NGHIÊN cứu sử DỤNG BÀI tập THEO HƯỚNG bồi DƯỠNG NĂNG lực tự HỌC CHO HỌC SINH PHẦN NHIỆT HỌC vật LÍ 8 THCS

Nghiên cứu sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương nito hóa học 11 nâng cao THPT theo hướng dạy học tích cực nguyễn thị phương loan

Nghiên cứu sử dụng hệ thống bài tập hóa học chương nito  hóa học 11 nâng cao  THPT theo hướng dạy học tích cực nguyễn thị phương loan
... lớp 11_ THPT phƣơng pháp dạy học Hóa học theo hƣớng dạy học phát GQVĐ III Mục đích đề tài Nghiên cứu sở lý luận PPDH phát GQVĐ, qua vận dụng dạy học Hoá học phần phi kim lớp 11- THPT nhằm nâng cao ... xuất Qua nâng cao chất lƣợng dạy học hứng thú học tập cho HS VI Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phối hợp nhóm phƣơng pháp nghiên cứu sau: Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận SV: Nguyễn Thị Phương Loan ... hoá học phần phi kim lớp 11- THPT Để nghiên cứu sâu phƣơng pháp nhƣ chuẩn bị tƣ liệu giảng dạy cho hoạt động dạy học sau II Đối tƣợng nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Phương Loan Lớp K 34B - Hóa Đại...
 • 89
 • 212
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phân lâm hợp lý cho cà phê vối ( oreochmis niloticus dòng novit)kinh doanh trên đất bazan đăk lắc

Nghiên cứu sử dụng phân lâm hợp lý cho cà phê vối ( oreochmis niloticus dòng novit)kinh doanh trên đất bazan đăk lắc
... n Th Quí Mùi (2 001) [28] ñ xu t lư ng phân bón cho phê th i kỳ kinh doanh ph c h i sau: Phân xanh, phân chu ng bón 12 - 15 t n/ha; Phân vô (kg phân nguyên ch t/ha), cà phê kinh doanh: 200 N, ... Hòa (1 994) [19] lư ng N, P, K thích h p ñ bón cho phê vư n ươm là: 1,35g P2O5 + 0,45g N + 0,45g K2O/g c (b u) Ph m Ki n Nghi p (1 985) [35] ñã ñ xu t lư ng phân bón cho hecta vư n ươm cà phê (6 ... ph n hoàn thi n quy trình bón phân cho phê nói chung bón lân cho phê v i kinh doanh tr ng ñ t bazan ðăk Lăk nói riêng ð ng th i, k t qu nghiên c u c a ñ tài cho th y bón lân ñã làm tăng...
 • 177
 • 229
 • 0

nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai

nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai
... 3.1 Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần ý hoạt chất sử dụng phổ biến khoa xương khớp, bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn xử trí tương tác thực hành lâm sàng 25 3.1.1 Xây dựng danh mục tương ... biến khoa xương khớp 25 3.1.2 Xây dựng hướng dẫn xử trí tương tác thuốc danh mục xây dựng…………………………………………………………………… 31 3.2 Xác định tỷ lệ xuất tương tác danh mục tương tác thuốc xây ... thuốc khoa xương khớp thực vấn đề đáng quan tâm Xuất phát từ vấn đề nêu trên, nhóm nghiên cứu tiến hành đề tài Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc cần ý thực hành khoa xương khớp,...
 • 74
 • 282
 • 0

Nghiên cứu sử dụng toàn bộ mạch ghép động mạch trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Nghiên cứu sử dụng toàn bộ mạch ghép động mạch trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
... 2.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu : đoàn hệ tiến cứu, cắt dọc có so sánh hai nhóm không ngẫu nhiên 2.2.2 Đòa điểm thời gian thực nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành trung ... cho kết lâu dài tốt Trong 15 năm qua, nhiều công trình nghiên cứu nhiều tác giả khác giới khẳng đònh ưu việt lợi ích lâu dài cầu nối động mạch so với cầu nối tónh mạch Một số nghiên cứu khác báo ... vi phạm vấn đề y đức nghiên cứu khoa học Sau cùng, mổ bán cấp cứu hay cấp cứu xem yếu tố gây nhiễu làm tăng tỷ lệ tử vong ý muốn nhóm BN bò loại khỏi nghiên cứu Hai nhóm BN nghiên cứu so sánh với...
 • 108
 • 416
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN NHIỆT CỦA PHYTASE TÁI TỔ HỢP

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN NHIỆT CỦA PHYTASE TÁI TỔ HỢP
... pháp nhằm tăng cường độ bền nhiệt phytase Xuất phát sở thực tiễn lí luận phạm vi nghiên cứu sinh viên lựa chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng số loại đường nhằm tăng cường độ bền nhiệt phytase ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Nghiên cứu sản xuất phytase tái tổ hợp nồi lên men……… …24 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chất bổ sung đến độ bền nhiệt phytase thô đã loại đường ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu sản xuất phytase tái tổ hợp nồi lên men Nhằm thu được enzyme để phục vụ cho nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sản xuất phytase tái tổ hợp sử...
 • 45
 • 600
 • 0

NCKH “nghiên cứu sử dụng phế thải công nghiệp tro bay chế tạo bê tông cho đường giao thông nông thôn ở nam bộ”

NCKH “nghiên cứu sử dụng phế thải công nghiệp tro bay chế tạo bê tông cho đường giao thông nông thôn ở nam bộ”
... xi măng / tro bay = 0,725/1 tông đạt cờng độ đến 40 MPa vật liệu thông thờng [5] ảnh hởng đến mô đun đàn hồi tông : -35Khi sử dụng tro bay mô đun đàn hồi tông thấp so với tông không ... tro bay tông chất độn, tăng thể tích vữa xi măng, vai trò tăng cờng độ tông không rõ ràng Vì tro bay dùng cho tông có cờng độ chịu nén đến 70 MPa Với ý nghĩa chất độn việc dùng tro bay ... măng, tỷ lệ N/CDK,luợng dùng tro bay, loại phụ gia khác dùng cho tông nhiệt độ, môi trờng xung quanh tông ảnh hởng đến cờng độ chịu nén tông : Khi sử dụng tro bay Class F tốc độ ninh kết...
 • 58
 • 150
 • 1

Nghiên cứu sử dụng chất thải của ngành khai thác than làm cốt liệu cho bê tông ứng dụng cho kết cấu mái kè sông kẻ sặt, tỉnh hải dương

Nghiên cứu sử dụng chất thải của ngành khai thác than làm cốt liệu cho bê tông ứng dụng cho kết cấu mái kè sông kẻ sặt, tỉnh hải dương
... TCVN 7570-2006 Hàm l Lo i tông v a ng ion Cl-, % kh i l ng, không l n h n tông dùng k t c u tông c t thép ng su t tr 0,01 c tông dùng k t c u tông tông c t thép v a thông th ... nh đ ch ng th m n c c a TCVN 3116 - 1993 tông 2.2 L a ch n v t li u s d ng nghiên c u 2.2.1 C t li u dùng cho tông 2.2.1.1 Vai trò c a c t li u dùng cho tông tông lo i v t li u đá nhân ... than xây d ng có ý ngh a khoa h c th c ti n r t l n 2 II M C ÍCH NGHIÊN C U C A TÀI Nghiên c u s d ng ch t th i c a ngành khai thác than làm c t li u cho tông ng d ng cho k t c u mái kè sông...
 • 101
 • 114
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm eetanol trong sản xuất thức ăn cho gà thịt giống ross 308 từ không đến sáu tuần

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm eetanol trong sản xuất thức ăn cho gà thịt giống ross 308 từ không đến sáu tuần
... p “y u t tăng trư ng không xác ñ nh” có tác d ng tích c c ñ n s tăng trư ng c a v t nuôi Tăng tr ng c a gà choai gà tây sau cho ăn th c ăn có ch a m t lư ng nh DDGS ñã ñư c c i thi n nghiên c ... ng lư ng nư c tiêu th cho ăn th c ăn d ng viên cao ăn th c ăn d ng b t (Vũ Duy Gi ng c ng s , 1997) [6] 2.2.1 Th c ăn h n h p ñ m ñ c Th c ăn h n h p ñ m ñ c h n h p th c ăn giàu dinh dư ng, ñ ... hai ch ñ dinh dư ng, tiêu t n th c ăn cho m t kg tăng tr ng t 2,25 - 2,36 kg, gà Ross 208 V35 tiêu t n 2,35 - 2,45 kg th c ăn cho m t kg tăng tr ng K t qu nghiên c u c a Nguy n Th Mai (1994)...
 • 113
 • 280
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SOA TRONG VIỆC XỬ LÝ TÍN HIỆU QUANG

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG SOA TRONG VIỆC XỬ LÝ TÍN HIỆU QUANG
... gợn sóng phổ khuếch đại Các SOA chia làm loại chính: SOA Fabry Perot (FP- SOA) SOA sóng chạy (TW- SOA) Trong FP- SOA có tín hiệu qua lại khuếch đại nhiều lần TW- SOA tín hiệu qua khuếch đại lần ... 3: Ứng dụng SOA xử lí tiến hiệu quang CHƢƠNG III - ỨNG DỤNG CỦA SOA TRONG XỬ LÍ TÍN HIỆU QUANG 3.1 BỘ ĐIỀU BIẾN PHA VÀ CƢỜNG ĐỘ SOA Các SOA sử dụng để điều biến cường độ pha tín hiệu quang học ... loại khuếch đại quang Dựa vào cấu trúc vùng tích cực chia khuếch đại quang làm loại: - Khuếch đại quang bán dẫn (SOA) - Khuếch đại quang sợi (OFA) 1.2 NGUYÊN LÍ CƠ BẢN SOA thiết bị quang điện tử...
 • 71
 • 178
 • 1

Research on building a list of drugs, medical equipment, militant medical kits, and a mode of medical supply for policemen of K20 = Nghiên cứu xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc chiến đấu và phương thức đảm bảo cho K2

Research on building a list of drugs, medical equipment, militant medical kits, and a mode of medical supply for policemen of K20 = Nghiên cứu xây dựng danh mục thuốc, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc chiến đấu và phương thức đảm bảo cho K2
... contents: + Surveying the reality of the disease model and the task of guaranteeing medical materials of K20 , namely: - Analyzing the reality of medical examination and treatment, the ratio of ... Battalion, Company and Individual Basic Loads (KB, KC, KN Basic Loads) for the Special Task Force based on analyzing scientifically obtained and surveyed data as well as real practice of K20 Research ... purposive sampling Analyzing the reality of medical examination and treatment, medical equipment and medicine list, combat medicine basic loads and the task of guaranteeing medical materials of K20 ...
 • 29
 • 167
 • 0

Nghiên cứu sử dụng tấm biểu mô cuống rốn nuôi cấy điều trị loét giác mạc khó hàn gắn

Nghiên cứu sử dụng tấm biểu mô cuống rốn nuôi cấy điều trị loét giác mạc khó hàn gắn
... tr LGMKHG: ng nghiên c um u tr - loét giác m c thay th t m th vi n b ng t m bi u nuôi c y gi ng bi u GM 1.2 Nghiên c u s d ng t m bi u nuôi c u tr LGMKHG 1.2.1 T m bi u nuôi c y t thân ... bào bi u không t n t i lâu dài t i di n ghép 1.2.2 T m bi u nuôi c ng lo i Ghép t m bi u nuôi c ng lo i c n t bào không gây th i ghép, có th bi t hóa gi ng bi u GM t bào bi u màng ... ghép t m bi u t bào vùng rìa GM nuôi c y t m bi u màng i nuôi c y GM th t n u cho th y sau ghép 24h, t bào bi u màng i nv i b ng th bán liên k t gi bào bi u rìa GM nuôi c y Sau PT...
 • 27
 • 118
 • 0

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và xác định danh mục tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và xác định danh mục tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
... liệu 55 hồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.3.2 Yêu cầu việc xây dựng Danh mục hồ Danh mục tài liệu 59 số hồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.4 Phương pháp xây dựng Danh mục hồ xác định ... pháp xây dựng Danh mục hồ danh mục tài liệu hồ NHNN VN, kết Danh mục hồ Danh mục tài liệu số hồ hành NHNN VN 12 Chƣơng 3: Cấu trúc cách sử dụng Danh mục hồ Danh mục tài liệu hồ ... hồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.1 Cấu trúc Danh mục hồ Danh mục tài liệu hồ 83 hành 3.1.1 Cấu trúc Danh mục hồ 83 3.1.2 Cấu trúc Danh mục tài liệu hồ hành 87 Cách sử dụng Danh...
 • 111
 • 282
 • 1

Nghiên cứu xây dựng công thức in situ gel diclonenac nhỏ mắt

Nghiên cứu xây dựng công thức in situ gel diclonenac nhỏ mắt
... Gelrite, gellan, acid hyaluronic, alginat 7 1.3.3 Các hệ tạo gel in situ số nghiên cứu dung dịch in situ gel dùng cho nhãn khoa 1.3.3.1 Hệ tạo gel nhạy cảm với nhiệt độ * Cơ chế Hệ in situ gel ... đề tài: Nghiên cứu xây dựng công thức in situ gel diclofenac nhỏ mắt” với mục tiêu: Nghiên cứu, bào chế dung dịch nhỏ mắt in situ gel chứa natri diclofenac Đánh giá ảnh hưởng yếu tố công thức ... 1.2.2 Sinh khả dụng thuốc nhỏ mắt 1.3 Dung dịch in situ gel 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Phân loại 1.3.3 Các hệ tạo gel in situ số nghiên cứu dung dịch in situ gel...
 • 56
 • 378
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghornnghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidcách thức để duy trì và xây dựng năng lực cạnh tranhhướng dẫn liều sử dụng nước chết trái nhàu và giá bán nước chiết trái nhàu ở việt namphân tích so sánh cơ cấu nâng hạ hàng ở cần trục sử dụng động cơ không đồng bộ ro to lồng sóc ba tốc độ với cơ cấu sử dụng động cơ không đồng bộ xoay chiều ba phahướng dẫn liều sử dụng và liều độc hại của các chất chống oxy hóanhóm giải pháp tăng cường năng lực thu hút và sử dụng odadưới đây cho chúng ta thấy rằng tổn thất dự kiến của ngân hàng phụ thuộc vào 2 yếu tố trạng thái ngoại hối và sự biến động của tỷ giánghiên cứu sự thành thục dựa trên đường kính trứngnghiên cứu môi trường marketing dịch vụ du lịchcác tài liệu sử dụng trong tính toántùy thuộc vào hình thức sổ kế toán doanh nghiệp áp dụng mà kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng sổ kế toán phù hợpnghiên cứu dung lượng đòi hỏivấn đề sử dụng công thức tính nhanhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây