TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
... pháp đợc sử dụng nhằm xác định thông số trạng chất lợng môi trờng không khí, môi trờng nớc, môi trờng đất Tiếng ồn, độ rung, bụi phóng xạ môi trờng sinh thái khu vực dự án Tễ CHC THC HIấN 4.1 Tụ ... 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 Chính phủ việc quy định đánh giá môi trờng chiến lợc, đánh giá tác động môi trờng, cam kết bảo vệ môi trờng; - Thụng t s 26/2011/TT-BTNMT ngy 18 thỏng nm 2011 ca ... Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trờng năm 2008, 2009 2010 thành phần môi trờng không khí, nớc mặt, nớc ngầm, đất, tiếng ồn rung động 3.6 Phơng pháp lấy mẫu phân tích môi trờng phòng thí nghiệm...
 • 113
 • 306
 • 1

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGVÀCẬP NHẬT HƯỚNG DẪN BẢO VỆ VÀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CHO TÀI TRỢ BỔ SUNG VÀ KÉO DÀI

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNGVÀCẬP NHẬT HƯỚNG DẪN BẢO VỆ VÀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CHO TÀI TRỢ BỔ SUNG VÀ KÉO DÀI
... 3) Đánh giá tác động môi trường được thực hiện năm 2003 cho dự án cùng với Hướng dẫn 32 4) 5) 6) 7) 8) 9) bảo vệ và Kế hoạch giám sát môi trường 6; Báo cáo đánh giá tác ... Đồng thời Đánh giá tác động xã hội cũng được thực hiện John Dick và Võ Văn Sơn, 2003 Đánh giá Tác động môi trường và Kế hoạch Quản lý và Giám sát tác động của dự ... Bình Định và Quảng Ngãi Ở phần cuối cùng là Hướng dẫn bảo vệ môi trường cập nhật các phát hiện Đánh giá tác động môi trường bổ sung, những quan sát đánh giá nội bộ...
 • 150
 • 213
 • 0

Bài giảng đánh giá tác động môi trường dự án

Bài giảng đánh giá tác động môi trường dự án
... lao động + mặt bàng xây dựng Hồng Nhung Đối tượng bị giảm thiểu tác động • giảm thiểu tác động đến môi trường nước • giảm thiểu tác động đến môi trường đất • giảm thiểu tác động ... thiểu tác động đến môi trường không khí • giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái • giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội • Các giảm thiểu tác động khác Hồng Nhung ... nghèo Đối tượng và quy mô tác động dự án Đối tượng và quy mô tác động dự án Môi trường sinh học Hệ sinh thái cạn Nước thải sinh hoạt Chất thải tư hoạt động thi công Chất thải rắn...
 • 31
 • 175
 • 0

lập dự án đánh giá tác động môi trường cho một dự án chuyên ngành

lập dự án đánh giá tác động môi trường cho một dự án chuyên ngành
... của Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng + Thông tƣ 08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trƣờng ban hành ... TÊN DỰ ÁN MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƢ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA DỰ ÁN NGUỒN CUNG CẤP NƢỚC NHU CẦU NƢỚC NGÀY ĐÊM TỔNG VỐN ĐẦU TƢ NGUYÊN LIỆU NHIÊN LIỆU TÊN DỰ ÁN ... xét đánh giá tính khả thi của dự án mặt môi trƣờng lựa chọn phƣơng án giai đoạn thực hiện dự án, thực hiện biện pháp giảm thiểu, giám sát quản lý môi trƣờng giai đoạn vận hành dự...
 • 66
 • 213
 • 0

Slide đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng nhà máy bia

Slide đánh giá tác động môi trường đối với dự án xây dựng nhà máy bia
... xuất bia • III.Lược duyệt dự án • IV.Phân tích, đánh giá tác động môi truờng dự án • V.Kết luận kiến nghị PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Môi trường mối quan tâm nhiều nước giới Tất nước cố gắng để xây dựng môi ... đánh giá tác động môi trường quan tâm ngày trọng Để chứng tỏ công tác đánh giá tác động môi trường ngày quan tâm ta tiến hành đánh giá tác động môi trường dự án : Xây dựng nhà máy bia tĩnh A với ... bia non • + Lên men phụ • (Các thùng lên men bia) - Làm bia bão hòa CO2 chất trợ lọc diatomit - Thanh trùng bia - Bán sản phẩm thị trường Phần III: Lược duyệt dự án Mức độ đánh giá tác động môi...
 • 20
 • 4,426
 • 36

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG môi TRƯỜNG CỦA NHÀ máy sản XUẤT GIẤY KRAFT GIẤY DULEX THỊNH PHÚ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG môi TRƯỜNG CỦA NHÀ máy sản XUẤT GIẤY KRAFT GIẤY DULEX THỊNH PHÚ
... ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY KRAFT – GIẤY DULEX THỊNH PHÚ ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG: Đường số 3, KCN LIÊN CHIỂU, QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 1.2 Chủ dự án CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN ... công nghệ sản xuất: Qui trình công nghệ sản xuất giấy: Nguyên liệu (Giấy vụn) • Loại bỏ tạp chất Công đoạn cắt Công đoạn nghiền bột giấy Bể chứa bột giấy Công đoạn guồng giấy Công đoạn xeo giấy Công ... khác 1.6.1.3 Máy móc nguyên-nhiên-vật liệu: Máy móc TT Nguyên liệu Tên loại máy móc, thiết bị Máy xeo Máy nghiền giấy Máy cắt biên Nồi Thiết bị đo khác Xe tải ĐVT Số lượng Nước sản xuất Cái Cái...
 • 15
 • 1,252
 • 6

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG môi TRƯỜNG CỦA OLALANI RESORT CONDOTEL

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG môi TRƯỜNG CỦA OLALANI RESORT CONDOTEL
... kinh tế vừa bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững thì yêu cầu các công ty, nhà máy phải thực hiện tốt việc đánh giá tác động môi trường và đặc biệt ... Những hoạt động của chúng đã làm cho vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng Chính vì thế mà quá trình phát triển đất nước hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường ... lịch Olalani resort & condotel có đặc điểm: - Bề mặt địa hình phân cắt mạnh với dộ cao thay đổi tương dối lớn - Mực nuớc ngầm xuất ổn dịnh tương đối nông - Công trình Khu du lịch Olalani Resort...
 • 17
 • 403
 • 0

Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Đánh giá tác động của chính sách kích cầu đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng
... t kinh doanh c a doanh nghi p K t c u lu n văn: th i kỳ kh ng ho ng Chương 1: Cơ s lý thuy t v sách kích c u Do ñó vi c “ĐÁNH GIÁ TÁC Đ NG C A CHÍNH SÁCH KÍCH C U Đ I V I DOANH NGHI P TRÊN Đ ... ngày - T tr ng doanh nghi p ñ i tư ng ñư c h tr kích c u nh n ñư c h tr - Thay ñ i chi phí s n xu t c a doanh nghi p - S c c nh tranh nư c c a doanh nghi p - Kh trì t o vi c làm c a doanh nghi p ... giá tăng ñ u cho 2.063 doanh nghi p v i 815 t ñ ng Gi m thu thu nh p doanh nghi p, gia h n n p thu thu nh p - Tình hình tr lương ñóng b o hi m xã h i doanh nghi p cho 2.507 doanh nghi p v i s thu...
 • 13
 • 327
 • 0

Đánh giá tác động của lũ đối với hạ du lưu vực sông hương, và đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ

Đánh giá tác động của lũ đối với hạ du lưu vực sông hương, và đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ
... ph n h du sông B , sông H ng, sông Tru i, sông C u Hai, sông Bù Lu, di n tích kho ng 56.000÷58.000ha Vùng đ ng b ng sông H chia c t làm hai vùng l n: B c sông H - Vùng B c sông H ng Nam sông H ... đê sông b vùng: - H th ng đê sông đê n i đ ng có chi u dài 184km: Là n đê d c sông hói nh Hói Hà, Hói N y, Kênh Diên H ng, Sông B , sông Kim Bôi, sông Ph L i, sông đ i Giang, Nh Ý, Thi u Hoá, sông ... h th ng đê sông Chu lên 0,6%, sông Mã 1%, sông nh 5% + Khai thác ti m n ng thu n h th ng sông + Nghiên c u s đ khai thác b c thang sông sông Chu (xem bi u trên) + V i s đ t ng dung tích phòng...
 • 102
 • 51
 • 0

Đánh giá tác động của chính sách đến hoạt động xuất nhập khẩu của nhật bản

Đánh giá tác động của chính sách đến hoạt động xuất nhập khẩu của nhật bản
... lập cấu phân công lao động quốc tế Đông Á, NB chiếm giữ vị trí cao Đánh giá tác động của chính sách đến hoạt động XNK của NB Xuất khẩu: - Nhờ sách mở cửa kinh tế mình, NB tạo sức ép ... công ty để hỗ trợ họ sản xuất XK (2) Chính sách thuế ưu đãi cho các công ty tham gia vào hoạt động XK thuế NK đầu vào, thuế thu nhập công ty Sau gia nhập IMF, Nhật Bản phải giảm bớt sách ưu ... kiện toán thời hạn, nhà sản xuất nước ngoài, tổ chức tài trung gian đầu tư vào sở hạ tầng thiết bị để sản xuất hàng hoá XK vào thị trường NB (3) Cắt giảm hỗ trợ tài chính cho nông dân NB: tạo...
 • 19
 • 214
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tác dụng của rừng ngập mặn tới vận chuyển bùn cát ven bờ

Nghiên cứu đánh giá tác dụng của rừng ngập mặn tới vận chuyển bùn cát ven bờ
... 2012, đ c nh n đ tài: Nghiên c u đánh giá tác d ng c a r ng ng p m n t i v n chuy n bùn cát ven b ” d i s h ng d n c a PGS.TS Nghiêm Ti n Lam Tôi xin cam đoan lu n v n k t qu nghiên c u c a riêng ... Chính v y, vi c nghiên c u, đánh giá tác d ng c a r ng ng p m n t i dòng ch y ven b , hi u qu gi m sóng, hi u qu v n chuy n bùn cát kh n ng l ng đ ng, b i tích vùng đ t ng p n c t i ven bi n H i ... ch t h sinh thái r ng ng p m n [26] 28 Hình 2-4 Cây ng p m n t i ven bi n S n - H i Phòng 29 Hình 2-5 D i r ng ng p m n ven bi n t i Bàng La Hình 3-1 L Hình 3-2 i H p 30 i tính khu v...
 • 225
 • 72
 • 0

đánh giá thực trạng của một số tổ chức tài chính vi mô trên thế giới và bài học nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô ở việt nam

đánh giá thực trạng của một số tổ chức tài chính vi mô trên thế giới và bài học nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức tài chính vi mô ở việt nam
... chung c a c hai bên hình tín d ng vi c a ngân hàng Grameen 26 TCTCVM B i c nh chung c a TCTCVM Vi t Nam 1.1 L ch s phát tri n c a ho ng TCVM Vi t Nam: TCVM du nh p vào Vi t Nam t ng khác thông ... nhi u thu n l nâng cao hình nh c ng ph c v ng nâng cao tính minh b ch góp ph n không nh vào công cu c phát tri n ngành TCVM Vi t Nam 2.1.2 ch ng ho ng c a t ch c CEP 2.1.2.1 Ch s qui c a CEP ... Grameen - hình TCVM TCVM TCVM u: TCVM ác TCTCVM TCVM Ph m vi nghiên c u TCVM TCVM TCVM so sánh phân tích K t qu nghiên c u d ki n Kh nh hình Grameen phù h p v i m t s TCTCVM Vi t Nam qua vi c...
 • 93
 • 367
 • 0

đánh giá mức độ ô nhiễm chì và cadimi trong gạo tẻ và thịt lợn nạc vai trên địa bàn thành phố hà nội và những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

đánh giá mức độ ô nhiễm chì và cadimi trong gạo tẻ và thịt lợn nạc vai trên địa bàn thành phố hà nội và những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
... tạo trờng đại học nông nghiệp hà nội Trần thắng ĐáNH GIá MứC Độ Ô NHIễM CHì Và CADiMI TRONG GạO Tẻ Và THịT LợN NạC VAI TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI Và NHữNG NGUY CƠ ảNH HƯởNG đến sức ... m chỡ v cadimi g o v th t l n n c vai trờn ủ a bn thnh ph H N i v nh ng nh h ng ủ n s c kh e c ng ủ ng 1.2.2 M c tiờu c th : - Xỏc ủ nh n ng ủ chỡ v cadimi, G o t v Th t l n n c vai vai trờn ... 4.1 Th m ủ nh phng phỏp 33 4.2 M c ủ ụ nhi m chỡ v cadimi g o t v th t l n n c vai 35 4.3 ỏnh giỏ nguy c ụ nhi m chỡ v cadimi v i s c kh e c ng ủ ng 44 PH N K T LU N 49...
 • 60
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp mô hình hóa trong dtmbáo cáo mất hóa đơn mẫu bc 21đtm dệt đà nẵng hòa khánhnghiên cứu ảnh hưởng của auxin naa và gibberellin ga3 đến sinh trưởng phát triển của giống lúa bc 15 trên hai nền phân đạm khác nhau tại huyện kỳ sơn hòa bìnhbáo cáo đtm khu liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn năm 2009kế hoạch hoáthị trường hoa kỳhoa kỳđường biên hòatiêu thụ hàng hoáthụ hàng hoáhàng hoáthành phần hóa họcnhãn hiệu hàng hoáxuất khẩu hàng hóaDay tours in siem riep cambodia cambodia toursHEALING HOLIDAYS cambodia private toursBÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞCông nghệ bảo quản và chế biến thịtWestern civilization beyond boundaries volume i to 1715 7th edition noble test bankWrightsmans psychology and the legal system 8th edition greene test bankkiểm tra 45 phút GDCD lớp 11_học kỳ IThuyết minh tính toán kết cấu biệt thự đơn giảnBai tap danh cho hoc sinh lop 6 tu hocAuditing the art and science of assurance engagements canadian twelfth edition 12th edition arens test bankBrock biology of microorganisms 13th edition madigan test bankBrock biology of microorganisms 14th edition madigan test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankByrd and chens canadian tax principles 2012 2013 edition 1st edition byrd test bankBusiness 12th edition pride test bankBusiness analytics 1st edition evans test bankBusiness and its environment 7th edition baron test bankCalculus with applications 10th edition lial test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 15th edition lawrence test bank