các kiểu trắc nghiệm test trong giáo dục

Trắc nghiệm quản lý giáo dục

Trắc nghiệm quản lý giáo dục
... án: C Câu 8:Nội dung quản nhà nước giáo dục bao gồm điều: A: B: C: 10 D: 12 Đáp án: D Câu 8: Cơ quan quản nhà nước giáo dục cao là: A Chính phủ B Quốc hội C Bộ Giáo dục Đào tạo D Bộ, quan ... động giáo dục theo kế hoạch nhà trường; tham gia hoạt động cha mẹ học sinh nhà trường; C Yêu cầu nhà trường, quan quản giáo dục giải theo pháp luật vấn đề có liên quan đến việc giáo dục em ... cha mẹ học sinh tổ chức năm học giáo dục mầm non giáo dục phổ thông, cha mẹ người giám hộ học sinh lớp, trường cử để phối hợp với nhà trường thực hoạt động giáo dục Vậy ban đại diện cha mẹ học...
 • 16
 • 1,571
 • 17

Trắc nghiệm về cách giáo dục trẻ pdf

Trắc nghiệm về cách giáo dục trẻ pdf
... tí!” d) Trẻ học cách thuyết phục cha mẹ làm theo ý 4) Các nghiên cứu gần nói tác dụng việc “bợp tai” trẻ? a) Luôn giúp giảm bớt hành vi xấu nơi trẻ b) Giúp trẻ trở nên tự tin c) Trẻ biết cách thuyết ... lấy 9) Cách chơi với trẻ hiệu ? a) Cha mẹ định xem chơi trò b) Bỏ thời gian cho c) Cho trẻ định chơi trò cách chơi d) Luôn bày trò với đồ chơi mà trẻ thích 10) Phương pháp dạy dỗ giúp trẻ có ... tốt nơi trẻ b) Làm giảm hành vi c) Trẻ muốn “bị mua chuộc” d) Cha mẹ hết tiền 3) Tác dụng chủ yếu việc phạt trẻ gì? a) Giảm hành vi không tốt nơi trẻ b) Gia tăng hành vi không tốt nơi trẻ c) “Đùa...
 • 5
 • 204
 • 1

Trắc nghiệm về cách giáo dục trẻ potx

Trắc nghiệm về cách giáo dục trẻ potx
... Có bạn tự "kiểm chứng" xem biết cách giáo dục trẻ đắn nhất? Hãy thử làm trắc nghiệm nhỏ sau đây, để điều chỉnh cách dạy chưa tốt - có: Cách hiệu để khen thưởng trẻ hành vi tốt chúng là? a Bằng ... giảm bớt hành vi xấu nơi trẻ b Giúp trẻ trở nên tự tin c Trẻ biết cách thuyết phục cha mẹ làm theo ý d Gia tăng hăng nơi trẻ Việc bắt chước giúp trẻ học hỏi sao? a Chúng học cách nhăn mặt làm trò ... cho c Cho trẻ định chơi trò cách chơi d Luôn bày trò với đồ chơi mà trẻ thích 10 Phương pháp dạy dỗ giúp trẻ có hành vi tốt? a Rút lại đặc quyền, đặc ân trước trẻ cho trẻ b Bợp tai trẻ c Phớt...
 • 6
 • 182
 • 0

mc-mix64_Phần mềm trộn đề trắc nghiệm của Bộ giáo dục

mc-mix64_Phần mềm trộn đề trắc nghiệm của Bộ giáo dục
... (import) toàn đề thi (nhiều câu hỏi ) lần vào phần mềm từ file word sẵn có (hoặc nhập câu hỏi từ phần mềm) nên in đề thi hoán vị sau vài chuẩn bị đơn giản Quản lý database toàn kỳ thi, môn thi đề thi ... hỗ trợ đề thi tiếng nước (Nga, Pháp, Trung …) Bảo toàn định dạng đề gốc với tất format văn bản, hình ảnh, công thức … Người dùng định nghĩa template, header, footer chương trình bố trí đề thi ... mỹ thuật để đề thi hoán vị sử dụng sau tạo mà không cần sửa đổi thêm In file word để sửa chữa (nếu cần thiết) Có quản lý câu hỏi nhóm giống đề thi tiếng Anh Có phần tự chọn giống đề thi phân...
 • 2
 • 158
 • 0

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong giáo dục đạo đức cho sinh viên điều dưỡng trường đại học quốc tế miền đông

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong giáo dục đạo đức cho sinh viên điều dưỡng trường đại học quốc tế miền đông
... điều dưỡng trư ng Đại Học Quốc Tế Miền Đông, Bình Dương nhiều hạn chế Nếu áp dụng hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức cho sinh viên điều dưỡng trư ng Đại Học Quốc Tế Miền Đông ... nghiên cứu đạo đức sinh viên điều dưỡng Vì vây, đề tài này, ngư i nghiên cứu thực Tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức, cho sinh viên điều dưỡng trường Đại học Quốc Tế Miền Đông Như hướng ... - Tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên điều dưỡng trư ng Đại Học Quốc Tế Miền Đông - Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp qua lý thuyết hoạt động...
 • 122
 • 148
 • 0

Trắc nghiệm truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe

Trắc nghiệm truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe
... NIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE Câu Định nghĩa sức khỏe theo WHO, có mặt: A Sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tâm thần, sức khỏe văn hóa B Sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tâm thần, sức khoẻ ... tuyên truyền giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố B Trung tâm thông tin tuyên truyền giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố C Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố D Trung tâm tuyên truyền ... DUNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE Câu Khái niệm nội dung giáo dục sức khoẻ gồm: A Bao gồm tất vấn đề liên quan đến sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần sức khoẻ xã hội B Không bao gồm giáo dục...
 • 57
 • 1,002
 • 18

TRẮC NGHIỆM TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHOẺ

TRẮC NGHIỆM TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHOẺ
... Quá trình Câu 22 truyền thông giáo dục sức khoẻ ……………là trình liên tục trao đổi chia thông tin, tình cảm, kỹ người truyền thông giáo dục sức khoẻ với cá nhân mộ nhóm người nhận thông tin A Phối ... Câu 23 thông tin phải biết: người làm công tác……………… phải giới hạn chủ đề, tránh mở rộng liên man, đưa nhiều thông tin lúc A Truyền thông giáo dục sức khoẻ @ B Truyền thông C Giáo dục sức khoẻ ... giác Câu 17 lợi ích truyền thông giáo dục sức khoẻ : từ bỏ………………có hại cho sức khoẻ A Tâm lý B Thói quen @ C Hành động D Hành vi Câu 18 kết quả………………của chương trình giáo dục sức khoẻ có đạt kết...
 • 4
 • 338
 • 3

Trắc nghiệm nguyên tắc trong giáo dục sức khỏe pot

Trắc nghiệm nguyên tắc trong giáo dục sức khỏe pot
... giáo dục thể nguyên tắc: A Tính khoa học B Tính thực tiễn C Tính lồng ghép @D Tính vừa sức vững E Tính đại chúng 21 27 Những hoạt động cán y tế sở y tế có tác dụng giáo dục nhân dân thể nguyên tắc: ... riêng giải bày tất vấn đề riêng tư C Trong truyền thông, khai thác vận dụng triệt để kinh nghiệm cá nhân sẽ: A Hiểu vấn đề sức khỏe họ B Giúp họ nhận vấn đề sức khỏe C Giúp người khác tránh sai lầm ... làm cản trở việc tiếp thu C Thay đổi hành vi sức khỏe thân cộng đồng D Giải yêu cầu vấn đề sức khỏe thân cộng đồng E Luôn thực hành vi có lợi cho sức khỏe B 16 Nhận thức đầy đủ rõ ràng mục đích...
 • 11
 • 2,982
 • 45

Một số kinh nghiệm trong giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh qua giờ đọc - hiểu các văn bản văn học Việt Nam

Một số kinh nghiệm trong giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh qua giờ đọc - hiểu các văn bản văn học Việt Nam
... vận dụng tích hợp giáo dục mềm cho học sinh lớp 10 qua đọc - hiểu văn văn học Việt Nam - Các giải pháp thực đọc hiểu văn nhằm mục tiêu tích hợp giáo dục mềm cho học sinh III/ Mục đích ... thuyết vấn đề tích hợp giáo dục mềm cho học sinh lớp 10 qua đọc hiểu văn văn học Việt Nam Nghiên cứu giải pháp nhằm tích hợp giáo dục mềm vào dạy học tác phẩm văn chương giúp người viết ... tích hợp giáo dục mềm cho học sinh trình đọc - hiểu văn góp phần tạo hứng thú học cho học sinh, giúp em hiểu hơn, thấy mối quan hệ mật thiết văn chương đời sống II/ Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn...
 • 29
 • 256
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường PTDT nội trú bắc hà

sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường PTDT nội trú bắc hà
... kiến kinh nghiệm công tác giáo dục xây dựng giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nhà trường năm học 2010 - 2011 I.2 Tình hình nghiên cứu I.2.1 Về lý luận: Công tác giáo dục xây dựng giữ gìn phát ... dân tộc nhà trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng nhà trường nói chung Trên số vấn đề giáo dục xây dựng giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huy n ... : Sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục xây dựng giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc áp dụng trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng trường phổ thông nói chung Phạm vi áp dụng : Sáng kiến...
 • 12
 • 661
 • 8

So sánh các quy định về văn hóa, giáo dục, khoa học trong hiến pháp trung quốc và hiến pháp một số nước đông nam á những kinh nghiệm có thể tiếp thu

So sánh các quy định về văn hóa, giáo dục, khoa học trong hiến pháp trung quốc và hiến pháp một số nước đông nam á những kinh nghiệm có thể tiếp thu
... bị xem không thực nghĩa vụ học tập Điều 46 Hiến pháp Trung Quốc 1982 không? Khuyến nghị Qua phân tích, so sánh quy định văn hóa, giáo dục, khoa học Hiến pháp Trung Quốc 1982 hiến pháp số nước ... đề văn hóa, giáo dục, khoa học trước hết vấn đề “quản lý nhà nước văn hóa, giáo dục, khoa học , để bảo đảm thống trị mặt tư tưởng giai cấp vô sản, không tiếp cận văn hóa, giáo dục, khoa học quy n ... khác biệt lớn chế độ trị, quan niệm dân chủ, nhà nước pháp quy n, kể chức năng, chất hiến pháp Do khác biệt dẫn đến quy định văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ Hiến pháp Trung Quốc 1982 hiến...
 • 11
 • 58
 • 0

Bài giảng đánh giá trong giáo dục phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

Bài giảng đánh giá trong giáo dục phương pháp kiểm tra trắc nghiệm
... cân phương trình hóa học, nhận biết vùng đồ giản đồ, đánh giá mức hiểu biết ngun lý… • Khuyết điểm – Giáo viên thường có xu hướng trích ngun văn câu sách giáo khoa – Giáo viên hiểu sai, đánh giá ... Trắc nghiệm giáo viên thiết kế CÂU HỎI ĐÚNG – SAI Hình thức • Hình thức trắc nghiệm Đúng - Sai câu khẳng định gồm nhiều mệnh đề, học sinh đánh giá nội dung câu hay sai Học sinh trả lời cách đánh ... dung câu trắc nghiệm phải phù hợp với tri thức khoa học Còn câu sai cần chi tiết khơng phù hợp với tri thức khoa học tồn câu trắc nghiệm đánh giá sai • Ưu điểm: • Thích hợp với việc đánh giá mức...
 • 39
 • 509
 • 0

sang kien kinh nghiem - ap dung loi day cua bac trong giao duc mam non.doc

sang kien kinh nghiem - ap dung loi day cua bac trong giao duc mam non.doc
... Huyện ủy Cát Bà sau: - Trời sa mù thường hay cá - Vâng - Mùa thường nhiều cá đẻ phải không chú? - Vâng - Ở có thuyền lắp máy để đánh cá chưa? - Dạ thưa Bác, chưa có Bác nói: - Rồi phải đưa máy ... và hỏi: - Tại cháu không chịu nhận kẹo của Bác cho? - Dạ thưa Bác hôm không ngoan, không xứng đáng được nhận kẹo của Bác! - Thế cháu tên gì? - Dạ, cháu tên Tộ ạ! - Thế ... quạt cho cháu đứng bên Bác hỏi: - Hôm cháu biểu diễn gì? - Dạ thưa Bác, hôm chúng cháu biểu diễn ca múa nhạc Bác hỏi tiếp: - Thế có tiết mục văn nghệ dân tộc không? - Thưa Bác, có Các cháu ríu rít...
 • 30
 • 3,903
 • 12

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh
... a truyền thông giao tiếp không lời b truyền thông giao tiếp băng lời c truyền thông giao tiếp không lời vả bẳng lời d Tất sai Trong kinh doanh, người Mỹ hướng tới: a Mục tiêu ... thông giao tiếp tiến trình có: a Một bước b hai bước c Năm bước d.Sáu bước 20 Truyền thông giao tiếp nội gồm có: a truyền thông giao tiếp nghi thức( trang trọng) b Kênh truyền thông giao tiếp ... bạc d Hiệu Truyền thông giao tiếp không lời khác với giao tiếp băng lời là: a Không tự phát b Ý thức c Cấu trúc không chặt, tự phát vô ý thức d Dễ học Truyền thông giao tiếp lời gồm: a Nói, viết,...
 • 7
 • 8,348
 • 315

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi trắc nghiệm về luật giáo dụcphương pháp trắc nghiệm mục tiêu giáo dụccác phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm noncác phương pháp đánh giá trong giáo dụccâu hỏi trắc nghiệm về luật giáo dụccác thủ tục hành chính trong giáo dụccác tình huống sư phạm trong giáo dục mầm nontrắc nghiệm truyền thông giáo dục sức khỏenhững câu hỏi trắc nghiệm về luật giáo dụcmau phieu trac nghiem cua bo giao duccâu hỏi trắc nghiệm về luật giáo dục 2005câu hỏi trắc nghiệm truyền thông giáo dục sức khỏebo cau hoi trac nghiem ve luat giao duccác kiểu trắc nghiệmcác phương pháp quản lý trong giáo dụcRace and ethnic relations american and global perspectives 9th edition marger test bankRacial and ethnic groups 13th edition schaefer test bankReal estate finance and investments 15th edition brueggeman test bankReal estate law 9th edition aalberts test bankRecords management 10th edition read test bankSecondary school literacy instruction 11th edition roe test bankSeeleys anatomy and physiology 11th edition vanputte test bankSeeleys essentials of anatomy and physiology 8th edition vanputte test bankSeeleys essentials of anatomy and physiology 9th edition vanputte test bankSelf directed behavior self modification for personal adjustment 10th edition watson test bankRetailing 8th edition dunne test bankSELL 2nd edition ingram test bankSouth western federal taxation 2013 comprehensive 36th edition hoffman test bankRetailing management 9th edition michael levy test bankSouth western federal taxation 2013 individual income taxes 36th edition hoffman test bankRisk analysis and the security survey 4th edition broder test bankSelling building partnerships 9th edition castleberry test bankSouth western federal taxation 2014 comprehensive 37th edition hoffman test bankSouth western federal taxation 2014 corporations partnerships estates and trusts 37th edition hoffman test bankSouth western federal taxation 2014 individual income taxes 37th edition hoffman test bank