Vấn đề tiếp nhận phóng sự vũ trọng phụng

Vấn đề tiếp nhận phóng sự trọng phụng (LV01396)

Vấn đề tiếp nhận phóng sự vũ trọng phụng (LV01396)
... thuyết tiếp nhận tình hình tiếp nhận phóng Trọng Phụng Chương 2: Vấn đề phản ánh thực giá trị nhân đạo phóng Trọng Phụng nhìn từ lịch sử tiếp nhận Chương 3: Nghệ thuật biểu phóng Trọng Phụng ... hợp trình tiếp nhận phóng Trọng Phụng lịch sử văn học nước nhà Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, nhận thấy: chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu vấn đề tiếp nhận phóng Trọng Phụng Phần ... trình tiếp nhận 10 NỘI DUNG CHƢƠNG KHÁI QUÁT LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN VÀ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 1.1 Khái quát lý thuyết tiếp nhận 1.1.1 Khái niệm tiếp nhận văn học Tiếp nhận hoạt...
 • 100
 • 217
 • 2

luận văn ngôn ngữ học lịch sử tiếp nhận tiểu thuyết trọng phụng ở việt nam

luận văn ngôn ngữ học lịch sử tiếp nhận tiểu thuyết vũ trọng phụng ở việt nam
... tiếp nhận tiểu thuyết Trọng Phụng 14 3.2 Phạm vi Với luận văn Lịch sử tiếp nhận tiểu thuyết Trọng Phụng Việt Nam, nghiên cứu tiếp nhận tiểu thuyết Trọng Phụng từ năm 1934 đến Việt Nam ... thuật tiểu thuyết Trọng Phụng) , Nguyễn Quang Trung (Tiếng cười Trọng Phụng) , Trần Đăng Thao (Đóng góp tiểu thuyết Trọng Phụng lịch sử văn học Việt Nam đại qua hai thể loại phóng tiểu thuyết ... HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Quỳnh Loan LỊCH SỬ TIẾP NHẬN TIỂU THUYẾT VŨ TRỌNG PHỤNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Lí luận văn học Mã số: 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN...
 • 99
 • 405
 • 1

Phương tiện biểu thị tình thái ngôn ngữ nhân vật trong các phóng sự trọng phụng

Phương tiện biểu thị tình thái ngôn ngữ nhân vật trong các phóng sự vũ trọng phụng
... đề tài Phương tiện biểu thị tình thái ngôn ngữ nhân vật phóng Trọng Phụng Trong chương này, trọng đến vấn đề tìm hiểu, phân tíchcác khái niệm tình thái ngôn ngữ bình diện nghĩa học, ngữ dụng ... trò tạo hàm ngôn quy ước thể ngôn ngữ nhân vật phóng Trọng Phụng Thứ ba: Các vị từ tình thái tính việc biểu thị tình thái ngôn ngữ nhân vật phóng Trọng Phụng 16 TIỂU KẾT CHƯƠNG Ở chương ... tố ngữ đoạn vị từ; vị từ ngôn hành kiểu câu ngôn hành; quán ngữ tình thái; phó từ làm thành phần phụ ngữ vị từ ngôn ngữ nhân vật 2.1 CÁC CẤP ĐỘ CỦA PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG PHÓNG SỰVŨ TRỌNG...
 • 25
 • 610
 • 2

Đặc trưng phóng sự Trọng Phụng

Đặc trưng phóng sự Vũ Trọng Phụng
... cứu phóng trọng Phụng thấy phóng trọng Phụng nhiều tác giả đề cập đến Tuy nhiên việc tìm hiểu Đặc trưng phóng Trọng Phụng việc làm cần thiết Chính với đề tài này, muốn tìm hiểu kỹ phóng ... thêm góc nhìn giá trị phóng nói chung phóng Trọng Phụng nói riêng 43 CHƯƠNG VẤN ĐỀ PHẢN ÁNH HIỆN THỰC TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 2.1 Mảng thực đen tối qua phóng Trọng Phụng Lịch sử văn ... CHƯƠNG VẤN ĐỀ PHẢN ÁNH HIỆN THỰC TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 43 2.1 Mảng thực đen tối qua phóng Trọng Phụng 43 2.1.1 Phóng Trọng Phụng dựng lên tranh giới cờ gian bạc...
 • 166
 • 913
 • 13

385 Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta

385 Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta
... hiệu nguồn nhân lực, vấn đề quan trọng phải xuất phát từ Tiểu luận Triết học Mac-Lenin đặc điểm thực trạng nguồn nhân lực đất nứơc nh xu hớng biến đổi Có thể thấy đặc điểm nguồn nhân lực nớc ta: ... hạn chế nguồn nhân lực nớc ta chế thị trờng cần đợc khắc phục sớm biện pháp b Một số giải pháp giải hợp lý vấn đề nguồn nhân lực Nhìn rõ thực trạng nguồn nhân lực nớc ta để phát huy điểm mạnh, ... phát triển khác Nguồn nhân lực nớc ta có động lực học tập tốt, thông minh, sáng Điểm yếu nớc ta nguồn nhân lực chủ yếu tri thức, nghiệp vụ kinh doanh, trình độ quản lí tri thức khoa học kĩ thuật...
 • 20
 • 2,589
 • 16

VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN CÁC YẾU TỐ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG PHƯƠNG TÂY TRONG THƠ MỚI VIỆT NAM 1932 – 1945

VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN CÁC YẾU TỐ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG PHƯƠNG TÂY TRONG THƠ MỚI VIỆT NAM 1932 – 1945
... ấy, thơ Việt Nam gặp gỡ thơ Pháp trở thành vấn đề tất yếu nguồn thơ tượng trưng vào Việt Nam nằm chung trình du nhập yếu tố ngoại lai Có thể xem nhân tố nội tại, hàng đầu tiếp xúc thơ Việt Nam thơ ... Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng thơ tượng trưng phương Tây, yếu tố thuộc dân tộc yếu tố thuộc thời đại Cũng cần thấy: ảnh hưởng thơ tượng trưng với Thơ Mới chiều giản đơn chồng thêm lên Thơ Mới ... có liên quan đến vấn đề “cái tượng trưng thơ, điều kiện cần đủ để thơ tượng trưng Pháp nửa sau kỷ XIX dễ dàng tiếp nhận với tư cách định hướng nghệ thuật chiếm ưu nhà thơ Việt Nam đồng hoá nó,...
 • 8
 • 426
 • 6

Vấn đề tiếp nhận ảnh hưởng truyện dân gian việt nam trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữ

Vấn đề tiếp nhận ảnh hưởng truyện dân gian việt nam trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữ
... viên Nguyễn Thị Vân Oanh So sánh hình tợng phụ nữ Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu) hay, khóa luận sinh viên Nguyễn Hoài Thanh tiến hành So sánh yếu tố kỳ Truyền kỳ mạn lục ... giống khác hai phơng diện Truyền kỳ mạn lục truyện dân gian Việt Nam Cỏc tỏc gi khúa lun khẳng định tinh thần dân tộc sáng tác Nguyễn Dữ Mặc dù vay mợn thể loại nguyờn mẫu truyện Trung Quốc, nhng ... Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu) Những khóa luận ó khụng nhng mt s điểm tơng đồng dị biệt Truyền kỳ mạn lục Tiễn đăng tân thoại việc sử dụng yếu tố kỳ xây dựng hình tợng...
 • 104
 • 2,220
 • 29

Truyện "Tấm Cám" và vấn đề tiếp nhận trong trường trung học phổ thong ppt

Truyện
... thay đổi phần kết truyện phương cách tạm thời, sử dụng cho học sinh bậc THPT Như vậy, học sinh THPT có hai văn truyện Tấm Cám, văn học nhà trường văn đọc từ hợp tuyển, tuyển tập truyện cổ tích từ ... biên soạn sách giáo khoa hướng đối tượng tiếp nhận, làm để chất lượng, tác động ảnh hưởng tác phẩm học sinh trình tiếp nhận mang lại hiệu cao Tuy nhiên, truyện Tấm Cám từ đời đến có đời sống riêng ... tốt mặt tình cảm giáo viên học sinh trình tiếp nhận văn b) Về phía học sinh Câu 1, có 26,58% học sinh nói “không”; 73,42% “thích” Câu 2: có 6,25% cho Tấm ác; 31,75% nhận xét Tấm hiền; 52% nói...
 • 5
 • 257
 • 0

Vấn đề tiếp nhận và bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934

Vấn đề tiếp nhận và bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -  - NGUYỄN THÙY LINH VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN VÀ BÌNH GIẢI TRUYỆN KIỀU TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ () 191 7- 1934) LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... thể, Nam Phong tạp chí thể chủ đích qua Mấy nhời nói đầu (Nam Phong số 1, tháng – 1917) ; Mục đích báo Nam Phong (Nam Phong số 192, tháng – 1934) ; Nam Phong ngày trước, Nam Phong (Hán Thư Nam Phong, ... Truyện Kiều Nam Phong tạp chí với 210 số từ năm 1917 đến 1934 Văn tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du Văn Kim Vân Kiều truyện Thanh Tâm tài nhân Đề tài Vấn đề đọc Truyện Kiều Nam Phong tạp chí giúp bổ...
 • 135
 • 476
 • 2

Vấn đề tiếp nhận và bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934 )

Vấn đề tiếp nhận và bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934 )
... An, http://vanhoanghean.vn/nhung-gocnhin-van-hoa/goc-nhin-van-hoa/3815-khai-niem-qtieu-thuyetq-cua-pham-quynh-nhin-tuy-thuc-the-loai-o-vung-dong-a-thoi-can-hien-dai.html ... http://tapchinhavan.vn/news/Ngan-dam-xa/Vi-sao-PhamQuynh-dat-ten-bao-la -Nam- Phong- va-thuong-dung-but-hieu-Thuong-Chi-135/ 124 Đỗ Lai Thúy, Đọc lại Nam Phong Phạm Quỳnh, website evăn http://evan.vnexpress.net/news/doi-song-van-nghe/2006/06/3b9ad0ea/ ... kiến đánh giá Truyện Kiều thời với Nam Phong tạp chí Từ năm 1917 - 1934, phong trào Tranh luận Truyện Kiều không diễn Nam Phong tạp chí nhận quan tâm "rầm rộ" tác giả đăng nhiều tạp chí có tiếng...
 • 14
 • 152
 • 0

Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều của một nhà thơ mới Lưu Trọng Lư và bài Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều Luận văn ThS. Văn học

Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều của một nhà thơ mới Lưu Trọng Lư và bài Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều Luận văn ThS. Văn học
... cho Vương Thúy Kiều Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài luận văn Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều nhà Thơ mới: Lưu Trọng Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều tiến hành quan sát viết Lưu Trọng ... bình phẩm, đánh giá, nhận xét câu, chữ, tình ý, vấn đề Truyện Kiều Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều nhà Thơ mới: Lưu Trọng Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều vấn đề hoàn toàn mới, chưa có công trình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - ĐÀM THỊ THANH HUYỀN VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN TRUYỆN KIỀUCỦA MỘT NHÀ THƠ MỚI: LƢU TRỌNG LƢ VÀ BÀI “CHIÊU TUYẾT CHO VƢƠNG THÚY...
 • 87
 • 346
 • 1

Vấn đề tiếp nhận truyện kiều của một nhà thơ mới lưu trọng lư và bài chiêu tuyết cho vương thúy kiều

Vấn đề tiếp nhận truyện kiều của một nhà thơ mới lưu trọng lư và bài chiêu tuyết cho vương thúy kiều
... bình phẩm, đánh giá, nhận xét câu, chữ, tình ý, vấn đề Truyện Kiều Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều nhà Thơ mới: Lưu Trọng Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều vấn đề hoàn toàn mới, chưa có công trình ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - ĐÀM THỊ THANH HUYỀN VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN TRUYỆN KIỀUCỦA MỘT NHÀ THƠ MỚI: LƯU TRỌNG LƯ VÀ BÀI “CHIÊU TUYẾT CHO VƯƠNG THÚY KIỀU” Chuyên ngành: Văn học ... nhau.Trong viết “Hành trình Truyện Kiều từ kỉ XIX đến kỉ XXI” PGS.TS Trần Nho Thìn đề cập đến vấn đề lịch sử tiếp nhận Truyện Kiều cách tiếp nhận Truyện Kiều nhà Thơ Tiếp nhận Truyện Kiều kỷ XIX: người...
 • 18
 • 68
 • 0

Thái độ của người Việt Nam đối với vấn đề tiếp nhận văn minh phương Tây

Thái độ của người Việt Nam đối với vấn đề tiếp nhận văn minh phương Tây
... t tơi mu n tìm hi u thái c a ngư i Vi t Nam iv iv n nh n văn minh phương Tây (tơi ch d ng l i nên hay khơng nên ti p văn minh phương Tây, th văn minh Pháp ã ưa sang Vi t Nam) thơng qua lĩnh v ... nhân dân Vi t Nam, th c dân Pháp em vào Vi t Nam m t lu ng khí m i c a văn minh phương Tây nh m nơ d ch văn hố, giành l i s th ng tr t i v m t tinh th n i v i nhân dân ta Các lo i hình văn hố ngh ... m văn h c ngồi nư c ) Nam phong t p chí v i phong cách t p chí kh o c u có tính bách khoa tồn thư ã giúp c gi Vi t Nam tìm hi u h c thu t, văn hố, văn h c nư c ngồi (c a c Phương ơng Phương Tây) ...
 • 24
 • 388
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ý kiến về phóng sự vũ trọng phụngtiểu luận phóng sự vũ trọng phụngkết luận phóng sự vũ trọng phụngphóng sự vũ trọng phụngchưưng ba đặc điểm nghệ thuật phóng sự vũ trọng phụngy nghia cua van de nguyen nhan va ket qua trong hoc tapvấn đề tiếp nhận thành viên chấm dứt tư cách thành viên rút khỏi công tyi những vấn đề cơ bản của dịch vụ trong tiêu thụ sản phẩmnhân vật của vũ trọng phụngnhững vấn đề hạn chế trong việc tiếp nhận và sử dụng oda nhật bảnliên minh giai cấp công nhân nông dân và các tầng lới lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa một số vấn đề lý luận và sự vận dụng của đảng ta trong đường lối đổi mớivấn đề nguồn nhân lực trong sự nghiệp cnh hđhthực trạng của việc sử dụng ngôn ngữ văn bản text hình ảnh và tâm lý tiếp nhận của công chúng trong một số bài báo cụ thểmột số vấn đề chung về luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sựvấn đề đạo đức trong vấn đề tiếp thịSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation20170207 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M0120161229 BSC Vietnam Macro Market Outlook VN 2017 FinalVimo 021216 BSCNghi quyet so 917 NQ-TMT-HDQT ngày 14 12 2013Quyet dinh trieu tap DHD thuong nien nam 2013Công van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Le Tien PhanSonHa CorporationBáo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonBC ket qua GD cp TMT so 34 cua SSIAMBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 967 cua So GDCKTPHCM ve ngay dang ky cuoi cung du DHDCD thuong nien 2012BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.11.10 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt FIT%2c DPM%2c KSA