lí luận về luật quốc tế

Bài giảng khái luận chung về luật quốc tế TS trần phú vinh

Bài giảng khái luận chung về luật quốc tế  TS trần phú vinh
... 2014 TS Trần Phú Vinh LUẬT QUỐC TẾ • Thời lƣợng: 30 tiết • Mô tả môn học: Những vấn đề chung hệ thống luật quốc tế nhƣ khái niệm luật quốc tế, nguồn luật quốc tế, nguyên tắc luật quốc tế, quốc ... chung Luật Quốc tế • Chƣơng 2: Nguồn Luật Quốc tế • Chƣơng 3: Các nguyên tắc LQT 16 January 2014 TS Trần Phú Vinh 17 CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT QUỐC TẾ TS Trần Phú Vinh GIỚI THIỆU 1.KHÁI NIỆM ... 2 .Luật quốc tế trung đại (thời kỳ phong kiến) 3 .Luật quốc tế cận đại (thời kỳ tƣ chủ nghĩa) 4 .Luật quốc tế đại January 16, 2014 TS Trần Phú Vinh 29 CHƢƠNG NGUỒN CỦA LUẬT QUỐC TẾ TS Trần Phú Vinh...
 • 103
 • 346
 • 0

Khái luận chung về luật quốc tế TS trần phú vinh

Khái luận chung về luật quốc tế  TS trần phú vinh
... quán quốc tế hình thức tồn Luật quốc tế, có nội dung qui tắc xử chung, hình thành thực tiễn quốc tế chủ thể Luật quốc tế thừa nhận luật •Điều kiện để tập quán quốc tế trở thành nguồn Luật quốc tế: ... pháp luật - Các loại nguồn •Điều ước quốc tế •Tập quán quốc tế •Những nguyên tắc chung luật •Các phán tòa án •Các học thuyết luật quốc tế •Nghị tổ chức quốc tế liên quốc gia ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ - Khái ... tượng điều chỉnh Luật quốc tế - •Chủ thể Luật quốc tế - •Trình tự xây dựng hình thành qui phạm Luật quốc tế - •Cưỡng chế tuân thủ Luật quốc tế - Đối tượng điều chỉnh Luật quốc tế - •Là quan hệ...
 • 21
 • 253
 • 1

TIỂU LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ: CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM VIỆT NAM

TIỂU LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ: CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM VIỆT NAM
... Công ớc quyền trẻ em Việt Nam Chơng trình Hành động quốc gia trẻ em Việt Nam Ngày 26/11/1990 Việt nam công ớc quyền trẻ em ngày 20/2/1990 Việt nam hoàn chỉnh thủ tục pháp lý phê chuẩn công ... lực để thực quyền trẻ em Chơng trình Hành động quốc gia trẻ em Việt Nam 2001- 2010 Chơng trình Hành đông quốc gia trẻ em Việt Nam 2001- 2010 nhằm đáp ứng chiến lợc phát triển kinh tế- xã ... khoẻ văn hoá trẻ em Nhiều chủ trơng sách, nhiều chơng trình mang tính quốc gia triển khai để trẻ em Việt Nam đợc hởng soóng tốt đẹp Nh trơng trình hành động quốc gia trẻ em Việt Nam thể chiến...
 • 12
 • 258
 • 0

Bài giảng luật quốc tế khái luận chung về luật quốc tế ths nguyễn thị vân huyền

Bài giảng luật quốc tế khái luận chung về luật quốc tế  ths nguyễn thị vân huyền
... lại luật quốc tế luật quốc gia  Luật quốc gia ảnh hưởng định đến hình thành phát triển luật quốc tế Luật quốc gia chi phối thể nội dung luật quốc tế Luật quốc gia phương tiện thực luật quốc tế ... (luật hàng không dân dụng quốc tế, luật môi trừơng quốc tế, luật kinh tế quốc tế )  Luật quốc tế thúc đẩy trình phát triển hoàn thiện pháp luật quốc gia  Làm luật quốc gia phát triển theo chiều ... cam kết quốc tế) Bài NGUỒN CỦA LUẬT QUỐC TẾ Khái niệm  Định nghĩa  Nguồn Luật quốc tế hình thức biểu tồn tại, hay chứa đựng nguyên tắc qui phạm pháp luật quốc tế chủ thể Luật quốc tế xây dựng...
 • 89
 • 341
 • 0

nghiên cứu về luật quốc tế

nghiên cứu về luật quốc tế
... quốc tế nh :luật biển ,luật hàng không quốc tế .luật điều ớc quốc tế. Hình thành ngành luật độc lập công pháp quốc tế nh luật biển quốc tế, luật hàng không quốc tế Các tổ chức quốc tế ngày đợc thành ... luật quốc tế. Hiểu đợc đặc điểm luật quốc tế, nó đặt tiên đề cho ngời học, ngời nghiên cứu luật quốc tế biết rõ vai trò luật quốc tế thời đại ngày Chơng II: Khái niệm ,lịch sử hình phát triển luật ... tiễn đặt quan hệ quốc tế quốc gia thực thể quốc tế khác thuộnc phạm vi điều chỉnh luật quốc tế Hệ thống luật quốc tế đợc tạo nhiều yếu tố nh quốc gia,các tổ chức quốc tế lien quốc gia,các thực...
 • 29
 • 372
 • 1

Giáo trình Luật kinh tế CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ BÀI 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ pot

Giáo trình Luật kinh tế CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ BÀI 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ pot
... I Đ I CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ B I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT KINH TẾ I Kh i niệm chung luật kinh tế II Đ i tượng i u chỉnh luật kinh tế III Chủ thể luật ... triển phần mềm - Đ i học Đà Nẵng Giáo trình Luật kinh tế B I VAI TRÒ CỦA LUẬT KINH TẾ I Đặc i m kinh tế Việt Nam Trước tìm hiểu đặc i m kinh tế Việt Nam, cần ph i i m l i số luận kinh tế ... CỦA LUẬT KINH TẾ I Đặc i m kinh tế Việt Nam II Vai trò Luật kinh tế kinh tế thị trường nước ta .5 III Quản nhà nước hoạt động kinh doanh thông qua Luật kinh tế...
 • 41
 • 539
 • 1

Những vấn đề chung về luạt quốc tế

Những vấn đề chung về luạt quốc tế
... thực tiến Việc tham gia luật quốc tế, tức mở rộng thêm quan hệ quốc tế quốc gia, việc mở rộng quan hệ quốc tế mặt tăng sức cạnh tranh, mặt khác tạo điều kiện để quốc gia “tiếp thu thành cộng ... _Không có quan lập pháp chung, không ban hành Vì: Quan hệ luật quốc tế quan hệ quốc gia có độc lập chủ quyền ko thể có điều cao quan hệ _Luật quốc tế xây dựng từ tất ý chí quốc gia, chủ thể LQT ... không quân quốc gia thành viên LHQ thực * So sánh luật quốc tế luật quốc gia: Quá trình xây dựng Đối tượng điều chỉnh: Luật quốc tế + Không di ban hành + Dc hình thànhthông qua thoả thuận quốc gia...
 • 10
 • 81
 • 1

Báo cáo " Một số vấn đề luận về thương mại dịch vụ pháp luật quốc tế " potx

Báo cáo
... thnh viờn WTO vi ph m chớnh cam k t c a h i v i hnh vi c nh tranh lnh m nh c a n c tạp chí luật học số 5/2009 nghiên cứu - trao đổi ngoi? B i vỡ nh ó nờu trờn, m c ớch c a bi n phỏp t v l dnh ... l rừ rng i v i tinh th n chung c a GATT - ú l c nh tranh qu c t lnh m nh i u kho n tạp chí luật học số 5/2009 gi i thoỏt c coi l mang tớnh b o h nhi u nh t s cỏc bi n phỏp kh c ph c thng m i ... nguyờn t c l t t t c cỏc n c ang xu t kh u hng hoỏ liờn quan vo n c nh p kh u) v ngnh tạp chí luật học số 5/2009 nghiên cứu - trao đổi s n xu t n i a liờn quan c a n c nh p kh u Vi c ny c th c...
 • 7
 • 210
 • 0

Chủ thể của luật quốc tế - những vấn đề luận chung

Chủ thể của luật quốc tế - những vấn đề lí luận chung
... Năng lực pháp luật khả chủ thể luật quốc tế có quyền nghĩa vụ pháp lý định Năng lực hành vi pháp luật thể qua thực có ý thức quyền nghĩa vụ chủ thể luật quốc tế Chủ thể luật quốc tế có lực trách ... chủ thể Luật Quốc tế L.Oppenhame từ năm 1947 để ý rằng: “Mặc dù chủ thể luật quốc tế quốc gia nhà nước xem cá nhân chủ sở hữu quyền nghĩa vụ quốc tế khuôn khổ công nhận cá nhân chủ thể luật quốc ... công nhận chủ thể luật quốc tế quốc gia tác giả lại cho cá nhân quốc gia lại sở hữu quyền nghĩa vụ quốc tế nên cá nhân chủ thể Kết luận việc cá nhân quốc gia sở hữu quyền nghĩa vụ quốc tế sở Công...
 • 8
 • 798
 • 16

Pháp luật quốc tế về chống khủng bố - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật quốc tế về chống khủng bố - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... đời sống quốc tế Luật quốc tế chia thành nhiều lĩnh vực khác Luật biển, Luật kinh tế quốc tế, Luật hình quốc tế, … Theo cách phân chia pháp luật quốc tế chống khủng bố phận Luật hình quốc tế Luật ... Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có tên: Pháp luật quốc tế chống khủng bố - số vấn đề luận thực tiễn Ngoài ra, số sách tham khảo giới thiệu công ước quốc tế chống khủng bố viết hội thảo vấn ... luật quốc tế chống khủng bố phận pháp luật quốc tế nên nguyên tắc pháp luật quốc tế nguyên tắc điều chỉnh hoạt động hợp tác đấu tranh chống khủng bố Tuy nhiên, pháp luật quốc tế chống khủng bố...
 • 108
 • 1,371
 • 15

Một số vấn đề luận về hội nhập kinh tế quốc tế

Một số vấn đề lí luận về hội nhập kinh tế quốc tế
... - PHẦN NỘI DUNG I Một số vấn đề luận hội nhập kinh tế quốc tế: Khái niệm: Hội nhập kinh tế quốc tế trình gắn bó cách hữu kinh tế quốc gia với kinh tế giới góp phần khai thác nguồn ... dung hội nhập kinh tế quốc tế: 2.1 Nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế: Bất kì quốc gia tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực giới phải tuân thủ theo nguyên tắc tổ chức nói riêng nguyên tắc hội nhập ... 3.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần tăng thu hút đầu tư nước ngoài, viện trợ phát triển thức giải vấn đề nợ quốc tế: - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tham gia hội nhập kinh tế quốc tế hội để...
 • 35
 • 232
 • 0

Cơ sở luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường

Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường
... 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 NỘI DUNG CUẢ QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ 1.1.1 Khái niệm quy luật giá ... luật giá trị vai trò quy luật giá trị với kinh tế thị trường .2 1.1.Nội dung quy luật giá trị vận động quy luật giá trị 1.1.1Khái niệm quy luật giá trị 1.1.2 Nội dung vận động quy ... giá phù hợp với tổng giá trị Giá thị trường tự phát lên xuống xoay quanh giá trị biểu hoạt động quy luật giá trị 1.1.3 Mối quan hệ giá cả, giá thị trường, giá độc quy n giá trị hàng hoá Quy luật...
 • 22
 • 924
 • 1

Tài liệu Tiểu luận "Lí luận về hội nhập kinh tế quốc tế" pdf

Tài liệu Tiểu luận
... lí luận hội nhập kinh tế quốc tế: Khái niệm: Hội nhập kinh tế quốc tế trình gắn bó cách hữu kinh tế quốc gia với kinh tế giới góp phần khai thác nguồn lực bên cách có hiệu Nội dung hội nhập kinh ... kinh tế quốc tế: 2.1 Nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc tế: Bất kì quốc gia tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực giới phải tuân thủ theo nguyên tắc tổ chức nói riêng nguyên tắc hội nhập kinh tế quốc ... điều tiết phát triển kinh tế hội Điều kiện để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế : 5.1 Lợi nước ta tham gia hội nhập kinh tế quốc tế : - Vị trí địa lý thuận lợi Bản chất kinh tế vị trí địa lý địa...
 • 34
 • 382
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường THPTHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICEđề kiểm tra 45 phút hình học 10 chương 1 – 2 (vector)Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 tại trường thpt thạch thành 3Một vài kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh trường THPT thiệu hóaNâng cao hiểu biết và nhận thức cho học sinh THPT về chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1079 để giảng dạy và giáo dục cho học sinh trường THPT ngọc lặc năm học 2015 2016Tích hợp kiến thức liên môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động ngoại khóa ở trường THPT đặng thai mai năm học2015 2016MÔ HÌNH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀUĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN THỰC TRÊN INTERNETỨng dụng công nghệ thông tin dạy bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam (SGK GDQP AN 10)Ứng dụng môn giáo dục quốc phòng an ninh vào trong các hoạt động ngoại khóaỨng dụng phần mềm powerpiont trong soạn giảng bài lịch sử truyền thống của quân đội và công an nhân dân việt nam nhằm nâng cao chất lượng giờ dạyHƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CỦA ISUOG SỬ DỤNG SIÊU ÂM DOPPER TRONG SẢN KHOACông nghệ MULTIMEDIAtieng anh 9 sach bai tap tap 1tieng anh 10 sach hoc sinh tap 2bài giảng kĩ thuật vi xử lýUP BEAT ELEMENTARY LANGUAGE BUILDERMr acres homemade pie (LO17)Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ