Đáp án 50 câu trắc nghiệm tư tưởng HCM

Đáp án 50 câu trắc nghiệm tưởng HCM

Đáp án 50 câu trắc nghiệm tư tưởng HCM
... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 c a d c b c c c c d b c c c b c d c b a d b b c b c c d b b c b c c ... b b b d a b c b c a c b b b b b c b c b c b c b c b a 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... c b c b b b d b c b c b d c d 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274...
 • 11
 • 955
 • 0

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)

164 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( CÓ ĐÁP ÁN)
... tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta qua thời kì cách mạng; giá trị tưởng Hồ Chí Minh Nhiệm vụ lại gì? a) Làm rõ tưởng kinh tế Hồ Chí Minh b) Làm rõ tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh c) Làm rõ ... Minh c) Làm rõ tưởng quân Hồ Chí Minh d) Xác định rõ giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh 8) nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh: Bảo đảm thống ... thuyết Khổng tử nhiều điều không 39) Tìm câu nội dung bị nhầm lẫn câu sau: nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tưởng văn hoá phương Tây Cụ thể là: a) Tiếp thu giá trị tưởng nhân quyền...
 • 28
 • 5,936
 • 19

300 câu trắc nghiệm tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

300 câu trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án
... đơn vị tiền tệ sản Hồ Chí Minh, kết đường cầu mặt hàng gạo phẩm nhau: TP .Hồ Chí Minh: MUx/Px = MUy/Py = MUz/Pz = … a Dịch chuyển sang trái c Ưu tiên mua sản phẩm mức gía ng đối rẻ b Dịch ... -1/20 qB + 1300 204 Chọn câu sai câu Trong thị 195 10 xí nghiệp sản xuất sản phẩm X, điều kiện sản trường cạnh tranh hồn tồn: xuất Hàm chi phí sản xuất xí nghiệp a Người mua người bán thơng ... nhữnh a Đánh thuế theo sản lượng câu 233, 234, 235, 236, 237, 238 .Có 100 ngừoi tiêu b Đánh thuế tỉ lệ với doanh thu dùng sản phẩm X tò trường Hàm số cầu nhân c Đánh thuế khoán hàng năm dạng:...
 • 20
 • 374
 • 0

Luyện thi đại học Vật Lí Đáp án 200 câu trắc nghiệm dòng điện xoay chiều và dao động điện từ

Luyện thi đại học Vật Lí Đáp án 200 câu trắc nghiệm dòng điện xoay chiều và dao động điện từ
... Câu C Câu A Câu D Câu A Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 D Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 D Câu 22 C Câu 23 A Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu ... C Câu 28 C Câu 29 D Câu 30 B Câu 31 B Câu 32 C Câu 33 C Câu 34 C Câu 35 D Câu 36 B Câu 37 B Câu 38 D Câu 39 B Câu 40 C Câu 41 D Câu 42 A Câu 43 D Câu 44 B Câu 45 B Câu 46 D Câu 47 D Câu 48 D Câu ... A Câu 50 C Câu 51 D Câu 52 D Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 D Câu 56 C Câu 57 A Câu 58 C Câu 59 C Câu 60 B Câu 61 A Câu 62 D Câu 63 C Câu 64 C Câu 65 B Câu 66 C Câu 67 D Câu 68 C Câu 69 B Câu 70 D Câu...
 • 12
 • 551
 • 0

trắc nghiệm TƯỞNG HCM (có đáp án)

trắc nghiệm TƯ TƯỞNG HCM (có đáp án)
... là: a) cố định lưu động; b) ứng trước để mua công cụ lao động ứng trước để thuê công nhân; c) bất biến khả biến; d) ứng trước ứng trước hàng năm Câu 85: Mác gọi tưởng ... lập Kitô giáo phương Tây) Câu 43: Tác phẩm đánh dấu trưởng thành tưởng Mác-Ăngghen? a) Tuyên ngôn đảng cộng sản (1848); b) Hệ tưởng Đức (1846); c) Phê phán cương lĩnh Gôta (1875); d) Bản thảo ... V.I.Lênin thành phần kinh tế nào? a) Kinh tế nhà nước; b) Kinh tế tư nhân; c) Kinh tế nhà nước; d) Kinh tế tập thể Phần tưởng Hồ Chí Minh Câu 107: "Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ định cho vận...
 • 23
 • 265
 • 0

đáp án 150 câu trắc nghiệm tín dụng ngân hàng

đáp án 150 câu trắc nghiệm tín dụng ngân hàng
... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x...
 • 3
 • 4,967
 • 303

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tưởng HCM (1)

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM (1)
... Miến Câu 11 tưởng cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng định đến tưởng xây dựng nhà nước dân, dân, dân Hồ Chí Minh? a) Thương yêu người nghèo b) Lòng yêu nước c) Lòng căm thù bọn xâm lược d) tưởng ... lại được” Bác nói câu năm nào? a) Năm 1945 b) Năm 1948 c) Năm 1960 d) Năm 1941 Câu 67 “Những tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” Ai nói câu http://www.facebook.com/DethiNEU ... http://www.facebook.com/DethiNEU Câu Trong sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh, sở quan trọng nhất? a) Cơ sở khách quan b) Cơ sở chủ quan c) Cơ sở quan trọng d) Không xác định Câu Trong tiền đề lý lụận hình thành tưởng...
 • 104
 • 13,540
 • 118

Slide câu hỏi trắc nghiệm tưởng HCM giữa học kì

Slide câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM giữa học kì
... Chọn đáp án cho câu hỏi sau: • • ĐỀ Câu 1.Theo HCM truyền thống quý báu dân tộc VN gì? a)lòng nhân b) Chủ nghĩa yêu nước c) hiếu học d)lao động, sáng tạo • • ĐỀ Câu HCM thành lập Hội Việt ... cảng Hải Phòng d) cảng Nhà Rồng • Câu Tiền đề tưởng lý luận định để hình thành TTHCM a) giá trị truyền thống VN b) tinh hoa VH nhân loại c) CN Mac- Lê nin • Câu Tác phẩm “ Bản án chế độ thực ... a) 1920 b)1923 c) 1925 d) 1927 • Câu HCM dạy học trường nào? a) Trường Dục Thanh b) Trường Quốc học Huế c) Trường Pháp Việt d) Cả trường • Câu Khái niệm TTHCM Đảng ta đưa thức từ năm nào? • 12/1/14...
 • 16
 • 1,135
 • 1

185 câu trắc nghiệm tưởng hồ chí minh

185 câu trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh
... 3: a Câu 4: b Câu 5: e Câu 6: b Câu 7: b Câu 8: c Câu 9: d Câu 10: b Câu 11: c Câu 12: b Câu 13: c Câu 14: d Câu 15: d Câu 16: d Câu 17: a Câu 18: a Câu 19: c Câu 20: b Câu 21: b Câu 22: c Câu ... Câu 24: c Câu 25: a Câu 26: d Câu 27: c Câu 28: b Câu 29: c Câu 30: a Câu 31: b Câu 32: b Câu 33: b Câu 38: d Câu 39: b Câu 40: c Câu 41: a Câu 42: c Câu 43: a Câu 44: a Câu 45: b Câu 46: d Câu ... Câu 48: c Câu 49: d Câu 50: b Câu 51: d Câu 52: b Câu 53: a Câu 54: a Câu 55: a Câu 56: c Câu 57: d Câu 58: c Câu 59: d Câu 60: d Câu 61: b Câu 62: c Câu 63: c Câu 64: b Câu 65: c Câu 66: a Câu...
 • 26
 • 439
 • 1

Đáp án 9 câu trắc nghiệm "70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước"

Đáp án 9 câu trắc nghiệm
... x Câu 6: Các biểu trưng Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm gì? Cờ đội Huy hiệu đội Đội ca Khẩu hiệu Đội Trống kèn nghi thức Cờ đội Huy hiệu đội Khăn quàng đỏ Đội ca Khẩu hiệu Đội Cờ đội Huy hiệu đội Đội ... đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh Tích cực tham gia công tác Nhi đồng Câu 4: Lần Thiếu nhi Việt Nam tham gia Đại Hội Liên hoan thiếu nhi giới vào năm nào? Ở đâu? Năm 197 7 Matxcơva ( Liên Xô cũ) Năm ... 1877 Beclin, Cộng hòa Liên bang Đức Năm 197 7 Bắc Kinh, Trung Quốc x Câu 5: Sau ngày đất nước thống nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam trao cho Đội TNTP Hồ Chí Minh hiệu hành động...
 • 4
 • 220
 • 0

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tưởng HCM

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM
... Câu tưởng Hồ Chí Minh có vị trí hệ thống tưởng Đảng cộng Sản Việt Nam? a) Là phận hệ thống tưởng Đảng b) Là phận quan trọng hệ thống tưởng Đảng c) Là phận quan trọng hệ thống tưởng ... Miến Câu 11 tưởng cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng định đến tưởng xây dựng nhà nước dân, dân, dân Hồ Chí Minh? a) Thương yêu người nghèo b) Lòng yêu nước c) Lòng căm thù bọn xâm lược d) tưởng ... lại được” Bác nói câu năm nào? a) Năm 1945 b) Năm 1948 c) Năm 1960 d) Năm 1941 Câu 67 “Những tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” Ai nói câu a) C.Mác b) Ăng...
 • 169
 • 358
 • 1

Tuyển tập 140 câu trắc nghiệm tưởng hồ chí minh

Tuyển tập 140 câu trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh
... nhân 97 Trong câu đây, câu Hồ Chí Minh? a Tự hạnh phúc b Câu c,d c Không có quý độc lập, tự d Cay đắng chi tự 98 Chọn câu trả lời đúng: Chọn câu trả lời đúng: Theo tưởng Hồ Chí Minh, trở lực ... đức 37 Chọn câu trả lời đúng: Nguồn gốc hình thành tưởng đạo đức Hồ Chí Minh? a Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam b tưởng đạo đức phương Đông; Tinh hoa đạo đức nhân loại c tưởng đạo ... lao động Câu 2: Tìm điểm nhầm lẫn đoạn viết sau: Một nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu văn hóa phương Đông Cụ thể là: A Những mặt tích cực Nho giáo B tưởng vị tha Phật giáo C tưởng Khổng...
 • 23
 • 70
 • 1

514 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

514 CÂU TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... quốc b Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh c Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa Tổng Việt Minh d Lời kêu gọi Ton quốc kháng chiến Hồ Chí Minh 377 Câu 162 Hồ Chí Minh soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập ... Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nớc Hồ Chí Minh đâu? a Pháp c Liên Xô b Trung Quốc d ấn Độ Câu 196 Trong thời gian Hồ Chí Minh Pháp (1946), lập Chính phủ lâm thời nớc ... nhân d Liên xô vĩ đại Câu 244 Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân" Hồ Chí Minh có bút danh l gì? a Hồ Chí Minh c T.L b Trần Lực d X.Y.Z Câu 245 Hồ Chí Minh viết tác phẩm...
 • 77
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de va dap an 500 cau trac nghiem tu tuong ho chi minhdap an ngan hang trac nghiem tu tuong ho chi minh chuong 7190 cau trac nghiem tu tuong hcmtrắc nghiệm tư tưởng hcm có đáp áncác dạng câu trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minhbộ câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmđáp án 700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm500 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmđáp án 300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmdap an 356 cau trac nghiem csdldap an 300 cau trac nghiem cong nghe che tao may300 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmđáp án 670 câu trắc nghiệm tiếng anh 9Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)Bài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngBài 10. Giảm phânBài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)Bài 4. Lai hai cặp tính trạngBài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóaBài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận độngBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 9. Công thức hoá họcBài 8. Bài luyện tập 1Bài 13. Điện năng - Công của dòng điệnBài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặcUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtBài 3. Khâu thườngBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàngiao an sinh 6