Test 06 vật lý

Đề 06 Vật 2011(Đáp án Full)

Đề 06 Vật Lý 2011(Đáp án Full)
... nhỏ E n – Em Câu 33 Ánh sáng huỳnh quang ánh sáng: A tồn thời gian dài 10-8 s sau tắt ánh sáng kích thích B tắt sau tắt ánh sáng kích thích C có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích D tinh ... Lượng tử ánh sáng (6 câu) Câu 30 Chọn phương án SAI so sánh tượng quang điện bên tượng quang điện A Cả hai tượng phôtôn ánh sáng chiếu vào làm bứt electron B Cả hai tượng xẩy bước sóng ánh sáng kích ... Sóng ánh sáng.Lượng tử ánh sáng.Hạt nhân nguyên tử.Từ vi mô đến vĩ mô (4 câu) Câu 47 Chọn phương án SAI nói tượng quang dẫn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A tượng giảm mạnh điện trở bán dẫn bị chiếu sáng...
 • 5
 • 52
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06
... 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thi n A M t t trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t ñi n trư ng xoáy ñi m lân c n B M t ñi n trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t t trư ng ñi ... 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V Thi t b ch ho t ñ ng hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh 220 V Xác ñ nh th i gian thi t b ... eV C 1,83 eV D 1,80 eV H t nhân nguyên t Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành h t nhân Hêli (He4) Cho kh i lư ng c a h t: mO = 15,99491u;...
 • 6
 • 66
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN VẬT ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06
... 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thi n A M t t trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t ñi n trư ng xoáy ñi m lân c n B M t ñi n trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t t trư ng ñi ... 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V Thi t b ch ho t ñ ng hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh 220 V Xác ñ nh th i gian thi t b ... eV C 1,83 eV D 1,80 eV H t nhân nguyên t Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành h t nhân Hêli (He4) Cho kh i lư ng c a h t: mO = 15,99491u;...
 • 6
 • 88
 • 0

de+dap an HSG vat Ly 9 05-06

de+dap an HSG vat Ly 9 05-06
... chuyển động chiều với đoàn tàu 1: Thời gian hai lần hành khách đối diện với toa đầu toa cuối là: 9l 10l = V −v V +v Ta tính vận tốc tàu hoả : V = 19. v = 19. 4 = 76 (km/h) - Xét trường hợp hành khách ... 0,06.4200.75 = 1 890 0J 1 890 0 = 0, 05625 (kg) = - Nhiệt lượng làm tan lượng nước đá là: m = 3,36.105 56,25g m 56, 25 = = 62,5 (cm3) - Thể tích phần nước đá tan là: V1 = Dd 0 ,9 - Thể tích hốc đá là: ... 10l 9l > = t1 Trường hợp xảy ra, vì: t2 = V −v V +v - Do khối nước đá lớn 00C nên lượng nước đổ vào nhanh chóng nguội đến 00C Nhiệt lượng 60gam nước toả nguội tới 00C : Q = 0,06.4200.75 = 1 890 0J...
 • 2
 • 228
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LUYỆN THI ĐẠI HỌC Ngày 06 /01/2013 MÔN VẬT - TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH pptx

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LUYỆN THI ĐẠI HỌC Ngày 06 /01/2013 MÔN VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH pptx
... - HẾT Trang 6/8 - đề thi 132 www.TaiLieuVatLy.com Website http://thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn www.TaiLieuVatLy.com ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC LẦN MÔN VẬT LÝ made ... 59: Một vật có khối lượng nghỉ mo, chuyển động với tốc độ 0,6c (c vận tốc ánh sáng chân không) Kết luận sau vật không đúng? A Động lượng vật 0,75moc B Khối lượng vật 1,25mo C Năng lượng vật 1,25moc ... quan hệ điện trường từ trường kết luận sau ĐÚNG ? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường biến thi n theo thời gian pha B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn biến thi n vuông...
 • 8
 • 281
 • 0

đề thi thử đại học vật của bộ giáo dục (cục khảo thí) số 06

đề thi thử đại học vật lý của bộ giáo dục (cục khảo thí) số 06
... 2T Câu 22 Âm sắc là: A Tính chất sinh vật âm B Một tính chất sinh âm giúp ta nhận biết nguồn âm C Một tính chất vật âm D Mằu sắc âm Câu 23 Một vật dao động điều hoà với phương trình ... tần số B Dao động phương, tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian C Dao động phương, biên độ tần số D Cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 43 Một nguồn âm phát âm có tần số ... động pha tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng mặt nước 80cm/s Số đường dao động cực đại cực tiểu quan sát mặt nước là: A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu 1B...
 • 5
 • 248
 • 1

Vật 6 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)

Vật lý 6 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)
... I- Trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1: (4 điểm) Mỗi ý cho điểm 1-D 2-C 3-D 4-B Câu 2: (2 điểm) 1) nóng chảy (0,5 điểm) nhiệt độ nóng chảy (0,25 điểm) khác (0,25 điểm) 2) ngng tụ (0,5 điểm) Nhiệt độ, ... (0,25 điểm) 2) ngng tụ (0,5 điểm) Nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng (0,5 điểm) Phần II- Tự luận (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Nớc nóng làm cho không khí phích nóng lên nở đẩy nút phích lên (1đ) ... đậy chặt (0,5 đ) Câu 2: (2 điểm) - Trong thở có nớc gặp mặt gơng lạnh nớc ngng tụ làm mờ gơng (1 điểm) - Sau thời gian nớc mặt gơng lại bay nên gơng lại sáng trở lại (1 điểm) ...
 • 2
 • 200
 • 0

Vật 7 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)

Vật lý 7 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)
... 1: (2 điểm) a) Vẽ sơ đồ (1 điểm) b) Đèn lại sáng, sáng mạnh (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) a) Cung cấp dòng điện lâu dài mạch điện kín (1 điểm) b) Số vôn hiệu điện hai cực để hở nguồn điện ( 1điểm) ... (6 điểm) Câu 1: (3 điểm) Mỗi ý cho 0,5 điểm 1-D 2-B 3-A 4-D 5-B,D Câu 2: (3 điểm) Mỗi câu trả lời cho điểm 1) nối tiếp điểm 2) mạch điện kín điểm 3) Ampe kế ; Ampe (A) điểm Phần II- Tự luận (4điểm)...
 • 2
 • 177
 • 0

Vật 8 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)

Vật lý 8 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)
... Phần I- Trắc nghiệm Câu 1: (4 điểm) Mỗi ý cho điểm 1-C 2-A 3-C 4-B Câu 2: (2 điểm) Mỗi câu trả lời đợc điểm 1) cao (càng thấp); nhanh (càng chậm) điểm ... nớc nóng chuyển động nhanh điểm Câu 3: điểm a) Q = Q1 + Q2 = 371.200J điểm b) Q = Q m= 100 = 9 28. 000J 40 Q' = 0,02kg q 0,5 điểm 0,5 điểm ...
 • 2
 • 231
 • 0

Vật 9 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)

Vật lý 9 cuối năm 06-07 (Đề+Biểu điểm)
... Biểu điểm Phần I- Trắc nghiệm (5 điểm) Mỗi câu cho điểm 1-B 2-C 3-E 4-B 5-B Phần II- Tự luận ( điểm) a) (R1// R2) nt R3 R 1.R = R1 + R 0,5 điểm Rtd= R12 + R3 =...
 • 2
 • 159
 • 0

De thi thu Vat ly so 06

De thi thu Vat ly so 06
... 01n Biết độ hụt khối hạt nhân H X 0,0024u 0,0083u Phản ứng tỏa hay thu lượng? A Tỏa 32,6MeV; B Thu 3,26MeV; C Tỏa 3,26MeV; D Thu 32,6MeV Câu 15: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng ... dao động: A Điện trường biến thi n tụ điện sinh từ trường đều, giống từ trường khe nam châm chữ U; B Trong khoảng không gian hai tụ điện có từ trường điện trường biến thi n tụ gây nên; C Trong không ... là: A 20cm; B 12cm; C 16cm; D 8cm Câu 27: Một máy thu sóng điện từ có L, C thay đổi Khi L tăng lần C phải tăng hay giảm lần để bước sóng mà máy thu giảm lần? A giảm 125 lần; B tăng 125 lần; C giảm...
 • 5
 • 100
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II VẬT 9(05-06)

ĐỀ THI HỌC KỲ II VẬT LÝ 9(05-06)
... 8/Phát biểu sau không ? A :Vật có màu xanh tán xạ ánh sáng màu xanh tốt B :Vật có màu xanh tán xạ ánh sáng màu xanh C :Vật có màu trắng tán xạ tốt ánh sáng tất màu D :Vật có màu đen tán xạ ánh ... 4C 5B 6C 7C 8B B/(2đ) 1/ Quan sát vật nhỏ (0,25đ) Thấu kính hội tụ (0,25đ) Tiêu cự (0,5đ) 2/Tạo ảnh thật vật mà ta muốn ghi lại phim ảnh ,ảnh nhỏ vật (0,5đ) Vật kính ,buồng tối chỗ đặt phim (0,5đ) ... ………………………………………………………………………………… C:Dùng bút trả lời câu sau 1/Một vật sáng AB ⊥ trục thấu kính phân kỳ vẽ ảnh A/B/ AB qua thấu kính B A F O 2/Khi nhìn vật cách mắt 5m cực cận mắt cách mắt 25cm tiêu cự thuỷ...
 • 2
 • 117
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT 9(06-07)

ĐỀ THI HỌC KỲ I VẬT LÝ 9(06-07)
... thuỷ tinh thể thay đ i ?cho khoảng cách từ màng lư i đến thuỷ tinh thể không đ i 2cm PHÒNG GIÁO DỤC PHÙ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ – HỌC KỲ II –LỚP TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP _ Năm học : 2005 -2006 ... sát vật nhỏ (0,25đ) Thấu kính h i tụ (0,25đ) Tiêu cự (0,5đ) 2/Tạo ảnh thật vật mà ta muốn ghi l i phim ảnh ,ảnh nhỏ vật (0,5đ) Vật kính ,buồng t i chỗ đặt phim (0,5đ) C/(4đ) Dùng tia đặc biệt ... C:Trả l i l i gi i cho câu sau : 1/Một vật sáng AB ⊥ trục thấu kính phân kỳ vẽ ảnh A/B/ AB qua thấu kính B ∆ A F O 2/Khi nhìn vật cách mắt 5m cực cận mắt cách mắt 25cm tiêu cự thuỷ tinh thể...
 • 3
 • 136
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II VẬT 9(06-07)

ĐỀ THI HỌC KỲ II VẬT LÝ 9(06-07)
... 7 .Vật AB đặt trước thấu kính cho ảnh A/B/, ảnh vật nằm phía thấu kính Điều kiện thêm sau cho phép khẳng đònh thấu kính thấu kính phân kì? A.nh ảnh ảo B.nh cao vật C.nh thấp vật D.nh vật 8.Kết ... A/B/ vật AB 1 = / − b/Chứng minh công thức f d d PHÒNG GD PHÙ MỸ TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP A B F A O ĐÁP ÁN +HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: VẬT LÝ I/TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm ) Chọn câu 0,5 điểm Câu Đ/A A C A II/ BÀI ... sáng màu lục ánh sáng màu lam ta thu ánh sáng màu nõn chuối D.Các kết A,B,C II TỰ LUẬN (6,0điểm ) Bài 1/ (2điểm)Cho vật sáng AB ,ảnh A/B/ trục thấu kính Bằng cách vẽ xác đònh quang tâm O ,các...
 • 3
 • 147
 • 0

Xem thêm