c lng bng cỏch so sỏnh ni dung ca bi trc nghim khỏch quan...
 • 124
 • 1,382
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan
... giỏ tan v tớch s tan * Tớnh tớch s tan t tan ỏnh giỏ tớch s tan theo tan cn mụ t cõn bng dung dch, thit lp biu thc tớch s tan, biu din nng cỏc cht theo tan v tớnh tớch s tan * Tớnh tan ... khỏc v hc sinh cn nhiu thi gian c cõu hi Vớ d 4: nh ngha tan S ca mt cht l: A Nng cht tan 100g dung dch B Nng cht tan dung dch bóo hũa C Nng cht tan lớt dung dch D Nng cht tan 100g dung mụi ... THUYT 1.1.1 Cõn bng dung dch cha hp cht ớt tan 1.1.1.1 tan v tớch s tan [2], [6], [8], [14] a, tan Trong dung dch nc bóo ho ca hp cht ớt tan MmAn s cú cõn bng ng gia pha rn v dung dch bóo ho (...
 • 141
 • 1,387
 • 5

Tài liệu luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHƯƠNG CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH pptx

Tài liệu luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHƯƠNG CÂN BẰNG TẠO PHỨC TRONG DUNG DỊCH pptx
... cho rừ rng Cn phõn chia ni dung chng trỡnh thnh cỏc ni dung c th v xỏc nh tm quan trng ca tng ni dung ú phõn b trng s Cỏc mc ớch phi c phỏt biu di dng nhng iu cú th quan sỏt c, o c t cỏc yờu ... tr ni dung, giỏ tr chng trỡnh giỏ tr ni dung c quan tõm nht lnh vc dy hc, mụn hc, tc l cõu hi ca mt bi trc nghim bao trựm tha ỏng ni dung mụn hc thỡ bi trc nghim ú gi l giỏ tr v ni dung Cỏc ... ni dung bi trc nhim khỏch quan: Th hin cỏc cõu hi bi l mt mu tiờu biu ca tng th cỏc kin thc, k nng, mc tiờu dy hc Mc giỏ tr ni dung c c lng bng cỏch so sỏnh ni dung ca bi trc nghim khỏch quan...
 • 124
 • 554
 • 2

CHUYÊN đề vận DỤNG lý THUYẾT HOÁ học PHÂN TÍCH để GIẢI các bài TOÁN cân BẰNG OXI HOÁ KHỬ TRONG DUNG DỊCH

CHUYÊN đề vận DỤNG lý THUYẾT HOÁ học PHÂN TÍCH để GIẢI các bài TOÁN cân BẰNG OXI HOÁ KHỬ TRONG DUNG DỊCH
... tính theo ĐKP IV CÁC DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA CÂN BẰNG OXI HOÁ- KHỬ TRONG DUNG DỊCH 1 .Cân phản ứng oxi hoá- khử theo phương pháp thăng ion- electron Ví dụ 1: Cân phản ứng oxi hoá- khử sau: a) HAsO2 ... trạng thái cân không biến đổi, hệ trạng thái cân cặp oxi hóa- khử oxi hoá- khử (E) Phản ứng cặp oxi hoá- khử xảy theo chiều: Chất oxi hoá mạnh (của cặp oxi hoá- khử lớn hơn) oxi hoá chất khử mạnh ... logarit để chuyển sang biểu thức tính E0 Tính nồng độ cân cấu tử phản ứng oxi hoá khử: − nE 20 , 0592 Để tính cân oxi hoá khử dung dịch trình phụ tính thành phần dựa vào ĐLTDKL áp dụng cho cân oxi hoá- ...
 • 39
 • 856
 • 4

Tài liệu Cơ sở hóa học phân tích- Loại bỏ các tác dụng cản trở Lâm Ngọc Thụ pptx

Tài liệu Cơ sở hóa học phân tích- Loại bỏ các tác dụng cản trở Lâm Ngọc Thụ pptx
... bazơ 19 16.6 Tách hợp chất vô chưng cất 19 Phụ lục 20 Tài liệu tham khảo 44 Chương 16 Loại bỏ tác dụng cản trở Mỗi tác dụng cản trở hóa phân tích làm nảy ... ban đầu để loại bỏ hiệu ứng cản trở Có hai phương pháp tổng quát có ích cho việc xử lý tác dụng cản trở Đầu tiên sử dụng thuốc thử cản trở vô hiệu hóa chất cản trở liên kết với chất cản tạo thành ... thành iot Cách xử lý tác dụng cản trở thứ hai là, chuyển hóa chất cần phân tích chất gây cản trở vào pha tách để tách riêng Trong chương đề cập tới phương pháp tách cổ điển, sử dụng trước dùng phương...
 • 44
 • 399
 • 2

Sai số trong hóa học phân tích - Chương 1 docx

Sai số trong hóa học phân tích - Chương 1 docx
... 50ppt) 19 5 200 205 Sai s t ñ i (EA : mg) -5 Sai s tương ñ i (Er : % ) -2 ,5 210 2,5 10 Hình 1. 1: Sai s t ñ i sai s tương ñ i phân tích aspirin m u chu n 1. 2 Phân lo i sai s 1. 2 .1 Sai s h th ng hay sai ... ng 1. 2.4 Sai s tích lu (accumulated error): Trong m t phương pháp phân tích, sai s c a s li u phân tích thu ñư c thư ng bao g m sai s giai ño n trình phân tích ñóng góp nên ð sai s chung nh phân ... cân phân tích có ñ xác ± 0,0002 gam ñư c k t qu sau: mchén +m u= ( 21, 118 4± 0,0002) gam ; mchén= (15 ,8465± 0,0002) gam v y kh i lư ng m u s mm u= ( 21, 118 4± 0,002) - (15 ,8465± 0,002) = (5,2 719 ± 0,004)...
 • 6
 • 3,564
 • 15

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 8 pdf

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 8 pdf
... thực 18 lần phân tích, ta tính 18 giá trò NHCl (nồng độ đương lượng dung dòch HCl) sau: N NHCl N NHCl 1, 142 10 1, 139 1, 132 11 1, 1 38 1, 135 12 1, 134 1, 144 13 1, 133 1, 135 14 1, 137 1, 142 15 1, 1 38 1, 136 ... 1, 136 16 1, 139 1, 145 17 1, 132 1, 132 18 1, 142 18 X = ∑ i =1 n Xi = 20, 475 = 1, 1 ≈ 1, 18 S2 = 0,000 0 18 S = ± 0,0042 SX = S ± 0, 0042 = = 0, 0 01 n 18 Với p = 95%, k = 18 -1 = 17 , t = 2 ,11 0 Vậy ... tất lần phân tích thực điều kiện người, ta có kết phân tích sau: N %N N %N 13 ,520 13 , 513 13 ,505 13 ,530 13 ,500 10 13 ,550 13 ,490 11 13 , 485 13 , 513 12 13 ,520 13 , 510 13 13 , 515 13 ,445 14 13 ,560 - Kết...
 • 9
 • 263
 • 2

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 6 pps

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 6 pps
... dạng ion hóa cuối Ví dụ EDTA có pK1 = 2,0; pK2 = 2 ,67 ; pK3 = 6 , 16 pK4 = 10 , 26 Ở pH = 2,2 tồn dạng H3Y-, pH = 4,3 – H2Y 2-, pH = 8,3 – HY 3-, pH = 12 ,4 – Y 4- Trong phân tử complexon số nhóm chức có ... = H + HIn 2- pK1 = 6, 3 HIn2= H+ + In 3- pK2 = 11 ,5 Như thò có màu phụ thuộc vào pH pH < thò tồn dạng H2In- có màu đỏ pH > 11 thò tồn dạng In 3- có màu da cam < pH < 11 thò tồn dạng HIn 2- có màu xanh ... H2Y2H2Y 2- = H+ + HY 3- K3 HY 3- = H+ + HY 4- K4 Men+ + Y 4- = MY(n-4)+ β Tổ hợp H2Y 2- + Men+ = MeY(n-4)+ + 2H+, K = K1K2K3 Từ phản ứng ta thấy: Hầu hết trường hợp phản ứng tạo phức xảy theo tỷ lệ :1 tức...
 • 9
 • 297
 • 0

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 5 ppsx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC PHÂN TÍCH (phân tích định lượng) - CHƯƠNG 5 ppsx
... (V) 10 90 10 /90 ≈ 1 0 -1 0, 712 50 50 50 /50 = 0,7 71 90 10 90 /10 10 0,830 99 99 /1 10 2 0,889 99,9 0 ,1 99,9/0 ,1 10 3 0,948 10 0 1, 1 05 10 0 ,1 0 ,1 0 ,1/ 100 ,1 1 0-3 1, 263 10 1 1/ 1 01 1 0-2 1, 322 11 0 10 ... MnO 4- thừa (ml) thêm (ml) (ml) Fe3+/Fe2+ MnO 4-/ Mn2+ E(V) 50 50 - 50 :50 = - 0,7 71 90 - 91: 9 ≈ 10 - 0,828 99 - 99 :1 10 0 - 0,886 99,9 0 ,1 - 99,9:0 ,1 10 00 - 0,944 10 0 _ - _ - 1, 387 10 0 ,1 _ 0 ,1 _ ... 0 ,1: 100 =1 0-3 1, 4 75 10 1 _ 1, 0 _ 1: 100 =1 0-2 1, 487 11 0 _ 10 _ 10 :10 0 =1 0 -1 1, 498 E(V) 1, 4 75 1, 387 Bước nhảy chuẩn độ 0,994 10 0 VKmnO4 (ml) Hình 5. 2.Đường cong chuẩn độ Fe2+ (khi có tham gia môi...
 • 18
 • 223
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hóa học phân tích cân bằng ion trong dung dịchhóa học phân tích cân bằng ion trong dung dịch nguyễn tinh dunghóa học phân tích 1 nguyễn tinh dunghóa học phân tích 1bài tập cân bằng ion trong dung dịchcân bằng ion trong dung dịch nguyễn tinh dungcân bằng ion trong hóa phân tích tập 1 2nguyễn thanh khuyến nguyễn thị xuân maitủ sách đhth tphcm 1996 nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt nambài tâp có lời giải hóa học phân tích chương 1 2hóa học phân tích nguyễn tinh dung tập 1bai tap va loi giai hoa hoc phan tich chuong 1hóa học phân tích phần 1 cơ sở lý thuyết các phương pháp hóa học phân tíchbài tập hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tanhóa học phân tích phần ii các phản ứng ion trong dung dịch nướchóa học phân tíchhóa học phân tíchHiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy tin học ở trường phổ thôngKinh nghiệm ứng dụng ADOBE PRESENTER 9 0 trong thiết kế bài giảng e LEARNING ở trường THPT lê lợiSử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng ở Việt Nambáo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy kiểu dữ liệu mảng, tin học 11 ở trường THPT lam kinhMột số kinh nghiệm đề nâng cao chất lượng học tin học cho học sinh yếu kém lớp 11 khi học chương IV kiểu dữ liệu có cấu trúcMột số kinh nghiệm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh khi học phần câu lệnh rẽ nhánh tại trường THPT lam kinhMột số phương pháp thu hút học sinh học lập trình trong trường THPTskkn hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏiskkn hướng dẫn học sinh tìm hiểu các kiễu dữ liệu đơn giãn và các phép toán trên kiễu dữ liệu thông qua các ví dụskkn một số phương pháp sắp xếp trong chương trình tin học phổ thôngNgữ Pháp Tiếng Anh Tổng HợpTạo hứng thú học tập môn tin học lớp 11 với hệ thống bài tập tích hợp cho học sinh trường THPT quan sơnVận dụng kỹ năng tạo lập nhóm trong mô hình trường học mới VNEN vào dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong bộ môn tin học ở trường THPTskkn sử dụng bài giảng e learning nhằm tăng tính tương tác ở bài 2 tin học 10 “thông tin và dữ liệu” tại trường THPT tô hiến thànhskkn sử dụng hàm sinh số ngẫu nhiên random tạo test cho một số bài tập cơ bản tin học 11skkn sử dụng một số mô phỏng nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bài toán và thuật toánskkn tích hợp môn tin học và toán học trong dạy bài kiểu mảng cho học sinh lớp 11 ở trường thpt yên định 3Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng phần mềm crocodile ICT 605 và kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn để nâng cao chất lượng dạy học bài cấu trúc lặp tiết 1 (chương trình tin học 11) tại trường THPT thường xuân 2