Bai 3 SAN XUAT TBCN VA QUY LUAT GIA TRI THANG DU

NỘI DUNG VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG

NỘI DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
... nhìn chung sau, kỹ thuật phát triển bóc lột giá trị thặng d tơng đối chiếm u 13 IV Nội dung vai trò quy luật giá trị thặng d Sản xuất giá trị thặng d quy luật biểu chất phơng thức sản xuất, phản ... chủ nghĩa t giá trị sản phẩm thặng d giá trị thặng d Do đó, sản xuất giá trị thặng d quy luật kinh tế chủ nghĩa t Nội dung quy luật tạo ngày nhiều giá trị thặng d cho nhà t cách tăng cờng phơng ... sản xuất lợng giá trị ngang giá trị sức lao động (3 đồng), ngời công nhân phải thêm vào lao động thặng d để sản xuất giá trị thặng d cho nhà t (3 đồng ) Nh vậy, giá trị thặng d giá trị lao động...
 • 14
 • 8,322
 • 4

Tài liệu LUẬN VĂN: Quy luật giá trị thặng hoạt động phát huy những đặc điểm của nó pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: Quy luật giá trị thặng dư hoạt động và phát huy những đặc điểm của nó pptx
... luận quy luật giá trị thặng Khái quát chung 2 Mặt chất giá trị thặng 2.1 Điều kiện đời giá trị thặng 2.2 Thực chất sản xuất giá trị thặng 2.3 Kết luận 10 Mặt lượng giá trị thặng ... nhập quy luật giá trị thặng hoạt động kinh tế có chuyển biến giúp nhìn thấy rõ tác động quy luật giá trị thặng công tác quản lý doanh nghiệp nước ta Trước hết quy luật giá trị thặng phát ... quy luật khác quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh xoay quanh quy luật trung tâm quy luật giá trị thặng sở tồn tại, phát triển diệt vong chủ nghĩa tư Nội dung quy luật...
 • 34
 • 475
 • 0

Nội dung, vai trò, biểu hiện của quy luật giá trị thặng ý nghĩa phương pháp luận.

Nội dung, vai trò, biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư và ý nghĩa phương pháp luận.
... xuất giá trị thặng tuyệt đối………………… …… 11 4.2 Phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối…………………….….13 NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ…………………………….15 VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG ... phẩm thặng Trong xã hội, sản phẩm thặng bán thị trường có giá trị có sản xuất tư chủ nghĩa giá trị sản phẩm thặng giá trị thặng Do đó, sản xuất giá trị thặng quy luật kinh tế chủ nghĩa ... hai phương pháp chủ yếu phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối 4.1 Phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối: Là giá trị thu kéo...
 • 33
 • 509
 • 0

QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG

QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
... hạ giá trị cá biệt hàng hoá xuống thấp giá trị xã hội Nhà tư làm điều thu phần giá trị thặng trội giá trị thặng bình thường xã hội gọi giá trị thặng siêu ngạch III QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG ... hội sản phẩm thặng bán thị trường có giá trị, chủ nghĩa tư giá trị sản phẩm thặng 13 giá trị thặng Do đó, sản xuất giá trị thặng quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Nội dung quy luật tạo ngày ... thức giá trị nói chung việc coi giá trị thặng thời gian lao động thặng cô đọng lại Chỉ lao động thặng vật hoá, quan trọng để nhận thức giá trị thặng giá trị tư khả biến giá trị...
 • 14
 • 357
 • 0

sử dụng hợp lý quy luật giá trị thặng làm đòn bẩy kích thích nền kinh tế mà không chệch hướng chính trị

sử dụng hợp lý quy luật giá trị thặng dư làm đòn bẩy kích thích nền kinh tế mà không chệch hướng chính trị
... trị thặng làm đòn bẩy kích thích kinh tế không chệch hướng trị II - PHẦN NỘI DUNG: A LÝ LUẬN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ: Khái quát chung: Trước tiên ta nghiên cứu quy luật tiếng: Quy ... tới giá trị thặng biện pháp nhà tư sử dụng để tăng lượng giá trị thặng Kết luận chung giá trị thặng dư: Việc nghiên cứu đầy đủ mặt chất, mặt lượng giá trị thặng quy luật giá trị thặng ... tỏ quy luật giá trị thặng có vai trò to lớn luận chủ nghĩa Marx Chủ nghĩa tư vận dụng quy luật giá trị thặng sản xuất hàng hoá tư tác dụng quy luật Việc tạo giá trị thặng động lực kích...
 • 36
 • 330
 • 1

Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu quy luật giá trị thặng trong quản lý các doanh nghiệp nước ta hiện nay khi chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu quy luật giá trị thặng dư trong quản lý các doanh nghiệp nước ta hiện nay khi chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
... hoá hộilà tác hại gián tiếp quy luật giá trị thặng d B ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu quy luật giá trị thặng d quản doanh nghiệp nớc ta chuyển sang kinh tế thị tr ờng định hớng hội chủ nghĩa: ... thức quy luật trang bị cho nhà kinh tế hiểu biết quản sản xuất kinh doanh Hiểu quy luật nắm đợc vận động quy luật khác quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị quy luật giá trị thặng d quy luật ... nội dung: A luận quy luật giá trị thặng d: Khái quát chung: Trớc tiên ta nghiên cứu quy luật tiếng: Quy luật giá trị thặng d V I Lênin đánh giá cao quy luật Ông coi quy luật giá trị thặng d đá...
 • 34
 • 491
 • 0

Tiểu luận nội dung quy luật giá trị thặng

Tiểu luận nội dung quy luật giá trị thặng dư
... thặng d bán thị trờng có giá trị, nhng chủ nghĩa t giá trị sản phẩm thặng d giá trị thặng d Do đó, sản xuất giá trị thặng d quy luật kinh tế chủ nghĩa t Nội dung quy luật tạo ngày nhiều giá trị ... hạ giá trị cá biệt hàng hoá xuống thấp giá trị xã hội 10 Nhà t làm đợc điều thu đợc phần giá trị thặng d trội giá trị thặng d bình thờng xã hội gọi giá trị thặng d siêu ngạch III Quy luật giá trị ... thức đợc giá trị nói chung việc coi giá trị thặng d thời gian lao động thặng d cô đọng lại Chỉ lao động thặng d vật hoá, quan trọng nh để nhận thức giá trị thặng d Vì giá trị t khả biến giá trị sức...
 • 11
 • 194
 • 1

Tiểu luận quy luật giá trị thặng

Tiểu luận quy luật giá trị thặng dư
... tế hàng hoá, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi b Giá trị hàng hoá: muốn hiểu giá trị ta phải từ giá trị trao đổi Giá trị trao đổi biểu quan hệ tỷ lệ số lợng trao đổi lẫn giá trị sử dụng ... lao động (ngang với giá trị sức lao động m giá trị thặng d dôi giá trị sức lao động) Nh vậy, nguồn gốc giá trị thặng d lao động sống Những ngời phản bác học thuyết giá trị thặng d cho điều thời ... sản xuất lợng giá trị ngang giá trị sức lao động (3 đồng), ngời công nhân phải thêm vào lao động thặng d để sản xuất giá trị thặng d cho nhà t (3 đồng ) Nh vậy, giá trị thặng d giá trị lao động...
 • 13
 • 179
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN-CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG

BÀI TIỂU LUẬN-CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
... thặng tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối mà ta làm tăng tỷ suất khối lượng giá trị thặng Sản xuất giá trị thặng tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng ... NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ THẶNG DƯ Việc nghiên cứu phương pháp sản xuất giá trị thặng giúp hiểu trình sản xuất giá trị thặng trình tạo giá trị kéo dài điểm mà giá ... GIỮA CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Mục đích nhà tư sản xuất nhiều giá trị thặng dư, giai cấp tư sản không từ bỏ thủ đoạn để bóc lột giá trị thặng Giá trị thặng tuyệt đối giá trị...
 • 22
 • 318
 • 0

Bài giảng học thuyết giá trị học thuyết giá trị thặng

Bài giảng học thuyết giá trị và học thuyết giá trị thặng dư
... biến iii Tỷ xuất giá trị thặng khối lượng giá trị thặng  Tỷ suất giá trị thặng  Khối lượng giá trị thặng iv Hai phương pháp sản xuát giá trị thnagwj giá trị thặng siêu ngạch ... giá trị thặng trị sử dụng mà giá trị, nữa, giá trị đơn mà giá trị thặng Nhưng để sản xuất giá trị thặng dư, trước hết nhà tư phải sản xuất giá trị sử dụng đó, giá trị sử dụng vật mang giá ... suất khối lượng giá trị thặng thuyết trìnhgiá trị thặng a) Tỷ suất giá trị thặng toán học) Tỷ suất giá trị thặng tỷ số tính theo phần trăm Giúp sinh viên giá trị thặng tư khả biến...
 • 84
 • 157
 • 0

Duy vật lịch sử học thuyết giá trị thặng của Mác Anghen

Duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư của Mác và Anghen
... đại Mác - Ănghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d mà CNXH từ không tởng trở thành thực Ta lần l ợt xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý luận tổng kết lịch sử, Mác ... đại Mác - Anghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d Mở đầu Gia đình xã hội thu nhỏ, đặc biệt có tác dụng quan trọng phát triển xã hội Anghen rõ "Theo quan điểm vật nhân tố định lịch ... đợc lịch sử" Trong học thuyết mình, Mác nhấn mạnh vai trò định nhân tố kinh tế, song không coi kinh tế nhân tố định lịch sử Chứng minh luận điểm Mác, Anghen cho "Theo quan điểm vật lịch sử, nhân...
 • 13
 • 1,131
 • 4

tại sao nói rằng nhờ hai phát hiện vĩ đại của Mác, Anghen duy vật lịch sử học thuyết giá trị thặng mà chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành có tưởng.

tại sao nói rằng nhờ hai phát hiện vĩ đại của Mác, Anghen duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư mà chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành có tưởng.
... mới: hội chủ nghĩa Từ kiểu nhà nớc XHCN không tởng trở thành thực hai phát kiến đại Mác - Anghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết giá trị thặng d Mở đầu Gia đình hội thu nhỏ, đặc biệt ... XHCNTB, không phát quy luật phát triển chế độ TBCN không tìm thấy lực l ợng hội khả trở thành ng ời sáng tạo hội mới" Nhờ hai phát triển đại Mác - Ănghen chủ nghĩa vật lịch sử học thuyết ... thuyết giá trị thặng d CNXH từ không tởng trở thành thực Ta lần l ợt xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý luận tổng kết lịch sử, Mác Ănghen nêu quan điểm vật lịch sử Mác...
 • 13
 • 1,742
 • 0

Tài liệu Luận văn " duy vật lịch sử học thuyết giá trị thặng " doc

Tài liệu Luận văn
... Má c Anghen cho đ ời hai phát triển vĩ đại "Chủ nghĩa vật lịch sử "học thuyết giá trị thặng d " mà XHCN từ không tưởng trở thành thực Chính nhờ học thuyết m sau nhà thừa kế xuất sắc Lê nin tiếp ... mới" Nhờ hai phát triển vĩ đại Mác - Ănghen chủ nghĩa vậ t lịch sử học thuyết giá trị thặng d mà CN XH từ không tưởng trở thành thực Ta xét hai phát kiến đó: Chủ nghĩa vật lịch sử Dựa kết lý luận ... nghĩa lịch s " Trong học thuyết mình, Mác nhấn mạnh vai trò định nhân tố kinh tế, song không coi kinh tế nhân tố định lịch sử Chứng minh luận điểm Mác, Anghen cho "Theo quan điểm vật lịch sử, nhân...
 • 15
 • 351
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu vận dụng giá trị thặng trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay doc

Tài liệu Tiểu luận: thực trạng nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư trong nền kinh tế định hướng XHCN ở nước ta hiện nay doc
... lượng giá trị thặng biểu tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư, hình thức giá trị thặng I Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị thặng tỷ lệ so sánh giá trị thặng ... nghiên cứu vận dụng phạm trù giá trị thặng nước ta A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng học thuyết giá trị thặng kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền kinh tế nước ta bước vào thời ... luận giá trị thặng A Quan điểm Đảng việc nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng B Thực trạng nghiên cứu vận dụng lý luận giá trị thặng I Tình hình nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư...
 • 29
 • 832
 • 2

Xem thêm