tính chất động học phân tử hệ phân tán

tính chất động học phân tử của hệ keo

tính chất động học phân tử của hệ keo
... dịch keo có đặc điểm: + Vì hệ keo không bền vững nhiệt động nên để lâu, nồng độ hạt giảm tượng keo tụ Như áp suất thẩm thấu hệ keo thường bị giảm theo thời gian + Trong điều kiện giống nhiệt động, ... (IV.16) 6πηr Ta thấy hệ số khuyếch tán D tỷ lệ thuận với nhiệt độ T, tỷ lệ nghịch với độ nhớt kích thước hạt Vì kích thước hạt keo lớn kích thước phân tử nhiều, dung dịch keo hệ số khuyếch tán ... giải chiều tăng entropi trình, theo quan điểm nhiệt động, số dư va chạm phân tử dung môi lên màng từ phía dung dịch loãng, theo quan điểm động học Đối với dung dịch lý tưởng, ta có phương trình...
 • 4
 • 1,139
 • 9

PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ DIESEL LAI CHÂN VỊT - BỘ ĐIỀU CHỈNH VÒNG QUAY NHIỀU CHẾ ĐỘ

PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG ĐỘNG CƠ DIESEL LAI CHÂN VỊT - BỘ ĐIỀU CHỈNH VÒNG QUAY NHIỀU CHẾ ĐỘ
... dB -5 0 -1 00 -2 0 dB -1 50 -0 .2 -9 0 Phase (deg) -0 .4 -0 .6 -0 .8 -1 -1 80 -2 70 -3 60 -1 .5 -1 -0 .5 0.5 -2 10 Real Axis -1 10 10 10 10 Frequency (rad/sec) Hỡnh Biu Nyquist-c tớnh tn s-biờn , pha Tp Khoa ... vũng quay ng c theo thi gian thay i t ngt lng cp nhiờn liu Nyquist Diagram Bode Diagram dB dB dB -2 dB -4 dB 0.8 -6 dB Magnitude (dB) dB 0.6 Imaginary Axis 0.4 10 dB 0.2 -1 0 dB 20 dB -5 0 -1 00 -2 0 ... vũng quay c khớ-thy lc phc nht cỏc b iu chnh vũng quay c khớ thy lc ca hóng Woodward, vỡ th thut toỏn bi bỏo ny cú th s dng cho cỏc h thng t ng iu chnh vũng quay khỏc s dung b iu chnh vũng quay...
 • 5
 • 235
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 1 pps

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 1 pps
... c đ i kháng cho th Thu c Đ i gia súc (ml) Ti u gia súc (ml) Chó, l n (ml) Glucoza 20% 10 00 - 2000 500 15 0 - 400 Cafeinnatribenzoat 20% 10 - 15 - 10 1- 3 Canxi clorua 10 % 50 - 70 30 - 40 - 10 Urotropin ... 10 % 50 - 70 30 - 50 10 - 15 Vitamin C 5% 15 10 Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày l n - Dùng thu c làm se niêm m c ru t di t vi khu n b i nhi m 6 .11 CH NG KHÔNG TIÊU C A GIA SÚC NON (Dispepsia) 6 .11 .1 ... hi u qu c n phân bi t viêm ru t cata toan tính hay ki m tính: L y gam phân cho vào ng nghi m, hoà loãng phân v i nư c (5 - 10 ml), dùng đũa thu tinh đánh tan, ghi l i màu s c c a phân, sau dùng...
 • 10
 • 233
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 2 pdf

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 2 pdf
... cư ng s c đ kháng cho th Thu c Đ i gia súc Ti u gia súc Chó, l n Glucoza 20 % 1000 - 20 00ml 400 - 500ml 150 - 400ml Cafeinnatribenzoat 20 % 15ml - 10ml - 3ml Canxi clorua 10% 50 - 70ml 20 - 30ml ... Glucoza 20 % 1000 - 20 00ml 400 - 500ml 150 - 400ml Cafeinnatribenzoat 20 % 15ml - 10ml - 3ml Canxi clorua 10% 50 - 70ml 20 - 30ml - 10ml Urotropin 10% 50 - 70ml 30 - 50ml 10 - 15ml Vitamin C 5% 20 ml ... i quan sinh d c 7 .2. 2 Huy t ni u Do th n b xu t huy t (c n phân bi t v i trư ng h p k phát t b nh truy n nhi m ho c viêm xu t huy t ni u đ o, bàng quang hay đư ng sinh d c) 7 .2. 3 Cao huy t áp...
 • 10
 • 162
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 3 pot

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 3 pot
... 100ml), ti u gia súc (30 - 50ml/con), l n, chó (20 - 30 ml/con) Tiêm tĩnh m ch ngày l n - Cho u ng salon, ho c axit salicylat Dùng kháng sinh đ di t vi khu n (có th dùng m t lo i kháng sinh): - Penicillin ... ch sát trùng r a ni u đ o Dùng bi n pháp đ tăng cư ng tr s c, tr l c cho gia súc Trư ng h p viêm ni u đ o gây t c đái, nư c ti u tích đ y bàng quang ph i tìm cách thoát nư c ti u tránh gây v bàng ... i ti t nh ng s n ph m sinh trình trao đ i ch t Máu có nhi m v trao đ i O2 CO2 ph i mô bào Máu làm nhi m v u ti t nhi t cho th , tham gia vào trình th c bào s n sinh kháng th , v n chuy n ch t...
 • 10
 • 136
 • 0

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 4 ppt

Giáo trình phân tích tổng hợp phương pháp kháng khuẩn bằng các tính chất hóa học phần 4 ppt
... t đ ng v t g m có hai trình b n liên quan m t thi t v i đ ng hóa d hóa Đ ng hóa trình tiêu th ch t dinh dư ng đưa t môi trư ng xung quanh vào th đ ng v t Đ đ m b o cho trình ho t đ ng s ng đư ... t 9 .4. 5 Ch n đoán - B nh thư ng x y c p tính, v t ch t nhanh không k p u tr - Khi ch n đoán c n phân bi t v i b nh c m n ng so sánh v i b nh truy n nhi m c p tính, b nh v ph i c p tính 9 .4. 6 ... axeton Các th xeton mang tính ch t toan, n u tích nhi u máu s làm gi m đ d tr ki m gây nên trúng đ c toan, làm r i lo n sâu s c trình sinh hoá c a th , b nh thư ng ch t tr ng thái hôn mê Các th...
 • 10
 • 174
 • 0

tính chất động học của hệ keo

tính chất động học của hệ keo
... khuếch tán Định luật Fick dC dm = − D Sdt dx không có trình tự san nồng độ hệ, khuếch tán Với D hệ số khuếch tán dm lượng chất chuyển qua tiết diện S Định luật Fick trình bày cách đơn giản: i= dm ... thấu dung dịch keo Sự chuyển động hỗn loạn hạt dung dịch nguyên nhân tượng thẩm thấu Hiện tượng lý giải chiều tăng entropi trình, Lắng nghe, ghi lại kiến thức theo quan điểm nhiệt động, số dư va ... điểm nhiệt động, số dư va chạm phân tử dung môi lên màng từ phía dung dịch loãng, theo quan điểm động học Phương trình áp suất thẩm thấu có dạng: Il = V RT = CđRT N ...
 • 4
 • 112
 • 1

Nghiên cứu các tính chất động học của laser VI cộng hưởng ngẫu nhiên dạng cầu và dạng thoi trên cơ sở thuỷ tinh pha tạp ion đất hiếm Er

Nghiên cứu các tính chất động học của laser VI cộng hưởng ngẫu nhiên dạng cầu và dạng thoi trên cơ sở thuỷ tinh pha tạp ion đất hiếm Er
... ca laser ph thuc vo cu hỡnh ca bung cng hng dng cu hoc thoi, laser vi thoi cú s mode ớt hn so vi laser vi cu Kt qu tớnh toỏn lý thuyt v thc nghim l phự hp S lng mode thu c t laser vi cu, vi thoi ... cỏc laser ti ngng, chỳng tụi u thu c ph WGM l n mode 5.3 Ph bc x ca laser vi cu, vi thoi ph thuc vo cụng sut bm 5.3.1 Ph laser vi cu cú kớch thc 90m laser vi cu kớch thc 90m ngng phỏt laser ca ... HNG CA LASER VI NGUN BM V U THU K thut bm quang cho cỏc laser vi cu v cỏc phng phỏp thu tớn hiu bc x t cỏc laser vi cu v vi thoi cn cú nhng yờu cu c bit, bm cho laser vi cu cú hiu sut cao, vic...
 • 29
 • 469
 • 1

Sử dụng máy tính và các thiết bị đa phương tiện để xây dựng bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương thuyết động học phân tửchất khí lí tưởng vật lí 10 trung học phổ thông

Sử dụng máy tính và các thiết bị đa phương tiện để xây dựng bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học chương thuyết động học phân tử và chất khí lí tưởng vật lí 10 trung học phổ thông
... trạng dạy học Vật lý chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng trờng THPT - Xây dựng BGĐT để dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng trờng THPT với hỗ trợ MVT thiết bị đa phơng ... việc sử dụng MVT vào dạy học môn học nói chung môn Vật lý nói riêng, chọn nghiên cứu đề tài Sử dụng máy vi tính thiết bị đa phơng tiện để xây dựng BGĐT hỗ trợ dạy học chơng: Thuyết động học phân ... trợ cho dạy học Vật lý * phạm vi: Nghiên cứu, sử dụng MVT thiết bị đa phơng tiện để hỗ trợ thiết kế BGĐT việc sử dụng chúng vào dạy học chơng Thuyết động học phân tử chất khí lý tởng Giả thuyết...
 • 81
 • 481
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần Thuyết động học phân tử vật chất

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần Thuyết động học phân tử vật chất
... nhiều lựa chọn - Phân tích nội dung kiến thức phần : “ Thuyết động học phân tử vật chất ” - Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần : “ Thuyết động học phân tử vật chất ” - Thực nghiệm sư phạm ... thảo câu trắc nghiệm để xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn phần : “ Thuyết động học phân tử vật chất ” - Soạn đề thi kỳ cho sinh viên Khoa Vật Lý làm bài, từ lấy số liệu phân ... 34,13% Vậy học sinh có điểm Z = 1,0 học sinh đứng khoảng 84,13% học sinh lớp 33 Chương II : SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỆT HỌC PHẦN :“ THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CỦA VẬT CHẤT ” I/ PHÂN TÍCH...
 • 140
 • 99
 • 0

Nghiên cứu tính chấthọc của trầm tích đệ tứ phân bố ở khu vực hà nội dưới tác dụng của tải trọng động

Nghiên cứu tính chất cơ học của trầm tích đệ tứ phân bố ở khu vực hà nội dưới tác dụng của tải trọng động
... Chng Đặc điểm địa chất công trình trầm tích Đệ tứ Khu vực Nội phơng pháp nghiên cứu tính chất học động chúng 3.1 c im a tng v nc di t khu vc H Ni 3.1.1 S lc a tng trm tớch t khu vc nghiờn cu ... ỏn trung nghiờn cu ba u da ch yu trờn kt qu thc nghim bng thit b ba trc ng Chng sở lý thuyết tính chất học động đất 2.1 Khỏi nim, phõn loi v tớnh toỏn ti trng ng Ti trng m cỏc giỏ tr c trng ... ca D ỏn tng cng nng lc cho phũng thớ nghim a k thut cụng trỡnh 4 Chng Tổng quan vấn đề nghiên cứu động học đất 1.1 Khỏi nim v ni dung nghiờn cu ng hc t nn Vn ng hc t nn (Soil dynamics) l mt...
 • 28
 • 90
 • 0

SKKN phân tích các tính chất hình học để giải các bài toán về tứ giác đặc biệt trong hệ oxy

SKKN phân tích các tính chất hình học để giải các bài toán về tứ giác đặc biệt trong hệ oxy
... tích tính chất hình học để giải toán tứ giác đặc biệt hệ oxy Trong đề tài , hệ thống theo dạng :Hình bình hành- Hình thangHình thoi - Hình chữ nhật- Hình vuông Mỗi dạng trình bày số để em ... hiểu cách vận dụng phân tích, sâu chuỗi vấn đề để đưa dạng toán liên quan, chưa khai thác triệt để tích chất tứ giác đặc biệt : Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi để ... với tính chất hình học yếu tố tam giác, nhận biết tứ giác đặc biệt, hình đặc biệt Đối với học sinh phổ thông toán tìm tọa độ điểm hay viết phương trình đường hệ tọa độ oxy phổ biển đa dạng, học...
 • 71
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất động học phân tử và sự khuếch tánphân loại theo tính chất động học xảy ra trong chất phát quang tính chất hoá học phản ứng thế phản ứng cháy phản ứng tách hiđro phản ứng crăckinhmột số bài tập về tính chất hóa học phần hóa học vô cơ học sinh dễ sai lầmmột số bài tập về tính chất hóa học phần hữu cơ học sinh dễ sai lầmtính chất hoá học phản ứng thế phản ứng cháy phản ứng tách hiđro phản ứng crăckinhtính chất hóa học phản ứng của nhóm amintính chất động họcmột số tính chất động học của protease hiv 1 tái tổ hợptính chất quang học của các hệ thống keotính chất động học của hàm hỗn loạn hai chiềutính chất thạch học của đá granit biotit tảng lăn núi hoa sơnkhái niệm 5 2 cấu trúc phân tử 5 3 danh pháp đồng phân 5 4 tính chất vật lý 5 5 điều chế 5 6 tính chất hoá họcmục tiêu biết được tính chất hóa học của protein phản ứng thủy phân sự phân hủy bởi nhiệt sự đông tụ proteinhệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiệt học phần quot thuyết đọng học phân tử của vật chất quotchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học