Tổng quan nghiên cứu về chọn tạo giống lúa chịu mặn

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ PHẨM CHẤT TỐT CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG VÀ PHÍA BẮC

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ PHẨM CHẤT TỐT CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯU LONG VÀ PHÍA BẮC
... 3.2 Kết tạo chọn giống lúa chịu mặn 3.2.1 Giống lúa công nhận thức (quốc gia): OM5464 Nguồn gốc trình tạo chọn Giống lúa OM5464 chọn tạo từ tổ hợp lai OM3242/OM2490 thực Viện Lúa ĐBSCL đưa vào khảo ... Giống lúa triển vọng khảo nghiệm (1) Giống lúa OM9584 Nguồn gốc trình tạo chọn Giống lúa OM9584 chọn tạo từ tổ hợp lai OM6976/OM5451 Giống lúa OM6976 giống lúa cao sản thích nghi rộng chống chịu ... Kiên Giang Sóc Trăng giống cho suất cao ổn định vùng đất nhiễm phèn mặn 218 IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Đề tài chọn tạo giống lúa đạt tiêu chuẩn chịu mặn phẩm chất tốt sau: - Giống lúa OM5464 công nhận...
 • 8
 • 242
 • 1

chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển đồng bằng sông hồng

chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển đồng bằng sông hồng
... nghệ chọn giống nhờ thị phân tử để chọn tạo giống lúa có suất cao, có khả chống chịu mặn vấn đề cấp thiết Vì xây dựng đề tài: Chọn tạo giống lúa chịu mặn phương pháp thị phân tử cho vùng ven biển ... vùng ven biển Đồng sông Hồng Mục tiêu nghiên cứu đề tài Sử dụng phương pháp chọn giống thị phân tử chọn tạo giống lúa chịu mặn đáp ứng nhu cầu giống lúa cho vùng ven biển Đồng Sông Hồng ứng phó ... Saltol chịu mặn từ giống lúa Pokkali 18 1.2.4 Ứng dụng phương pháp chọn tạo giống thị phân tử tạo giống lúa chịu mặn 19 1.2.5 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn nước...
 • 75
 • 494
 • 1

Ứng dụng phương pháp MABC (marker assisted backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn

Ứng dụng phương pháp MABC (marker assisted backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn
... chống chịu mặn giống [25] Đề tài Ứng dụng phương pháp MABC nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn tiến hành khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế VN-Đan Mạch nhằm tạo giống lúa chịu ngập chìm chịu mặn thích ... việc chọn tạo giống lúa chịu mặn cần thiết Xuất phát từ nhu cầu trên, tiến hành đề tài: Ứng dụng phương pháp MABC nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp ... chịu mặn lúa [20, 35] 1.5.2 Giống lúa chống chịu mặn Việt Nam tình hình chọn giống lúa chịu mặn Việt Nam có nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn Một số giống lúa chịu mặn trồng vùng ven biển Việt...
 • 69
 • 313
 • 0

Luận văn thạc sĩ ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu

Luận văn thạc sĩ ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu
... Ứng dụng thị phân tử chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó với biến đổi khí hậu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ứng dụng thị phân tử kết hợp với phƣơng pháp chọn giống truyền thống để tạo giống lúa ... HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HUẾ ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU MẶN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60420121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng ... nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn - Ứng dụng thị phân tử xác định cá thể mang locus gen Saltol - Đánh giá trồng thử nghiệm dòng chịu mặn đƣợc chọn tạo phƣơng pháp chọn giống nhờ thị phân tử Xác...
 • 103
 • 372
 • 2

Công nghệ sinh học Chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng

Công nghệ sinh học Chọn tạo giống lúa chịu mặn bằng phương pháp chỉ thị phân tử cho vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng
... cầu giống chịu mặn cho vùng ven biển Đồng Sông Hồng, chọi tạo giống lúa chịu mặn 3.1.1 Kết đánh giá khả chịu mặn giống lúa sử dụng phương pháp chọn giống thị thị phân tử nhằm chuyển gen chịu mặn ... dụng công nghệ chọn giống nhờ thị phân tử để chọn tạo giống lúa có suất cao, có khả chống chịu mặn vấn đề cấp thiết Vì xây dựng đề tài: Chọn tạo giống lúa chịu mặn phương pháp thị phân tử cho vùng ... cứu chọn tạo giống lúa Đỗ Hữu Ất (2005), “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để cải tạo giống lúa chịu chịu mặn, cụ thể: mặn cho vùng đồng ven biển Bắc bộ”, TT Khoa học Công nghệ - Giống FL 478 có khả chịu...
 • 38
 • 305
 • 0

Ứng dụng phương pháp MABC (marker assisted backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn

Ứng dụng phương pháp MABC (marker assisted backcrossing) nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn
... việc chọn tạo giống lúa chịu mặn cần thiết Xuất phát từ nhu cầu trên, tiến hành đề tài: Ứng dụng phương pháp MABC nhằm chọn tạo giống lúa chịu mặn Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Sử dụng phương pháp ... trình MABC (Marker Assisted Backcrossing) chọn tạo giống lúa chịu mặn Error! Bookmark not defined 2.3.4 Phương pháp đánh giá mặn nhân tạo Error! Bookmark not defined 2.3.5 Phương pháp ... chịu mặnError! Bookmark not defined 1.5.1 Một số kết thành tựu chọn tạo lúa chịu mặn giới Error! Bookmark not defined 1.5.2 Giống lúa chống chịu mặn Việt Nam tình hình chọn giống lúa chịu...
 • 14
 • 69
 • 0

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CHO VÙNG ĐẤT CẠN VÀ VÙNG SINH THÁI CÓ ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CHO VÙNG ĐẤT CẠN VÀ VÙNG SINH THÁI CÓ ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN
... Kết nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu hạn, Báo cáo kết NCKH năm 2012 Nguyễn Xuân Dũng (2012) Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chống chịu hạn cho vùng đất cạn nhờ nước trời vùng sinh thái điều kiện ... alen chịu hạn tương tự giống LC93-1, đồng thời vật liệu khởi đầu tốt để phục vụ công tác chọn tạo giống lúa chịu hạn 3.3 Kết chọn lọc dòng chịu hạn cho vùng đất cạn vùng đất khó khăn nước 3.3.1 Kết ... thực (Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cho vùng khó khăn; Điều tra, thu thập, trì phát triển giống lúa địa vùng sâu vùng xa tỉnh phía Bắc Việt Nam Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kỹ thuật cho vùng...
 • 8
 • 224
 • 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SỮA BỘT.doc

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SỮA BỘT.doc
... trùng với đề tài nghiên cứu trước 2.4 Phân định nội dung nghiên cứu quản nhà nước mặt hàng sữa bột 11 2.4.1 Nội dung Quản nhà nước mặt hàng sữa bột 2.4.1.1 Quản nhà nước việc nhập sữa ... pháp quản nhà nước mặt hàng sữa bột địa bàn Hà Nội CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SỮA BỘT 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm mặt hàng sữa bột Sữa ... tài Quản nhà nước mặt hàng sữa bột địa bàn Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề luận sữa bột quản thị trường sữa bột nhà nước Trên sở nghiên...
 • 52
 • 1,064
 • 9

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, du lịch đang từng bước

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, du lịch đang từng bước
... TT(%) 11 17282 51. 7 13 70537 55.2 253255 3.5 503533 23.3 613 265 24.7 10 9732 1. 4 2 917 47 13 .5 18 1276 7.3 11 04 71 6.2 90766 4.2 94349 3.8 3583 0.4 45383 2 .1 4 717 4 1. 9 17 91 0.2 28094 1. 3 42209 1. 7 14 115 ... 638.609.280 612 .62 .17 8 26.007 .10 2 3 .13 8.854 4.780.854 18 .097.590 2.678.560 15 . 419 .034 3.890.340 11 .528.690 51. 028.020 26.069 225.462 59.777.239 39 .11 6 .17 8 11 .678.566 1. 0 31. 000 210 .949 10 .453. 813 745. 510 ... TT(%) 16 813 26 77.8 18 8 015 8.7 58349 2.7 233397 10 .8 216 1087 10 0 Nm 2004 Giỏ tr 19 38388 16 65 61 152078 15 6906 2 413 933 TT(%) 80.3 6.9 6.3 6.5 10 0 (VT: USD) Chờnh lch Giỏ tr TT(%) 257062 2.5 - 214 54 -1. 8...
 • 42
 • 496
 • 0

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SỮA BỘT

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SỮA BỘT
... quan nghiên cứu quản nhà nước mặt hàng sữa bột Chương 2: Một số vấn đề luận quản nhà nước mặt hàng sữa bột Chương 3:phương pháp nghiên cứu kết phân tích thực trạng quản nhà nước mặt ... trùng với đề tài nghiên cứu trước 2.4 Phân định nội dung nghiên cứu quản nhà nước mặt hàng sữa bột 2.4.1 Nội dung Quản nhà nước mặt hàng sữa bột 11 2.4.1.1 Quản nhà nước việc nhập sữa bột ... tài Quản nhà nước mặt hàng sữa bột địa bàn Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề luận sữa bột quản thị trường sữa bột nhà nước Trên sở nghiên...
 • 52
 • 484
 • 0

tổng quan nghiên cứu về phép biến hình K - á bảo giác

tổng quan nghiên cứu về phép biến hình K - á bảo giác
... lap ham dang xet G Chuang 3: Trinh bay cac danh gia cho lap ham G , ket qua chinh cua 1u~n van Chuang 4: Ket 1u~ Tai lieu tham khao ... 4 Chuang 1: Neu dinh nghla va tinh chat ca ban cua PBHKABG D6ng thai chung Wi gi&ithi~u cac ky hi~u va cac ham ph1;1ua lieUr6 han m1;1cich nghien q d CUllcua 1u~nvan Chuang ... 1u~nvan Chuang 2: Neu cac cong C1;1 chu yeti nhu ma n?ng cac bat d~ng thuc Carleman, Gr ~tzsch , K ~hnau, moduli cua ml?t mi~n giro h~ bm hai duang troll l~chtfun,1ythuyet dl?dai cvc tri, cac danhgia...
 • 2
 • 278
 • 0

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG KHO VÀ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY ĐẠI LÝ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG KHO VÀ VẬN TẢI TẠI CÔNG TY ĐẠI LÝ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
... khác, công ty cung cấp số dịch vụ chủ chốt truyền thống mà chủ yếu hoạt động kho, vận tải Hai hoạt động mang lại nguồn doanh thu lớn, đóng góp vào hiệu hoạt động kinh doanh công ty Kho, vận tải (quốc ... địa) nằm nhóm năm hoạt động đựơc thuê nhiều Theo kết khảo sát logistics năm 2008 công ty SCM, hoạt động vận tải nội địa thuê nhiều ( 100%), hoạt động kho bãi (73%), hoạt động vận tải quốc tế (59%) ... hiểu rõ tình hình hoạt động DN cung cấp dịch vụ logistics em muốn đề cập trực tiếp đến DN cụ thể, Đại hàng hải Quảng Ninh (VOSA Quảng Ninh) – thành viên Hiệp hội môi giới đại tàu biển Việt...
 • 2
 • 270
 • 0

Tài liệu Luận văn: Tổng quan nghiên cứu về công nghệ Marketing bán lẻ mặt hàng ô tô Hyundai trên địa bàn Hà Nội của công ty ô tô Đức Giang ppt

Tài liệu Luận văn: Tổng quan nghiên cứu về công nghệ Marketing bán lẻ mặt hàng ô tô Hyundai trên địa bàn Hà Nội của công ty ô tô Đức Giang ppt
... đủ thông khách hàng, giá trớc ký Ngời chịu trách nhiệm Nhân viên KD Giám đốc bán hàng Nhân viên KD Thanh toán NVBH phải giải thích đầy đủ điều kiện Nhân viên KD toán cho khách hàng, khách hàng ... tranh i th cnh tranh ca cụng ty ụ tụ c Giang l: + Th nht, cỏc i lý y quyn ca cụng ty ụ tụ Hyundai khỏc nh l Hyundai Gii Phúng, Hyundai Ngc khỏnh, Hyundai Tõy H, nhng i lý Hyundai ny cú c s vt cht ... NGH BN L MT HNG ễ Tễ HYUNDAI TRấN A BN H NI CA CễNG TY ễ Tễ C GIANG 3.1 Phng phỏp nghiờn cu cụng ngh marketing bỏn l mt hng ụ tụ Hyundai trờn a bn H Ni ca cụng ty ụ tụ c Giang 3.1.1 Phng phỏp...
 • 52
 • 407
 • 0

Tổng quan nghiên cứu về Citral

Tổng quan nghiên cứu về Citral
... Nội dung 1.Giới thiệu Citral 2.Nguồn nguyên liệu khai thác 3.Phương pháp tách đơn hương 4 .Tổng hợp dẫn xuất từ Citral 5.Hương tính,ứng dụng,family Citral 1.Giới thiệu Citral Citral hay 3,7-dimethyl-2,6-octhandienal ... tan nước, tan glicerin benzyl benzoat .Citral có đồng phân,gồm đồng phân trans,thường gọi Geranial hay citral A đồng phân cis,còn gọi neral hay citral B • Citral có tác dụng kháng khuẩn mạnh có ... Lọc hút Ancol/E.P Rửa citral (*) Dịch nước Các dẫn xuất citral: Từ citral điều chế nhiều dẫn xuất có nhiều ứng dụng đời sống: Citronellol: sử dụng nước hoa Ionon : thành phần quan trọng nhiều hương...
 • 25
 • 1,774
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan nghiên cứu về quản lý đào tạo nghềtổng quan nghiên cứu về quản lý nhân lựctổng quan nghiên cứu về chất lượng tín dụngtổng quan nghiên cứu về kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông của các nướctổng quan nghiên cứu về kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông ở việt namtổng quan nghiên cứu về giảng viên đại họctổng quan nghiên cứu về người cao lan ở việt namtổng quan nghiên cứu về lễ hội và lễ hội của người cao lantổng quan nghiên cứu về chính sách xttm cho sản phẩm áo jacket của tổng công ty đức giangtổng quan nghiên cứu về quy hoạch mạng vô tuyến gsmtổng quan nghiên cứu về phát triển kênh phân phối sản phẩm máy tính xách tay của công ty tnhh máy tính phú cường trên thị trường hà nộitổng quan nghiên cứu về kinh doanh thông minh business intelligencetổng quan nghiên cứu về vấn đề nghiên cứutổng quan nghiên cứu về ngành thuộc da 16tổng quan nghiên cứu về các phương pháp xử lý nước thải thuộc da 11chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả