trắc nghiệm ngoại cơ sở

trắc nghiệm ngoại sở

trắc nghiệm ngoại cơ sở
... tính Để đánh giá hệ TM sâu, người ta dùng nghiệm pháp: A Nghiệm pháp SCHWARTZ B Nghiệm pháp PERTHES C Nghiệm pháp TRENDELENBOURG D Nghiệm pháp ga-rô nấc E Nghiệm pháp PRAT Khám động mạch mu chân: ... cảnh lao cột sống thắt lưng, mủ chảy xuống vùng gốc đùi dọc theo bao cơ: A bịt B mông lớn C hình lê D tháp E thắt lưng-đái chậu Khi chọc dò ổ áp xe lạnh cần: A Chọc trực tiếp ổ ... thương ổ phúc mạc với môi trường bên D A B E B vàC chế tổn thương chấn thương bụng kín bao gồm: A chế trực tiếp B chế gián tiếp C chế giảm tốc D A B E Tất Tổn thương tạng đặc thường...
 • 48
 • 3,098
 • 11

1000 câu hỏi trắc nghiệm ngoại sở YDS (có đáp án)

1000 câu hỏi trắc nghiệm ngoại cơ sở YDS (có đáp án)
... 66 Để đánh giá hệ TM sâu, người ta dùng nghiệm pháp: A Nghiệm pháp SCHWARTZ B Nghiệm pháp PERTHES C Nghiệm pháp TRENDELENBOURG D Nghiệm pháp ga-rô nấc E Nghiệm pháp PRAT Khám động mạch mu chân: ... thương ổ phúc mạc với môi trường bên D A B E B vàC 44 chế tổn thương chấn thương bụng kín bao gồm: A chế trực tiếp B chế gián tiếp C chế giảm tốc D A B E Tất 45 Tổn thương tạng đặc thường ... Từng D Đau liên tục E B C Hỏi bệnh khám bụng ngoại khoa cần khai thác thêm triệu chứng: A Nôn mữa B Rối loạn trung-đại tiện C Rối loạn nuốt D Ợ ợ chua E Tất Khám bụng ngoại khoa cần phải: A Dùng...
 • 162
 • 2,098
 • 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hệ sở dữ liệu ( 345 câu hỏi đáp án )

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệu ( 345 câu hỏi có đáp án )
... quan h 55/ a b c d R m t quan h t p W ch R( ) D(a 1) x D(a 2) x x D(an) R( ) D(a 1) x D(a 2) x x D(an) R( ) D(a 1) x D(a 2) x x D(an) R( ) D(a 1) x D(a 2) x x D(an) 56/ a b c d X m t t p thu c tính, ký ... X Y, (r, s c d ( r, s R ) (( a nh sau ây úng nh t: u giá tr c a X xác nh giá tr c a Y u r s trùng X c ng trùng Y R ) (r(X) = s(Y )) suy r(X) = s(Y), X) (r(a) = s(a )) suy (b Y) (r(b) = s(b )) ) 185/ ... kh ng nh sau ây úng nh t a R( ) = D(a 1) x D(a 2) x x D(an) R( ) D(a 1) 31 D(a 2) 31 31 D(an) b c d R( ) = {(d1, d2, , dn ) di D(Ai) , Ai R( ) D(a 1) x D(a 2) x x D(an) , i =1÷ n } 181/ Ch n m t kh...
 • 44
 • 2,186
 • 12

Bộ đề thi trắc nghiệm môn sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) có đáp án
... văn hóa Bắc Bộ D Vùng văn hóa Tây Nguyên 14 Vùng văn hóa truyền thống lâu đời nôi hình thành văn hóa, văn minh dân tộc Việt ? A Vùng văn hóa Trung Bộ B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Nam ... Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Việt Bắc D Vùng văn hóa Trung Bộ Chợ tình sinh hoạt văn hóa đặc thù vùng văn hóa ? A Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn ... Vùng văn hóa Trung Bộ Sự tương đồng văn hóa Việt Nam văn hóa dân tộc Đông Nam Á hình thành từ : A Lớp văn hóa địa với văn hóa Nam Á Đông Nam Á B Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa khu vực C Lớp văn...
 • 21
 • 20,321
 • 238

Câu hỏi trắc nghiệm môn sở dữ liệu đề 3 pdf

Câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu đề 3 pdf
... hình: Dữ liệu biểu diễn trỏ Dữ liệu biểu diễn mối quan hệ thực thể Dữ liệu biểu diễn bảng Dữ liệu biểu diễn cấu trúc 9/ Khi thao tác ngôn ngữ thao tác liệu CSDL phân cấp: Đảm bảo tính độc lập liệu ... phức tạp CSDL lớn tìm kiếm phức tạp Câu hỏi kết câu hỏi tìm kiếm thường đối xứng với Câu hỏi kết câu hỏi tìm kiếm không đối xứng với 12/ Trong mô hình sở liệu quan hệ: Thứ tự cột quan trọng Thứ ... 23/ Ngôn ngữ thao tác liệu là: Một tập ký hiệu biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để cập nhật, bổ sung hệ sở liệu Một tập quy tắc biểu diễn liệu Một tập phép toán dùng để thao tác hệ sở liệu...
 • 12
 • 1,928
 • 73

Câu hỏi trắc nghiệm môn sở dữ liệu đề 1 pot

Câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu đề 1 pot
... hợp R1 R2 R1 - R2 = {t | t R1 or t R2 } R1 - R2 = {t | t R1 or t R2 } R1 - R2 = {t | t R1 and t R2 } R1 - R2 = {t | t R1 and t R2 } 21/ Tích Đê Các quan hệ R1 x R2 = P(ΩΣ ) := {t | t[Ω] R1 or ... sở liệu, thuộc tính lặp lại 32/ Chọn khẳng định sau nhất: Dữ liệu biểu diễn, mô tả nhiều cách khác Người sử dụng thao tác sở liệu làm thay đổi cấu trúc lưu trữ liệu chiến lược truy nhập sở liệu ... thừa phụ thuộc A1A2 A3 An B F Kiểm tra (A1 A2 Ai -1 Ai+ An B) F Loại bỏ tạm thời Ai , i = n, kiểm tra (A1 A2 Ai -1 Ai+ An Kiểm tra B (A1 A2 Ai -1 Ai+ An )+ , i= n Kiểm tra (A1 A2 Ai -1 Ai+ An )+ B...
 • 13
 • 2,926
 • 80

Câu hỏi trắc nghiệm môn sở dữ liệu đề 2 pot

Câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu đề 2 pot
... thông tin 21 / Kết phép thao tác liệu là: Chuỗi liệu Tệp liệu sở liệu Quan hệ 22 / Phép chia quan hệ R1 (Ω) cho R2 (Σ), Σ R1 ÷ R2 := {t | Ω, s R2 , (t, s) R1 } R1 ÷ R2 := {t | s R2 , (t, s) ... X Y tập Ω Y phụ thuộc hàm vào X r1, r2 R(Ω) r1[X] r2[X] suy r1[Y] r2[Y] r1[X] r2[X] suy r1[Y] r2[Y] r1[X] = r 2[ X] suy r1[Y]= r2[Y] r1[X] r2[X] suy r1[Y] r2[Y] 48/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng ... lớp liệu đảm bảo tính bảo mật an toàn liệu Mô hình kiến trúc lớp đảm bảo tính độc lập liệu Mô hình kiến trúc lớp liệu đảm bảo tính quán toàn ven liệu Mô hình kiến trúc lớp liệu mô hình lưu trữ sở...
 • 13
 • 1,216
 • 50

Trắc nghiệm Hệ sở dữ liệu

Trắc nghiệm Hệ cơ sở dữ liệu
... sang quan hệ, số quan hệ là? quan hệ quan hệ quan hệ quan hệ Câu Cho quan hệ R S sau: R A a1 a4 a2 a2 S B b2 b3 b2 b1 A a2 a1 a1 B b2 b2 b3 3/17 Môn thi tốt nghiệp : sở liệu Hiệu quan hệ R S ... Q(A,B,C,D,E) có r quan hệ tương ứng (xem hình) Hãy cho biết phụ thuộc hàm quan hệ r r A a1 a2 a1 a3 B C b1 c1 b2 c1 b1 c1 b3 c2 D d1 d1 d1 d3 a) A-> B b) AC->B 7/17 Môn thi tốt nghiệp : sở liệu c) AD->B ... nghiệp : sở liệu FROM PAYLIST P WHERE P.EMPLOYEEID = E.EMPLOYEE_ID); Câu truy vấn sai điểm nào: a) Câu lệnh SELECT lấy cột PAYSCALE b) Subquery trả nhiều dòng c) Subquery truy cập liệu bảng...
 • 17
 • 678
 • 12

trắc nghiệm môn sở dữ liệu

trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu
... c - sở liệu là: [a] Một sưu tập lớn loại liệu tác nghiệp, lưu trữ theo quy tắc [b] Một sưu tập lớn loại liệu tác nghiệp [c] Tập File liệu tác nghiệp [d] Kho liệu tác nghiệp - Các loại liệu ... Một phần sở liệu [b] Phụ thuộc vào quyền truy nhập [c] Toàn sở liệu [d] Hạn chế - Cách nhìn sở liệu người sử dụng bằng: [a] Mô hình [b] Mô hình [c] Mô hình mô hình liệu [d] Mô hình liệu - Mô ... mô hình mô hình liệu [d] Quan hệ mô hình mô hình - Mục tiêu sở liệu : [a] Không làm thay đổi chiến lược truy nhập sở liệu [b] Không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ liệu [c] Dữ liệu biểu diễn, mô...
 • 67
 • 344
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sở Khoan Và Khai Thác Dầu Khí

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ Sở Khoan Và Khai Thác Dầu Khí
... b Vùng không gian vành xuyến bên cột ống khai thác c Các cột ống khai thác ống chống khai thác d Ống nén khí cột ống khai thác e Các chuỗi ống khai thác riêng biệt giếng khai thác đồng thời nhiều ... ống khai thác packer d- cột ống khai thác packer e- cột ống khai thác packer 37- Áp suất khởi động giếng khai thác gaslift không phụ thuộc vào: a- Độ ngập ống khai thác; b- Đường kính ống khai thác ... cột ống khai thác thứ kích thước lớn để khai thác tầng sản phẩm phía cột ống khai thác thứ hai thả vào ống khai thác thứ để khai thác tầng Hòan thiện giếng đa tầng, dùng cột ống khai thác kích...
 • 53
 • 2,451
 • 0

Khám và chẩn đoán phù Trắc nghiệm nội sở

Khám và chẩn đoán phù Trắc nghiệm nội cơ sở
... 17.Đặc điểm phù nội tiết: A Thường gặp người lớn tuổi B Mức độ phù thường nhẹ C Ở phụ nữ mãn kinh D Liên quan đến thời tiết E Nam giới gặp nhiều nữ 18 .Phù bệnh Bêri - Bêri: A Thường phù mặt B Thường ... áp lực keo E Có yếu tố dịch tể 30 .Phù suy dinh dưỡng thường có đặc điểm: A Phù nhiều chiều, sau hoạt động nặng B Phù chi C Phù xuất đột ngột buổi sáng, mặt D Phù liên quan đến chế độ ăn nhạt E ... nhân phù hệ bạch huyết nước ta thường gặp là: A Ung thư B Viêm C Nhiễm trùng D Nhiễm virus E Nhiếm ký sinh trùng 10.Theo dõi diễn biến phù lâm sàng tốt nên dựa vào: A Dấu ấn lõm Godet B Khám...
 • 5
 • 486
 • 11

câu hỏi trắc nghiệm môn sở dữ liệu

câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu
... bảng HANG_HOA với Nha_cc=”SN” B.Hiện toàn liệu từ bảng HANG_HOA C.Hiện toàn liệu từ bảng HANG_HOA trừ Nha_cc=”SN” D .Câu lệnh sai Câu 6: Một lược đồ sở liệu hàng hoá gồm có quan hệ sau: HANG{MA_HANG, ... Câu 5: Nếu bảng liệu HANG_HOA có trường: Ten_hang, Nha_cc, SL_nhap câu lệnh SQL sau thực công việc gì: Select * From HANG_HOA where Nha_cc=”SN” A.Hiện toàn liệu từ bảng HANG_HOA ... MA_HANG, SL_BAN D.Hiện MA_HANG Câu 7: Một lược đồ sở liệu hàng hoá gồm có quan hệ sau: HANG{MA_HANG, TEN_HANG, LOAI_HANG, SL_TON} BAN{TEN_KH,MA_HANG, SL_BAN, NGAY_BAN} Câu lệnh SQL sau dùng thực...
 • 16
 • 152
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm nội sở

Câu hỏi trắc nghiệm nội cơ sở
... dẫn siêu âm KHÁM VÀ CHUẨN ĐỐN PHÙ chế phù hội chứng thận hư: A Tăng áp lực thủy tĩnh @B Giảm áp lực keo C Tăng tính thấm thành mạch D Câu A câu B E Câu A câu C chế gây phù chủ yếu suy tim: ... xét nghiệm máu cần thiết viêm thận bể thận cấp: A Cơng thức máu, VS, ASLO, Urê máu @B Cơng thức máu, cấy máu, Urê, Creatinine máu C Cơng thức máu, Protit máu, điện di Protit máu, Urê máu D Cơng ... thích: A cần làm thật đầy đủ xét nghiệm trước kết luận @B khơng nên q lạm dụng xét nghiệm cậm lâm sàng C cần hỏi bệnh sử chẩn đốn D khơng cần thiết phải ln ln làm nội soi tồn khung đại tràng E nên...
 • 83
 • 2,360
 • 8

Trắc nghiệm Nội sở - Dược lý

Trắc nghiệm Nội cơ sở - Dược lý
... E Cạc cáu B, C âụng Âäü läưi màõt âo bàòng thỉåïc Hertel våïi ngỉåìi da vng: A 1 6-1 8mm B 2 0-2 2mm C 1,6mm D 1 8-2 0mm E 10mm Näưng âäü T3 , T4 mạu bë biãún âäøi båíi: A Thai nghẹn B Dng estrogen, ... thỉåìng: A Chè cọ dảng vãút B 0.8 - 1.2 mg% Dỉåüc l 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 C > mg% D 0.8 - 1.2 mg% âọ giạn tiãúp chiãúm ỉu thãú E 0.8 - 1.2 mg% âọ trỉûc tiãúp chiãúm pháưn ... gin mảch niãm mảc lm cho niãm mảc dãù bë v 218 Mallory-Weiss l âỉït, våỵ cạc âoản ca v _ 219 Mallory-Weiss l do: A Tàng ạp lỉûc åí äø bủng âäüt ngäüt B Viãm thỉûc...
 • 24
 • 439
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm ngoại cơ sở ydượctrắc nghiệm ngoại cơ sở ydstrắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệutrắc nghiệm môn cơ sở dữ liệuđề thi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệucâu hỏi trắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm hệ cơ sở dữ liệuđề trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa việt namtrắc nghiệm môn cơ sở văn hóa việt namđề thi trắc nghiệm môn cơ sở lập trìnhtrắc nghiệm java cơ sởcâu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu đề 2 pdftrac nghiem mon co so van hoatrac nghiem mon co so sinh thai hocngan hang de thi trac nghiem mon co so du lieuĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ