Một số bài toán có tính định lượng trong giải tích vi phân

Một số bài toán tính định lượng trong giải tích vi phân

Một số bài toán có tính định lượng trong giải tích vi phân
... kết đánh giá định lượng giải tích vi phân Luận án chương Nội dung hai chương đầu bao gồm kết đánh giá định lượng dựa kỹ thuật tính toán Giải tích vi phân, Giải tích số Đại số tuyến tính Nội dung ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT PHAN PHIẾN MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số: 62.46.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... học đại số thực Topo đại số, tính toán Đại số tuyến tính Tích phân hình học Nội dung Chương bao gồm: Định lý hàm ngược định lượng cho ánh xạ Lipschitz (Định lý 1.3.2); Định lý hàm ẩn định lượng...
 • 113
 • 341
 • 1

Một số bài toán tính định lượng trong giải tích vi phân

Một số bài toán có tính định lượng trong giải tích vi phân
... kết đánh giá định lượng giải tích vi phân Luận án chương Nội dung hai chương đầu bao gồm kết đánh giá định lượng dựa kỹ thuật tính toán Giải tích vi phân, Giải tích số Đại số tuyến tính Nội dung ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT PHAN PHIẾN MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số: 62.46.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... học đại số thực Topo đại số, tính toán Đại số tuyến tính Tích phân hình học Nội dung Chương bao gồm: Định lý hàm ngược định lượng cho ánh xạ Lipschitz (Định lý 1.3.2); Định lý hàm ẩn định lượng...
 • 112
 • 41
 • 0

một số bài toán định lượng trong giải tích vi phân

một số bài toán định lượng trong giải tích vi phân
... dụng công cụ Giải tích vi phân, Hình học giải tích thực (Chủ yếu hình học semi-đại số) , tích phân hình học, Nghiên cứu số toán Lý thuyết kỳ dị có kết định tính, cần thiết có kết định lượng Nội ... thiệu số kết định lượng giải tích vi phân - Độ đo, chiều Hausdorff metric entropy - Cơ sở Đại số tuyến tính cho giá trị kỳ dị - Lý thuyết tập semi-đại số định lượng - Tích phân hình học biến phân ... tích vi phân (như Định lý Morse, Định lý Sard, Kỳ dị Thom-Boardman, ) Các kết định lượng giúp cho vi c áp dụng có hiệu thân Giải tích vi phân, số lĩnh vực khác như: Giải tích số phi tuyến, Lý...
 • 21
 • 369
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán học :RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

Khóa luận tốt nghiệp toán học :RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
... phỏt trin nng lc toỏn hc cho hc sinh Xut phỏt t nhu cu ang l sinh viờn nm cui tng lai l mt giỏo viờn THPT Tụi chn ti nghiờn cu Rốn luyn k nng cho hc sinh ph thụng thụng qua vic gii mt s bi toỏn ... thụng qua vic cho hc sinh gii nhng bi toỏn a dng, phc Rốn luyn cỏc bi tng hp vi mc khú ngy cng nõng cao (nõng dn t thp ti cao) * Mt s yờu cu rốn luyn k nng gii toỏn cho hc sinh trng THPT: - Hc sinh ... c quan h logic v quan h hỡnh dng khụng ch khụng gian thc t ba chiu m cũn c nhng khụng gian tru tng khỏc na nh khụng gian cú s chiu l n hoc vụ hn, khụng gian m phn t l nhng hm liờn tc v.v Quan...
 • 48
 • 527
 • 3

Bài giảng: Một số bài toán thường gặp về đồ thị (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)

Bài giảng: Một số bài toán thường gặp về đồ thị (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)
... thiên vẽ đồ thị hàm số b Xác định a để đồ thị hàm số tiếp xúc với (P): y = ax2 Bài tập 15: Cho hàm số: y= ax + 3ax + 2a + x+2 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số với a = b Với giá trị a đồ thị ... a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số với m = b Tìm điểm mà đồ thị qua với m Từ kết xác định m để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành Bài tập 14: Cho hàm số: y = (x + 1)2(x 1)2 a Khảo sát ... (dm) cắt đồ thị hàm số cho ba điểm phân biệt Bài tập 3: Cho hàm số: (Cm): y = x3 2m(x + 1) + a Tìm giá trị m để đồ thị hàm số cho cắt trục hoành ba điểm phân biệt b Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với...
 • 33
 • 1,909
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " Một số bài toán về tính tương đối của chuyển động - học lớp 10 " pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... thời t Công thức tương ứng với: V ' 13 = V' 12 + V ' 23 ' V ' 13 - V13 = V 12 - V12 + V ' 23 - V23 V 13 V 12 V 23 Vậy: V13 t = V12 V23 + t t a 13 a12 a 23 - Vật chuyển động hệ quy chiếu ... sát trượt Fq Vật M chuyển động với gia tốc a sàn: P2 + N + Q + F + Fms1 + F ms = M a F - Fms1 - Fms2 = M a2 Fms N , P Fms 1 N, 25 Q Fms F P2 Do Fms1 = Fms1 F - 1mg - (M + m)g = M a2 ... Sin - F ms Cos = M.a2 N Sin - Fms Cos = M.a2 (Theo nh lut III Niu Tn N=N ,Fms =F ms) N Sin - N Cos = M.a2 Thay biểu thức N vào ta được: m(gCos - a2Sin ) Sin - m.(gCos - a2Sin...
 • 37
 • 389
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5
... cứu: Vận dụng tính chất diện tích để giải số toán yếu tố hình học cho học sinh lớp 5 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vận dụng tính chất diện tích để giải số toán yếu tố hình học cho học ... đầu việc vận dụng tính chất diện tích để giải toán yếu tố hình học cho học sinh lớp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp diện tích giải toán yếu tố hình học cho học sinh lớp 5 Phƣơng ... giải toán yếu tố hình học cho học sinh lớp cần dựa vào lực học sinh để đề phƣơng pháp giảng dạy phù hợp, đạt hiệu cao 15 CHƢƠNG VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN...
 • 45
 • 286
 • 0

skkn vận DỤNG KIẾN THỨC hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC để GIẢI một số bài TOÁN nội DUNG THỰC TIỄN

skkn vận DỤNG KIẾN THỨC hệ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC để GIẢI một số bài TOÁN có nội DUNG THỰC TIỄN
... 2 VẬN DỤNG KIẾN THỨC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khi dạy tiết tập hệ thức lượng tam giác nhận thấy em quan tâm đến việc áp dụng ... hình Và hội để viết sáng kiến kinh nghiệm “ Vận dụng kiến thức hệ thức lượng tam giác để giải số toán nội dung thực tiễn II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Hiện chuẩn kiến thức, kĩ ... Với kết thực năm học 2014-2015 mạnh dạn viết chuyên đề Vận dụng kiến thức hệ thức lượng tam giác để giải số toán nội dung thực tiễn với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm mong nhận ý kiến đóng...
 • 28
 • 364
 • 7

sáng kiến kinh nghiệm vận dụng kiến thức hệ thức lượng trong tam giác để giải một số bài toán nội dung thực tiễn

sáng kiến kinh nghiệm vận dụng kiến thức hệ thức lượng trong tam giác để giải một số bài toán có nội dung thực tiễn
... 2015) VẬN DỤNG KIẾN THỨC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khi dạy tiết tập hệ thức lượng tam giác nhận thấy em quan tâm đến việc áp dụng ... hình Và hội để viết sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng kiến thức hệ thức lượng tam giác để giải số toán nội dung thực tiễn II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Hiện chuẩn kiến thức, kĩ ... Với kết thực năm học 2014-2015 mạnh dạn viết chuyên đề Vận dụng kiến thức hệ thức lượng tam giác để giải số toán nội dung thực tiễn với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm mong nhận ý kiến đóng...
 • 25
 • 345
 • 2

''Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán nội dung thực ti

''Góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết một số bài toán có nội dung thực ti
... việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học để giải toán nội dung thực ti n Đồng thời, rằng, việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực ti n vấn đề ... luận thực ti n vấn đề rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học để giải số toán nội dung thực ti n; đề xuất quan điểm xây dựng hệ thống tập nội dung thực ti n dạy học Toán ... Lý LUậN Và THựC TI N 1.1 Vai trò việc rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực ti n 1.1.1 Rèn luyện cho học sinh lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực ti n phù hợp với...
 • 104
 • 3,182
 • 37

Lập trình một số bài toán bản trong xử lý ảnh số

Lập trình một số bài toán cơ bản trong xử lý ảnh số
... Tổng quan hệ thống xử ảnh Quá trình xử ảnh xem trình thao tác ảnh đầu vào nhằm cho kết mong muốn Kết đầu trình xử ảnh ảnh “tốt hơn” kết luận Hình 1-1 Quá trình xử ảnh Để hình dung cấu ... chung xử ảnh Chương 2: Một số toán xử ảnh số (Giới thiệu + Thuật toán) Chương 3: Xây dựng chương trình thực nghiệm Kết đạt Có tảng kiến thức xử ảnh số Từ vận dụng để xây dựng thuật toán ... cứu tổng quan thuyết xử ảnh số (các thành phần hệ thống xử ảnh, khái niệm vấn đề liên quan, lọc ảnh, biên ảnh ) Xây dựng giải thuật số toán xử ảnh số Xây dựng chương trình thực nghiệm...
 • 69
 • 2,158
 • 19

SK: Một số bài toán đáp số và lời giải sai trong SGK va SBT Vật lý 10

SK: Một số bài toán có đáp số và lời giải sai trong SGK va SBT Vật lý 10
... t¸c dơng lªn ngêi Đáp số sai: ( Trang 330 dòng từ xuống SGK VL10 ) -845 N Lời giải sai SGV: ( Trang 144 dòng1, 2, 3, 4, 5, từ xuống ) VËn tèc cđa ngêi ch¹m níc: v = 2gh = 2 .10. 3 = 7,74 m/s Xung ... dµi 1,5m Hái vai ngêi Êy ph¶i ®Ỉt ë ®iĨm nµo ®Ĩ ®ßn g¸nh c©n b»ng vµ vai chÞu mét lùc b»ng bao nhiªu? Bá qua träng lỵng cđa ®ßn g¸nh Đáp số sai: ( Trang 329 dòng từ lên SGK VL10 ) Vai ®Ỉt c¸ch ... cã chiỊu dµi b»ng 5, 10, 20, 30 cm LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua khèi lỵng cđa lß xo Đáp số sai: ( Trang 138 SBTVL10 ) Khi chiỊu dµilß xo 5cm: Wt = 0,625J l0 Khi chiỊu dµi lß xo 10cm: Wt = 0,15J A Khi...
 • 6
 • 1,322
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: mot so bai toan ve tinh chat cua day ti so ang nhau co dap anvận dụng các tính chất của diện tích để giải một số bài toán có yếu tố hình học cho học sinh lớp 56làm quen với một số bài toán cơ học lượng tửlập trình một số bài toán cơ bản trong xử lý ảnh sốmột số bài toán cơ bản lớp 3một số bài toán cơ bản lớp 4một số bài toán có lời văn lớp 3một số bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhaulap de cuong nghien cuu khoa hoc giao duc ve de tai gop phan ren luyen cho hoc sinh nang luc van dung kien thuc toan hoc de giai quyet mot so bai toan co noi dung thuc tienmở rộng một số bài toán cơ sở trong tin họcmột số phương pháp cơ bản để chứng minh một bất đẳng thức và khai thác một số bài toán cơ bản dành cho học sinh lớp 10một số bài toán cơ bản về số nguyên tốmột số bài toán cơ bản khácmột số bài toán cơ bản trong mạch phi tuyếnmục tiêu biết giải một số bài toán có dạng đã họcMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown load CV đi số 365down loadthông báodown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol