TCVN 6002 1995 CL nuoc xca dinh mangan PP trac quang dung fomaldoxim

TCVN 6002 1995 CL nuoc xca dinh mangan PP trac quang dung fomaldoxim

TCVN 6002 1995 CL nuoc xca dinh mangan PP trac quang dung fomaldoxim
... 100ml Giữ dung dịch bình nơi tối, mát Dung dịch bền tháng 3.5 Dung dịch hidroxylamoni clorua/amoniac 3.5.1 Dung dịch hidroxylamoni clorua (NH3OHCl), 6mol/l Hòa tan 42g hidroxylamoni clorua nước ... bị dãy dung dịch chuẩn Dãy A: đến 0,50mg/l mangan Pha loãng 20 ? 0,2ml dung dịch mangan tiêu chuẩn (3.8) thành 1000ml nước bình định mức dung tích 1000ml Lấy 0; 10; 20; 30 40ml dung dịch mangan ... loãng vào bình định mức dung tích 50ml thêm nước đến vạch Được dãy dung dịch chuẩn 0; 0,1; 0,2; 0,3 0,4 mg/l mangan Dãy B: đến 5mg/l mangan Pha loãng 200 ? 2ml dung dịch mangan tiêu chuẩn (3.8)...
 • 8
 • 312
 • 0

XÁC ĐỊNH MANGAN TRONG NƯỚC UỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG DÙNG FOMALDOXIM

XÁC ĐỊNH MANGAN TRONG NƯỚC UỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG DÙNG FOMALDOXIM
... độ hấp thụ vào thời gian bước sóng lý thuyết 450nm Đường chuẩn xác định hàm lượng Mn phụ thuộc A – f(CMn) Absorption spectra of manganese (1), cerium (2), vanadium (3), nickel (4), and iron (5) ... Hidroxylamoniclorua/NH3 (NH2OH.HCl) Để yên 1h Đo quang 450nm Các yếu tố cản trở Ion sắt  Cobal  Ion PO4 3  Ca2+ Mg2+  CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE Khảo sát thể tích tối ưu Sự phụ thuộc mật độ quang vào thể tích thuốc thử ... Nguyên tắc  Mangan tạo phức bền với formaldoxime pH khoảng 9.5 – 10.5 , phức màu đỏ da cam hấp thu cực đại bước...
 • 11
 • 759
 • 2

Chất lượng nước - xác định mangan, phương pháp trắc quan dùng fomaldoxim

Chất lượng nước - xác định mangan, phương pháp trắc quan dùng fomaldoxim
... chuẩn Để bảo đảm độ lặp lại tốt cần định kì kiểm tra đờng chuẩn, dùng thuốc thử pha 6.5 Xác định 6.5.1 Hiện màu Thực nh mục 6.4.2 nhng dùng phần mẫu thử (6.2) thay dùng dung dịch chuẩn Nếu mẫu thử ... ghi kết xác đến 0,01 mg/l b) Nồng độ mangan lớn l mg/l, ghi kết xác đến 0,1 'mg/l 7.2 Độ xác Xem bảng Các yếu tố cản trở 8.1 Ion sắt (II) tạo phức màu tím với fomaldoxim cản trở việc xác định mangan ... đến sau màu, đo hấp thụ dung dịch máy trắc quang 450nm, dùng nớc làm so sánh Với dung dịch dãy A dùng cuvét l00mm (0 đến 0,5 mg/l mangan), với dung dịch dãy B dùng cuvét l0mm (0 đến mg/l mangan)...
 • 6
 • 1,087
 • 9

xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang

xác định hàm lượng crôm trong nước thải bằng phương pháp trắc quang
... nghiệp 3.4 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CRÔM TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG 3.4.1 Xây dựng đường chuẩn xác định Crôm Để xác định hàm lượng nguyên tố phương pháp trắc quang cần phải ... 3.1 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CRÔM TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Phương pháp dùng thị 1,5- diphenylcacbazide để xác định Cr(VI) Do muốn xác định tổng hàm lượng crôm ... độ xy xác định hàm lượng chất cần nghiên cứu mẫu thực C x đường chuẩn biết hấp thụ quang mẫu Ax Áp dụng thực tế vào để xác định hàm lượng Crôm nước thải công nghiệp Do hàm lượng crôm nước thải...
 • 54
 • 1,215
 • 11

Xác định HMF bằng pp trắc quang với thuốc thử p toluidin

Xác định HMF bằng pp trắc quang với thuốc thử p toluidin
... 1.2.1 Xác định HMF phương ph p trắc quang với thuốc thử p- toluidin [2] 13 1.2.2 Xác định HMF phương ph p cực phổ [9] 13 1.2.3 Xác định HMF phương ph p GC/MS [5] 14 1.2.4 Xác định HMF phương ... việc xác định HMF quan trọng Hiện phương ph p xác định HMF phổ biến HPLC, GC/MS Phương ph p trắc quang đơn giản tốn kém, thường p dụng phòng thí nghiệm việc mở rộng phương ph p để xác định HMF ... xuất loạt sản phẩm polyme, bề mặt, dung môi, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, lượng sinh học 1.2 Các phương ph p xác định HMF 1.2.1 Xác định HMF phương ph p trắc quang với thuốc thử p- toluidin [2]...
 • 52
 • 543
 • 2

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-XÁC ĐỊNH PHOTPHAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG DÙNG AMONI MOLIPDAT.

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-XÁC ĐỊNH PHOTPHAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG DÙNG AMONI MOLIPDAT.
... thấp Bài : XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA LƯU HUỲNH DIOXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TETRACLOROMERCURAT(TCM)/PANAROSANILIN I − − II − − − − Mục đích Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit có mặt mẫu khí phương ... sánh kết với tiêu chuẩn quy định ta thấy hàm lượng SO không khí nhỏ.Vì ta xác định không khí khu vực phân tích chưa bị ô nhiễm BÀI XÁC ĐỊNH Pb TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ... xác định : Cho 10 ml mẫu hấp thụ SO vào bình định mức 25 ml Dùng pipet cho vào bình hóa chất thuốc thử tiến hành xây dựng đường chuẩn Cụ thể ( ml axit sunfamic, ml thuốc thử, ml fomaldehyt, định...
 • 14
 • 1,197
 • 0

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5942 - 1995 Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5942 - 1995 Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt
... 100ml MPN/  Chú thích - Cột A áp dụng nước mặt dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt (nhưng phải qua trình sử lý theo quy định) - Cột B áp dụng nước mặt dùng cho mục đích khác Nước dùng cho nông nghiệp ... 24 Phenola (tổng số) mg/l 0,001 0,02 25 Dầu, mỡ mg/l không 0,3 26 Chất tẩy rửa mg/l 0,5 0,5 27 Coliform 5000 10000 28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật (trừ DDT) mg/l 0,15 0,15 29 DDT mg/l 0,01 0,01 ... 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 20 80 Asen mg/l 0,05 0,1 Bari mg/l Cadimi mg/l 0,01 0,02 Chì mg/l 0,05 0,1...
 • 3
 • 963
 • 9

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5943 - 1995 Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 5943 - 1995  Chất lượng nước Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ
... Mùi không khó chịu - - 6,5 đến 8,5 6,5 đến 8,5 6,5 đến 8,5 pH Oxy hoà tan >4 mg/l BOD5 (20oC) ...
 • 3
 • 1,355
 • 6

TCVN 5924:1995 - chất lượng nước, tiêu chuẩn mặt nước

TCVN 5924:1995 - chất lượng nước, tiêu chuẩn mặt nước
... nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản) (Nguồn: Cục Đo Lường Tiêu Chuẩn &Chất Lượng) TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6774: 20 Chất lượng nước - Chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh Đơn vò Mức thông số Ghi ... xạ anpha - Bq/l 0.1 0.1 30 Tổng hoạt độ phóng xạ beta - Bq/l 1 CN- mg/l 0.01 0.05 31 Xianua A: Nước mặt dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt, B: Nước mặt dùng cho mục đích khác (không kể nước dùng ... mg/l < 0,02 20 Chất rắn hòa tan mg/l < 1000 21 Chất rắn lơ lửng mg/l < 100 22 Chất hoạt động bề mặt mg/l < 0,5 tuỳ thuộc độ cứng nước (CaCO3) (Nguồn: Cục Đo Lường Tiêu Chuẩn &Chất Lượng) CÁC HÌNH...
 • 6
 • 644
 • 4

Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp
... Sulfua Xianua Coliform Tổng hoạt độ phóng xạ , Tổng hoạt độ phóng xạ - Chú thích: KPHĐ - không phát đ|ợc TCVN 5945 : 1995 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mgl mg/l mg/l mg/l mg/l ... Tiêu chuẩn việt nam 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Clo d| Crom...
 • 2
 • 1,569
 • 6

TCVN 2693 : 1995 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN

TCVN 2693 : 1995 SẢN PHẨM DẦU MỎ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN
... hiệu chỉnh lại điểm chớp lửa sau: Điểm chớp lửa hiệu chỉnh = C + 0,25 (101,3 - p) Điểm chớp lửa hiệu chỉnh = C + 0,033 (760 -p) Trong đ : C: điểm chớp lửa quan sát tính theo °C p: áp suất môi ... P: áp suất môi trường tính theo mmHg 9.2 Ghi lại điểm chớp lửa quan sát xác tới 0,5°C Điếm chớp lửa hiệu chỉnh điểm chớp lửa cốc kín mẫu kiểm tra 10 Độ xác 10.1 Tiến hành thử nghiệm sản phẩm dầu ... Tiến hành châm lửa thử nhiệt độ thử cách điểm chớp lửa dự đoán từ 17 - 28°C Nếu điểm chớp lửa sản phẩm 110°C sau lần tăng thêm 1°C tiến hành châm lửa lần Nếu điểm chớp lửa sản phẩm 110°C sau...
 • 6
 • 615
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tcvn 6202 2008 chất lượng nước xác định photphocác phụ kiện chế tạo phải qua thử bền thử kín và làm sạch theo yêu cầu trong tcvn 6008 1995 nếu tiến hành thử lại thì các bước thử cần thực hiện theo quy định trong chương 8 của tiêu chuẩn nàyphụ lục 1 tiêu chuẩn chất lượng nước mặt tcvn 5942 1995bề mặt kết cấu được ốp trang trí hay ốp bảo vệ theo phương thẳng đứng không được nghiêng lệch vượt quá giá trị cho phép quy định trong các tiêu chuẩn tcvn 4085 1985 tcvn 4453 1995 tcvn 4452 1987nước thải từ các nhà máy cbts có các chỉ số ô nhiễm cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại b dùng cho nuôi trồng thuỷ hải sản tcvn 5945 1995dựa vào đặc tính của nước thải và yêu cầu mức độ xử lý đặt ra nước thải phải đạt tiêu chuẩn xả thải loại b tcvn 5945 1995 trong đó quy đònh giới hạn xả thải của các chất như sau2 gt xác định độ nhớt động học tcvn 3171 1995 astm d 4453 23 bảng tcvn 5942 1995 tiêu chuẩn chất lượng nước mặt3 15 bảng tcvn 5942 1995 tiêu chuẩn chất lượng nước mặtchất lượng nước xác định nitrit bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử tcvn 6178 1996người nước ngoài định cư ở địa phươngtcvn 703502 cà phê bột xác định độ ẩm phương pháp xác định sự hao hụt khối lượngbài ca dao tát nước đầu đìnhtát nước đầu đìnhmẫu biểu nhà nước quy đinhBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocGiáo trình lý thuyết mầuthuyết trình dân sự bài tập nhómKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Co che di truyen va bien di phan tuCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI