BAI 7 TU BAN THUONG NGIEP

BAI GIANG. Tu ban thuong nghiep

BAI GIANG. Tu ban thuong nghiep
... đoạn khác chu kỳ kinh tế Tuy vậy, kinh nghiệm cho phép người ta tính số vòng chu chuyển trung bình ngành - Số vòng chu chuyển tư thương nghiệp có tác động định đến lượng tuyệt đối tương đối TBTN ... thiết cho lưu thông + Lượng tuyệt đối tư thương nghiệp cần thiết tốc độ chu chuyển tỷ lệ nghịch với Nhưng lượng tương đối nó, tức tỷ số với tổng số tư bản, lại lượng tuyệt đối dịnh, điều kiện khác ... tư 100.000, tư thương nghiệp chu chuyển 10 vòng năm lượng tuyệt đối cần thiết 10.000 lượng tương đối 1/10 Nếu chu chuyển vòng năm lượng tuyệt đối cần thiết 20.000 lượng tương đối 1/5 + Nếu lượng...
 • 13
 • 3,427
 • 57

Sự ra đời của bản thương nghiệp.doc

Sự ra đời của tư bản thương nghiệp.doc
... làm rõ đợc quan điểm này, trớc hết cần phải tìm hiểu đời t thơng nghiệp kinh tế TBCN Sự đời t thơng nghiệp Xét mặt lịch sử t thơng nghiệp đời trớc t công nghiệp, xuất sở thơng nghiệp cổ xa T ... nghiệp muốn nâng cao mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao lợi nhuận khả cạnh tranh Giá trị thặng d Vậy t thơng nghiệp đời để thực chức lu thông hàng hoá t công nghiệp Chức đợc thực cách độc lập ... hoạt động chuyên môn hoá cho nhóm t T thơng nghiệp dới chế độ CNTB phận t công nghiệp tách rời ra, phục vụ trình lu thông hàng hoá t công nghiệp Hàng hoá sau tay nhà t công nghiệp đợc chuyển...
 • 7
 • 1,324
 • 21

Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa bản thường thấp hơn giá trị sức lao động.docx

Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động.docx
... xuất lao động nâng cao nguyên nhân chủ yếu làm cho giá trị sức lao động hạ xuống Mối liên hệ giá trị sức lao động tiền lương phức tạp Dưới chủ nghĩa , giá sức hàng hoá- sức lao động khác với giá ... việc Tiền lương ngày thấp giá trị sức lao động nguyên nhân làm cho tiền lương thực tế giảm xuống Ngoài tiền lương thực tế giảm xuống nguyên nhân sau : 6 Thứ nhất, chủ nghĩa giá sinh hoạt ... tiền lương thực tế: Tiền lương danh nghiã số tiền mà công nhân lĩnh bán sức lao động cho nhà bản .Tiền lương thưc tế tiền lương số lượng chất lượng liệu sinh hoạt mà công nhân mua tiền lương...
 • 11
 • 1,807
 • 1

Quan điểm phát triển nền kinh tế cá thể, tiểu chủ và bản thương nghiệp trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Nông thôn trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm phát triển nền kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản thương nghiệp trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Nông thôn trong giai đoạn hiện nay
... Thế kinh tế thể, tiểu chủ t thơng nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn Kinh tế thể, tiểu chủ t thơng nghiệp lĩnh vực công nghiệp hoá tiểu thủ công nghiệp nông thôn bao gồm chủ ... phát triển với việc phát triển kinh tế thể, tiểu chủ t thơng nghiệp công nghiệp va tiểu thủ công nghiệp nông thôn Qua đề tài em muốn đề cập đến số vấn đề việc phát triển kinh tế thể, tiểu ... thể tiểu chủ t thơng nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn Quá trình vận động phát triển không ngừng từ thấp đến cao kinh tế việc hình thành kinh tế thể tiểu chủ, t thơng nghiệp công...
 • 19
 • 1,176
 • 0

Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa bản thường thấp hơn giá trị sức lao động

Phân tích hiện tượng tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị sức lao động
... xuất lao động nâng cao nguyên nhân chủ yếu làm cho giá trị sức lao động hạ xuống Mối liên hệ giá trị sức lao động tiền lương phức tạp Dưới chủ nghĩa , giá sức hàng hoá- sức lao động khác với giá ... trạng vật giá tăng cao, thất nghiệp thường xuyên đãảnh hưởng đến đời sống họ Lương trước CNTB thường thấp giá sức lao động: Giá sức lao động số lượng định, mà luôn thay đổi Dưới chủ nghĩa bản, ... lương thực tế Tiền lương danh nghiã số tiền mà công nhân lĩnh bán sức lao động cho nhà bản .Tiền lương thưc tế tiền lương số lượng chất lượng liệu sinh hoạt mà công nhân mua tiền lương Tiền...
 • 10
 • 1,648
 • 18

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp
... Đ7 Tứ giác nội tiếp Khái niệm tứ giác nội tiếp ịnh nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) A D -Tứ giác ABCD tứ giác nội tiếp ... sau, tứ giác tứ giác nội tiếp? Vỡ sao? A Q D P O D B C Hình a E Tứ giác nội Itiếp ABCD có tính chất no ? K Nào ta sang mục để khám phá N H M Hình b Hình c Trả lời: Tứ giác ABCD tứ giác nội tiếp ... 1800 -1 100 = 700 O D C A ABC có đỉnh nằm giác MNPQ đỉnh Tứ đường tròn có ABC nội tiếp đường tròn gọi nằm đường tròn tứ giác ! ? Q M B C N P Tứ giác có đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp...
 • 15
 • 855
 • 4

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp
... im A v C chia (O) thnh ẳ ẳ ABC AmC hai cung ABC v AmC, ú $ AmC l cung cha gúc 1800 - B dng trờn on AC D =180 - $ * Mt khỏc ta cú D = 1800 B (gt) B Suy D nm trờn cung AmC Vy bn nh ca t giỏc ABCD...
 • 12
 • 617
 • 5

BÀI 7:TỨ GIÁC NỘI TIẾP

BÀI 7:TỨ GIÁC NỘI TIẾP
... vuụng Bài tập: Bài 3: Cho hình vẽ Hãy tìm hình vẽ tứ giác nội tiếp? A Các tứ giác nội tiếp có hình vẽ là: E I AEHF , BFEC F B H O C Bài tập: Bài 4: Cho hình vẽ, biết xAD = C Chứng minh tứ giác ... ABCD nội tiếp B Chứng minh: Vì xAD kề bù với DAB x A => xAD + DAB = 1800 (t/c hai góc kề bù) Mà xAD = C (gt) O D => C + DAB = 1800 Trong tứ giác ABCD có C + DAB = 1800 (CM trên) => Tứ giác ABCD nội ... nm trờn cung AmC T giỏc ABCD ni C tip (0) Đ7 : T GIC NI TIP Bi 53 (trang 89-SGK)Biết ABCD tứ giác nội tiếp Hãy điền vào ô trống bảng sau: Trng hp 1) Gúc A 2) 800 C 1000 D 110 75 70 B 3) 1050 0...
 • 12
 • 317
 • 0

Tiền lương trong chủ nghĩa bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động

Tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động
... hoá tiền tệ biến thành t Xu hớng tiền lơng vận động chủ nghĩa t Lao động hàng hoá mà sức lao động hàng hoá Tiền lơng dới chế độ t chủ nghĩa biểu tiền giá trị hàng hoá sức lao động giá hàng hoá sức ... dung I Lao động sức lao động chủ nghĩa t Tiền lơng thực chất ngời lao động ban Bán hàng hoá sức lao động cho nhà t nhìn chung ta lầm tởng lao động hàng hoá tiền lơng giá hàng hoá lao động Mác ... t tiêu dùng sức lao động ngời công nhân trình mà ngời công nhân sáng tạo giá trị Giá trị sức lao động dới hình thức tiền tệ (giá hàng hoá sức lao động) đợc goi tiền lơng t Sức lao động trở thành...
 • 5
 • 596
 • 5

Sự bóc lột giá trị thặng dư của bản thương nghiệp trong lưu thông

Sự bóc lột giá trị thặng dư của tư bản thương nghiệp trong lưu thông
... cao chất lợng sống Trong kinh tế tri thức nông nghiệp công nghiệp nhng hai nghành chiếm tỷ lệ thấp Cũng nh kinh tế công nghiệp nông nghiệp nhng nông nghiệp chiếm phần nhỏ Trong kinh tế tri thức ... nghệ Đó ngành nh công nghệ thông tin ( công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm), ngành công nghiệp, dịch vụ dựa vào công nghệ cao Ví dụ: sản xuất ôtô ngành công nghiệp truyền thống, nhng sản ... tạo nhân tài Trong năm tới phải tăng mạnh đầu t để phát triển giáo dục phải tiến hành cải cách giáo dục 3) Để phát triển mạnh công nghệ thông tin động lực chủ yếu đa nớc ta lên xã hội thông tin...
 • 10
 • 580
 • 4

Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa bản thường thấp hơn giá trị của nó

Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó
... Lợi nhuận thơng nghiệp số chênh lệch giá bán gia mua hàng hoá Nhng điều nghĩa nhà t thơng nghiệp bán hàng hoá cao giá trị nó, mà nhà t thơng nghiệp mua hàng hoá thấp giá trị bán bán giá trị Ví dụ: ... 800*10% = 80 lợi nhuận thơng nghiệp là: 200*10% = 20 Nh t công nghiệp bán hàng hoá với giá thấp giá trị nó, cụ thể là: 700c +100v + 80m = 880 Còn t thơng nghiệp bán giá trị hàng hoá là: 880 + ... nghiệp t thơng nghiệp có thoả hiệp để bóc lột giá trị thặng d ngời lao động sản xuất Sự bóc lột giá trị thặng d t thơng nghiệp lu thông Tuy nhiên lợi nhuận t thơng nghiệp không kết bóc lột giá trị...
 • 7
 • 943
 • 2

Tài liệu Bài 7. Xuất bản cơ sở dữ liệu Win/ISIS trên Web sử dụng GenISIS như thế nào? doc

Tài liệu Bài 7. Xuất bản cơ sở dữ liệu Win/ISIS trên Web sử dụng GenISIS như thế nào? doc
... web OPAC sử dụng GenISIS Xuất sở liệu Web UNESCO EIPICT Module Less on Kết dự kiến Kết thúc học bạn có khả năng:  Tải cài đặt GenISIS  Tạo web OPAC GenISIS Xuất phần sở liệu Web UNESCO ... EIPICT Module Less on GenISIS gì?  GenISIS phần mềm cho phép (cho Win32) sản xuất web forms để truy xuất sở liệu CDS/ISIS  Hai phiên có sẵn:  GenISIS Web để xuất web GenISIS CD để phát triển ... riêng sử dụng hai form:  Format: “liệt kê”  Format: “Chi tiết” Sau tạo format bạn phải lưu lại tạo ứng dụng để thử UNESCO EIPICT Modu 17 Xuất sở liệu Web Để xuất sở liệu bạn, bạn cấn phải xuất sở...
 • 21
 • 439
 • 0

LUẬN VĂN: Tiền lương trong chủ nghĩa bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động ppt

LUẬN VĂN: Tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thưởng nhơ hơn giá trị sức lao động ppt
... kinh tế trị học em xin chọn đề tài phân tích "Tiền lương chủ nghĩa thưởng nhơ giá trị sức lao động" B Nội dung I Lao động sức lao động chủ nghĩa Tiền lương thực chất người lao động ban ... hàng hoá tiền tệ biến thành Xu hướng tiền lương vận động chủ nghĩa Lao động hàng hoá mà sức lao động hàng hoá Tiền lương chế độ chủ nghĩa biểu tiền giá trị hàng hoá sức lao động giá hàng ... hoá sức lao động lại biểu bên giá hàng hoá lao động Đó chất tiền lương chế độ chủ nghĩa Có hình thức tiền lương chủ yếu chủ nghĩa tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế Trong kinh tế chủ...
 • 6
 • 362
 • 1

LUẬN VĂN: Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa bản thường thấp hơn giá trị của nó ppt

LUẬN VĂN: Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó ppt
... nước khả cống hiến người Đề tài: "Vì nói tiền lương chủ nghĩa thường thấp giá trị nó" NộI DUNG I .Bản chất vai trò tiền lương 1 .Bản chất tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp quan ... tiền lương thực tế: Tiền lương danh nghiã số tiền mà công nhân lĩnh bán sức lao động cho nhà bản .Tiền lương thưc tế tiền lương số lượng chất lượng liệu sinh hoạt mà công nhân mua tiền lương ... việc Tiền lương ngày thấp giá trị sức lao động nguyên nhân làm cho tiền lương thực tế giảm xuống Ngoài tiền lương thực tế giảm xuống nguyên nhân sau : Thứ nhất, chủ nghĩa giá sinh hoạt liệu...
 • 10
 • 1,486
 • 12

Địa lí 11 – Bài 7bản – Liên minh Châu âu( 3 tiết) pdf

Địa lí 11 – Bài 7 Cơ bản – Liên minh Châu âu( 3 tiết) pdf
... Lan, Đức Bỉ TIẾT 4: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC I Vị trí địa điều kiện tự nhiên - Nằm trung tâm châu Âu => thuân lợi thông thương với nước khác, cầu nối Đông Tây Bắc Nam châu Âu - KH: ôn đới với nhiều ... lục địa hoàn tàhnh vào 1994 - Lợi ích: + Hàng hóa vận chuyển trực tiếp từ Anh tới lục địa không cần trung chuyển phà ngược lại + Đường sắt siêu tốc phục vụ cạnh tranh với hàng không III Liên ... chung Châu Âu Tự lưu thông - 19 93, EU htiết lập thị trường chung a/ Tự di chuyển: tự lại, cư trú, nơi làm việc b/ Tự lưu thông dịch vụ c/ Tự lưu thông hàng hóa d/ Tự lưu thông tiền vốn Euro đồng...
 • 3
 • 1,480
 • 11

Xem thêm