bai 4 tich luy tu ban

slide bài giảng ktct tích lũy bản tuần hoàn & chu chuyển của tb

slide bài giảng ktct tích lũy tư bản tuần hoàn & chu chuyển của tb
... NỘI DUNG I TÍCH LŨY TƯ BẢN II TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN CỦA TB 11/16/14 I TÍCH LŨY TƯ BẢN Thực chất trình tích lũy Những nhân tố định qui mô tích lũy TB Qui luật chung tích lũy 11/16/14 ... hữu nhân TBCN TLSX  Mâu thuẫn LLSX QHSX TBCN ngày trở nên gay gắt 11/16/14 15 II TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN Tuần hoàn Chu chuyển 11/16/14 16 Tuần hoàn a) Khái niệm Tuần hoàn ... sử dụng’ TB tiêu dùng’  Qui mô TB ứng trước 11/16/14 Qui luật chung tích lũy TB a) Quá trình Tích lũy TB trình Tích tụ Tập trung TB Tích tụ bản gia tăng qui mô TB cá biệt cách hóa GTTD,...
 • 32
 • 3,365
 • 1

Tich lũy bản.doc

Tich lũy tư bản.doc
... Nghiên cứu tích lũy cho thấy rõ chất bóc lột quan hệ sản xuất chủ nghĩa - Thứ nhất, nguồn gốc tích lũy giá trị thặng dư tích lũy chiếm tỷ ngày lớn toàn CMac nói rằng, ứng trước ... Máy móc thiết bị đại chênh lệch sử dụng tiêu dùng lớn, phục vụ không công lớn, lợi dụng thành tựu lao động khứ nhiều, nhờ quy mô tích lũy lớn - Quy mô ứng trước: Với trình độ bóc ... trị thặng dư khối lượng khả biến định Do quy mô ứng trước, phận khả biến lớn, khối lượng giá trị thặng dư bóc lột lớn, tạo điều kiện tăng thêm quy mô tích lũy Ý nghĩa việc nghiên cứu...
 • 3
 • 3,303
 • 32

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍCH LUỸ BẢN.DOC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍCH LUỸ TƯ BẢN.DOC
... Chơng I: luận chung tích luỹ t I Thực chất động tích luỹ t Tài sản xuất tính tất yếu tích luỹ t 2 Thực chát tích luỹ t động II Những nhân tố tác động đến quy mô tích luỹ t ... chơng I luận chung tích luỹ t I Thực chất động tích luỹ t Trớc vào nghiên cứu thực chất động tích luỹ t ta xem xét hay phải diễn trình tái sản xuất tất yếu phải tích luỹ t Tái sản ... dùng III Quy luật chung tích luỹ t Quá trình tích luỹ t trình tăng cấu tạo hữu t Quá trình tích luỹ t trình tích tụ tập trung t ngày tăng Quá trình tích luỹ t trình bần hoá...
 • 23
 • 4,129
 • 19

VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BẢN CHỦ NGHĨA.doc

VAI TRÒ CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.doc
... đại Trang15 CHƯƠNG 2: VAI TRò CủA TíCH Luỹ t trình Hình thành phát triển kinh tế TBCN 2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t 2.1. 1Tích luỹ ban đầu, điểm xuất phát phơng thức sản xuất t chủ nghĩa 2.1.1.1 Hai ... tình trạng vốn nớc ta Qúa trình đời lớn mạnh CNTB gắn liền với trình tích luỹ t bản, từ tích luỹ t nguyên thuỷ ngày Tích luỹ t có vai trò to lớn trình phát triển kinh tế t chủ nghĩa đề án lần em ... nghĩa mặt lý luận Tích luỹ t với vai trò xuất phát điểm chủ nghĩa t gọi tích luỹ nguyên thuỷ t với vai trò đòn bẩy cho phát triển quy mô chủ nghĩa t Chúng ta tìm hiểu hai loại tích luỹ t trên, hiểu...
 • 30
 • 5,474
 • 25

tích luỹ bản dưới chủ nghĩa bản.DOC

tích luỹ tư bản dưới chủ nghĩa tư bản.DOC
... luỹ t -Tích luỹ t dới chủ nghĩa t - Tích luỹ vốn dới chủ nghĩa xã hội + Tích luỹ vốn kinh tế Việt Nam - Vai trò thực trạng tích luỹ vốn Việt Nam -Một số giải pháp thúc đẩy trình tích luỹ vốn ... thiện kinh tế xã hội chủ nghĩa thành kinh tế cộng sản chủ nghĩa Về nguyên tắc, tích luỹ chủ nghĩa xã hội mang tính chất hoàn toàn khác với tích luỹ t bản, tích luỹ xã hội chủ nghĩa loại trừ chế độ ... hội chủ nghĩa t chủ nhgiã phải thực trình tích luỹ nhng chế độ ,tích luỹ mang ticnhs chất riêng trình thực khác Dới chế độ t chủ nghĩa ,tích luỹ mang tính chất t nhân nghĩa tích luỹ làm cho cải...
 • 26
 • 853
 • 1

Vận dụng lý luận tích lũy bản vào thực tiễn VN.

Vận dụng lý luận tích lũy tư bản vào thực tiễn VN.
... 80 100 Bảng 17: Đánh giá bảng hiệu đại ủy quyền công ty May Việt Tiến - Có 60 người cho bảng hiệu đại ủy quyền bật dễ dàng nhận ra, chiếm tỉ lệ 80% - Có 14 người cho bảng hiệu đại không ... liệu Thông tin thu thập qua bảng hỏi mã hóa sử dụng phân mềm SPSS để xử - Sử dụng thủ tục frequency để lấy thông số thống kê mô tả - Sử dụng dạng bảng chéo để xem xét mối liên hệ hai yếu tố CHƯƠNG ... logo bảng hiệu người trẻ lời cho xem hình anhr logo bảng hiệu Câu hỏi website, người tiến hành điều tra cho người trả lời truy cập vào website công ty Xử liệu Thông tin thu thập qua bảng hỏi...
 • 44
 • 2,187
 • 5

Vận dụng lý luận tích lũy bản vào thực tiễn VN

Vận dụng lý luận tích lũy tư bản vào thực tiễn VN
... diện tích: 3m*6m=18m2 Phòng marketing có diện tích: 6m*4m=24m2 Bàn lễ tân có diện tích: 1.5m*6m=9m2 Nhà WC có diện tích 1.5*1= 1,5 Tầng 2: Phòng họp có diện tích: 7m*4m=32m2 Phòng nhân có diện tích: ... 3m*5m=15m2 Bàn vấn có diện tích 1.5m*6m=9m2 Tầng 2: Phòng học 4, phòng học 5, phòng có diện tích 4m*12m=48m2 Phòng tra cứu sách có diện tích 3.5m*13m=45.5m2 Phòng kỹ thuật có diện tích 4m*10m=40m2 ... Printer Server xử xem máy in yêu cầu in hệ thống có nhiều máy in Sau Printer Server xử xong trả lại liệu xử qua Switch trung tâm đến Switch 16 cổng, đến WS đến máy in để thực lệnh in 11...
 • 27
 • 1,519
 • 2

Lý thuyết tích luỹ bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Lý thuyết tích luỹ tư bản về mặt chất, mặt lượng và ý nghĩa của nó với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
... không nắm vững kiến thức quản kinh tế, thiếu kinh nghiệm quản sử dụng vốn Việc đầu t thiếu hiệu khiến nhiều doanh nghiệp phải phá sản Các doanh nghiệp thiếu thống tin việc đầu t đổi công nghệ, ... bóc lột B ý nghĩa tích luỹ t quản doanh nghiệp Việt Nam I.Tìm hiểu vấn đề vốn với kinh tế nớc ta doanh nghiệp Nguồn vồn quốc gia toàn yếu tố cần thiết để cấu thành trình sản xuất kinh doanh, ... nghiệp : Trớc hết xem xét với doanh nghiệp Nhà nớc Tính đến nay, nớc có khoảng 5700 doanh nghiệp Nhà nớc 1802 doanh nghiệp TW 3898 doanh nghiệp địa phơng , giảm 30% so với năm 1990 Nguyên nhân...
 • 25
 • 1,672
 • 3

Vận dụng lý luận tích lũy bản vào thực tiễn Việt Nam

Vận dụng lý luận tích lũy tư bản vào thực tiễn Việt Nam
... CủA TíCH LũY BảN II NHữNG NHÂN Tố QUYếT ĐịNH QUY MÔ TíCH LũY BảN III MốI QUAN Hệ TíCH LũY _ TíCH Tụ _ TậP TRUNG TƯ BảN CHƯƠNG : VậN DụNG LUậN TíCH LũY BảN VàO THựC TIễN VIệT NAM I ... chung tích lũy t CHƯƠNG VậN DụNG LUậN TíCH LũY BảN VàO THựC TIễN VIệT NAM I VAI TRò TíCH LũY VốN TRONG NƯớC Tích tụ tập trung vốn nớc Thành quốc gia phát triển nhanh giới khẳng định điều tích ... pháp tăng cờng tích lũy vốn VIệT NAM Qua phần ta thấy dợc ý nghĩa to lớn vấn đề tích lũy Việt Nam C.MAC phân tích xác đầy đủ trình tích lũy t cở sở cho vận dụng vào thực tiễn Việt Nam Tuy nhiên...
 • 18
 • 14,502
 • 32

Trình bày sự tích lũy bản về mặt định tính và về mặt định lượng. Ý nghĩa của việc nghiên cứu

Trình bày sự tích lũy tư bản về mặt định tính và về mặt định lượng. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
... III ý nghĩa việc nghiên cứu tích lũy t bản: ý nghĩa lí luận: Chủ nghĩa t trình phát sinh phát triển thực tất yếu kinh tế tích lũy ban đầu tích lũy t để từ lên sản xuất lớn Nó thực tích luỹ tích ... t bản) tiêu dùng hàng hoá Sự tích lũy t khác tích lũy ban đầu Tích lũy ban đầu tích lũy sở sản xuất Tích lũy ban đầu có trớc tích lũy t nhằm tạo điều kiện cho đời phơng thức sản xuất t chủ nghĩa, ... hình thái mà t khoác vào bỏ trình tuần hoàn t bản; C.Mác nghiên cứu tích lũy trình tái sản xuất, tức trình sản xuất tiếp diễn không ngừng Thực chất tích lũy t bản: Tích lũy t gắn liền với tái...
 • 23
 • 957
 • 2

Những lý luận chung về tích luỹ bản và ứng dụng lý luận đó vào thực tiễn Việt Nam

Những lý luận chung về tích luỹ tư bản và ứng dụng lý luận đó vào thực tiễn Việt Nam
... tăng sử dụng tiêu dùng 2.4- Quy mô ứng trước III Mối quan hệ tích luỹ - tích tụ - tập trung PHẦN II THỰCTRẠNGVÀGIẢIPHÁP Trang 3 6 VẬNDỤNGLÝLUẬNTÍCHLUỸTƯBẢNVÀOTHỰCTIỄN VIỆT NAM I- Thực ... đề vật chất tiền đề xã hội cao cho phủđịnh chủ nghĩa Phần II THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG LÝ LUẬN TÍCH LUỸ TƯ BẢN VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM Đất nước ta đãđạt nhiều thành tựu quan trọng phát ... dùng xa phí nhà ngày tăng lên theo tích luỹ Như nghĩa có mâu thuẫn phần tiêu dùng nhà phần tích luỹ II Những nhân tố định quy mô tích luỹ Quy mô tích luỹ phụ thuộc vào khối lượng...
 • 16
 • 6,275
 • 22

Trình bày tích luỹ bản về mặt chất và về mặt lượng, ý nghĩa thực tiến rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này với việc quản lý các Doanh nghiệp ở nước tă hiện nay khi chuyển sang nền KTTT đị\

Trình bày tích luỹ tư bản về mặt chất và về mặt lượng, ý nghĩa thực tiến rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này với việc quản lý các Doanh nghiệp ở nước tă hiện nay khi chuyển sang nền KTTT đị\
... phải dựa vào nguồn lực từ nội từ bên doanh nghiệp III ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu Thực trạng doanh nghiệp nớc ta Quá trình hội nhập kinh tế buộc doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều ... niệm doanh nghiệp, vốn doanh nghiệp KTTT định hớng XHCN Việc ứng dụng thuyết vào thực tiễn yêu cầu khách quan để nhằm mục đích em xin trình baỳ khái niệm làm sở cho việc làm rõ vấn đề Doanh nghiệp ... hỏi sừ nỗ lực doanh nghiệp thành phần kinh tế Tóm lại việc nghiên cứu mặt chất mặt lợng TLTB có ý nghĩa thực nớc ta Nếu ta trìu tợng hoá quan hệ TBCN doanh nghiệp phải tích luỹ để mở rộng sản xuất...
 • 23
 • 657
 • 0

Lý Luận tích luỹ bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay

Lý Luận tích luỹ tư bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay
... quy định giá nhng thờng thấy phơng pháp - Giá cố định: giá đợc quy định lúc ký kết hợp đồng không thay đổi trình thực hợp đồng - Giá định sau: đợc xác định trình thực hợp đồng Trong hợp đồng định ... vận chuyển ngời xuất đợc toán có vận đơn thuyền trởng nhận hàng ký phát - Thanh toán chuyển tiền 4.9 Điều khoản bao bì, đóng gói, ký hiệu, mã hiệu: Trong thơng mại quốc tế, đa số hàng hoá chuyên ... tôn trọng thực ký kết cách thức soạn thảo hợp đồng ngoại thơng 4.1Phần mở đầu hợp đồng Gồm nội dung sau: - Tên số hợp đồng - Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng - Các bên ký hợp đồng (bên xuất khẩu,...
 • 11
 • 1,586
 • 2

Lý Luận tích luỹ bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay

Lý Luận tích luỹ tư bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay
... tế, nguồn vốn doanh nghiệp tích luỹ huy động đa doanh nghiệp g phong phú Việc thân doanh nghiệp làm ăn phát đạt tạo cho tình hình tài họ trở nên mạnh mẽ tiền đề cho việc tích luỹ cho mở rộng ... mà doanh nghiệp tạo ngày lớn điều kiện để doanh nghiệp chuyển phần lợi nhuận để tích luỹ vốn không ngừng tăng qui mô sản xuất Trong trình tích luỹ vốn xảy trình tập trung t khác với tích luỹ tích ... tình hình doanh nghiệp vai trò chủ đạo kinh tế, kinh tế thị trờng định hớng XHCN nớc ta lú hình thức mà doanh nghiệp tồn doanh nghiệp nhà nớc doanh nghiệp liên doanh liên kết doanh nghiệp t...
 • 23
 • 2,282
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tích luỹ tư bảnđộng cơ của tích luỹ tư bảntiểu luận kinh tế chính trị tích lũy tư bảnvận dụng lý luận tích lũy tư bản vào thực tiễn việt nambản chất của tích lũy tư bảntích lũy tư bản là tư bản hóa giá trị thặng dưbản chất và quy luật chung của tích lũy tư bảngiải thích bản chất của tích lũy tư bảnbản chất và nguồn gốc của tích lũy tư bảnbản chất của tích lũy tư bản là gìnguồn gốc bản chất của tích lũy tư bảnthực chất của tích luỹ tư bản la githực chất của tích lũy tư bản là gìquy luật chung tích lũy tư bảnquy luật của tích lũy tư bảnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học