Dùng Phương tích trong bài toán tứ giác nội tiếp - Thầy Quang Baby

tự chon toán 9 - chủ đề góc trong đường tròn- giác nội tiếp

tự chon toán 9 - chủ đề góc trong đường tròn- Tư giác nội tiếp
... tập .- Chép một số bài tập từ TL luyện thi - Tự giải các bài tập đã chép 52 Ngày sọn 10/ 3/ 2013 Tiết 29 LUYỆN TẬP VỀ GÓC NỘI TIẾP Ngày giảng Lớp Sĩ số 9A 9B I-Tổ chức: II- Kiểm ... bt đã chữa -Tự giải các bài tập 33, 35, (SGK-Tr80) 56 Ngày soạn 25/ 3/ 2013 Tiết 31 LUYỆN TẬP VỀ GÓC CÓ ĐỈNH NẰM TRONG ĐƯỜNG TRÒN Ngày giảng Lớp Sĩ số 9A 9B I-Tổ chức: II- Kiểm tra: ... LUYỆN TẬP DẤU HIỆU TỨ GIÁC NỘI TIẾP (T1) Ngày giảng Lớp Sĩ số 9A 9B I-Tổ chức: II- Kiểm tra: Kiểm tra việc làm tb ở nhà học sinh III- Bài : HĐGV I.Ghi nhớ: - Dấu hiệu giác nội tiếp...
 • 14
 • 223
 • 8

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp
... Đ7 Tứ giác nội tiếp Khái niệm tứ giác nội tiếp ịnh nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) A D -Tứ giác ABCD tứ giác nội tiếp ... sau, tứ giác tứ giác nội tiếp? Vỡ sao? A Q D P O D B C Hình a E Tứ giác nội Itiếp ABCD có tính chất no ? K Nào ta sang mục để khám phá N H M Hình b Hình c Trả lời: Tứ giác ABCD tứ giác nội tiếp ... 1800 -1 100 = 700 O D C A ABC có đỉnh nằm giác MNPQ đỉnh Tứ đường tròn có ABC nội tiếp đường tròn gọi nằm đường tròn tứ giác ! ? Q M B C N P Tứ giác có đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp...
 • 15
 • 865
 • 4

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Chương III - Bài 7: Tứ giác nội tiếp
... im A v C chia (O) thnh ẳ ẳ ABC AmC hai cung ABC v AmC, ú $ AmC l cung cha gúc 1800 - B dng trờn on AC D =180 - $ * Mt khỏc ta cú D = 1800 B (gt) B Suy D nm trờn cung AmC Vy bn nh ca t giỏc ABCD...
 • 12
 • 640
 • 5

BÀI 7:TỨ GIÁC NỘI TIẾP

BÀI 7:TỨ GIÁC NỘI TIẾP
... vuụng Bài tập: Bài 3: Cho hình vẽ Hãy tìm hình vẽ tứ giác nội tiếp? A Các tứ giác nội tiếp có hình vẽ là: E I AEHF , BFEC F B H O C Bài tập: Bài 4: Cho hình vẽ, biết xAD = C Chứng minh tứ giác ... ABCD nội tiếp B Chứng minh: Vì xAD kề bù với DAB x A => xAD + DAB = 1800 (t/c hai góc kề bù) Mà xAD = C (gt) O D => C + DAB = 1800 Trong tứ giác ABCD có C + DAB = 1800 (CM trên) => Tứ giác ABCD nội ... nm trờn cung AmC T giỏc ABCD ni C tip (0) Đ7 : T GIC NI TIP Bi 53 (trang 89-SGK)Biết ABCD tứ giác nội tiếp Hãy điền vào ô trống bảng sau: Trng hp 1) Gúc A 2) 800 C 1000 D 110 75 70 B 3) 1050 0...
 • 12
 • 332
 • 0

Bài 7 tứ giác nội tiếp

Bài 7 tứ giác nội tiếp
... cần vẽ Bài mới: 7 Tứ giác nội tiếp Nội dung học? 7 Tứ giác nội tiếp 1/ Khái niệm tứ giác nội tiếp 2/ Đònh lý (Tính chất tứ giác nội tiếp) 3/ Đònh lý đảo (Dùng để CM tứ giác nội tiếp) 1/ ... đường trung trực tam giác) + Đối với tứ giác: tứ giác nội tiếp đường tròn tứ giác không nội tiếp đường tròn 2/ Đònh lý (Tính chất tứ giác nội tiếp) Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai ... Một tứ giác có đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) B Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) A O C D Câu hỏi: Các hình sau đây, hình có tứ giác nội tiếp...
 • 20
 • 642
 • 0

bai 7 tu giac nọi tiep

bai 7 tu giac nọi tiep
... vào ô trống bảng sau (nếu có thể) Trường hợp Góc 1) Â 800 BÂ 2) 70 0 3) 4) 5) 600 950 400 CÂ 1050 DÂ 75 0 6) 650 74 0 980 TiÕt 49 7 tø gi¸c néi tiÕp 1./ Khái niệm tứ giác nội tiếp : Định nghĩa : ... BAD = 1400 = 70 0 2 TiÕt 49 7 tø gi¸c néi tiÕp I 1./ Khái niệm tứ giác nội tiếp : Định nghĩa : Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn ?1 -SGK trang 87 H O J H1 K ... nội tiếp đường tròn A 110° B B O D Các em có nhận xét góc tứ giác nội tiếp ABCD ? 70 ° C A + C = 1800 TiÕt 49 7 tø gi¸c néi tiÕp 1./ Khái niệm tứ giác nội tiếp : A n Định nghĩa : Một tứ giác có...
 • 12
 • 303
 • 0

Bài 7 Tứ giác nội tiếp (hình học 9)

Bài 7 Tứ giác nội tiếp (hình học 9)
... tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) Bài tập 1: Cho hình vẽ tứ giác nội tiếp tứ giác không nội tiếp? a b e m o c d + Các tứ giác nội tiếp là: ABCD; ACDE (vì tứ giác có ... tứ giác có đỉnh thuộc (O)) + Tứ giác AMDE không tứ giác nội tiếp có đỉnh M (O) * Định lí Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng180 GT Tứ giác ABCD nội tiếp A 0 KL A + C = 180 ; B ... D Bài tập 2: Biết ABCD tứ giác nội tiếp Hãy điền vào ô trống bảng sau (nếu có thể) Trường hợp Góc 1) A 80 B 70 2) 3) 4) 5) 6) 95 60 40 C 105 D 75 0 65 98 0 74 0 Bài 53 Biết ABCD tứ giác nội tiếp...
 • 12
 • 331
 • 0

Bài 7. tứ giác nội tiếp

Bài 7. tứ giác nội tiếp
... không TIẾT 48: Bài 7: TỨ GIÁC NỘI TIẾP Khái niệm tứ giác nội tiếp: Tứ giác nội tiếp đường tròn tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) B A O C D ABCD tứ giác nội tiếp (O)  ... D thuộc (O) Hãy tứ giác nội tiếp hình sau ? A B O E M C D Các tứ giác nội tiếp là: ABCD, ABDE, ACDE Tứ giác AMDE không nội tiếp đường tròn (O) Hình 43, 44 SGK có tứ giác nội tiếp đường tròn không? ... b) a) Hình 44 TIẾT 48: Bài 7: TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐL Khái niệm tứ giác nội tiếp: Định lí: Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện 1800 B GT A O C D KL ABCD nội tiếp (O) µ µ A+C=1800 µ...
 • 38
 • 154
 • 0

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 7 Tứ giác nội tiếp

Bài giảng Hình học 9 chương 3 bài 7 Tứ giác nội tiếp
... đường tròn ( gọi tắt tứ giác nội tiếp) B O C A D Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường tròn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn ( gọi tắt tứ giác nội tiếp) Các tứ giác nội tiếp: ABCD, EACD,EABD ... Định lí: Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối 1800 Định lí đảo: Nếu tứ giác có tổng số đo hai góc đối 1800 tứ giác nội tiếp đường tròn Bài tập: Biết ABCD tứ giác nội tiếp Hãy điền vào ... nghĩa định lí Làm tập 54, 56, 57, 59 (Sgk /90 ) Tiết sau luyện tập Tứ giác MNPQ có: M = 1100 , N = 70 0, P= 600, Q = 1200 Bạn An nói tứ giác MNPQ nội tiếp có M + N = 1100 + 70 0 = 1800 Theo em bạn An...
 • 39
 • 272
 • 0

Bài giảng tứ giác nội tiếp lớp 9

Bài giảng tứ giác nội tiếp lớp 9
... 70 105 75 00    1800 Bài tập: Tứ giác hình sau, tứ giác nội tiếp đường tròn, tứ giác khơng nội tiếp đường tròn ? Vì sao? B E P F Q C G H D a) OA = OB = OC= OD N M c) P =95 0 ; M=1100 b) HÌNH VUÔNG ... khơng Q B P A I O C D Hình a M N Hình b Tứ giác ABCD tứ giác nội tiếp Q B A P O Hình 43 I I C D P Q M N Hình 44 a M N Hình 44 b BÀI T P: Biết ABCD tứ giác nội tiếp Hãy tính góc chưa biết bảng sau: ... biết tứ giác nội tiếp B Cách 1: Tứ giác có bốn đỉnh cách điểm cố định (dựa vào định nghĩa ) A M 800 C Cách 2: Tứ giác có tổng số đo hai góc đối 1800 (dựa vào định lí đảo) D x B QA Cách 3: Tứ giác...
 • 15
 • 170
 • 0

skkn- một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh một số bài toán hay và khó

skkn- một số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh một số bài toán hay và khó
... cách tự học - 19 - C Kết luận Trên số phương pháp chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn đồng thời sử dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để chứng minh số toán hay khó Do kinh nghiệm qua thực tế giảng ... Chứng minh quan hệ đại lượng Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để tìm quỹ tích điểm Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để dựng hình -6- - Bài tập minh hoạ 2.1 Bài tập chứng minh tứ giác ... vận dụng phương pháp tứ giác nội tiếp để làm ? Ta biết có nhiều phương pháp để chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn Khi biết tứ giác nội tiếp đường tròn suy góc đỉnh góc đỉnh đối diện với hay...
 • 20
 • 6,079
 • 26

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp giải tích trong bài tóan biên phi tuyến

Luận án tiến sĩ toán học: Sử dụng phương pháp giải tích trong bài tóan biên phi tuyến
... chưa có phương pháp toán học chung để giải cho toán biên phi tuyến Do nhiều toán biên phi tuyến chưa giải giải phần tương ứng với số hạng phi tuyến cụ thể Trong luận án khảo sát số toán biên có ... CHÍ MINH BÙI TIẾN DŨNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH VÀO MỘT SỐ BÀI TOÁN BIÊN PHI TUYẾN Chuyên ngành : Mã số : TOÁN GIẢI TÍCH 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SỸ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN ... nhớt tuyến tính cứng đàn nhớt với ràng buộc đàn hồi phi tuyến bề mặt, ràng buộc liên hệ với lực cản ma sát nhớt Công cụ để khảo sát toán biên sử dụng trình bày luận án phương pháp Giải tích hàm phi...
 • 113
 • 629
 • 0

Tài liệu Áp dụng Logic mở trong bài toán tránh vật cản cho Robot tự hành bám mục tiêu di động pptx

Tài liệu Áp dụng Logic mở trong bài toán tránh vật cản cho Robot tự hành bám mục tiêu di động pptx
... g n giúp tránh va ch m trình di ng c a robot NG D NG LOGIC M TRONG BÀI TOÁN TRÁNH V T C N m bi n siêu âm s th c hi n nhi m v phát hi n v t c n t xa D li u thu nh n c c m bi n có th cho bi t c ... bám m c tiêu cho tr c Bánh t l a phía sau Hai bánh ch ng phía tr c Motor AC servo Các b truy n quay camera c m bi n siêu âm m t ph ng th ng ng b trí thi t b mô hình robot hành ph n c m nh n robot ... a v t c n, góc c a v t c n so v i vect ph ng c a robot Các d li u s bi n u vào cho b u n m Ngoài ra, robot ph i nh n d ng bám theo m c tiêu cho tr c nh camera, nên góc quay c a ...
 • 2
 • 388
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ÁP DỤNG LOGIC MỜ TRONG BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRÊN CƠ SỞ ĐẠI SỐ GIA TỬ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Với sở đại số gia tử, cải tiến giới hạn phương pháp đánh giá Lee-Chen phần II - Cần nói thêm mở rộng phương pháp đánh giá với tiêu chí đánh giá học sinh cách toàn diện đánh giá học tập, đánh giá ... TẮT Trong này, đưa phương pháp sử dụng logic mờ để đánh giá học sinh sở đại số gia tử, bên cạnh đó, phương pháp thực nghiệm để xác định tham số cho ánh xạ lượng hóa ngữ nghĩa giá trị ngôn ngữ đại ... với giá trị ngôn ngữ đại số gia tử Điều theo quan trọng giải toán mô hình mờ theo phương pháp nội suy sở đại số gia tử [2][10] với công cụ lượng hóa ngữ nghĩa việc xác định sai số toán Vì giải toán...
 • 27
 • 475
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap toan 9 bai 7 tu giac noi tiepbài tập tứ giác nội tiếp có lời giảibài tập tứ giác nội tiếpbài tập tứ giác nội tiếp lớp 9bài tập tứ giác nội tiếp đường trònbài giảng tứ giác nội tiếp đường trònbài 7 tứ giác nội tiếp luyện tậpbài 55 tứ giác nội tiếpbài 60 tứ giác nội tiếpbài 7 tứ giác nội tiếpbài giảng tứ giác nội tiếpgiải bài tập bài 7 tứ giác nội tiếpbài tập bài 7 tứ giác nội tiếpbài tập tứ giác nội tiếp sgkbài 56 tứ giác nội tiếpĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học