Quyết định 3690/QĐ-BCT về quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025

Một số giải pháp phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khátViệt Nam đến năm 2015

Một số giải pháp phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát ở Việt Nam đến năm 2015
... hướng phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát 78 Mục tiêu phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát đến năm 2015 79 II Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành Bia Rượu Nước giải ... SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NGÀNH BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM I Một số vấn đề ngành Bia Rượu Nước giải khát Để có sở cho hoạt động phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát, chuyên ... tài: Một số giải pháp phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015 Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất số giải pháp để đưa ngành Bia Rượu Nước giải khát nước ta phát triển...
 • 99
 • 1,177
 • 23

Một số giải pháp phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khátViệt Nam đến năm 2015

Một số giải pháp phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát ở Việt Nam đến năm 2015
... hướng phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát 78 Mục tiêu phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát đến năm 2015 79 II Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành Bia Rượu Nước giải ... SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NGÀNH BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM I Một số vấn đề ngành Bia Rượu Nước giải khát Để có sở cho hoạt động phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát, chuyên ... thiết phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam Chương 2: Đánh giá tình hình phát triển ngành Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam từ năm 2000 đến Chương 3: Một số giải pháp phát triển...
 • 99
 • 839
 • 5

2104/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến 2015

2104/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến 2015
... dựng Quy hoạch ngành Phát Truyền hình Quảng Ngãi giai đoạn 2006- 2010 định hướng đến 2015 địa bàn toàn tỉnh Mục tiêu dự án : a Mục tiêu tổng quát : - Xây dựng Đài Phát Truyền hình Quảng Ngãi Đài phát ... thời lượng chương trình phát Đài Phát Truyền hình Quảng Ngãi lên 18 giờ/ngày, thời lượng chương trình Truyền hình lên 18 giờ/ngày vào năm 2010, ngành Phát Truyền hình Quảng Ngãi cần đầu tư kinh ... đến 2015) Điều Tổ chức quản lý triển khai thực hiện: - Quy hoạch Ngành Phát Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006- 2015 sở pháp lý khoa học cho trình quản lý đầu tư xây dựng công trình Ngành...
 • 9
 • 428
 • 0

báo cáo đánh giá thực trạng phát triển nghành bia rượu nước giải khát và khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tăng cường khai thác các yếu tố liên quan tới thương mại

báo cáo đánh giá thực trạng phát triển nghành bia rượu nước giải khát và khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tăng cường khai thác các yếu tố liên quan tới thương mại
... Nam thông qua tăng cường khai thác yếu tố liên quan tới thương mại thời gian tới 41 ii Phần thứ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NGÀNH BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA ... KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI I Đánh giá chung khả cạnh tranh ngành bia - rượu - nước giải khát Việt Nam 37 II Đánh giá tiềm phát triển ngành bia ... Nam thông qua tăng cường khai thác yếu tố liên quan tới thương mại thời gian tới Trên sở xem xét thực trạng phát triển ngành bia - rượu - nước giải khát Việt Nam thời gian qua trình bày phần...
 • 49
 • 467
 • 0

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
... vực công nghệ thông tin truyền thông vào quy hoạch xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển công nghệ thông tin truyền thông Vùng KTTĐ vùng đồng sông Cửu Long ... viễn thông, phát triển công nghiệp CNTT, phát triển nguồn nhân lực CNTT đẩy mạnh ứng dụng CNTT Vùng KTTĐ vùng đồng sông Cửu Long b) Các Sở Thông tin Truyền thông Vùng KTTĐ vùng đồng sông Cửu Long ... Vùng KTTĐ vùng đồng sông Cửu Long Nhóm dự án "Xây dựng trung tâm liệu tỉnh, thành phố Vùng KTTĐ vùng đồng sông Cửu Long Xây dựng trung tâm liệu tỉnh, thành phố Vùng KTTĐ vùng đồng sông Cửu Long...
 • 18
 • 344
 • 1

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện, thị xã ppt

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực huyện, thị xã ppt
... Mức phí Lệ phí thẩm định phê duyệt tính theo tỷ lệ % quy hoạch phát triển điện lực huyện, thị Văn qui định giá trị dự toán chi phí lập quy hoạch Kết việc thực TTHC: Quy t định hành Các bước ... quan có thẩm quy n Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình phê duyệt quy hoạch Uỷ ban nhân dân huyện Dự thảo Quy t định phê duyệt quy hoạch; Hoàn chỉnh 05 Đề án quy hoạch phát triển điện lực (theo mẫu) ... tắt đề án quy hoạch Thành phần hồ sơ Văn góp ý ban, ngành liên quan Số hồ sơ: 05 đề án 10 tóm tắt Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Nội dung Đề án quy hoạch phát triển điện lực quận, huyện, thị xã, thành...
 • 4
 • 253
 • 0

Những giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại và giải pháp xây dựng- quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở Việt Nam

Những giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại và giải pháp xây dựng- quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở Việt Nam
... trạng hàng nông sản xuất nông sản Việt Nam Ưu điểm hàng nông sản xuất Việt Nam Nhợc điểm nhng nguyên nhân Những giải pháp để khắc phục tồn xây dựng 7 10 quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất Việt ... nhằm phát huy kết đạt đợc, khắc phục tồn để khai thác tối đa mạnh sản xuất xuất hàng nông sản Những giải pháp để khắc phục tồn xây dựng quy hoạch, phát triển hàng nông sản xuất Việt Nam 3.1 Những ... hàng nông sản xuất Việt Nam khoảng 10 năm trở lại Những giải pháp để khắc phục hạn chế tồn giải pháp xây dựng- quy hoạch phát triển hàng nông sản xuất Việt Nam Do kiến thức hạn hẹp nên chắn tiểu...
 • 14
 • 384
 • 0

Nội dung Một số vấn đề về xu hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch ở Việt Nam

Nội dung Một số vấn đề về xu hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch ở Việt Nam
... cho du khách 2.9) Nhiệm vụ việc nghiên cứu ngành Việt Nam học” Nguyễn Thu Hà 29 Việt Nam học K7 Một số vấn đề xu hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam phát triển ngành dịch vụ du lịch ... chế Phát triển Nguyễn Thu Hà 31 Việt Nam học K7 Một số vấn đề xu hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam ngành du lịch kéo theo phát triển ngành khác ngược lại Do đó, kinh tế Việt Nam phát ... Một số vấn đề xu hướng phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam 2.3) Sự cần thiết phát triển ngành dịch vụ du lịch Việt Nam Error: Reference source not found 2.4) Xu t phát từ yêu cầu phát...
 • 33
 • 3,073
 • 0

nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của TCT CP bia rượu nước giải khát hà nội

nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả bán hàng của TCT CP bia rượu nước giải khát hà nội
... chung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực tế công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng Tổng Công ... định kết bán hàng Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Nội CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- ... Bia- Rượu- Nước Giải Khát Nội Chương 3: Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- Rượu- Nước...
 • 109
 • 105
 • 0

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006-2010

Quyết định ban hành kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006-2010
... II NỘI DUNG KẾ HOẠCH Phát triển, xếp lại doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo a) Thành lập doanh nghiệp: hiểm - Tiếp tục thực phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng đa dạng ... phân phối: Tiếp tục phát triển doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; nghiên cứu, ban hành quy định tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển kênh phân phối chưa phát triển có nhiều tiềm ... quyền bảo hiểm ngành chia cắt thị trường bảo hiểm b) Tổ chức, xếp lại doanh nghiệp: - Thực đề án phát triển Bảo Việt theo mô hình Tập đoàn Tài - Bảo hiểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; - Đối với Bảo...
 • 5
 • 466
 • 0

Thực trạng quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

Thực trạng quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.
... GTVT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2010 định hướng quy hoạch GTVT tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 2.6.1 Điều chỉnh quy hoạch phát triển đường giai đoạn 200 8- 2010: Dựa thực trạng trạng GTVT tỉnh Lạng ... 2.6 Thực trạng quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 - 2010 : Dựa tình hình thực quy hoạch GTVT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005 - 2008 ta tiến hành điều chỉnh bổ sung quy hoạch GTVT ... ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH GTVT TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020...
 • 78
 • 322
 • 1

Cơ sở lí luận về quy hoạch phát triển hệ thống chợ và siêu thị

Cơ sở lí luận về quy hoạch phát triển hệ thống chợ và siêu thị
... Vai trò quy hoạch hệ thống chợ siêu thị quy hoạch đô thị Quy hoạch hệ thống chợ siêu thị phận quan trọng quy hoạch đô thị Quy hoạch hệ thống chợ siêu thị bước cụ thể hóa quy hoạch đô thị lĩnh vực ... 3.1, Đặc điểm quy hoạch hệ thống chợ siêu thị a, Đặc điểm chung Quy hoạch hệ thống chợ siêu thị phần quy hoạch thương mại Do đó, quy hoạch hệ thống chợ siêu thị phận quy hoạch đô thị Nó mang đầy ... xây dựng quy hoạch hệ thống chợ siêu thị Căn xây dựng quy hoạch chợ siêu thị - Quy hoạch xây dựng chợ siêu thị phải phù hợp theo quy hoạch phát triển ngành thương mại toàn thành phố - Quy hoạch...
 • 94
 • 1,324
 • 1

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005
... công nhiệm vụ triển khai Kế hoạch : Tổng cục Bưu điện làm đầu mối phối hợp triển khai thực Kế hoạch này, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất kế hoạch biện pháp thực cho giai đoạn tiếp theo; ... sử dụng Phát triển sở hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển Internet - Đầu tư phát triển hợp lý sử dụng có hiệu mạng lưới viễn thông; đạt mức trung bình khu vực dung lượng cổng kết nối Internet ... sở hạ tầng mạng lưới, dịch vụ phục vụ việc đẩy nhanh phát triển phổ cập dịch vụ Internet theo định hướng chung phê duyệt Kế hoạch Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký...
 • 6
 • 245
 • 0

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh hải dương giai đoạn 2007- 2010

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh hải dương giai đoạn 2007- 2010
... đào tạo thương mại điện tử Phát triển công cụ hỗ trợ thương mại điện tử thực giao dịch điện tử - Triển khai thực Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010, ... THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2007-2 010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3439/ QĐ - UBND Ngày 25 /9/2007 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương) S ... lập kế hoạch chi tiết triển khai thực Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007 - 2010 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Sở Tài chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch...
 • 8
 • 305
 • 0

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2010

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2010
... chưa phát huy vai trò CNTT việc quản lý Sự cần thiết xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2010: Thương mại điện tử có vai trò ngày to lớn phát triển doanh ... 2008-2010 tỉnh Nghệ An có ý nghĩa quan trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh ứng dụng CNTT cho hội nhập phát triển III NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2009 - 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định...
 • 12
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệpđịnh hướng về quy hoạch phát triểnquy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không việt namtiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành trồng trọt của tỉnh trong những năm tới theo hướng chuyên môn hoágiới thiệu chung về tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nộimột số vấn đề về quy hoạch phát triển bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế xã hộithực trạng quy hoạch phát triển gtvt tỉnh lạng sơn giai đoạn 2006 2010 và định hướng quy hoạch phát triển gtvt tỉnh lạng sơn đến năm 2020vài nét tổng quan về quy hoạch phát triển thủ đô đến năm 2020 và kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2001 2005giải pháp về quy hoạch phát triển chègiới thiệu khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2001 2010giải pháp về quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội môi trường theo chuẩn mớivề quy hoạch phát triển các khu dân cư và đô thị mớimột số vấn đề lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và kinh nghiệm quốc tếmột số vấn đề lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiniệm chung về quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiMột số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh qua tiết 28 bài 6 lớp 10 cấpPhát huy tich chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn GDCD lớp 10Quán triệt sâu sắc tính đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong giảng dạy môn GDCD bậc THPTSử dụng phần mềm microft powerpoint để giảng dạy tích hợp có hiệu quả bài 6 tiết 1 khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng chương trình giáo dục công dân 10Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy tiết 1 bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình GDCD 10MỘT số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác GIÁO dục học SINH cá BIỆTTạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc lĩnh vực đạo đức của môn giáo dục công dân lớp 10 trường PT nguyễn mộng tuânTích hợp kiến thức liên môn trong việc giảng dạy chuyên đề sự vận động và phát triển của thế giới vật chất môn GDCD phần triết học lớp 10Vận dụng ca dao, tục ngữ trong việc xây dựng bài tập ở phần thứ nhất “công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học” cho học sinh lớp 10Cải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .câu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khí7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHONghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnChuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC