Thông tư 201/2015/TT-BTC về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam - Hàn Quốc

THÔNG SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG SỐ 1642013TTBTC NGÀY 15112013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 1642013TTBTC NGÀY 15112013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015
... thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (PXNK) DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG ... Đối với dòng thuế ô tô dạng CKD thuộc nhóm 8703, 8704 thực theo hướng dẫn Chương 98 mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Thông số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Biểu ... KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Thông số 173 /2014/TT-BTC ngày 14 /11/2014 Bộ Tài chính) hàng 03.03 0303.11.00 0303.12.00 0303.13.00...
 • 21
 • 219
 • 0

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi môn nghiệp vụ thương mại quốc tế

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi môn nghiệp vụ thương mại quốc tế
... lạnh: 00 - - Thịt nửa không đầu 00 - - Thịt mông, thịt vai mảnh chúng, có xương 00 - - Loại khác - Đông lạnh: 00 - - Thịt nửa không đầu 00 - - Thịt mông, thịt vai mảnh chúng, có xương 00 - - Loại ... thịt sau giết mổ - Thịt lợn: - - Thịt mông, thịt vai mảnh chúng, có xương - - Thịt dọi mảnh chúng - - Loại khác: - - - Thịt lợn muối xông khói - - - Thịt mông, thịt lọc không xương - - - Loại ... làm giống - - - - Loại khác - - - Cá biển khác Thuế suất (%) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Mã hàng 0301 99 40 Mô tả hàng hoá 00 0302 - - - Cá nước khác Thuế suất (%) 30 Cá, tươi ướp lạnh, trừ filê...
 • 83
 • 2,382
 • 0

THÔNG ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỜNG potx

THÔNG TƯ ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỜNG potx
... Lưu: VT, Vụ CST DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỜNG THUỘC NHÓM 17.01 (Ban hành kèm theo Thông số 29/2011/TT-BTC ngày 1/3/2011 Bộ Tài chính) Mã hàng 17.01 1701 1701 ... 99 19 00 99 90 00 Mô tả hàng hóa Đường mía đường củ cải đường sucroza tinh khiết mặt hóa học, thể rắn - Đường thô chưa pha thêm hương liệu chất màu: - - Đường mía - - Đường củ cải - Loại khác: ... - - Đã pha thêm hương liệu chất màu - - Loại khác: - - - Đường tinh luyện: - - - - Đường trắng - - - - Loại khác - - - Loại khác Thuế suất (%) 15 15 15 15 15 15 ...
 • 2
 • 170
 • 0

Thông 51/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với sắt hoặc thép

Thông tư 51/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng với sắt hoặc thép
... Điều Sửa đổi, bổ sung Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi Chương 98 Sửa đổi, bổ sung nhóm 98.10 Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập ưu đãi Chương ... Biểu thuế nhập ưu đãi ban hành kèm theo Thông số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 Bộ trưởng Bộ Tài sau: Mã hàng Mô tả hàng hóa Mã hàng Mã hàng ng ứng Thuế suất mục I phụ lục II (%) Mã hàng ng ... 00 90 - Sản phẩm dây sắt thép để sản xuất lốp xe 20 90 7326 Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng năm 2016 Nơi nhận: - Thủ ng Phó Thủ ng Chính phủ; - Văn...
 • 3
 • 63
 • 0

Phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế nhập khẩu lên thị trường ôtô của việt nam

Phân tích ảnh hưởng của chính sách thuế nhập khẩu lên thị trường ôtô của việt nam
... luận ảnh hưởng sách thuế nhập lên thị trường ôtô Việt Nam thời gian qua, đồng thời nêu lên số giải pháp với hy vọng nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu sách thuế nhập ô tô thị trường Ôtô Việt Nam I ... xuất phụ tùng ôtô chưa thật làm chủ công nghệ - Chính sách Thuế nhập Ôtô Việt Nam Bên cạnh thay đổi đối tượng chịu thuế mức thuế suất nhập khẩu, thành phần khác sách thuế nhập ôtô Việt Nam thay đổi ... 10 + Các loại thuế, phí lệ phí mua sử dụng Ôtô cao III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện sách thuế nhập ôtô Việt Nam Chỉ nên coi thuế nhập ôtô (bao gồm thuế nhập ôtô nguyên thuế nhập linh kiện)...
 • 19
 • 1,251
 • 9

Tiểu luận: Ảnh hưởng của chính sách thuế nhập khẩu lên thị trường ôtô của Việt Nam

Tiểu luận: Ảnh hưởng của chính sách thuế nhập khẩu lên thị trường ôtô của Việt Nam
... Thị trường tiền tệ phái sinh Việt Nam hạn chế, nhiên, sau đợt biến động thị trường tiền tệ thời gian qua, chắn ngân hàng quan tâm nhiều giúp cho ngân hàng quản lý tốt tài sản nợ, tài sản có Thị ... sụp đổ thị trường bất động sản thị trường chứng khốn Nhật Các NHTM Nhật – người tài trợ cho hãng chứng khốn, khơng thu nợ, khả chi trả cho người gửi tiền Đầu năm 1990, số quỹ tín dụng Việt nam làm ... sụp đổ thị trường bất động sản thị trường chứng khốn Các ngân hàng thương mại thực tài trợ cho hãng chứng khốn khơng thu nợ, khả chi trả cho người gửi tiền Đầu năm 90, số quỹ tín dụng Việt Nam làm...
 • 42
 • 651
 • 1

Tiểu luận: Phân tích tác động của thuế nhập khẩu đến thị trường ôtô tại Việt Nam

Tiểu luận: Phân tích tác động của thuế nhập khẩu đến thị trường ôtô tại Việt Nam
... ** 80 55 25 8 Phân tích tác động thuế nhập đến thị trường ôtô Việt Nam Chương 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM 2.1 TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI ... Phân tích tác động thuế nhập đến thị trường ôtô Việt Nam Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THUẾ NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI NIỆM VỀ THUẾ NHẬP KHẨU T huế nhập loại thuế mà quốc gia hay vùng ... động thuế nhập đến thị trường ôtô Việt Nam ABFH = ABFG + FGH = ($1) (160) + (1/2) ($1) (30) = - $175 GVHD: PGS.TD Nguyễn Ngọc Hùng 11 Phân tích tác động thuế nhập đến thị trường ôtô Việt Nam Thay...
 • 17
 • 422
 • 6

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi doc

Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi doc
... Thông tư số 24/2011/TT-BTC ngày 23/2/2011 Bộ Tài hướng dẫn thực mức thuế suất thuế nhập ưu đãi số mặt hàng thuộc nhóm 2710 Biểu thuế nhập ưu đãi. / Nơi nhận: - Thủ tướng Phó Thủ tướng Chính phủ; ... - Website Chính phủ Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (XNK) KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trần Văn Hiếu DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710 (Ban ... 1% - - - Dung môi khác - - - Naphtha, reformate chế phẩm khác để pha chế xăng - - - Loại khác Thuế suất (%) 0 0 0 0 0 0 Mã hàng Mô tả hàng hoá 2710 19 2710 19 13 00 2710 19 14 00 2710 2710 2710...
 • 5
 • 173
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU LÊN THỊ TRƯỜNG ÔTÔ TẠI VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ NHẬP KHẨU LÊN THỊ TRƯỜNG ÔTÔ TẠI VIỆT NAM
... thiện sách thuế nhập ôtô Việt Nam 12 Chỉ nên coi thuế nhập ôtô (bao gồm thuế nhập ôtô nguyên thuế nhập linh kiện) công cụ hỗ trợ việc điều tiết thị trường ngành công nghiêp ôtô Việt Nam ... luận Thuế nhập tác động Thuế nhập lên Kinh tế Khái niệm Thuế nhập .4 Vai trò Thuế Nhập Phân loại Thuế nhập .5 Tính cần thiết phải có thuế nhập với mặt hàng Ôtô Việt ... sách thuế nhập lên thị trường ôtô Việt Nam thời gian qua, đồng thời nêu lên số giải pháp với hy vọng nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu sách thuế nhập ô tô thị trường Ôtô Việt Nam I Cơ sở lý luận Thuế...
 • 20
 • 2,754
 • 11

Luận văn Đề tài Quan hệ thương mại - đầu hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Luận văn Đề tài Quan hệ thương mại - đầu tư hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc
... thân Hàn Quốc cần thu hút đầu công nghệ cao Vì vậy, hợp tác kinh tế với Hàn Quốc với cạnh tranh liệt V KIẾN NGHỊ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ VIỆT NAM – HÀN QUỐC Thương mại ... tế Việt Nam, thương mại Việt Nam với nước, thương mại song phương Việt Nam Hàn Quốc Tuy nhiên, khủng hoảng tạo hội lớn để phát triển quan hệ thương mại đầu song phương nước mà nhà đầu doanh ... hút đầu nước ngoài, làm cho dòng đầu đổ vào Châu Á bị chệch hướng đổ vào Trung Quốc Trong dòng đầu bao gồm đầu từ Hàn Quốc Do đó, tác động không tốt lên quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc...
 • 28
 • 341
 • 0

Những thay đổi của biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ năm 2012 pptx

Những thay đổi của biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ năm 2012 pptx
... doanh nghiệp cập nhật sách thuế cách kịp thời xác, khái quát số nội dung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập ưu đãi năm 2012 sau: Về Biểu thuế xuất khẩu: Danh mục Biểu thuế xuất gồm 87 nhóm mặt hàng, ... suất: Biểu thuế nhập ưu đãi năm 2012 thay đổi thuế suất 1.000 dòng thuế, đó: - Thay đổi thuế suất 945 mặt hàng để thực theo lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết WTO năm 2012 (những dòng có mức thuế ... biến” từ 17% xuống 14% để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn theo Nghị số 11/NQ-CP Chính phủ Về Biểu thuế nhập ưu đãi: Nội dung Biểu thuế nhập ưu đãi năm 2012 có nhiều điểm thay đổi danh...
 • 3
 • 204
 • 0

Biểu thuế Nhập khẩu hàng hóa 2011 - Chương 89 ppt

Biểu thuế Nhập khẩu hàng hóa 2011 - Chương 89 ppt
... khác - - Lo i khác: - - - C a súng s n ng n nòng: - - - - Lo i không kgf/cm2 - - - - Lo i khác - - - Lo i khác - Lo i khác: - - C a v khí quân s thu c nhóm 93.01 - - Lo i khác: - - - C a hàng ... PCA/PWBs - - - Lo i khác, ho t ng b ng i n: - - - - B i u ch nh i n áp t ng ( n áp) - - - - Lo i khác - - - Lo i khác - B ph n ph tùng: - - C a hàng hoá thu c phân nhóm 9032 .89. 10 - - C a hàng hoá ... 85.16 - - Lo i khác: - - - èn pha ô tô dùng s i quang - - - Lo i khác - èn b èn không dùng i n: - - C a lo i èn d u: - - - B ng ng, s d ng nghi l tôn giáo - - - Lo i khác - - èn bão - - Lo i...
 • 44
 • 128
 • 0

Biểu thuế Nhập khẩu hàng hóa 2011 - Chương 87: Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện và các bộ phận và phụ tùng của chúng docx

Biểu thuế Nhập khẩu hàng hóa 2011 - Chương 87: Xe cộ trừ thiết bị chạy trên đường xe lửa hoặc xe điện và các bộ phận và phụ tùng của chúng docx
... - - - - D ng CKD: - - - - - Xe ông l nh - - - - - Lo i khác - - - - Lo i khác: - - - - - Xe ông l nh: - - - - - - Lo i có t ng tr ng l ng có t i t i a 45 t n - - - - - - Lo i khác - - - - - Xe ... t n: - - - - D ng CKD: - - - - - Xe ông l nh - - - - - Lo i khác - - - - Lo i khác: - - - - - Xe ông l nh - - - - - Xe thu gom ph th i có b ph n nén ph th i - - - - - Xe xi téc - - - - - Lo i ... 90 90 Mô t hàng hoá 90 - - - - - - Lo i khác - - - - - Xe xi téc: 10 - - - - - - Lo i có t ng tr ng l ng có t i t i a 45 t n 90 - - - - - - Lo i khác - - - - - Lo i khác: 10 - - - - - - Lo i có...
 • 23
 • 191
 • 0

Biểu thuế Nhập khẩu hàng hóa 2011 - Chương 85 doc

Biểu thuế Nhập khẩu hàng hóa 2011 - Chương 85 doc
... ghi - - - - Lo i khác: - - - - - Ch a ghi - - - - - ã ghi - - - B ng t , có chi u r ng mm nh ng không 6,5 mm: - - - - B ng video, ch a ghi - - - - B ng video, ã ghi - - - - Lo i khác: - - - - - ... - - - Lo i khác: 850 4 22 91 - - - - i n áp t i a t 66.000 V tr lên: 850 4 22 91 10 - - - - - Lo i cao th 850 4 22 91 90 - - - - - Lo i khác 850 4 22 99 - - - - Lo i khác: 850 4 22 99 10 - - - - - ... i ch a ghi - - - - - B ng máy tính, ã ghi - - - - - Lo i dùng cho phim i n nh, ã ghi - - - - - B ng video, ch a ghi - - - - - B ng video, ã ghi - - - - - Lo i khác, ch a ghi - - - - - Lo i khác,...
 • 44
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2013biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt atigabiểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt aseanbiểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt acftabiểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2012biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtthuế nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là gìthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt atigamặt hàng của biểu thuế nhập khẩu ưu đãimặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãibiểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014biểu thuế nhập khẩu ưu đãi asean trung quốcbiểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2013Điều khiển bình trộn hóa chất PLCBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm