Bitkingdom hướng dẫn sử dụng telegram iOS

hướng dẫn sử dụng iphone ios 7.1

hướng dẫn sử dụng iphone ios 7.1
... Tên Xem hướng dẫn sử dụng iPhone Bạn xem Hướng dẫn Sử dụng iPhone iPhone Safari, ứng dụng iBooks miễn phí Xem hướng dẫn sử dụng Safari Chạm vào , chạm vào dấu trang Hướng dẫn Sử dụng iPhone (Nếu ... Apple và môi trường Nội dung7 Tổng quan về iPhone Tổng quan iPhone Hướng dẫn mô tả tính iOS 7.1 iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c iPhone 5s iPhone 5s Camera FaceTime Nút Tắt/Bật Ống nghe/ ... bị iOS bạn iCloud Đồng hóa với iTunes Ngày Cài đặt quốc tế Tên iPhone bạn Xem hướng dẫn sử dụng iPhone Sử dụng ứng dụng Tùy chỉnh iPhone Nhập văn Đọc tả Khẩu lệnh Tìm kiếm Trung tâm Kiểm soát...
 • 169
 • 800
 • 0

hướng dẫn sử dụng iphone ios 8.1

hướng dẫn sử dụng iphone ios 8.1
... Glance iPhone overview This guide describes the features of iOS 8, and of iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, and iPhone Plus iPhone Receiver/front microphone FaceTime camera Ring/Silent ... information iPhone Support site Restart or reset iPhone Reset iPhone settings Get information about your iPhone Usage information Disabled iPhone Back up iPhone Update and restore iPhone software ... Your iPhone name The name of your iPhone is used by both iTunes and iCloud Change the name of your iPhone Go to Settings > General > About > Name View this user guide on iPhone You can view the iPhone...
 • 184
 • 669
 • 0

hướng dẫn sử dụng iphone ios 4.0 & 4.2

hướng dẫn sử dụng iphone ios 4.0 & 4.2
... Guide This guide describes the features of: ÂÂ iOS 4.2. x on an iPhone CDMA model ÂÂ iOS 4.3 on an iPhone 3GS model or iPhone GSM model iPhone Overview iPhone Headset jack Top microphone Ring/Silent ... information in the iPhone Important Product Information Guide at www.apple.com/support/manuals /iphone before using iPhone Viewing the User Guide on iPhone The iPhone User Guide can be viewed on iPhone by ... turn Voice Dial off Unlock iPhone to use voice dialing Find My iPhone Find My iPhone helps you locate and secure your iPhone using the free Find My iPhone app on another iPhone, iPad, or iPod touch,...
 • 274
 • 321
 • 0

hướng dẫn sử dụng iphone ios 3.1

hướng dẫn sử dụng iphone ios 3.1
... the iPhone Important Product Information Guide at www.apple.com/support/manuals /iphone before using iPhone Viewing the User Guide on iPhone The iPhone User Guide, optimized for viewing on iPhone, ... can use any of iPhone s features, you must activate iPhone by signing up for a service plan with an iPhone service carrier in your area and registering iPhone with the network Your iPhone may have ... from iPhone Disconnecting iPhone from Your Computer Unless iPhone is syncing with your computer, you can disconnect it from your computer at any time When iPhone is syncing with your computer, iPhone...
 • 217
 • 324
 • 0

hướng dẫn sử dụng iphone ios 7

hướng dẫn sử dụng iphone ios 7
... Contents3 63 64 64 65 66 66 66 67 68 68 Chapter 9:  Messages 69 69 70 70 71 71 Chapter 10:  Calendar 72 72 73 73 74 75 76 76 76 Chapter 11:  Photos 77 77 78 79 79 80 Chapter 12:  Camera 81 Chapter ... the environment Contents 7 iPhone at a Glance iPhone overview This guide describes the features of iOS 7, and of iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, and iPhone 5s iPhone 5s FaceTime camera ... 41 41 42 Chapter 4:  Siri 43 43 46 47 47 47 47 48 Chapter 5:  Phone 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 Chapter 6:  Mail 54 54 54 55 56 56 56 57 57 58 58 Chapter 7:   Safari 59 59 60 60 62 62 62 63 ...
 • 158
 • 368
 • 0

hướng dẫn sử dụng iphone phần mêm ios 8

hướng dẫn sử dụng iphone phần mêm ios 8
... biệt 176 Phụ lục C:  iPhone Kinh doanh 176 Mail, Danh bạ Lịch 176 Truy cập mạng 176 Ứng dụng 1 78 1 78 180 181 181 182 182 183 183 183 184 185 186 186 Phụ lục D:  An toàn, Sử dụng & Hỗ trợ Thông ... 76 76 77 78 79 79 Chương 9:  Tin nhắn 81 81 82 82 83 83 Chương 10:  Lịch 85 85 86 86 87 88 89 90 90 Chương 11:  Ảnh 91 91 92 94 94 95 Chương 12:  Camera 96 Chương 13:  Thời tiết 98 98 99 Chương ... hướng dẫn sử dụng iPhone Bạn xem Hướng dẫn Sử dụng iPhone iPhone, Safari ứng dụng iBooks Xem hướng dẫn sử dụng Safari Chạm vào , chạm vào dấu trang Hướng dẫn Sử dụng iPhone (Nếu bạn không thấy dấu...
 • 191
 • 451
 • 0

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Window

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Window
... Quản trị mạng Microsoft Windows Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 Trang 235/555 Tài liệu hướng dẫn giảng ... Trong hệ thống Windows Server 2003 hỗ trợ cho nhiều lựa chọn bảo mật, giáo trình khảo sát lựa chọn thông dụng Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 242/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy ... trộm Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 243/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy đường truyền nối kết mạng hai máy A B Cho nên cần cấu hình cho IPSec sử dụng giao thức ESP (encapsulating...
 • 11
 • 1,369
 • 3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập
... n i u n sử d ụ n g P l g i , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry i n o w ” Ở th ẻ M y P lug-i s l p l g i m b ạn đ ã ch ọ n sử u n t n u n dụng d M ặc đ ị h p l g -i s đ ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ ... http://mail .yahoo. com http://login .yahoo. com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay) Ở đ ây, đ ăng ký vớ i sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến ... ch ỉ th p h ụ ch o tài kh o ản th củ a m ì h n b Truy cập POP chuyển tiếp: Đ ây có lẽ mộ t c đ ợ c a chuộ n g củ a Yahoo! Mail Đ ể sử dụ n g đ ợ c POP, bạn phải đ ăng ký sử dụ n g Việc đ ăng...
 • 30
 • 1,059
 • 6

Huong dan su dung tx7200.doc

Huong dan su dung tx7200.doc
... phải có dung lượng 10% tổng số dung lượng ổ cứng gắn vào Chọn Next để tiếp tục Màn hình Hard Disk Format hiển thị Chọn Format để bắt đầu định dạng ổ cứng Thời gian định dạng tùy thuộc vào dung lượng ... chọn Hình Video lên xem trước mục File Panel Hiện thị tên tập tin thông tin dung lượng Supported File Formats Media Type Supported File Formats Video avi, mpg, vob, asf, ifo, dat, mp4, ts, DivX ... trở chế độ bình thường 16 Return Trở cấp menu thời điểm sử dụng 17 VOL- Giảm dung lượng âm 18 Delete Xóa tập tin chọn danh sách tập tin Trang No Item Description Home Hiện thị menu Source Thiết...
 • 51
 • 1,291
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VMWARE WORKSTATION 7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VMWARE WORKSTATION 7
... nhận thỏa thuận sử dụng nhà sản xuất: Các tính cách sử dụng -VMware Workstation cung cấp giao diện làm việc quản lý theo tab – thẻ Để tạo máy ảo theo mục đích sử dụng, chọn đường dẫn New Virtual ... tên số Serial Number VMware Workstation, nhiên bạn bỏ qua làm lại lần khởi động VMware Workstation: Khi trình cài đặt kết thúc, khởi động lại hệ thống lần để sử dụng VMware Workstation: Trong lần ... người dùng sắm sửa cho máy tính với cấu hình tương đối, việc sử dụng máy ảo đơn giản Khi VMware Workstation hoạt động quản lý nhiều thành phần thời điểm, nhớ thực hệ thống sử dụng đến mức tối...
 • 24
 • 1,946
 • 7

Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học.pdf

Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học.pdf
... ng y Phát thuốc đến giường bệnh Phát VTYT đến giường bệnh Đề nghị l y thuốc từ kho chẳn (*) VTYT sử dụng giường 1, phòng VTYT sử dụng giường 2, phòng Vật tư Y Tế VTYT sử dụng giường 1, phòng VTYT ... Truy tìm bệnh nhân theo ng y tháng Giao diện nhập liệu mô tả Kết chup CT Scaner in Soạn thảo từ viết tắt để dễ nhập liệu Soạn thảo mô tả vùng chụp Hướng dẫn sử dụng X - Quang Tài liệu hướng ... X - Quang Tài liệu hướng dẫn Phần mềm Quản lý Dược Cty Phát Triển Điện Toán Y Khoa Hoàng Trung BS PHAN XUÂN TRUNG SƠ ĐỒ BÁN THUỐC NGOẠI TRÚ Bs kê toa BN qu y thuốc mua thuốc Load Toa thuốc...
 • 185
 • 1,509
 • 3

Xem thêm