tài liệu ôn tập vật lý 8

Tài liệu ôn tập vật

Tài liệu ôn tập vật lý
... liên quan đến tượng cộng hưởng : dòng điện cực đại, công suất hệ số công suất cực đại điện áp hai đầu điện trở cực đại ( L C f thay đổi, R không đổi) + Điều kiện : ω L.C = hay ZL = ZC + Các hệ ... ; ϕ = ; Pmax = 2R Đây điện trở thay đổi để công suất mạch cực đại công suất điện trở cực đại U2 Pmax R = r + ( Z L − Z C ) Pmax = ( r điện trở không thay đổi) R + 2r 3/ Cực trị liên quan đến ... L thay đổi, C tần số f không đổi để UL cực đại Z L = ZC - R2 + ZL2 Khi C thay đổi, L tần số f không đổi để UC cực đại Z C = ZL LC − R 2C Khi tần số f thay đổi L C không đổi để UC cực đại ω =...
 • 2
 • 404
 • 0

Tài liệu Ôn tập vật docx

Tài liệu Ôn tập vật lý docx
... vận tốc thời gian vật dao động điều hòa cho hình vẽ Chọn câu đúng? A) Tại vị trí li độ vật âm dương B) Tại vị trí li độ vật âm C) Tại vị trí gia tốc vật âm D) Tại vị trí gia tốc vật dương 27/ Một ... dao động hình vẽ Vật m có khối lượng 350g có kích thước nhỏ Hai lò xo có độ cứng lầ lượt K1 K2 Khi vật cân lò xo K1 dãn 3cm K2 dãn 6cm.Kéo vật m đến vị trí lò xo khơng dãn thả nhẹ Vật dao động điều ... B)Tăng hiệu điện trước truyền tải xa C)Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ D)Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn 25/ Hai dao động đềiu hòa phương ,cùng tần số x1 x2 Biết phương trình dao động tổng...
 • 3
 • 249
 • 0

Tài liệu Ôn tập vật hạt nhân ( new version 2010) pptx

Tài liệu Ôn tập vật lý hạt nhân ( new version 2010) pptx
... Lực hạt nhân có tác dụng khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân C Lực hạt nhân có chất lực điện, hạt nhân prôtôn mang điện dương D Lực hạt nhân tồn bên hạt nhân 176 Phát biểu sau nói hạt ... biến đổi hạt nhân có kèm theo tỏa nhiệt B Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hai hạt nhân khác C Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng D Sự phân rã hạt nhân nặng ... tỉ năm tỉ số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu là: A 0,082 B 0,754 C0,242 D 0,4 PHÓNG XẠ HẠT NHÂN 31/ Chọn câu Đơn vị đo khối lượng vật hạt nhân A Đơn vị đo khối lượng nguyên tử(u) B Kg C Đơn...
 • 27
 • 235
 • 0

Tài liệu Ôn tập vật ppt

Tài liệu Ôn tập vật lý ppt
... v ng nng 1 W = I 12 I 22 = A (cụng ca ngoi 2 lc) Cụng thc liờn h gia i lng gúc v i lng di s = r; v =r; at = r; an = 2r Lu ý: Cng nh v, a, F, P cỏc i lng ; ; M; L cng l cỏc i lng vộct nh ... g m u r F + Nu F hng xung thỡ g ' = g + m u r F g'= g + Nu F hng lờn thỡ m II Con lc vt lý: Con lc vt l mt vt rn quay c quanh mt trc nm ngang c nh Kớ hiu I l momen quỏn tớnh ca vt i vi trc ... xỏc nh trng thỏi dao ng Gia tc luụn hng v v trớ cõn bng v t l vi li Bi 7: Con lc n Con lc vt I Con lc n: Phng trỡnh dao ng iu hũa: biờn gúc 10o s = s0 cos( t + ) = cos( t + ) s =...
 • 39
 • 215
 • 0

Tài liệu Ôn tập vật 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf
... chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 14: Chọn câu sai Một người đường thẳng Cứ 10m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 8 10 10 ... 4,19 .1 0- 3Hz -3 -4 C ω = 1,18 .10 rad/s; f = 5329s; T = 1,88 .10 Hz D ω = 1,18 .1 0- 3rad/s; T = 5329s; f = 1,88 .1 0- 4Hz Câu 53: Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng ... gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc C Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi D Véc tơ gia tốc chất điểm không đổi Câu 54: Chon câu sai Công thức tính gia tốc hướng tâm chuyển động...
 • 6
 • 3,342
 • 67

Tài liệu Ôn tập vật 12 chương trình nâng cao pdf

Tài liệu Ôn tập vật lý 12 chương trình nâng cao pdf
... + O Hạt nhân đồng vị ôxy cấu tạo 17 nuclôn có prôtôn nơtron 238 − 206 92 − 82 − 16 Ta có: x = = 8; y = = −1  Ôn tập 12 chương trình nâng cao – Biên soạn: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn ... cổ  Ôn tập 12 chương trình nâng cao – Biên soạn: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận  Trang * Hướng dẫn giải đáp số: 3T t Ta có: m = m0 2− T = 0,01 − T = 0,0 0125 (g) ... (ra đơn vị u) W tính lượng liên kết lượng kiên kết riêng theo công thức: Wlk = ∆mc2 ε = lk A  Ôn tập 12 chương trình nâng cao – Biên soạn: Dương Văn Đổng – Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Bình...
 • 11
 • 653
 • 9

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT 12 - Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG docx

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ 12 - Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ MẠCH DAO ĐỘNG docx
... biểu sóng điện từ A Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng gọi sóng điện từ B Sóng điện từ có phương dao động phương ngang C Sóng điện từ không lan truyền chân không D Sóng điện từ có ... ngắn; sóng trung; sóng dài B Sóng cực ngắn; sóng ngắn; sóng dài; sóng trung 14> Biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng học thành sóng điện từ B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao ... phát sóng âm D.dùng dây cáp dạng ống cáp quang để truyền sóng âm 16> sóng vô tuyến sóng điện từ có bước sóng A từ vài mm đến vài nm B từ vài m đến vài km C .từ vài µm đến vài nm D từ vài nm đến vài...
 • 4
 • 558
 • 5

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT 12 - Chương VI LƯỢNG TỬ ÁNH pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ 12 - Chương VI LƯỢNG TỬ ÁNH pot
... thuyết phôtôn Anh-xtanh, lượng: A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không phụ thuộc vào bước sóng 23> Phát biểu sai? A Hạt ánh sáng gọi lượng tử ánh sáng ... nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định gọi A lượng tử ánh sáng B lượng tử lượng C.phôtôn B lượng tử động lượng 34> Công thoát electron khỏi kim loại A = 6,625.1 0-1 9J, ... thuyết lượng tử ánh sáng? A .Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hấp thụ ánh sáng chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ...
 • 7
 • 303
 • 1

Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao Đề ôn tập chương VII doc

Tài liệu ôn tập Vật lý 12 nâng cao Đề ôn tập chương VII doc
... Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu 12: Khi phôtôn có lượng hf chiếu vào nhôm có công thoát ... hiđrô, nguyên tử natri Gv: Dương Văn Tính Trường THPT Hùng Vương Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao C Quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, iôn tương tự D Chỉ quang phổ vạch nguyên tử hiđrô Câu 28: Nguyên ... lượng tử giảm Câu 15: Ở trạng thái dừng, nguyên tử A hấp thụ xạ lượng B không xạ hấp thụ lượng C không xạ, hấp thụ lượng D không hấp thụ, xạ lượng Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Dãy Laiman nằm vùng...
 • 3
 • 218
 • 0

Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao Đề số 2 ôn tập chương VI pot

Tài liệu ôn tập Vật lý 12 nâng cao Đề số 2 ôn tập chương VI pot
... Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao Câu 13: Chọn trả lời đúng: Một ánh sáng đơn sắc truyền không khí có bước sóng 0,7µm truyền chất lỏng có bước ... tím bằng: A 1,010 B 0 ,20 C 2, 20 D 20 Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng không khí, hai cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm, quan cách hai khe 2m Sau đặt toàn thí nghiệm ... 1 ,25 C 1,50 D 0,80 Câu 14:Một lăng kính tam giác có góc chiết quang A=100 đặt không khí, có chiết suất tia đỏ nđ=1,50, tia tím nt =1, 52 Chiếu tia sáng trắng tới gặp lăng kính theo phương vuông...
 • 2
 • 226
 • 1

Tài liệu ôn tập vật lớp 12

Tài liệu ôn tập vật lý lớp 12
... C 103 C 104 B 106 D 107 A 109 A 110 D 111 C 112 D 113 C 114 D 115 C 116 B 117 C 118 C 119 D 120 A 121 B 122 D 123 A 124 B 125 C 126 A 127 A 128 C 129 A 130 A 131 D 132, A 133 C 61 a - 1; b -1; ... anot (ktc) l n l t l: A 1 ,12 gam Fe v 0,896 lit h n h p khớ Cl2 v O2 B 1 ,12 gam Fe v 1 ,12 lit h n h p khớ Cl2 v O2 C 11,2 gam Fe v 1 ,12 lit h n h p khớ Cl2 v O2 D 1 ,12 gam Fe v 8,96 lit h n h ... Fe3+ D C B v C u ỳng 120 Dung d ch FeCl3 cú pH l: A < B = C > D 121 Kim lo i no sau õy cú ph n ng v i dung d ch CuSO4 ? A Mg, Al, Ag B Fe, Mg, Na C Ba, Zn, Hg D Na, Hg, Ni 122 Th i V lớt khớ CO2...
 • 218
 • 504
 • 1

tài liệu ôn tập vật 12 phần dao động điều hòa

tài liệu ôn tập vật lý 12 phần dao động điều hòa
... lắc có động là: A 10 J B 10 -3 J C 10 -2 J D 10 - J Tài liệu ôn tập Vật 12 – Trang 15.Một lắc lò xo có độ cứng k vật có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T = s Muốn tần số dao động ... tần số dao động mạch f1 = kHz; mắc tụ có điện : dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = kHz Khi mắc song song C1 C2 A C©u 7: Tài liệu ôn tập Vật 12 – Trang 13 với cuộn L tần số dao động ... ngang Vật VTCB lò xo dãn đoạn 5cm Lấy g = 10m/s2 Kích thích cho vật dao động dao động điều hòa với vận tốc cực đại 40cm/s Chọn trục tọa độ trùng với phương dao động vật, gốc thời gian vật qua...
 • 13
 • 378
 • 0

tài liệu ôn tập vật 12

tài liệu ôn tập vật lý 12
... XUÂN - ĐÀ LẠT - TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÝ LỚP 12 – Năm học 2010 -2011 12 Một cánh quạt dài 20 cm, quay với tốc độ góc không đổi ω = 112 rad/s Tốc ... THỊ XUÂN - ĐÀ LẠT - TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÝ LỚP 12 – Năm học 2010 -2011 A quay góc không khoảng thời gian B thời điểm, không gia tốc góc C thời ... XUÂN - ĐÀ LẠT - TÀI LIỆU ÔN THI VẬT LÝ LỚP 12 – Năm học 2010 -2011 Quấn rãnh ròng rọc dây quấn khối lượng không đáng kể, không giãn, đầu gắn...
 • 128
 • 100
 • 0

Tài liệu ôn tập Vật 12

Tài liệu ôn tập Vật Lý 12
... lượng dao động điều hồ A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng 16 Chọn câu sai ... trưng sinh âm gắn liền với đặt trưng vật mức cường độ âm + Âm sắc đặt trưng vật âm, giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát m sắc có liên quan mật thiết đến đồ thò dao động âm B BÀI TẬP TRẮC ... C 12, 5g D 6,25g Các nguyên tử gọi đồng vò hạt nhân chúng có A số prôtôn B số nơtron C khối lượng D số nuclôn Hạt nhân 14 6C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prôtôn nơtron B prôtôn nơtron C prôtôn...
 • 48
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập vật lý 9tài liệu ôn tập vật lý lớp 9tài liệu ôn tập vật lý 11tài liệu ôn tập vật lý 12tài liệu ôn tập vật lý đại cươngtài liệu bài tập vật lý 8tài liệu ôn tập vật lý 10tài liệu ôn tập vật lý 6tài liệu ôn tập vật lý 10 cơ bản hk1tài liệu ôn thi vật lý 8tài liệu ôn tập vật lý 7tai lieu on tap vat ly 7 hk1đề cương ôn tập vật lý 8 học kỳ i phan giainội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namgiải bài tập tài liệu dạy học vật lý 8tài liệu dạy học vật lý 8 giải bài tậpTT 173 2016 TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (77KB)Van ban sao luc 682 (CV 17024)Van ban sao luc 683 (QD 1810)D n c ph sinh th iM t s gi i ph p nh m m r ng th tr ng xu t kh u thu s n c a C ng ty xu t nh p kh u Thu s n H N iNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTONh ng xu h ng v n ng c a n n kinh t th gi i trong nh ng n m g n yT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i C ng ty TNHHTM v DV Tu n Th oChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh nHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M i130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iBài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IBài 19. s, r