Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

GIÁO DỤC sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢ

GIÁO DỤC sử DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ CÓ HIỆU QUẢ
... BA ĐỊA CHỈ VÀ MỨC ĐỘ DẠY CÁC DẠNG BÀI CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUA VÀO CÁC BÀI HỌC MÔN VẬT LÍ BẬC THCS Học viên có khả năng: - Phân ... nghệ nhằm làm giảm nhu cầu lượng mà đảm bảo phát triển sản xuất xã hội III GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUA QUA DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG THCS 3.1 Vai trò giáo dục sử ... rõ: Thời tiết bất thường, bão lũ khô hạn thường xuyên … II XU HƯỚNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUA Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Khái niệm tiết kiệm, hiệu Theo Nghị định số...
 • 22
 • 194
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... dùng thuật ngữ “ đặc tính xung “, thuật ngữ tiếng Việt có khái niệm tương ứng sử dụng môn học lý thuyết mạch, môn học có quan hệ gần gũi có nhiều điểm tương đồng với xử lý tín hiệu số Do tính chất...
 • 97
 • 192
 • 0

Bài Giảng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Bài Giảng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
... lý tảo hôn - Xử lý kết hôn lừa dối, cưỡng ép - Xử lý kết hôn có vợ có chồng - Xử lý kết hôn không đăng ký kết hôn - Xử lý kết hôn vi phạm thẩm quyền đăng ký kết hôn tổ chức đăng ký kết hôn - Xử ... ký kết hôn CQNN có thẩm quyền CQNN có thẩm quyền: xem xét tiến hành đăng ký theo quy đònh pháp luật 1.4- Hôn nhân trái PL cách xử lý Hôn nhân trái PL: Là hôn nhân vi phạm ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN Cách ... Điều chỉnh các quan hệ hơn nhân và  gia đình về nhân thân và tài sản I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT HN&GĐ 1- Đònh nghóa Luật Hôn nhân & Gia đình Tổng hợp QPPL Nhà nước ban hành Điều chỉnh quan hệ nhân thân tài sản hôn...
 • 152
 • 406
 • 0

Đề cương bài giảng triết học dùng cho chuyên ngành giáo dục chính trị

Đề cương bài giảng triết học dùng cho chuyên ngành giáo dục chính trị
... nhiên Tang Văn Trọng cho cần người ta chăm làm tiết kiệm tiền đề phòng thiên tai, dịch bệnh Sĩ Bá cho dựa vào quỷ thần để giải thích biện hộ cho hành vi tội ác lớn Tử Sản cho đạo trời xa, đạo ... thần bí, bảo vệ cho bọn cầm quyền phản động + Ông tuyên truyền chế độ “thần quyền”, cho quyền trời trao cho bậc anh minh để trị dân, bậc vua chúa trị dân thể theo chí trời + Ông cho thánh nhân ... sống mà không hại người, không cho hay lấy gì: “Đương Chu này, sợi lông chân mà làm lợi cho thiên hạ không cho, mà có đem thiên hạ phụng dưỡng thân không nhận” Cho nên vị ngã chủ nghĩa cá nhân...
 • 128
 • 246
 • 0

Bài Giảng Luật Dân Sự Phần Chung – TS. Ngô Huy Cương

Bài Giảng Luật Dân Sự Phần Chung – TS. Ngô Huy Cương
... hệ dân theo nghĩa rộng Ngoài luât dân có nhiều nhiệm vụ nh: - Bảo vệ lợi ích toàn dân - Thúc đẩy giao lu dân - Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội - Bảo đảm ổn định, lành mạnh, giữ gìn phát huy ... phân loại nguồn luật dân Giáo trình luật dân Việt Nam Đại học Luật Hà Nội, 2006, tr 31-33) 24 Quiưphạmưphápưluật dân sựưViệtưNam Kháiưniệm Cấuưtạo Cácưloạiưquiưphạmưphápưluật dân sự: - Qui phạm ... kiếmưnhữngưgiảiưphápưcụưthểưtừưcácưquiưđịnhưcủaưphápư luật dân sựưđểưgiảiưquyếtưnhữngưtrườngưhợpưtranhưchấpư cụưthểưtrongưđờiưsốngưxãưhộiưmàưnhữngưtranhưchấpưđóư đượcưxemưlàưnhữngưtranhưchấp dân sự 19 Nhữngưtrườngưhợpưápưdụngư luật dân sự *...
 • 153
 • 2,101
 • 1

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai

thiết kế bài giảng tiếng anh 10 tập hai
... Cực) Pacific Ocean: Thái Bình Dương Atlantic Ocean: Đại Tây Dương Indian Ocean: Ấn Độ Dương Time 10' 7' Steps Before you read Finding names of sea animals − T asks Ss to give the Vietnamese names ... along by the currents The marine life would be at stake if the sea biodiversity was not maintained 10' Individual work, pair Instruction: You are to work in pairs and summarize work, and the passage ... problems Work arrangement Group work Oil spill Time Steps Work arrangement Rubbish on the sea shore 7' 10 − T asks Ss to work in groups to discuss the questions: What can you see in the picture? What...
 • 287
 • 2,154
 • 0

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 1

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 1
... 0,2 15 0,2-0,5 20 5-50 25 >50 30 10 0 10 0 10 200 15 0 15 300 300 30 400 400 40 10 0 50 50 50 15 0 200 200 15 0 300 400 500 10 00 Ngu n: QCVN: 01/ 2008/BXD Quy chu n k thu t Qu c gia v QHXD, B ng 6 .1 b ... 32 THI T K KI N TRÚC NHÀ MÁY X LÝ N C TH I 3 .1 Khái ni m chung v x lý n c th i ô th 3 .1. 1 H th ng thoát n c th i ô th H th ng thoát n c th i ô th m t t h p thi t ... u t o b l c nhi u l p v t li u l c c u t o b bùn ho t tính v i vi sinh v t sinh tr Hình 3 .10 S Hình 3 .11 S ng d ng dính bám c u t o ao s c khí c u t o b l c sinh h c nh gi t 40 V i công ngh m...
 • 11
 • 234
 • 0

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 2

Bài giảng thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải phần 2
... h p hài hòa gi a công trình c nh quan sinh thái t nhiên xung quanh 3.4 .2 Thi t k ki n trúc m t s h ng m c công trình 3.4 .2. 1 Khu v c tr c nhà máy Nhà hành chính, qu n lý b ph n ph c v công c ng ... n tích, s b trí b ph n ki m soát, i u n, thí nghi m, tham kh o ph n Thi t k ki n trúc NMCN 3.4 .2. 2 Các b x lý Các b x lý ch a quy mô l n b ng BTCT, th ng ki u n a ng m, có lang công tác bên (v ... hành 52 e) M t s hình nh nhà máy 53 e) M t s ti u c nh nhà máy Thông tin chi ti t: Quy mô: 5,3ha Thi t k : Ennead Architects Gi i th ng: Green Buildings Sweep, Brooklyn Building Awards 20 11 AIA...
 • 12
 • 211
 • 0

Bài giảng hoá phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê

Bài giảng hoá phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê
... Thái Nguyên Trờng Đại học S phạm Khoa Hoá học Bài giảng Hoá phân tích II (Hoá học phân tích định lợng) v đánh giá, xử số liệu thực nghiệm xác xuất thống (3 tín = 45 tiết) Thái nguyên, 2011 ... phần sở hóa học phân tích (hóa phân tích I) bi giảng Hóa học phân tích định lợng (Hóa phân tích II) giới thiệu phơng pháp phân tích định lợng v cách xử lý, thống kết thực nghiệm thu đợc cho ... vật cần Tiến hành phân tích Tính kết phân tích bao gồm đánh giá kết độ xác kết phân tích Để chuẩn bị cho trình phân tích mẫu cần chuẩn bị số nội dung sau đây: + Chuẩn bị dụng cụ phân tích...
 • 157
 • 578
 • 0

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học

Đề cương bài giảng triết học dành cho cao học và sau đại học không chuyên ngành triết học
... diện cho tốt lành Về sau, quan niệm tự nhiên vị thần mờ nhạt, thay vào nguyên lý trừu tợng tối cao đợc coi nguồn gốc vũ trụ đời sống ngời Đó thần sáng tạo tối cao Brahman tinh thần tối cao Bahman ... trí Cái thực tối cao nhất, nguyên tất theo Upanisad tinh thần vũ trụ tối cao Brahman Tinh thần vũ trụ tối cao biểu ngời chúng sinh linh hồn tối cao bất diệt átman, phận Brahman Không đâu Brahman ... Theo ông, nguyên tử sở giới vật chất Nguyên tử hạt vật chất cực nhỏ, không phân chia đợc, không mùi, không vị, không âm thanh, không màu sắc, khác chất Mọi vật đợc cấu tạo từ nguyên tử Sự kết hợp...
 • 146
 • 379
 • 0

Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (phần thực hành) - GV. Hà Xuân Bộ

Bài giảng Thiết kế thí nghiệm (phần thực hành) - GV. Hà Xuân Bộ
... hai giá trị trung bình hai biến chuẩn Thực hành thiết kế thí nghiệm LOGO I Ước lượng, kiểm định giá trị trung bình Thực hành thiết kế thí nghiệm Ví dụ M-1.3 (trang 24) Tăng trọng trung bình (gram/ngày) ... Đình Miên, NXB Nông nghiệp LOGO Bài 1: Tóm tắt, trình bày liệu Thực hành thiết kế thí nghiệm LOGO I Giới thiệu phần mềm Minitab 16 Thực hành thiết kế thí nghiệm Các thao tác Khởi động Minitab 16 ... Open để mở Chọn All(*.*) LOGO III Tóm tắt trình bày liệu với biến định lượng Thực hành thiết kế thí nghiệm Ví dụ M-1.1ab (trang 18 & 20) Khối lượng 16 chuột lúc cai sữa (Giả sử chuột đầu sinh...
 • 180
 • 1,104
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng xết nghiệm nước thảibài giảng tiết 12 các nước tây âubài giảng luật dân sựbài giảng luật quốc tếbài giảng tiến hóabài giảng phát triển bền vữngbài giảng thiết kế máyiii sản phẩm và hiệu quả của dự ánbài giảng kỹ năng phân tíchbài giảng sức khỏe môi trườngbài giảng hành vi người tiêu dùngbài giảng kĩ năng hợp tácthực sự là những điều rất đơn giản song nếu quot tích cóp quot cho mình bạn sẽ tiết kiệm được không ít thời gian khi soạn thảo một văn bản với microsoft wordbài giảng giáo dục công dân lớp 102 ths đoàn văn huấn bài giảng tin ứng dụngufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503ufbien ban giao nhan san pham khcn23528bctc cong ty me ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dien2.Dang ky du hop 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Đơn xin hoãn thi2002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung Quoc