Qua học tập,nghiên cứu các vấn đề chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc, anhchị rút ra những vấn đề gì trong sự nghiệp bảo vệ

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ SINH HỌC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC HIỆN ĐẠI " docx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... chí Sinh học, 26, 30-34, 2004 5.2 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo khoa học [1] Nghiên cứu phát phân biệt Salmonella spp S enterica I thực phẩm phản ứng PCR, Hội nghị toàn quốc lần II, Nghiên ... II, Nghiên cứu sinh học, nông nghiệp, y học - Huế, 906-909, 2003 [3] Nghiên cứu hệ thống biểu protein ngoại lai bề mặt tế bào nấm men S cerevisiae, Hội nghị toàn quốc lần II, Nghiên cứu sinh học, ... đề tài: có nhiều công trình công bố (07 báo khoa học, 03 báo cáo khoa học toàn quốc), đào tạo 04 thạc sỹ, có 01 sách Ngoài ra, số kết đề tài có giá trị thực tiễn lớn phát triển thành đề tài khoa...
 • 4
 • 133
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU DÙNG ARTEMIA ĐỂ HẠN CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIÊM MAO TRÙNG (Ciliophora) TRONG HỆ THỐNG NUÔI LUÂN TRÙNG" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chân chèo, đặc biệt nhiễm tiêm mao trùng (Ciliophora) Tiêm mao trùng phổ biến hệ thống nuôi luân trùng Uronema sp Euplotes sp Chúng cạnh tranh thức ăn oxy với luân trùng đồng thời sản phẩm thải ... ăn nhân tạo Mật độ nuôi luân trùng đạt đến 20.000 con/mL (Suantika, 2001) Tuy nhiên, trình nuôi gặp số trở ngại dẫn đến thất bại hệ thống nuôi luân trùng như: sản lượng luân trùng không ổn định, ... học việc làm cần thiết Nghiên cứu thực nhằm khắc phục vấn đề PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Luân trùng Luân trùng Brachionus plicatilis nuôi bể hình nón 100...
 • 10
 • 230
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIêN CỨU ĐẶC ĐIểM HìNH THÁI PHôI NGÀY 2 TỶ LỆ Có THAI LÂM SÀNG TRêN BỆNH NHÂN THỤ TINH TRONG ốNG NGHIỆM" pdf

Báo cáo y học:
... 1 ,2 (50 (n %) chu = yn 50) Khụ 3 ,2 12 4 0 Tạp chí y - d-ợc học quân số 8 -20 09 ng BN cú 1 ,2 (8, phụi (n tt = 16 %) 49) chu yn 29 /99 BN (29 ,29 %) lm TTTON cú thai lõm sng Nhúm cú phụi tt chuyn ... (19 ,2% ); phụi III: 28 4 (51,1%); phụi II: 127 (22 ,8%); phụi I: 38 (6,8%) Trong 556 phụi nuụi cy ngy 2, phụi IV v III l ch yu (70,3%), ú l cỏc phụi sch cú ớt mnh v bo tng (< 20 %), nhng phụi ny ... Embryology The research aimed to identify some morphology characters of embryo and clinical pregnancy rate The results: the day -2 embryos have from to blastomeres, embryos diameter is 163 .26 ...
 • 18
 • 389
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC
... mạnh toàn dân tộc , công tác quản nhà nước dân tộc ngày trở thành lĩnh vực hoạt động quan trọng máy nhà nước Do tính chất đa dạng sách dân tộc, nên công tác quản nhà nước dân tộc bao gồm ... hội khác 10 Nghiên cứu luận tổng kết thực tiễn tình hình công tác dân tộc, chiến lược công tác dân tộc, sách dân tộc, quản nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc - Thông qua báo cáo hàng năm ... luật công tác dân tộc thể chế hoá để quan điểm, đường lối Đảng dân tộc vào sống, pháp luật dân tộc có vai trò quan trọng, công cụ để quản nhà nước lĩnh vực dân tộc Công tác dân tộc nhiệm vụ...
 • 19
 • 365
 • 0

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh phú thọ từ bài học kinh nghiệm của tập đoàn viễn thông quân đội công ty cổ phần viễn thông FPT

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh phú thọ từ bài học kinh nghiệm của tập đoàn viễn thông quân đội và công ty cổ phần viễn thông FPT
... CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT VÀ THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA ... công ty cổ phần viễn thông FPT thực trạng văn hóa doanh nghiệp số doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho số doanh nghiệp may địa ... phát từ trên, nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho số doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Phú Thọ từ học kinh nghiệm tập đoàn viễn thông quân đội công ty cổ phần...
 • 78
 • 729
 • 0

Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học xã hội nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới

Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới
... Chương Trí thức khoa học hội nhân văn Đội ngũ trí thức khoa học hội nhân văn Việt Nam 11 1.1 Trí thức khoa học hội nhân văn 11 1.2 Đội ngũ trí thức khoa học hội nhân văn Việt Nam ... triển đội ngũ 1.2 Đội ngũ trí thức khoa học hội nhân văn Việt Nam 1.2.1 Đặc điểm đội ngũ trí thức khoa học hội nhân văn Việt Nam Đội ngũ trí thức KHXH&NV Việt Nam phận tầng lớp trí thức, ... NỘI DUNG Chương TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VIỆT NAM 1.1 Trí thức khoa học hội nhân văn Trí thức KHXH&NV bao gồm trí thức hoạt động lĩnh...
 • 213
 • 469
 • 2

Giá trị nhân văn cao quí trong sự nghiệp văn hoá Hồ Chí Minh.doc

Giá trị nhân văn cao quí trong sự nghiệp văn hoá Hồ Chí Minh.doc
... Phạm Văn Đồng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh kho tàng đầy báu, di sản chứa đựng bao giá trị, giá trị đó, nói cho cùng, giá trị văn hoá mà khai thác chưa bao nhiêu”2 Sự nghiệp văn hóa Hồ Chí ... đúc giá trị học thuyết trị nước tiến mà bậc anh hùng dân tộc, minh quân, lương tướng theo đuổi lịch sử dân tộc nhân loại Chính chứa đựng giá trị nhân văn cao quý Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh văn ... Minh vô phong phú: có văn hóa trị, văn hóa đạo đức, văn hóa giao tiếp-ứng xử, văn hóa khoan dung, văn hóa -văn nghệ… Văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giá trị văn hóa cổ truyền dân...
 • 5
 • 795
 • 2

Giá trị nhân văn cao quí trong sự nghiệp văn hoá Hồ Chí Minh docx

Giá trị nhân văn cao quí trong sự nghiệp văn hoá Hồ Chí Minh docx
... Phạm Văn Đồng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh kho tàng đầy báu, di sản chứa đựng bao giá trị, giá trị đó, nói cho cùng, giá trị văn hoá mà khai thác chưa bao nhiêu”2 Sự nghiệp văn hóa Hồ Chí Minh ... đúc giá trị học thuyết trị nước tiến mà bậc anh hùng dân tộc, minh quân, lương tướng theo đuổi lịch sử dân tộc nhân loại Chính chứa đựng giá trị nhân văn cao quý Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh văn ... Minh vô phong phú: có văn hóa trị, văn hóa đạo đức, văn hóa giao tiếpứng xử, văn hóa khoan dung, văn hóa -văn nghệ… Văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giá trị văn hóa cổ truyền dân...
 • 5
 • 208
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ SINH HỌC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC HIỆN ĐẠI

NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ SINH HỌC BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC HIỆN ĐẠI
... ng tn dng v bo tn ngun ti nguyờn vi sinh vt phong phỳ, a dng nc Trang 17 Tuyn cỏc bỏo cỏo NCCB KHTN - Gúp phn y mnh cỏc hng nghiờn cu v sinh hc, sinh sinh húa, di truyn v mi quan h gia vi ... sch bnh da trờn quỏ trỡnh phỏt sinh hỡnh thỏi quan trng: phỏt sinh c quan v phỏt sinh phụi soma Gn õy, s phỏt trin cỏc h thng nuụi cy dch treo t bo cú kh nng phỏt sinh phụi m hng sn xut qui mụ ... hc - Xõy dng hon chnh h thng tỏi sinh cõy ci ngt t lỏ mm v tr mm vi kt qu nh sau: s tỏi sinh t lỏ mm ci ngt l s tỏi sinh thụng qua mụ so cung lỏ mm v s tỏi sinh tr mm cng t mụ so S kt hp gia...
 • 53
 • 286
 • 1

Nghiên cứu các vấn đề truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh

Nghiên cứu các vấn đề truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh
... quan vấn đề truyền IP thông thƣờng Chƣơng 3: Nghiên cứu truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh Chƣơng 4: Ứng dụng truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới thầy – TS Chu Văn Vệ, ... tả có cách nhìn tổng quan hệ thống thông tin vệ tinh, yếu tố ảnh hƣởng đến đƣờng truyền qua vệ tinh địa tĩnh Tất vấn đề ảnh hƣởng nhiều đến việc truyền IP qua vệ tinh địa tĩnh đƣợc nghiên cứu kỹ ... địa tĩnh Và việc liên lạc trạm mặt đất sử dụng băng C thông qua vệ tinh địa tĩnh [11], [12] Vệ tinh địa tĩnh tránh đƣợc giao thoa với hệ thống vô tuyến khác Một vấn đề quan trọng xem xét vệ tinh...
 • 104
 • 326
 • 0

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Phân tích các nguyên lý sáng tạo cơ bản vận dụng trong quá tình phát triển của màn hình

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học Phân tích các nguyên lý sáng tạo cơ bản và vận dụng trong quá tình phát triển của màn hình
... Kiếm Nghiên cứu theo hướng khác HVTH: Lâm Vinh Đạo Phương pháp Nghiên cứu khoa học Nguyên sáng tạo TRIZ phát triển hình 1.4 Các phương pháp phát vấn đề khoa học phương pháp: - Tìm kẻ hở, phát ... Nghiên cứu khoa học Nguyên sáng tạo TRIZ phát triển hình II PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO TRIZ ĐƯỢC VẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÀN HÌNH Giới thiệu Màn hình thiết bị điện tử với ... hiểu phân tích nguyên sáng tạo sử dụng nhiều tin học là: nguyên phân nhỏ, nguyên tách khỏi, nguyên phẩm chất cục bộ, nguyên phản đối xứng, nguyên kết hợp 2.2.1 Nguyên phân...
 • 31
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một lần nữa xin gửi cảm ơn đến thầy đoàn nam hải cùng các giảng viên khoa thương mại trường đại học tài chính marketing đã hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài nàyvăn hóa doanh nghiệp là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong doanh nghiệp học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi trường xung quanhviện nghiên cứu các vấn đề xã hộiquá trình giải quyết các vấn đề xã hộitại sao trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hội cần phải kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hộinghiên cứu các vấn đề trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênphải chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước với thực tế hiện trạng của đơn vị địa phươngnghien cuu cac van de lien quan den tsld vldphương pháp hệ nghiên cứu các vấn đềquá trình giải quyết các vấn đề quốc tếnghiên cứu các vấn đề cơ bản đối với hệ thống điện truyền tải cáp ngầm cao áp tại việt namtôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo bộ môn thi công trường đại học thuỷ lợi đã tận tình chỉ bảo tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tàilịch sử nghiên cứu các vấn đề có liên quancần phải kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hộiđề tài tập trung nghiên cứu các vấn đềchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây