120 cau trac nghiem MMT trang 1 wattpad

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc

120 cau trac nghiem - co dap an (khac nhau).doc
... nối WAN 91 Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented ... Simplex b Half - duplex c Full - duplex d Phương thức khác 89 Địa Subnet IP nằm từ bit thứ tới bit thứ 23 Vậy địa IP thuộc lớp nào: a Lớp A b Lớp C c Lớp B d Lớp D 90 Cáp sợi quang (Fibre Optic) ... c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b Frame c Packet d PSU 83 Phương pháp dùng để ngăn chặn thâm nhập trái phép (theo danh sách...
 • 13
 • 1,622
 • 8

120 cau trac nghiem - co dap an.doc

120 cau trac nghiem - co dap an.doc
... Điều giao thức dạng connectionless (không kết nối)? a Hoạt động chậm giao thức dạng connection-oriented b Các gói liệu có phần header phức tạp so với giao thức dạng connection-oriented c Cung cấp ... với ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) 15 b Cáp thẳng (Straight Cable) c Rollover Cable d Tất sai 120 Để kết nối Router với Router ta dùng: a Cáp chéo (Cross - Cable) b Cáp thẳng (Straight Cable) ... 255.255.255.240 81 Lệnh dùng để xác định đường truyền hệ điều hành Windows: a Nslookup b Route c Ipconfig d Tracert 82 Tầng hai mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a Segment b...
 • 16
 • 1,639
 • 27

120 cau trac nghiem sinh hoc

120 cau trac nghiem sinh hoc
... chết sinh vật C) khả sinh sản sinh vật D) giảm cờng độ biểu tính trạng Đáp án B Câu 49 Phơng pháp tạo thể lai có nguồn gen khác xa mà phơng pháp lai hữu tính thực đợc lai A) khác thứ B) tế bào sinh ... thuyết Lamac A) bác bỏ vai trò thợng đế việc sáng tạo loài sinh vật B) giải thích đa dạng sinh giới thuyết biến hình C) chứng minh sinh giới kết trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp D) nêu ... vi sinh vật, hạt phấn, bào tử C) hạt nẩy mầm vi sinh vật D) hạt phấn hạt nảy mầm Đáp án B Câu 43 Chất cônsixin thờng đợc dùng để gây đột biến thể đa bội thực vật, có khả A) kích thích quan sinh...
 • 28
 • 2,541
 • 32

120 câu trắc nghiệm access

120 câu trắc nghiệm access
... 25 Tên trường chứa ký tự số dài 64 ký tự Trả lời: a Cả câu b Câu đúng, câu 2,3,4 sai c Câu 1,2,4 đúng -câu sai d Câu 2,3 đúng -câu 1,4 sai Câu 101: Hãy ghép nút lệnh với chức nó: Nút lệnh Chức 1) ... 4-a Câu 32: Các chức Access a Lập bảng b Lưu trữ liệu c Tính toán khai thác liệu d Ba câu Câu 33: Tập tin Access đươc gọi a Tập tin sở liệu b Tập tin liệu c Bảng d Tập tin truy cập liệu Câu 34: ... Microsoft Access DataBase d Không có câu Câu 39: Tên tập tin Access bắt buộc phải đặt trước hay sau tạo CSDL: a Đặt tên tệp sau tạo CSDL b Đặt tên tệp trước tạo CSDL sau Câu 40:Thoát khỏi Access...
 • 16
 • 825
 • 6

120 cau trac nghiem marketing can ban (co dap an)

120 cau trac nghiem marketing can ban (co dap an)
... thong tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing C Bộ phận nghiên cứu marketing phận phân tích thong tin maketing, phận thực marketing, ... Chương Cau Giải pháp hoàn thiện sản xuất bao gồm Câu Theo Philip Kotle hệ thống thong tin Marketing gồm phận ? A Chế độ báo cáo nội ,bộ phận thu thập thong tin marketing, bộ phận nghiên cứu marketing ... trình quản lý Marketing DN A B C < quan điểm sản xuất, sản phẩm, bán hàng, marketing đạo đức, theo marketing> D Đ/a : c Câu Theo Philip Kotler quan niệm tạo sở cho trình quản lý Marketing DN gồm...
 • 12
 • 10,248
 • 440

150 câu trắc nghiệm cho Streamline 1

150 câu trắc nghiệm cho Streamline 1
... built a plane 11 1 What perfume are you , Miss Smith? a having b carrying c taking d wearing 11 2 The next train at 2:30 a leaves b will leave c is going to leave d is leaving 11 3 What at nine ... ambulance 11 6 When the ship hit the iceberg, some passengers were a film a seeing b looking c listening d watching 11 7 you read when you were three years old? a Can b Could c Must d Would 11 8 You ... youngest/oldest 13 9 It’s the city I’ve been to a more boring b most boring c boringer d boringest 14 0 When I was 14 , I had to work twelve hours day a a b one c every d all 14 1 When I was at...
 • 4
 • 135
 • 0

120 câu TRẮC NGHIỆM môn KIỂM TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

120 câu TRẮC NGHIỆM môn KIỂM TOÁN CÓ ĐÁP ÁN
... hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? a Kiểm toán báo cáo tài b Kiểm toán nhà nước c Kiểm toán độc lập d Kiểm toán nội Câu 9: Cuộc kiểm toán tiến hành ... a Kiểm toán báo cáo kế toán b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tuân thủ d Kiểm toán báo cáo toán ngân sách Câu 11: Nếu lấy chức liểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán phân thành: a Kiểm toán ... Kiểm toán hàng tồn kho b Kiểm toán tài sản cố định c Kiểm toán nghiệp vụ toán d Kiểm toán vôn chủ sở hữu Câu 67: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? a Lập kế hoạch kiểm toán...
 • 19
 • 717
 • 11

120 câu trắc nghiệm ôn thi kiểm toán nhà nước 2013

120 câu trắc nghiệm ôn thi kiểm toán nhà nước 2013
... a Kiểm toán vốn tiền b Kiểm toán khoản đầu tư tài c Kiểm toán khoản nợ phải thu d Kiểm toán tiền công Câu 65: Báo cáo kiểm toán gì? a Là báo cáo văn kết kiểm toán kiểm toán viên công ty kiểm toán ... c Kiểm toán nghiệp vụ toán d Kiểm toán vôn chủ sở hữu Câu 67: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? a Lập kế hoạch kiểm toán b Hoàn thành kiểm toán c Thực kiểm toán d Không câu ... Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? a Kiểm toán báo cáo tài b Kiểm toán nhà nước c Kiểm toán...
 • 18
 • 85
 • 0

120 cau Trac nghiem On Tin nghe THCS

120 cau Trac nghiem On Tin nghe THCS
... tất Icons Desktop, ta thao tác: a) Nhắp phải > Arrange Icons by > Show Desktop Icons b) Nhắp phải > Show Desktop Icons c) Nhắp phải > Arrange Icons by > Auto Arrange d) Nhắp phải > Arrange Icons ... Nhắp phải Desktop > Arrange Icons by > Auto Arrange, để: a) Tự động xếp Icons Desktop b) Sắp xếp Icons Desktop theo tên c) Sắp xếp Icons Desktop theo loại d) Cho ẩn Icons Desktop 29 Để truy cập ... My Document d) Tạo tập tin Desktop 24 Các Icons sau Icons hệ thống WinXP : a) My Network Places, MS Word b) Recycle Bin, MS Excel c) My Computer, My Document d) Tất Incons có Desktop 25 Thao...
 • 13
 • 198
 • 0

120 câu trắc nghiệm tin học

120 câu trắc nghiệm tin học
... phần đuôi pas 13 Tin học là: a) Ngành khoa học nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin máy tính điện tử b) Ngành khoa học nghiên cứu phần cứng máy tính c) Ngành khoa học công nghệ phần ... chạy chương trình d) Các câu sai 45 Cửa sổ Taskbar and Start Menu Properties dùng để: a) Thực thiết lập cho Taskbar b) Thực thiết lập cho Menu Start c) Hai câu d) Hai câu sai 46 Để xếp cửa sổ ... phải Thanh Taskbar > Properties b) Start > Settings > Control Panel > Taskbar and Start Menu Biên soạn: Vị Cường .6 c) Start > Settings > Taskbar and Start Menu d) Các thao tác...
 • 13
 • 353
 • 4

120 câu trắc nghiệm lí thuyết hóa hữu cơ

120 câu trắc nghiệm lí thuyết hóa hữu cơ
... tích NO N2O thu c ktc là: A 2,24 lít 6,72 lít B 1,344 lít 1,344 lít C 2,016 lít 0,672 lít D 1,972 lít 0,448 lít (Al = 27; N = 14; O = 16; H = 1) Tr c nghi m hóa vô 23 http://www.ebook.edu.vn ... tích H2 ( ktc) thu c b ng: A 8,96 lít B 10,08 lít C 5,04 lít D 20,16 lít (Cl = 35,5) 11 Chia 1,24 gam h n h p hai kim lo i có hóa tr không i thành hai ph n b ng Oxi hóa hoàn toàn ph n (1), thu c ... http://www.ebook.edu.vn Tr c nghi m hóa vô A Oxi hóa tinh b t C Oxi hóa ion io ua Biên so n: Ph m Vũ Nh t B Oxi hóa ion kali D Oxi hóa ion H+ c a H2O 19 SO2 v a có tính ch t oxi hóa v a có tính kh , b i...
 • 70
 • 390
 • 0

120 câu trắc nghiệm vật lý hạt nhân luyện thi đại học có đáp án

120 câu trắc nghiệm vật lý hạt nhân  luyện thi đại học  có đáp án
... xảy Câu 88 Giả sử hai hạt nhân X Y độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân ... Z, X, Y 210 Câu 108 Hạt nhân 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 109 Dùng prôtôn động 5,45 ... hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 89 Cho phản ứng hạt nhân: 1T + D → He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u;...
 • 9
 • 379
 • 3

tuyển chọn 120 câu trắc nghiệm hóa 10 ôn HK2 có đáp án

tuyển chọn 120 câu trắc nghiệm hóa 10 ôn HK2 có đáp án
... chất oxi hóa B SO2 chất hử, O2 chất oxi hóa C SO2 chất oxi hóa D SO2 chất oxi hóa, O2 chất Câu 44: Thu c thử đặc trưng để nhận biết h ozon O3) A Qu t m B BaCl2 C AgNO3 D KI + hồ tinh bột Câu 45: ... chất NaF AgNO3 B Iot bán nh nguy n tử lớn brom C Axit HBr t nh axit yếu axit HCl D Flo t nh oxi hoá yếu clo 79 Nhóm gồm chất dùng để u chế trực tiếp oxi phòng th nghiệm là: A KClO3, CaO, ... trái Ứng dụng tr n dựa tr n t nh chất sau đây? A Ozon trơ v mặt hóa học B Ozon chất h mùi đặc trưng C Ozon chất t nh oxi hóa mạnh D Ozon h ng tác dụng với nước Trang 2/7 - 36.Cho phản ứng...
 • 7
 • 307
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 120 cau trac nghiem mang may tinh co dap an120 câu trắc nghiệm access có đáp án120 câu trắc nghiệm access120 cau trac nghiem co dap an120 câu trắc nghiệm marketing căn bảnđề cương ôn tập tin học căn bản 120 câu trắc nghiệmcâu hỏi trắc nghiệm học kì 1 môn hóa 12câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 1câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán 1 có đáp ánnhung cau trac nghiem hoa hoc dung de kiem ta 1tiet lan 1 cua lop 12câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán 1cau hoi trac nghiem quoc phong 180 câu trắc nghiệm kế toán tài chính 1100 câu trắc nghiệm bài tâp hóa học kì 1cac dang kiem tra vat li trac nghiem tu luan 1 tiet lop 10 trang bai 9 10 11 12ufcong nghe ky thuat co dien tu25980ufcong nghe ky thuat o to25981ufcong nghe ky thuat dien tu truyen thong25982ufcong nghe ky thuat may tinh25984ufcong nghe ky thuat dien dien tu26010ufkhoa hoc may tinh25988ufhe thong thong tin25990[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Ma 718ufcong nghe thong tin25992Pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại việt namPháp luật về giới hạn cấp tín dụng để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần tại việt namXác định tài sản có của thương nhân theo pháp luật phá sản ở việt nambài giảng nguyên lý hệ điều hànhKINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠNĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA 10BÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHLICH SU VAN MINH THE GIOICau hoi on tap môn phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành cao học kinh tếTài liệu ôn thi môn chủ nghĩa tư bản hien daiĐánh giá hiệu quả chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện phụ sản trung ương giai đoạn 2012 2014