Giáo trình sinh học tế bào phần 1 hoàng đức cự

Sinh học tế bào ( phần 1 ) pot

Sinh học tế bào ( phần 1 ) pot
... nhược trương (hypotonic): có áp suất thẩm thấu thấp áp suất thẩm thấu tế bào Ví dụ: cho tế bào thực vật vào dung dịch nước vào tế bào, tế bào trương lên c) Dung dịch ưu trương (hypertonic): có áp ... đái cóc, tế bào tiết, tế bào tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi đặc biệt tế bào tiết tuyến dày Sự vận chuyển tích cực ion có vai trò quan trọng màng tế bào có chức cảm ứng (tế bào cơ, nơron ), điện ... thấu tế bào Ví dụ: cho tế bào thực vật vào dung dịch nước từ tế bào làm cho tế bào teo lại, tế bào chất tách khỏi màng cellulose Như áp suất thẩm thấu đóng vai trò quan trọng hoạt động sống tế bào...
 • 7
 • 281
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 35 ) Chu trình tế bàophân bào ở Eukaryote doc

Sinh học tế bào ( phần 35 ) Chu trình tế bào và phân bào ở Eukaryote doc
... bào soma Giảm phân (Meiose) Xảy tế bào sinh dục Một lần phân bào: tế bào Hai lần phân chia tạo tế bào Số NST giữ nguyên: tế bào 2n Số NST giảm nữa: tế bào 2n -> tế bào n tế bào 2n Một lần chép ... nhau: tế bào Tạo đa dạng sản có kiểu gen giống kiểu gen phẩm giảm phân tế bào mẹ Giảm phân luôn xảy Tế bào chia nguyên phân tế bào lưỡng bội (2 n) đa bội thể lưỡng bội (2 n) hay đơn bội (> 2n) (n) ... chia tế bào thành hai tế bào thực vật, phiến tế bào (cell plate) hình thành trung tâm tế bào chất lan rộng dần đến cắt tế bào thành hai Nguyên phân tạo tế bào có số lượng chất lượng NST tế bào...
 • 6
 • 207
 • 0

Giáo trình hóa học môi trường phần 1

Giáo trình hóa học môi trường phần 1
... : 21 O : 29 Si : 29,5 H : 11 O : 23,2 C : 39 O : 0,8 Si : 14 Al : 8,2 Cl : 1, 94 Ar : 1, 3 H : 6,6 C : 0,3 Mg : 14 Fe : 5,0 Na : 1, 05 C : 9,3 ì 10 3 N : 0,5 Ne : 0,2 S : 2,9 Ca : 3,6 Mg : 0 ,13 Ne ... 0 ,13 Ne : 1, 3 ì 10 3 Ca : 0,4 Fe : 0 ,1 Ni : 2,4 Na : 2,8 S : 0,09 Kr : 0,45 ì 10 3 K : 0,2 Si : 0,07 Ca : 2 ,1 K : 2,6 Ca : 0,048 He : 72 ì 10 6 Si : 0 ,1 P : 0 ,1 N : 0,06 Al : 1, 8 Mg : 2 ,1 K : 0,039 ... tri 15 0 triu km Cu trỳc chớnh ca Trỏi t (Hỡnh 1. 1) rt ớt thay i t nm gn õy B dy (Km) i dng 10 V lc a V i dng 60 40 V Lp ph trờn 10 00 2900 400 510 0 6370 Lp ph Ngoi Trong Vựng chuyn tip Nhõn 10 00...
 • 9
 • 617
 • 13

Giáo trình bệnh học thủy sản phần 1

Giáo trình bệnh học thủy sản phần 1
... nhân gây bệnh: Bệnh SV phi KS Bệnh sinh vật Bệnh ĐVTS Bệnh SV KS Địch hại Bệnh VSV (Bệnh TN) Bệnh ĐV (Bệnh KST) Bệnh yếu tố vô sinh Bệnh Môi trường Bệnh Dinh dưỡng Bệnh Di truyền Phân loại bệnh động ... chương trình đào tạo kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản I Mục tiêu môn học Mục tiêu môn học Môn học nhằm trang bị cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản kiến thức chung lĩnh vực bệnh học bệnh học thủy ... trắng (WSSV), bệnh đầu vàng (YHD) (Văn Thị Hạnh, 20 01) Trường ĐHNN1 Khoa CN-TS Chương I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BỆNH HỌC VÀ BỆNH HỌC THỦY SẢN ThS GV Kim Văn Vạn Bộ môn: Nuôi trồng thủy sản I ĐỊNH...
 • 263
 • 722
 • 3

Tài liệu Giáo trình tin học đại cương - Phần 1 pdf

Tài liệu Giáo trình tin học đại cương - Phần 1 pdf
... Nếu có phần tử nhỏ phần tử thứ đổi chỗ phần tử thứ với phần tử nhỏ Sau lần 2, ta phần tử phần tử thứ vị trí xếp - - Lần (n -1 ) : So sánh phần tử thứ (n -1 ) với phần tử đứng sau phần tử (n -1 ) phần ... − a12 + a − a 32 + L + ( 1) n a n , với n (i =1 n) số nhập từ bàn phím Trình bày kết qua bước lặp (được mô tả trên) để xếp dãy số sau theo thứ tự tăng dần a) 12 13 11 10 10 b) 11 12 13 14 11 Trang ... tính V DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 19 91 [2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết...
 • 11
 • 1,270
 • 9

giáo trình sinh học môi trường Bài 1 Trao đổi chất

giáo trình sinh học môi trường Bài 1 Trao đổi chất
... ći của q trình trao đổi chất khỏi mơi trường ni cấy  Vsv ln ln điều kiện ổn định chất dinh và sản phẩm trao đổi chất, tớc độ sinh sản phụ thuộc chất dinh dưỡng 10  Vùng 1: Giai đoạn ... hố) chất hữu Q trình đồng trao đổi chất: là q trình trao đổi chất của chất hữu có mặt của chất sinh trưởng là nguồn carbon và lượng  Q trình phân huỷ sinh học xảy điều kiện:  Có ... 8 91, 6 kJ / Mol CH 95 % = 2726,5 kJ 25 41 kJ = 88,5 % Mol Glucose = 18 0 g = 2870 kJ 4,2 Mol ATP % = 14 3,5 kJ Bảo tồn lượng dạng Thuỷ phân glucose sinh hoá 13 1 kJ / Mol Glucose 44 kJ / Mol ATP 0,1...
 • 44
 • 828
 • 3

Sinh học tế bào ( phần 3 ) pps

Sinh học tế bào ( phần 3 ) pps
... tế bào có nhân Có nhiều tế bào có nhân (tế bào gan, tế bào tuyến nước bọt động vật có vú, ) tế bào đa nhân, có hàng chục tế bào đa nhân (megacaryocyte) tuỷ xương Trái lại, có tế bào nhân tế ... thường có dạng hình cầu (tế bào limpho) Tế bào hình trụ (như tế bào c ) nhân có dạng dài hình bầu dục Tuy vậy, nhiều loại tế bào nhân có hình dạng phức tạp Ví dụ: tế bào bạch cầu có hạt nhân ... dụ: tế bào trứng giàu noãn hoàng, nhân thường nằm phần Tuy nhiên, tế bào phân hóa nhân vị trí bao tế bào chất Trung thể (centrosome) Cấu tạo Trung thể gọi trung tâm tế bào (cytocentrom), bào...
 • 6
 • 240
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 2 ) ppsx

Sinh học tế bào ( phần 2 ) ppsx
... hạch nhân nằm trần dịch nhân Thành phần hoá học hạch nhân - Quan trọng ARN ARN hạch nhân thay đổi tùy loại tế bào tuỳ trạng thái sinh tế bào ARN nhân tế bào chủ yếu nằm hạch nhân - Protein: ... loại tế bào tạo thành bó sợi có đường kính 120 0Å Các hạt nằm nucleonem có đường kính vào khoảng 150 - 20 0Å Ở chừng mực đó, tỷ lệ sợi hạt tương ứng với cường độ tổng hợp ARN tế bào tế bào tổng ... Sợi xoắn kép;3 Phần kèm; Vùng sinh nhân Bản chất chất nhiễm sắc ADN nhiễm sắc thể (chromosome) dạng tháo xoắn Nhiễm sắc thể có hình dáng kích thước đặc trưng kỳ (metaphase) phân bào Nhiễm sắc...
 • 7
 • 272
 • 2

Sinh học tế bào ( phần 4 ) potx

Sinh học tế bào ( phần 4 ) potx
... sườn nội bào (cytoskeleton) hệ thống rãnh phức tạp giúp trì hình dạng tế bào Tiên mao (flagella) tiêm mao (cillia) Tiên mao tiêm mao thường nằm bề mặt tế bào, quan vận động tế bào, đặc biệt sinh ... ống thường nằm lớp tế bào chất, sát với tơ (tế bào vân), theo trục dọc tế bào (tế bào biểu b ), theo kiểu phóng xạ Vi ống liên quan chặt chẽ với ty thể, trung tử, mạng lưới nội sinh chất với màng ... Cấu tạo tiết Các tơ nằm tế bào chất tế bào cơ, lớp tế bào gọi chất (sarcoplasma), có nhân tế bào, ty thể bào quan khác Dưới kính hiển vi điện tử cấu trúc siêu hiển...
 • 6
 • 234
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 5 ) pps

Sinh học tế bào ( phần 5 ) pps
... cặn bã bị tống khỏi tế bào + Các không bào tự tiêu (còn gọi xitolysosome) dạng lysosome chứa cấu trúc thân tế bào (ví dụ: ty thể, ribosome, mảnh mạng lưới nội sinh chất, ) trình bị tiêu hoá Vì ... hoá bị tiêu hoá Cấu tạo hoá học Màng lysosom màng sinh chất (màng tế bào) cấu tạo từ protein lipid Hệ thống màng có nguồn gốc từ màng Golgi màng tế bào (Smith, 196 9) Trong lysosom có chứa nhiều ... bào quan chuyên biệt để thực phản ứng tạo H 2O2, lại sử dụng H 2O2 để oxy hoá số chất khác tế bào Lysosome (tiêu th ) Lysosome De Duve (B ) nghiên cứu, mô tả vào năm 1949 đặt tên vào năm 1 955 ...
 • 6
 • 218
 • 1

Sinh học tế bào ( phần 6 ) Ribosome pps

Sinh học tế bào ( phần 6 ) Ribosome pps
... bao dẹt Cả thành phần nói bao bọc màng giống với màng tế bào, có chiều dày 75Å, nhẵn ribosome bám mặt Bộ Golgi phát triển tế bào tiết mạnh (tế bào tuyến) (hình 9. 2) Thành phần hóa học Cho đến chưa ... protein, hạt noãn hoàng (Kessel, 1 966 ), hoocmon thuộc loại steroit (Duffaire, 197 0), hoocmon insulin glucagon (Kawanishi, 1 966 ) - Bộ Golgi tham gia tạo tiền lysosome Ở tế bào dòng tinh, Golgi tạo ... (Golgi complex) Cấu tạo hình thái Bộ Golgi thường nằm gần nhân tế bào, tế bào động vật thường cạnh trung thể (centrosome) hay trung tâm tế bào Bộ Golgi tạo thành thành phần sau: Bộ Golgi (theo Bruce...
 • 7
 • 3,153
 • 9

Sinh học tế bào ( phần 11 ) potx

Sinh học tế bào ( phần 11 ) potx
... kích thước phân tử protein phụ trách tổng hợp Số lượng ARNm tế bào khác không giống Ở tế bào người có khoảng 80.000 - 100.000 ARNm khác tế bào ARNm có cấu tạo tổng quát sau: - Ở procariote: * ARNt ... số lắng 4,5s (M = 25000 30.00 0) Trong thành phần ARNt có khoảng 30 loại nucleotide hiếm, chiếm 10% tổng số nucleotide phân tử Cấu tạo tARN Nhiệm vụ ARNt vận chuyển acid amin từ tế bào chất đến ... với mô hình lý thuyết Watson - Crick, đời mô hình Watson Crick trở thành bước ngoặt sinh học, báo hiệu đời sinh học phân tử Cấu trúc không gian ADN, theo Watson - Crick, có đặc điểm sau : - Hai...
 • 7
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình sinh học tế bàogiáo trình sinh học tế bào nguyễn như hiềngiáo trình sinh học tế bào của bộ giáo dục và đào tạogiá trình sinh học tế bàoứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bảng trò chơi ô chữ và trắc nghiệm hình ảnh trong dạy học khâu củng cố phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình nâng caoxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩnbt trắc nghiệm phần 1 sinh học tế bàocấu trúc nội dung chương trình sinh học 10 chuyên sâu phần sinh học tế bàogiáo trình sinh học phân tửgiáo trình sinh học phân tử đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm phần sinh học tế bàogiao trinh sinh hoc phan tuthuộc phần sinh học tế bàosơ đồ tư duy phần sinh học tế bàotrắc nghiệm phần sinh học tế bàoAVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mớihệ thống cac qua trinh san xuatĐề thi giáo viên giỏi môn toán 9 thành phố vinh năm học 2016 2017(có đáp án)BÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môMat clark IELTS SPEAKING (2007)Phân tích tình hình tiêu thụ gạo của Doanh nghiệp tư nhânDeutsch lernen mit spielen und raetselngiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 2 full v3CONTRIBUTION à L’ÉTUDE D’EXOSQUELETTES ISOSTATIQUES POUR LA RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE, APPLICATION à LA CONCEPTIOND’ORTHÈSES POUR LE GENOUCHẤT LƯỢNG đào tạo kỹ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP HCMDÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờGIẢI PHÁP đảm bảo CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN GIÁO VIÊN dạy NGHỀ tại các TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ TỈNH hậu GIANGGIẢI PHÁP đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG NHÂN tại xí NGHIỆP đáp ỨNG THEO NHU cầu KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN hòaGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHGiao trinh Khi cu dien ha apLuận văn khuất văn tiến bản chỉnh sửa theo HĐBVGIẢI PHẪU SINH lý hệ TUẦN HOÀNTóm tắt luận văn đã sửa theo HĐBV02 routing protocol khai niem phan loaiÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu sao