GIAO AN VAT LY 10 NANG CAO

Giáo án vật 10 nâng cao học kỳ 2

Giáo án vật lý 10 nâng cao học kỳ 2
... trung gian để có đẳng trình học Từ(1)(p1,V1,T1)sang (2 ) (p 2, V1,T2) : đẳng tích p1 p' T = ⇒ p 2 = p1 ⇒ T1 T2 T1 (!) Từ (2 )(p 2, V1,T2) sang (2 ) (p2,V2,T2) : đẳng nhiệt 20 Nội dung ghi chép II Phương ... p1,V1,T1) - trạng thái xác định thông số: ( p2,V2,T2) = => = số ⇒ p’2V1=p2V2 ⇒ p2= p2 V2 (2) V1 Từ (1 ) (2) ta có V T p1 = p2 T1 V1 p1 V1 p V = 2 ⇔ T1 T2 hay pV = const T Giới thiệu phương trình ... II CHUẨN BỊ Giáo viên Thí nghiệm hình 32. 1a 32. 1c SGK Học sinh Ôn lại 22 , 23 ,24 ,25 , 26 SGK vật Gợi ý sử dụng CNTT III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động ( phút) : Tìm hiểu nội Họat động học sinh Đọc...
 • 39
 • 1,529
 • 9

GIÁO ÁN VẬT 10 NÂNG CAO

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO
... thức lớp 8) vật theo thời gian để học sinh trả lời *Chuyển động - Khi vật dời chỗ có thay -Gợi ý: Cho HS gì? Vật mốc? Ví dụ? đổi khoảng cách vật vật số chuyển động điển khác coi đứng yên Vật hình ... HS *Chất điểm gì? thước vật nhỏ so với phạm vi -Hướng dẫn: HS trả Khi vật chuyển động nó, ta coi lời câu hỏi C1 coi chất vật chất điểm - điểm điểm? hình học có khối lượng vật -Gợi ý: Trục tọa độ, ... dời với quãng đường đi, vận tốc với tốc độ Kỹ - Phân biệt, so sánh khái niệm - Biểu diễn độ dời đại lượng vật vectơ B CHUẨN BỊ Giáo viên - Câu hỏi liên quan đến vectơ, biểu diễn vectơ - Chuẩn...
 • 33
 • 1,116
 • 8

GIÁO ÁN VẬT 10 - NÂNG CAO

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 - NÂNG CAO
... thức lớp 8) vật theo thời gian để học sinh trả lời *Chuyển động - Khi vật dời chỗ có thay -Gợi ý: Cho HS gì? Vật mốc? Ví dụ? đổi khoảng cách vật vật số chuyển động điển khác coi đứng yên Vật hình ... Hoạt động HS -Nêu câu hỏi Nhận xét câu trả lời -Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trắc nhóm nghiệm nội dung từ câu 1-5 (SGK) -Yêu cầu: HS trình bày đáp án -Làm việc cá nhân giải tập 1,2 - ánh giá nhận ... Định nghĩa *-Nêu câu hỏi C1 -Trả lời câu hỏi C1 Chuyển động thẳng biến đổi -So sánh đồ thị chuyển động thẳng gia -Yêu cầu HS so sánh, -Tính hệ số góc tốc tức thời không đổi tính toán rút ý đường...
 • 33
 • 458
 • 0

Giáo án vật 10 (Nâng cao)

Giáo án vật lý 10 (Nâng cao)
... thức lớp 8) vật theo thời gian để học sinh trả lời *Chuyển động - Khi vật dời chỗ có thay -Gợi ý: Cho HS gì? Vật mốc? Ví dụ? đổi khoảng cách vật vật số chuyển động điển khác coi đứng yên Vật hình ... HS *Chất điểm gì? thước vật nhỏ so với phạm vi -Hướng dẫn: HS trả Khi vật chuyển động nó, ta coi lời câu hỏi C1 coi chất vật chất điểm - điểm điểm? hình học có khối lượng vật -Gợi ý: Trục tọa độ, ... dời với quãng đường đi, vận tốc với tốc độ Kỹ - Phân biệt, so sánh khái niệm - Biểu diễn độ dời đại lượng vật vectơ B CHUẨN BỊ Giáo viên - Câu hỏi liên quan đến vectơ, biểu diễn vectơ - Chuẩn...
 • 33
 • 564
 • 2

Giáo án vật 10 - Nâng cao

Giáo án vật lý 10 - Nâng cao
... khối lượng mức quán tính vật mức quán tính - Khối lượng đại lượng vô hướng dương không đổi vật Giáo án Vật 10 Nâng Cao 35 -Yêu cầu HS đọc SGK mục - Nêu câu hỏi mức quán tính vật - Nhận xét câu ... Dung Giáo án Vật 10 Nâng Cao 50 GV: ĐOÀN VĂN DOANH ĐỊNH - Yêu cầu HS đọc phần SGK - Gợi ý cho HS nhận biết lực hướng tâm lực quán tính li tâm - Nêu câu hỏi C1 SGK - Nhận xét câu trả lời - Nêu ... luật II Niu-tơn, điều kiện cân Hoạt động ( phút): Hướng dẫn nhà Giáo án Vật 10 Nâng Cao Hoạt động GV - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi đến SGK - Nhận xét câu trả lời HS - Nêu tập SGK - Nhận xét...
 • 132
 • 630
 • 2

Giáo án vật 10 nâng cao - THầy Nam

Giáo án vật lý 10 nâng cao - THầy Nam
... vật bị nhà ném 45 Giỏo ỏn Vt 10 nõng cao Tiết 24: chuyển động vật bị ném A Mục tiêu Ngày 21 tháng 10 năm 2007 Kiến thức Biết cách dùng phơng pháp tọa độ để thiết lập phơng trình quỹ đạo vật ... phơng án phù hợp với ý thân, tập hợp thành nhóm chọn phơng án Chọn phơng án khả thi Xem GV tiến hành mẫu theo phơng án chuẩn bị Mục đích: Cơ sở thuyết: Phơng án thí nghiệm: a Phơng án 1: b ... văn kèm theo) Đáp án: Câu đến câu 10 câu 0.5đ, tổng cộng 5đ Câu 11 2đ, câu 12 3đ 35 Giỏo ỏn Vt 10 nõng cao Tiết 19: lực Tổng hợp phân tích lực A Mục tiêu Ngày 07 tháng 10 năm 2007 Kiến thức:...
 • 139
 • 1,572
 • 0

Giáo án vật 10 nâng cao 2014

Giáo án vật lý 10 nâng cao 2014
... xét toán α = 0;α = 90 ? -Nhận xét câu trả lời HS Đưa -Suy nghĩ, giải toán vật ném ngang : α = : vật ném ngang ( H=0) -Trình bày giải α = 90 : vật ném đứng (L=0) -Yêu cầu HS vận dụng kết toán vật ... thức lực quán tính vẽ vectơ biểu diễn lực quán tính 1.2 Kĩ năng: - Biết vận dụng khái niệm lực quán tính để giải số toán hệ qui chiếu phi quán tính 1.3 Thái độ (nếu có): CHUẨN BỊ 2.1 Giáo viên ... xét câu trả lời +Trả lời câu hỏi mức quán tính vật +Yêu cầu HS đọc SGK mục +Trả lời câu hỏi: +Nêu câu hỏi mức quán tính Mối quan hệ khối lượng mức quán vật tính +Nhận xét câu trả lời +Yêu cầu...
 • 113
 • 183
 • 1

giáo án vật 10 nâng cao 3 cột mới

giáo án vật lý 10 nâng cao 3 cột mới
... chứng minh v1 ,3 = v1, + v 2 ,3 (10. 1) v1 ,3 vận tốc người (1) bờ (3) , vận tốc tuyệt đối Giáo án Vật 10 Nâng Cao 22 GV: ĐOÀN VĂN DOANH ĐỊNH Hoạt động GV -Cho HS đọc phần 3, vẽ hình H 10. 4 -Xét trường ... Nhận xét câu trả lời nhóm Giáo án Vật 10 Nâng Cao at mà x = 2t +3t2 a = ; ⇔ a = 6m/s2 Toạ độ :x = v0t+ a t2 = 2 .3 + 3. 9 = 33 m ⇔ Vận tốc tức thời: v = v0+at = + 6 .3 = 20m/s Kết luận : a)Gia ... mức quán tính vật mức quán tính - Khối lượng đại lượng vô hướng dương không đổi vật Giáo án Vật 10 Nâng Cao 35 -Yêu cầu HS đọc SGK mục - Nêu câu hỏi mức quán tính vật - Nhận xét câu trả lời...
 • 132
 • 577
 • 0

Giáo án Vật 10 (nâng cao)

Giáo án Vật lý 10 (nâng cao)
... tập nhà : ( 2phút ) - Câu hỏi tập SGK Vật 10 nâng cao - Bài tập 2.30, 2.31 SBT - Hớng dẫn HS làm tập Ngày tháng năm Kí duyệt giáo án Sách giáo khoa Vật 10 nâng cao Bài 16 Định luật III Niutơn ... từ SGK Giáo án vật 10 Bài 18: Chuyển động vật bị ném (Thuộc sách nâng cao) I-Mục tiêu: 1.Về kiến thức: Học sinh biết cách dùng phơng pháp toạ độ để thiết lập phơng trình quỹ đạo vật bị ném ... xác định Giao tập nhà câu hỏi 1,2 tập 1,3,4,5,6,7 giáo án dạy học Bộ môn: Vật Ngời soạn: Bài 14: Định luật I Niutơn (Sách giáo khoa nâng cao) I- Mục tiêu: - H/S hiểu đợc nội dung ý nghĩa định...
 • 190
 • 234
 • 0

GIÁO ÁN VẬT 10 NÂNG CAO

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO
... Bi ghi Sự tương tác vật: Nếu vật A tc dụng ln vật B vật B tc dụng ln vật A Đó tác dụng tương hỗ Định luật III Newton Khi vật A tc dụng ln vật B lực ,thì vật B tc dụng trở lại vật A lực Hai lực ... phương án thí nghiệm, cách phán đốn lựa chọn phương án thí nghiệm tạo tiền đề cho việc hình thành khả sáng tạo phương án thí nghiệm khả thi Tình cảm thái độ tác phong - Hiểu đặc trưng mơn vật ... minh cơng thức (10. 1) SGK -Xem hình H 10. 3 tìm hiểu cách chứng minh cơng thức (10. 2) SGK -Đọc phần 3, vẽ hìmh H 10. 4 SGK, ghi nhận cơng thức cộng vận tốc (10. 3) -Tìm hiểu cơng thức (10. 3) trường...
 • 145
 • 163
 • 0

giáo án vật 10 nâng cao

giáo án vật lý 10 nâng cao
... Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Giáo viên - Các câu hỏi, ví dụ chuyển động thẳng chuyển động biến đổi - Biên soạn câu hỏi 1-2 SGK dạng trắc nghiệm 19 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Học ... nhà 11 Trường THTH – Tổ VLKT -Yêu cầu: HS chuẩn bị sau Giáo án 10 nâng cao -Những chuẩn bị cho sau 12 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Bài KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG A MỤC ... THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao độ dời quãng đường , ta có ∆x ∆t = ∆s (khi t nhỏ) ∆t tức độ lớn vận tốc tức thời luôn tốc độ tức thời Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Hoạt động (...
 • 176
 • 392
 • 0

GIÁO ÁN VẬT 10 NÂNG CAO NĂM 2015

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO NĂM 2015
... phanh GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO Bài 2( điểm):Một vật rơi tự từ độ cao h Trong giây cuối trước chạm đất vật rơi 21 quãng đường độ cao h Lấy g = 10m/s Tính thời gian rơi, độ cao h vận tốc vật lúc ... GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO thảo luận theo nhóm Tóm tắt thông tin từ toán Tìm hiểu kiến thức, kĩ liên quan -Nhận xét đáp án, đưa bước giải đến toán yêu cầu toán -Thảo luận nêu bước giải toán Hoạt ... bạn GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 NÂNG CAO Hoạt động ( 10 phút): Tìm hiểu tính tương đối chuyển động Hướng dẫn GV Hoạt động HS Nội dung -Cho HS xem hình H -Xem hình vẽ H 10. 1, Tính tương đối chuyển động 10. 1...
 • 196
 • 148
 • 0

Giáo án vật 10 nâng cao bài 46 định luật sác lơ nhiệt độ tuyệt đối

Giáo án vật lý 10 nâng cao bài 46 định luật sác lơ nhiệt độ tuyệt đối
... t=− = −2730 C γ nhiệt độ    p = p0 1 + γ  − ÷÷ =  γ   theo định luật Sac -lơ áp suất bao nhiêu? - Nhiệt độ nhiệt giai Ken-vin ? Nhiệt độ tuyệt đối gì? gọi nhiệt độ tuyệt đối  T − 273 ... nhiệt giai không độ (0 K) tương ứng với nhiệt độ -273oC khoảng cách nhiệt độ kelvin (1K) khoảng cách 1oC - Nhiệt độ đo nhịêt giai Kelvin gọi nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu T T = t +273 - Trong nhiệt ... khí khoảng nhiệt độ B γ có giá trị γ= p0 chất khí, nhiệt độ độ-1 273 γ gọi hệ số tăng áp đẳng tích Vậy 10 Nâng cao - Yêu cầu HS đọc SGK - HS đọc SGK nêu định luật: Với lượng nêu định luật khí...
 • 5
 • 1,345
 • 7

Giáo án vật 10 nâng cao

Giáo án vật lý 10 nâng cao
... Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Giáo viên - Các câu hỏi, ví dụ chuyển động thẳng chuyển động biến đổi - Biên soạn câu hỏi 1-2 SGK dạng trắc nghiệm 19 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Học ... nhà 11 Trường THTH – Tổ VLKT -Yêu cầu: HS chuẩn bị sau Giáo án 10 nâng cao -Những chuẩn bị cho sau 12 Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Bài KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG A MỤC ... THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao độ dời quãng đường , ta có ∆x ∆t = ∆s (khi t nhỏ) ∆t tức độ lớn vận tốc tức thời luôn tốc độ tức thời Trường THTH – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Hoạt động (...
 • 176
 • 264
 • 1

Giáo án vật 10 nâng cao

Giáo án vật lý 10 nâng cao
... Giáo án vật 10 nâng cao Trang 49 http://violet.vn/manhdn Nguyễn Đức Mạnh – Trung tâm GDTX Yên Lập – Phú Thọ Giáo án vật 10 nâng cao Trang 50 http://violet.vn/manhdn Giáo án vật 10 ... http://violet.vn/manhdn Giáo án vật 10 nâng cao -Nhận xét câu trả lời, cho điểm Hoạt động 2(20phút): Quỹ đạo vật bị ném đặc điểm chuyển động vật bị ném Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên -Quan ... đặc trưng lực +Đọc SGK mục +Trả lời câu hỏi mức quán tính vật +Trả lời câu hỏi: Mối quan hệ khối lượng mức quán tính Giáo án vật 10 nâng cao +Yêu cầu HS quan sát hình 15.1 +Nêu câu hỏi C1...
 • 109
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 10 nâng cao 2 cộtgiáo án vật lý 10 nâng cao 3 cộtgiáo án vật lý 10 nâng cao cả nămgiáo án vật lý 10 nâng cao hk2giáo án vật lý 10 nâng cao học kì 2bộ giáo án vật lý 10 nâng caodownload giáo án vật lý 10 nâng caogiáo án vật lý 10 nâng cao chuyển động của hệ vậtgiao an vật lý 10 nang cao 4 cộtgiáo án vật lý 10 nâng cao violetđáp án của các bài tập tron sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao cua bài bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đềugiáo án vật lý 11 nâng caogiáo án địa lý 10 nâng caogiáo án vật lý 12 nâng caogiáo án vật lý 11 nâng cao 3 cộtCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học