Phản ứng axyl hóa theo phương pháp friedel crafts

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG PHỤ TRỢ ĐỂ PHÂN TÍCH ĐIỀU HÒA THEO PHƯƠNG PHÁP HÀNG docx

PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG PHỤ TRỢ ĐỂ PHÂN TÍCH ĐIỀU HÒA THEO PHƯƠNG PHÁP HÀNG docx
... hiệu chỉnh không thay đổi d âm 107 Bảng Những thừa số để tính trị số PR cosr , PR sin r A0 Bán nhật Mực TB A0 Nhật triều Đối số vào bảng hiệu chỉnh “chu kỳ” theo bảng PR cos r PR sin r PR cos r ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000          Bảng Hiệu chỉnh c sóng M O1 phụ thuộc thời gian thượng đỉnh mặt trăng Giờ Phút 0 10 12 14 16 18 20 2 10 29 30 ... 12 25 phút Hiệu ch ỉnh c sóng S2  hiệu chỉnh c sóng K1 hiệu chỉnh sóng M 104 Bảng (t iếp) Hiệu chỉnh c sóng M O1 phụ thuộc thời gian thượng đỉnh mặt trăng Giờ Phút 22 11 40 69 24 12 41 70 26...
 • 25
 • 153
 • 0

PHỤ LỤC 3: CÁC BẢNG PHỤ TRỢ ĐỂ PHÂN TÍCH ĐIỀU HÒA THEO PHƯƠNG PHÁP pot

PHỤ LỤC 3: CÁC BẢNG PHỤ TRỢ ĐỂ PHÂN TÍCH ĐIỀU HÒA THEO PHƯƠNG PHÁP pot
... chú: Trong bảng dẫn nhữn g hiệu chỉnh cho nhữn g năm bình thường.Đối với nhữn g năm nhuận trị số cho tháng từ đến 12 phải xem ứn g với ngày cuối tháng trước Bảng Hiệu chỉnh cho bảng để dẫn trị ... 159,23 134,84 110,46 38,81 325,66 252,52 12,94 348,56 324,17 Bảng Hiệu chỉnh cho bảng để dẫn trị số (V0  u) ngày (Hiệu chỉnh cho t ứng với tích qt ) Giờ M2 S ,4 , N2 K2 K1 O1 P Q1 M4 M6 MS4 Giờ 10 ... bình mặt trời; N  kinh độ tiết điểm lên quỹ đạo mặt trăng 115 Bảng Hiệu chỉnh cho bảng để đưa trị số s, p, h, p1, N tháng, ngày theo thời gian Greenwich năm bì nh thường Hiệu chỉnh dẫn đến đầu...
 • 12
 • 190
 • 0

nghiên cứu điều khiển nồng độ của sản phẩm trong bể chứa phản ứng có khuấy bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron theo mô hình mẫu

nghiên cứu điều khiển nồng độ của sản phẩm trong bể chứa phản ứng có khuấy bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron theo mô hình mẫu
... điều khiển nơron theo hình mẫu điều khiển nơron dự báo Nghiên cứu phương pháp nhận dạng điều khiền Ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu để điều khiển nồng độ sản phẩm bể chứa phản ứng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu điều khiển nồng độ sản4 8 phẩm bể chứa phản ứng khuấy phương pháp ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu – Lương Trung Thành (Tự động hóa) nhiều phương pháp điều khiển phương ... http://www.lrc-tnu.edu.vn + Nghiên cứu điều khiển nồng độ sản4 0 phẩm bể chứa phản ứng khuấy phương pháp ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu – Lương Trung Thành (Tự động hóa) Hình 1.16 hình điều khiển...
 • 85
 • 238
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN NỒNG độ của sản PHẨM TRONG bể CHỨA PHẢN ỨNG có KHUẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON THEO mô HÌNH mẫu

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN NỒNG độ của sản PHẨM TRONG bể CHỨA PHẢN ỨNG có KHUẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON THEO mô HÌNH mẫu
... hình điều khiển ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu để điều khiển nồng độ sản phẩm bể chứa phản ứng khuấy; - Đã ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu để điều khiển nồng độ ... ĐIỀU KHIỂN NƠRON THEO MÔ HÌNH MẪU ĐIỀU KHIỂN NỒNG ĐỘ CỦA SẢN PHẨM TRONG BỂ CHỨA PHẢN ỨNG CÓ KHUẤY 3.1 tả đối tượng điều khiển nồng độ sản phẩm bể chứa phản ứng khuấy hình động học bể chứa ... Ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu điều khiển nồng độ bể chứa phản ứng khuấy 3.2.1 Thiết lập sơ đồ điều khiển Sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu điều khiển nồng độ bể chứa...
 • 37
 • 119
 • 0

Phân tích yêu cầu theo phương pháp cổ điển

Phân tích yêu cầu theo phương pháp cổ điển
... Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm - Chương 2: Phân tích yêu cầu theo pp cổ điển TỔNG KẾT Phân tích yêu cầu theo pp cổ điển bao gồm: mô hình chức dòng thông tin (DFD), mô hình liệu ... giấy ———————— Yêu cầu đọc lệnh động máy photocopy - Trang 35 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Môn Công Nghệ Phần Mềm - Chương 2: Phân tích yêu cầu theo pp cổ điển KỸ THUẬT PHÂN TÍCH YÊU CẦU Thiết lập ... Chương 2: Phân tích yêu cầu theo pp cổ điển MÔ HÌNH HÀNH VI PHẦN MỀM Đầy giấy sẵn sàng ———————— Yêu cầu copy Đọc lệnh Copy xong ———————— Yêu cầu đọc lệnh Thực copy Rảnh ———————— Yêu cầu đọc lệnh...
 • 17
 • 384
 • 0

Phân loại nhà ở theo phương pháp và vật liệu xây dựng potx

Phân loại nhà ở theo phương pháp và vật liệu xây dựng potx
... cho nhà ổn định Tường tường nhà thường chia làm nhiều khối nhỏ thường có trọng lượng Loại nhà thi công xây dựng phức tạp giá thành cao nhà xây gạch nên dùng b Nhà lớn (nhà panen): Loại nhà xây dựng ... thành phố, loại xây dựng hàng loạt theo công nghệ sản xuất sẵn nhà máy, trình độ cao công nghệ hoá xây dựng, ưu điểm xây dựng nhanh, gọn cần đồng máy móc sản xuất thi công loại hình xây dựng phát ... thống cốt pha đầy đủ hoàn chỉnh, toàn nhà có độ cứng ổn định cao áp dụng công nghệ xây dựng truyền thống công nghệ cao Nhà xây dựng phương pháp lắp ghép a Nhà nhỏ (nhà bloc): Dùng bê tông cốt thép...
 • 3
 • 431
 • 1

PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH THEO PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN: PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI: MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ Z

PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH THEO PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN: PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI: MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ Z
... PHẦN C: PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH BẰNG MÔ HÌNH ĐIỂM SỐ Z (Z- CREDIT SCORING MODEL) I TÍNH TOÁN Z- SCORE CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thuộc ... TCNH 20 MÔN HỌC: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH III KẾT LUẬN: Từ kết phân tích tín dụng theo phương pháp cổ điển công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, rút số kết luận: ... TCNH MÔN HỌC: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH II GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHÂN NHỰA BÌNH MINH: - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thành lập theo định số 209/2003/QĐ-BCN...
 • 27
 • 562
 • 8

Khảo sát phản ứng CH2CO + NCO bằng phương pháp tính lượng tử

Khảo sát phản ứng CH2CO + NCO bằng phương pháp tính lượng tử
... ng vi nhúm sn phm to thnh Cht tham gia phn ng: CH2CO v NCO Sn phm 1: CH 2NCO + CO Sn phm 2: HCCO + HNCO Sn phm 3: HCCO + HOCN Sn phm 4: CH2 + OCNCO Cú th cú cỏc hng phn ng khỏc, chỳng tụi s tip ... nhng nghim gn ỳng ca phng trỡnh Schrửdinger: à à1 H n = (H + H ) n = E n n (1.48) Mun vy t: E n = E + E'n + E ''n + n n = + 'n + ''n + n (1.49) ' ' Trong ú: E n , n l nhng hiu chnh cp v nng ... HCCO + HNCO a Nng lng thu c ( n v : hartree) Bng 3.14 Nng lng ca sn phm sau ti u ( n v : hartree) EHF+EZPE EHF+ETot EHF+HCorr EHF+GCorr HCCO -151.966562 -151.963080 -151.962136 -151.990038 HNCO...
 • 67
 • 350
 • 2

bài giảng tính chất cơ bản của phân thức đại số theo phương pháp mới

bài giảng tính chất cơ bản của phân thức đại số theo phương pháp mới
... 1/ Tính chất phân thức: Nhắc lại tính chất phân số, đọc cơng thức tổng qt cho tính chất Nếu nhân tử mẫu phân số với số khác phân số phân số cho a a.m Tổng qt: = (m ≠ 0) b b.m Nếu chia tử mẫu phân ... b) Tính chất phân thức có giống tính chất phân số hay khơng? Tinh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n / Tiết 23 thøc Tính chất phân thức x Cho phân thức Hãy nhân tử mẫu phân thức với (x + 2) so sánh phân thức ... tử mẫu phân thức với đa thức khác đa thức ta phân thức phân thức cho Tiết 23 Tinh chÊt c¬ b¶n cđa ph©n / thøc Tính chất phân thức 3x2 y cho 3xy Chia tử mẫu phân thức 6xy3 x ta phân thức mới: y2...
 • 24
 • 333
 • 0

Tổng hợp hai dao động điều hòa theo phương pháp họa đồ frenen

Tổng hợp hai dao động điều hòa theo phương pháp họa đồ frenen
... vật thực đồng thời hai dao động điều hòa Dao động thứ x1 = 4cos( ωt + π/2) cm, dao động thứ hai có dạng x2 = A2 cos( ωt + ϕ2) Biết dao động tổng hợp x = cos( ωt + π/4) cm Tìm dao động thứ hai? A ... 15: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình li độ 5π π x = 3cos(π t − ) (cm) Biết dao động thứ có phương trình li độ x1 = cos(π t + ) (cm) Dao động thứ hai có 6 phương ... cm; π π B cm ; π A Phương trình dao động tổng hợp x = 220cos(ω t- )(mm) B Pha ban đầu dao động tổng hợp φ = π/6 C Tần số dao động tổng hợp ω = 2π rad/s D Biên độ dao động tổng hợp A=200mm Luyện...
 • 6
 • 286
 • 0

khảo sát phản ứng ch2co + nco bằng phương pháp tính lượng tử

khảo sát phản ứng ch2co + nco bằng phương pháp tính lượng tử
... phải giải phương pháp gần Có thể thấy, phương pháp tính HHLT lấy phương pháp Hartree-Fock làm sở Tuy nhiên phương pháp không tính cho tương tác e Một phương pháp cải tiến cho phương pháp Hartree-Fock, ... mức gần tính hóa học lƣợng tử Phương trình Schrödinger giải xác hệ đơn giản nguyên tử hiđro, hệ phức tạp phải sử dụng đến phương pháp gần Do phương pháp tính hóa học lượng tử phương pháp gần ... kcal ) 2.2 8.3 Hằng số tốc độ phản ứng Xét phản ứng chiều: aA + bB + cC  sản phẩm  (2.37) Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ cấu tử phản ứng Trong trường hợp phản ứng bản, phụ thuộc biểu diễn...
 • 73
 • 133
 • 0

Bài tập plaxis v.8.2. Phân tích ổn định theo phương pháp phần tử hữu hạn - TS. Nguyến Hồng Nam

Bài tập plaxis v.8.2. Phân tích ổn định theo phương pháp phần tử hữu hạn - TS. Nguyến Hồng Nam
... Phân tích n nh mái d c theo ph ng pháp gi m c ng ch ng c t (Matsui and San, 1992) 1) 2) 3) 4) Gi m giá tr c, Tính h s an toàn theo ph ng pháp truy n th ng S d ng m t công c s phân tích thi ... n d ng 19 Nguy n H ng Nam, 2007 K t qu tính n nh theo SLOPE/W Kminmin=1.464 (PP Morgenstern-Price) 20 Nguy n H ng Nam, 2007 K=1.464 (Slope/w) So sánh ph ng pháp tính n nh theo LEM FEM å Hình d ... n H ng Nam, 2007 Nh p s li u Nguy n H ng Nam, 2007 Nh p ch tiêu c lý l p t1 Nguy n H ng Nam, 2007 Nh p ch tiêu c lý l p t2 10 Nguy n H ng Nam, 2007 T ol i ph n t h u h n 11 Nguy n H ng Nam, 2007...
 • 22
 • 211
 • 0

Xây dựng mô hình dự báo số thu ngân sách của tỉnh Khánh hòa theo phương pháp kết hợp

Xây dựng mô hình dự báo số thu ngân sách của tỉnh Khánh hòa theo phương pháp kết hợp
... tác d báo thu ngân sách c a t nh Khánh Hòa Chương 3: Xây d ng hình d báo thu ngân sách c a t nh Khánh Hòa theo phương pháp k t h p 1 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V CÁC MÔ HÌNH D NGHI M D BÁO S BÁO VÀ ... phương pháp d báo: Phương pháp d báo g m có hai phương pháp là: Phương pháp ñ nh tính phương pháp ñ nh lư ng Các phương pháp d báo ñư c bi u di n Hình 1.1 Các phương pháp d báo Phương pháp ñ nh tính ... li u thu ngân sách thu th p ñư c như: hình d báo trung bình di ñ ng kép; hình d báo san mũ Holt; hình d báo hàm xu th ; hình d báo h i quy ñơn, v i bi n ñ c l p GDP; hình d báo...
 • 114
 • 266
 • 2

Phân tích kết cấu theo phương pháp strut and tie model

Phân tích kết cấu theo phương pháp strut and tie model
... Introduction The Strut- and- Tie is a unified approach that considers all load effects (M, N, V, T) simultaneously The Strut- and- Tie model approach evolves as one of the most ... (Shear requirement) Deep Beam Stress and Its STM Model Transition from Deep Beam to Beam STM Model for a Two-span Continuous Beam Basic Concepts Strut- and- Tie Model: A conceptual framework where ... system of Strut Compression Concrete Member Tie or Tension Stirrup Member Reinforcement Node Concrete Connection Examples of STM Models Strut Angle of STM Model A STM developed with struts parallel...
 • 67
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tài chính theo phương pháp dupontphân bổ chi phí theo phương pháp bậc thangphân loại thang máy theo phương pháp dẫn độngphân tích điểm hoà vốn phương pháp thay thếhạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyênhạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳphân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phíphản ứng axyl hóaphân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuấtkế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyênkế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳphân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phísơ đồ 3 sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp sổ số dưkế toán chi tiết vật tư hàng hoá theo phương phápkế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyênĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học