Những văn bản nổi bật về kế toán, thuế tháng 9 năm 2016

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán

Những văn bản nổi bật về BHXH, lao động, kiểm toán
... thực kiểm toán - Có tối thiểu 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán Việt Nam (tính từ ngày quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực kiểm toán) ... thực kiểm toán) 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước Danh mục thuật ngữ sử dụng Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết ... viên kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng Đây nội dung quy định Nghị định 84/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) Theo đó, tiêu chuẩn quy định Luật kiểm toán độc lập 2011, Kiểm toán viên kiểm...
 • 4
 • 235
 • 0

Nội dung chính của các văn bản quy định về kế toán ngân hàng

Nội dung chính của các văn bản quy định về kế toán ngân hàng
... toán phần hành Kế toán phần hành Chi nhánh Ngân hàng( KT trưởng) Thanh toán viên Thanh toán liên hàng Thanh toán quốc tế Thanh toán nội Sơ đồ 1.12: Sơ đồ tổ chức máy kế toán ngân hàng Bộ máy kế ... Bộ máy kế toán ngân hàng tổ chức chung toàn hệ thống ngân hàng phân thành cấp máy kế toán trung ương máy kế toán đơn vị trực thuộc Bộ máy kế toán trung ương chỉ đạo kế toán trưởng ngân hàng hệ ... toán ngân hàng Khái niệm: Qui trình kế toán ngân hàng kết hợp phương pháp kế toán để tạo sản phẩm kế toán nhằm cung cấp thông tin chi tiết tổng quát tình hình tài ngân hàng Qui trình kế toán chi...
 • 85
 • 360
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN
... ngành xây dựng sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng lớn tới công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2 YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY ... KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.4.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Do tính chất đặc thù ngành nghề xây dựng ... phạm vi tính toán khác Về mặt quản giá thành luận thực tế doanh nghiệp xây lắp chia thành loại giá thành là: 1- Giá thành dự toán sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán tổng chi phí dự toán để...
 • 21
 • 195
 • 0

Những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ở doanh nghiệp xây dựng cơ bản

Những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ở doanh nghiệp xây dựng cơ bản
... toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2 Yêu cầu kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Xuất phát từ đặc điểm ngành xây dựng sản phẩm xây lắp làm việc ... phạm vi tính toán khác Về mặt quản giá thành luận nh thực tế doanh nghiệp xây lắp chia thành loại giá thành là: 1- Giá thành dự toán sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán tổng chi phí dự toán ... tiếp chi phí gián tiếp - Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí: chi phí sản xuất đợc chia thành hai loại chi phí đơn chi phí tổng hợp 1.3.2 Giá thành loại giá thành sản phẩm xây lắp Những...
 • 19
 • 109
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN
... III.VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 1 .Chi phí sản xuất kế toán chi phí sản xuất đơn vị xây lắp: a.Khái niệm chí phí sản xuất: Chi phí sản xuất kinh ... hạch toán chi phí xản xuất tính giá thành sản phẩm Nhiệm vụ công tác quản hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Đáp ứng yêu cầu quản chi phí tính giá thành sản phẩm xây ... tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Do đặc thù sản xuất xây lắp sản phẩm xây dựng khó khăn phức tạp số ngành sản xuất khác Chính thế, trình quản đầu tư xây dựng phải...
 • 22
 • 241
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN “ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” TẠI CÔNG TY TNHH XD ĐỒNG TÂM.doc
... , công ty sử dụng khối lượng tiền mặt toán lớn Cần khắc phục tình trạng để lượng tiền lưu thông giảm bớt 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền khoản phải thuy công ty ... hợp với ghi chép tay vấn đề cần thiết đảm bảo việc lưu trữ phòng ngừa có cố xảy Nhìn chung , công tác kế toán vốn tiền khoản phải thu công ty TNHH XD Đồng Tâm tương đối hoàn chỉnh đảm bảo tính ... ty TNHH XD Đồng Tâm : Qua thời gian học tập tiếp xúc với thực tế công ty với vốn kiến thức học nhà trường , em xin đề xuất số giải pháp mang tính cá nhân để góp phần hoàn thiện công tác kế toán...
 • 7
 • 9,178
 • 85

những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
... phương pháp tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng cách xác hợp I.1.2 Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.Khái niệm giá thành: Giá thành sản phẩm xây lắp biểu ... quản chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp Để tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đáp ứng ... Hay: Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Tổng giá thành= sản phẩm xây lắp + sản phẩm xây lắp + sản phẩm xây lắp dở dang đầu kỳ phát sinh kỳ dở dang cuối kỳ Như vậy, chi phí sản xuất...
 • 28
 • 277
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... kỳ Chi phí sản kỳ Chi phí sản cuối kỳ Từ công thức ta thấy chi phí sản xuất sở để tính giá thành sản phẩm, toàn chi phí sản xuất phát sinh kỳ tính vào giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành ... để tính giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ hoàn thành d Yêu cầu quản chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ... HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.2.1: Đối tượng nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất a Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: - Để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành...
 • 21
 • 191
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... khoản kế toán sử dụng: Để kế toán tính toán tiền lơng, tiền công khoản khác với ngời lao động, kế toán sử dụng tài khoản sau: TK 334 Phải trả công nhân viên Tài khoản dùng để phản ánh khoản toán ... với CNV DN tiền lơng, tiền công, trợ cấp BHXH, tiền thởng khoản thuộc thu nhập CNV Bên nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công CNV - Tiền lơng, tiền công, tiền thởng, BHXH, khoản khác ... quản chi tiêu quỹ lơng.Cung cấp thông tin kinh doanh cần thiết cho phận có liên quan 1.4) Kế toán tổng hợp tiền lơng khoản trích theo lơng 1.4.1) Kế toán chi tiết tiền lơng khoản trích theo...
 • 27
 • 411
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
... cầu quản chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đơn vị xây lắp Để tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, đáp ... Tổng giá thành sản phẩm Qua sơ đồ ta thấy: AC = AB + BD - CD Hay: C D CPSXDDCK Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất Tổng giá thành= sản phẩm xây lắp + sản phẩm xây lắp + sản phẩm xây ... doanh nghiệp xây lắp Đối tượng tính giá thành doanh nghiệp xây lắp Các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi phỉa tính giá thành giá thành đơn vị Khác với hạch toán chi phí sản...
 • 28
 • 273
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM.
... chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với trình sản xuất tạo sản phẩm Chi phí sản xuất biểu mặt hao phí giá thành biểu mặt kết trình sản xuất Chi phí sản xuất giá thành sản ... hợp chi phí sản xuất: Tập hợp chi phí sản xuất trực tiếp cấu thành giá thành sản xuất sản phẩm nhằm mục đích để tính đợc giá thành sản xuất sản phẩm sản xuất, vì phơng pháp tập hợp chi phi sản xuất ... này, chi phí sản xuất phát sinh kỳ chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau II kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính...
 • 18
 • 269
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
... phân biệt loại giá thành Giá thành sản xuất giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ - Giá thành sản xuất: Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm (chi phí nguyên vật liệu ... quản doanh nghiệp quan tâm Để tổ chức tốt kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu quản chi phí sản xuất giá thành doanh nghiệp kế toán chi phí sản xuất tính giá ... giá thành theo sở số liệu thời điểm tính giá thành Theo trên, giá thành sản phẩm đợc chia thành loại: - Giá thành kế hoạch: Là giá đợc tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế hoạch - Giá thành...
 • 14
 • 171
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
... gồm chi phí dở dang đầu kỳ Yêu cầu quản chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm a Yêu cầu quản chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm ... sản xuất kinh doanh doanh nghiệp I.2 Đối tơng phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất I.2.1 Đối tợng nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất a Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng tập hợp ... giá thành sản phẩm + Xác định đối tợng kế toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm + Tổ chức kế toán hạch toán chi phí sản xuất theo đối tợng xác định phơng pháp kế toán tập hợp chi...
 • 13
 • 187
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP
... lại, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu trung tâm toàn công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất Đối với doanh nghiệp xây dựng, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản ... công chi phí sản xuất chung) - Giá thành toàn sản phẩm xây lắp: bao gồm giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp cộng với chi phí bán hàng, chi phí quản Doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm xây lắp ... thừa nhận chi phí sản xuất để tạo khối lượng sản phẩm xây lắp Còn chi phí sản xuất bỏ chưa hẳn hoàn toàn hợp thừa nhận + Về lượng: Giữa giá thành sản phẩm xây lắp chi phí sản phẩm xây lắp thường...
 • 23
 • 210
 • 0

Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng

Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng
... 1.2 .Những vấn đề chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 1.2.1.1 .Chi phí sản xuất doanh nghiệp ... xác chi phí sản xuất tính gía thành sản phẩm xây lắp Phân loại chi phí sản xuất cách khoa học thống có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ... cầu tính giá thành Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất khâu cần thiết công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Để xác định đắn đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh...
 • 28
 • 95
 • 0

Xem thêm