Tổ chức dữ liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen

Tổ chức dữ liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen

Tổ chức dữ liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen
... trình kiểm định phần mềm Tổng quan phương pháp kiểm định hộp đen, quy trình số kỹ thuật kiểm định hộp đen 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài Tổ chức liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp ... kiểm định phần mềm Đi sâu vào phương pháp kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen Xây dựng, tổ chức quy trình kiểm định phần mềm theo phương pháp hộp đen cho chương trình cụ thể Nhiệm vụ nghiên ... Điều kiểm định hộp đen không cần biết trước cấu trúc nội hay mã nguồn bên phần mềm Mục đích nghiên cứu Tổng quan sản phẩm phần mềm, vấn đề kiểm định phần mềm cách tiếp cận kiểm định phần mềm...
 • 60
 • 117
 • 0

Luận văn tổ chức dữ liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen

Luận văn tổ chức dữ liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen
... trình kiểm định phàn mềm Tổng quan phương pháp kiểm định hộp đen, quy trình số kỹ thuật kiểm định hộp đen Đổi tượng phạm vỉ nghiên cứu Đề tài Tổ chức liệu kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đen ... Điều kiểm định hộp đen không cần biết trước cấu trúc nội hay mã nguồn bên phần mềm Mục đích nghiên cứu Tổng quan sản phẩm phần mềm, vấn đề kiểm định phần mềm cách tiếp cận kiểm định phần mềm Đi ... tượng kiểm định thành phần phần mềm TPPM hàm chức năng, module chức năng, phân hệ chức Nói chung, chiến lược kiểm định hộp đen thích hợp cho cấp độ kiểm định từ kiểm định đơn vị, kiểm định tích...
 • 58
 • 269
 • 0

Kiểm định phần mềm theo tiếp cận hệ thống

Kiểm định phần mềm theo tiếp cận hệ thống
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC CễNG NGH on Vn Trung Kiểm định phần mềm theo tiếp cận hệ thống Ngnh : Cụng ngh thụng tin Mó ngnh: 1.01.10 Lun thc s Ngi hng dn khoa hc: ... lng tng i theo ngu nhiờn v a dng cỏc giỏ tr d liu vo l iu cú th "Chp nhn" Tuy nhiờn, theo ú s gp phi nhiu hn ch vic phỏt hin li, t cn phi cú cỏc gii phỏp k thut thớch hp v thc hin theo mt quy ... liu d tớnh toỏn, da theo kinh nghim: Cỏc h s a, b, c ln lt theo th t l: 1, 2, Nghim hp l hoc: 1, 3, Nghim hp l - Lp d liu c trng (biu thc delta dng): Cỏc h s a, b, c ln lt theo th t l: 1, 4, Hai...
 • 74
 • 107
 • 0

Kiểm định phần mềm bằng kỹ thuật hộp đen.PDF

Kiểm định phần mềm bằng kỹ thuật hộp đen.PDF
... 4, } + Phộp chia hai phõn s: (t1, m1): (t2, m2) = Reduce (t1 m2, t2 m1), ú Reduce(t, m) = (t/d, m/d) vi d = gcd (t, m) Hm gdc l hm tỡm c s chung ln nht ca hai s t nhiờn Nh vy, c t phộp chia ... ch mt vi module Tớnh kh kim: Phn mm cho phộp d dng xõy dng cỏc tiờu chun v trng hp ỏnh giỏ hot ng ca nú õy l c tớnh gn lin vi giai on thit k, cho phộp vic kim nh cú d dng khụng Mt thit k quỏ ... v bo v cỏc i tng nú qun lý hoc phỏt sinh v bn thõn sn phm cng c t mt c ch bo mt nhm chng li s chộp trm hoc lm bin dng sn phm Tớnh khoa hc: c th hin qua cỏc mt sau: - Cu trỳc: Sn phm c chia thnh...
 • 96
 • 167
 • 0

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm
... Bài toán áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử phần mềm Chương 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chương 3: Thuật toán di truyền Chương 4: Áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử ... động CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Đặt vấn đề Việc xác minh xác thực phần mềm thông qua kiểm thử động lĩnh vực kỹ thuật phần mềm mà tiến triển ... thử phần mềm sinh liệu kiểm thử tự động Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng, ứng dụng thuật toán di truyền đưa ví dụ tối ưu hóa sử dụng thuật toán di truyền Luận văn áp dụng thuật toán di truyền vào...
 • 22
 • 382
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử phần mềm dựa trên kỹ thuật kiểm chứng mô hình " potx

Báo cáo
... mở rộng, phát triển JPF Ngoài phần quan trọng giới thiệu thực thi tượng trưng để sinh liệu kiểm thử cho chương trình JPF Mở rộng cho phép sinh tự động liệu kiểm thử chương trình Java Chương 3: ... trình nghiên cứu kiểm chứng chương trình tác giả có tìm hiểu JavaPathFinder (JPF) JPF dự án mã nguồn mở phát triển ngôn ngữ Java Hiện có mở rộng JPF việc sinh tự động liệu đầu vào để kiểm thử chương ... thành công Z3 JPF để sinh tự động liệu kiểm thử chương trình Java cho toán mà JPF thực (ví dụ: sinh tự động liệu cho số học phi tuyến tính) CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm phần sau: Mở đầu:...
 • 2
 • 294
 • 2

PHƯƠNG PHÁP SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM DỰA TRÊN KỸ THUẬT KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH

PHƯƠNG PHÁP SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM DỰA TRÊN KỸ THUẬT KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH
... NGHỆ PHAN VĂN TIẾN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM DỰA TRÊN KỸ THUẬT KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM MÃ SỐ: 60 48 10 LUẬN VĂN ... với liệu đầu vào thật, kỹ thuật phân tích mã nguồn tĩnh xem xét mã nguồn chương trình Kỹ thuật kiểm thử phần mềm dựa hình: khác với hai nhóm điểm đối tượng kiểm thử hình trừu tượng hóa từ ... đường thực thi tiềm Hình 2-1 tả hình hoạt động JPF 11 Hình 2.1: hình hoạt động JPF Về lý thuyết điều khả thi, nhiên với việc tăng kích cỡ ứng dụng, phần mềm kiểm chứng hình phải đối mặt...
 • 53
 • 1,015
 • 5

Tìm hiểu ứng dụng phần mềmtổ chức dữ liệu của hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

Tìm hiểu ứng dụng phần mềm và tổ chức dữ liệu của hệ thống thông tin hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP
... DN ứng dụng) III Tổ chức liệu ERP Tổ chức liệu hệ thống hoạch định nguồn lực phù hợp ta đặt theo thiết kế công ty Phần mềm quản lý khách sạn: Phần mềm quản lý khách sạn Phần mềm thuộc hệ thống ... cương PHẦN 1: Lý thuyết ERP I.Khái quát ERP ERP a Khái niệm b Đặc điểm c Lợi ích Triển khai Ứng dụng phần mềm tổ chức liệu ERP PHẦN 2: Bài tập Đưa phương án dựng hệ thống thông tin quản lý cho doanh ... phần mềm chuyên dụng ERP phần mềm FESSOFT ERP công ty phần mềm hoàn hảo (perfect erp) thiết kế, phần mềm XMan (Xtra Mângement) công ty FBS hay phần mềm OpenERP Dường phần mềm thường có chức...
 • 38
 • 191
 • 0

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ,KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TAM-ECAM

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ,KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TAM-ECAM
... PEU_4 Hình IV Kết chạy hình TAM-ECAM hình TAM-ECAM cuối trình bày Hình IV.1 Các hệ số đường dẫn hệ số chuẩn hóa Kiến trúc FACI phân tích CFA Luận văn Cao học QTDN-K12 Chương IV :Phân tích liệu ... chương 3) hình TAM-ECAM cuối đề tài chưa thích hợp tốt với liệu nghiên cứu nên hình cuối sử dụng làm tiền đề cho nghiên cứu tương lai III KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT Như vậy, hình TAM-ECAM ... nghị từ hình TAM, e-CAM, UTAUT rút gọn lại thành hình TAM-ECAM cuối với thành phần có từ hình e-CAM Các kiến trúc khác không phù hợp loại bỏ khỏi hình cuối Chúng ta kiểm định giả...
 • 16
 • 504
 • 1

Tiểu luận khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm Weka phân lớp cho bộ dữ liệu golf dataset bằng cây quyết định C4.5

Tiểu luận khai phá dữ liệu: Sử dụng phần mềm Weka phân lớp cho bộ dữ liệu golf dataset bằng cây quyết định C4.5
... toán xây dựng định: Dữ liệu vào: Tập liệu D, tập danh sách thuộc tính, tập nhãn lớp Dữ liệu ra: Mô hình định Thuật toán: Tạocây(Tập liệu E, tập danh sách thuộc tính F, tập nhãn lớp) Nếu điều_kiện_dừng(E,F) ... thực việc xác định nhãn cho tập liệu E, tự động xác định trả giá trị nhãn cho hai trường hợp + Dòng xảy thuộc tính nút cha (lưu ý nút cha nút sau phân chia tạo tập liệu D này) Nếu sau phân chia nút ... dont_play | b = play Cây định Code thuật toán C4.5 package weka. classifiers; import weka. core.Attribute; import weka. core.Capabilities; import weka. core.Capabilities.Capability; import weka. core.Instance;...
 • 11
 • 648
 • 3

Thuật toán Quan hệ động và tổ chức dữ liệu

Thuật toán Quan hệ động và tổ chức dữ liệu
... tối ưu cắm i bó hoa vào j lọ là: T(i,j)=max {T(i-1,j-1)+v[i,j], T(i,j-1)} Tổ chức liệu chương trình: Nếu dùng mảng chiều T ta tính bảng đây: Ngoài ta cần đặt ô bảng mảng liệu bao gồm n phần tử ... qua du kien: 24 2346 Bài toán sau cách phát biểu khác toán cắm hoa: Bài toán (Câu lạc bộ, Đề thi chọn học sinh giỏi tin Hà Nội, năm 2000) Cần bố trí k nhóm học sinh vào k số n phòng học chuyên ... f,g: text; Lập hệ thức: Gọi T(i,j) giá trị thẩm mỹ cắm i bó hoa vào j lọ, ta thấy: 1.1 Nếu số bó hoa nhiều số lọ, i > j cách cắm 1.2 Nếu số bó hoa số lọ, i = j có cách cắm bó vào lọ 1.3 Ta xét...
 • 9
 • 562
 • 7

Một số phương pháp phân tích và diễn giải dữ liệu - ứng dụng phần mềm spss.PDF

Một số phương pháp phân tích và diễn giải dữ liệu - ứng dụng phần mềm spss.PDF
... đẳng  Phân tích đơn biến;  Phân tích nhị biến • Đối với hệ đại học  phương pháp trên;  Phân tích phi tham số; Phân tích thực nghiệm mở rộng www.dinhsangpr0.co.cc Phân tích đơn biến Phân tích ... đề cập đến phương pháp phân tích liệu đơn giản Đó là: • Xếp liệu theo thứ tự • Đo lường khuynh hướng hội tụ liệu • Đo lường độ phân tán liệu • Các bạn đọc nội dung chi tiết phương pháp giáo trình ... www.dinhsangpr0.co.cc 23 Phân tích nhị biến Phân tích nhị biến việc phân tích diễn giải ý nghiã liệu thống kê thu thập mẫu nghiên cứu, với biến số nhằm xác định làm rõ mối liên hệ biến số với nhau, suy...
 • 26
 • 3,204
 • 12

Phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad

Phương pháp chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm MicroStation, MapInfo, ArcView, Cad
... OK Chuyển liệu từ Arcview 3.x sang MicroStation AutoCad Bước 1: Thực phương pháp chuyển đổi từ ArcView3.x sang Mapinfo Bước 2: Thực phương pháp chuyển đổi từ Mapinfo sang MicroStation AutoCad ... MicroStation, mà phải chuyển Mapinfo sang AutoCad, sau thực phương pháp chuyển từ AutoCad sang MicroStation, chuyển trực tiếp từ Mapinfo sang MicroSation bị sai tọa độ khai báo Seed file Chuyển liệu từ MapInfo ... cần chuyển mục Files -Chọn AutoCad DXF… (*.dxf) mục ListFile of Type Chọn tên file cần chuyển, chọn nút OK Xuất giao diện sau: Chuyển đổi từ MicroStation sang AutoCad Bước 1: Kích hoạt phần mềm...
 • 8
 • 9,576
 • 64

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế các giai đoạn kiểm định phần mềm theo tiếp cận hộp đenthiết kế các giai đoạn kiểm thử phần mềm theo tiếp cận hộp đenkiểm định phần mềm bằng kỹ thuật hộp đentài liệu kiểm định phần mềmphần mềm hỗ trợ tổ chức dữ liệutiểu luận khai phá dữ liệu sử dụng phần mềm weka phân lớp cho bộ dữ liệu golf dataset bằng cây quyết định c4 5các bước tiến hành tổ chức dữ liệu 2 1 xác định mục đích của cơ sở dữ liệuphần i tổ chức dữ liệu và giải thuậttổ chức dữ liệutổ chức dữ liệu excelchất lượng phần mềm kiểm định phần mềmcách tổ chức dữ liệumô hình tổ chức dữ liệucác phương pháp tổ chức dữ liệucách tổ chức dữ liệu trên ổ cứngPHÁT TRIỂN DỊCH vụ THẺ GHI nợ QUỐC tế tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNGHIÊN cứu các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của các dự án PHẦN mềm PHỤC vụ CHÍNH QUYỀN điện tử tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNHTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN UTZ ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN NHÓMLớp tập huấn cho nông dân chăn nuôi tại nông hộ (FLS)Bài 7. Em bé thông minhxây dựng đời sống văn hóa cơ sở Hãy sưu tầm video và hệ thống các văn bản ban hành quy định nội dung việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tangHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý KÊNH PHÂN PHỐI DỊCH vụ VIỄN THÔNG tại MOBIFONE TỈNH QUẢNG TRỊbài giảng giống cây trồngBài giảng phương pháp nghiên cứu khoa họcBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường trung cấp văn hóa nghệ thuật thừa thiên huếTâm lý du khách t2Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty thông tin di động VMS mobifone chi nhánh thừa thiên huếĐánh giá tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếGiải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế nghi sơn, thanh hóaGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tân kỳ tỉnh nghệ anHOÀN THIỆN các CÔNG cụ hỗ TRỢ CHO CÔNG tác bán PHÒNG