HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM & KHAI THÁC THÔNG TIN

tiểu luận hướng dẫn học sinh khai thác thông tin trên bản đồ học tập địa lí

tiểu luận hướng dẫn học sinh khai thác thông tin trên bản đồ học tập địa lí
... tài: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC THƠNG TIN TRÊN BẢN ĐỒ HỌC TẬP ĐỊA LÍ A PHẦN MỞ ĐẦU I/ BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI: Bản đồ hình ảnh thu nhỏ tương đối xác khu vực tồn bề mặt Trái đất mặt phẳng Đọc đồ phải ... hướng dẫn em tập nhà để em luyện tập Học sinh: a) Học sinh dùng đồ học bài, làm tập: Học sinh phải biết dùng đồ địa lý nghe giảng lớp, học bài, làm tập, tham quan thực tế…Và cách dùng đồ địa lý từ ... thường gặp học sinh để học sinh tránh II/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI: Có thể triển khai với chương trình Địa lý cấp THCS Khối 6: hướng dẫn học sinh đọc đồ Khối 7: hướng dẫn học sinh kĩ đọc đồ rèn...
 • 11
 • 342
 • 0

SKKN Đề tài Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin trên bản đồ trong học tập địa lý Ở THCS

SKKN Đề tài Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin trên bản đồ trong học tập địa lý Ở THCS
... kinh nghiệm cho thân hướng dẫn học sinh sử dụng đồ, việc chọn đề tài: Hướng dẫn học sinh khai thác thơng tin đồ học tập địa hướng nghiên cứu tơi cho thiết thực việc học học sinh việc giảng dạy ... đến vật tượng địa khác? Đề tài: Hướng dẫn học sinh khai thác thơng tin đồ học tập địa Sau hướng dẫn học sinh kĩ hiểu thơng tin đồ, giáo viên chốt lại: Dù phân tích hay hiểu đồ thao tác mà ... hợp, nhận xét dựa vào đồ Đề tài: Hướng dẫn học sinh khai thác thơng tin đồ học tập địa c) Học sinh sử dụng Atlat địa Việt Nam: u cầu học sinh nắm kí hiệu chung trang bìa tập Atlat để sử dụng...
 • 10
 • 222
 • 1

HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC THÔNG TIN TỪ KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA TRONG PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 CƠ BẢN

HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC THÔNG TIN TỪ KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA TRONG PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 CƠ BẢN
... TÂN Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 Cách thức, biện pháp để giải vấn đề 3.1 Một số gợi ý việc khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch ... KIỆM TÂN 14 Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa lịch sử lớp 11 ban Nhà xuất Giáo dục ... lược đồ lịch sử Để giúp học sinh hiểu học sâu sắc có hứng thú với học, chọn đề tài Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa phần lịch sử Việt Nam lớp 11 ban bản làm...
 • 16
 • 310
 • 0

SKKN hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa trong phần lịch sử việt nam lớp 11 ban cơ bản

SKKN hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa trong phần lịch sử việt nam lớp 11 ban cơ bản
... KIỆM TÂN 14 Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa lịch sử lớp 11 ban Nhà xuất Giáo dục ... TÂN Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 Cách thức, biện pháp để giải vấn đề 3.1 Một số gợi ý việc khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch ... lược đồ lịch sử Để giúp học sinh hiểu học sâu sắc có hứng thú với học, chọn đề tài Hướng dẫn học sinh khai thác thông tin từ kênh hình sách giáo khoa phần lịch sử Việt Nam lớp 11 ban bản làm...
 • 16
 • 200
 • 0

Người đai biểu dân cử với kỹ năng tìm kiếmkhai thác thông tin trên In-tơnet doc

Người đai biểu dân cử với kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên In-tơnet doc
... cầu người tìm tin Công cụ tìm kiếm báo điện tử: Các tờ báo điện tử thường cho phép tìm kiếm thông tin sở liệu báo theo yêu cầu người tìm tin Công cụ tìm tin kho liệu: Các công cụ cho phép tìm kiếm ... thông tin cần bổ sung tìm cách đào sâu thêm vấn đề trước kết luận Kết cuối việc tìm kiếm khai thác thông tin, gắn với mục đích tìm kiếm định (chủ đề, vấn đề) bao gồm: - Báo cáo kết tìm kiếm khai ... thời đại thông tin; - Hãy ứng xử ngày sở cập nhật thông tin; - Hãy làm quen luyện tập để có thói quen tìm kiếm khai thác thông tin mạng Giải thích bổ sung - Các công cụ tìm kiếm thông tin mạng...
 • 11
 • 239
 • 0

Hướng dẫn kỹ năng khai thác hệ thống thông tin thương mại & thị trường quốc tế trên internet

 Hướng dẫn kỹ năng khai thác hệ thống thông tin thương mại & thị trường quốc tế trên internet
... trị hệ thống thông tin thị trường Thương mại điện tử 6.1 Tổng quan thông tin thị trường - Khái niệm thông tin thị trường - Tầm quan trọng thông tin thị trường - Thực trạng thông tin thị trường ... chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp tìm thông tin trên, qua nhiều tổ chức doanh nghiệp tổng hợp thông tin Hướng dẫn kỹ khai thác Hệ thống thông tin thương mại & thị trường qua Internet 11 Examples ... kinh doanh Hướng dẫn kỹ khai thác Hệ thống thông tin thương mại & thị trường qua Internet 15 Examples of ICT application in Vietnam for Business 6.3 Xây dựng sở liệu thông tin thị trường tổ chức...
 • 16
 • 601
 • 3

Hướng dẫn giao dịch và khai thác thông tin trong phân tích và đầu tư trên TTCK Việt Nam

Hướng dẫn giao dịch và khai thác thông tin trong phân tích và đầu tư trên TTCK Việt Nam
... khả phân tích tốt đầu t có hiệu quả, ng ợc lại nh đầu t thiếu thông tin thông tin sai lệch (tin đồn) phải chịu tổn thất định đầu t H ớng dẫn đọc thông tin thị tr ờng chứng khoán Việt Nam Mua tin ... tin cáo bạch - Thông tin định kỳ - Thông tin bất th ờng - Thông tin theo yêu cầu Thông tin từ SGDCK Thông tin từ tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán Thông tin giao dịch chứng khoán ... TCQT &TTCK, Khoa NH-TC 14-132 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT &TTCK, Khoa NH-TC 33 Nguồn thông tin Một số trang web chứng khoán Việt Nam Thông tin từ tổ chức niêm yết - Thông tin cáo bạch - Thông...
 • 37
 • 348
 • 2

Chuyen de 3 huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t

Chuyen de 3  huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t
... bán Truyền lệnh bán Vi t lệnh Ngời Bán Ngời Bán Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 14-67 Trình t toán Ngời mua Tiền T+ 0 Ngời bán CK T +3 Công ty CK A Tiền T+ 2 CK (T +3) CK T+ 0 Ttgdck ... Ttgdck Trung t m toán bù trừ CK (T+ 2) Tiền T +3 Tiền T +3 Công ty CK B 14-68 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 34 Bớc 1: Mở t i khoản Nhà đầu t muốn mua bán chứng khoán phải tiến ... TCQT&TTCK, Khoa NH-TC Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 14-78 39 14-79 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC...
 • 73
 • 467
 • 0

Chuyen de 4 huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t

Chuyen de 4  huong dan dau tu va khai thac thong tin tren t
... ánh tranh TTCK t nh hình kinh t , trị thời điểm thời kỳ khác quốc gia, ngành, nhóm ngành theo phạm vi bao qu t loại thông tin TTCK thị trờng thông tin, có thông tin xác khả phân t ch t t đầu t ... Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 14- 132 Nguyễn Đức Hiển, MBA â Bộ môn TCQT&TTCK, Khoa NH-TC 33 Nguồn thông tin M t số trang web chứng khoán Vi t Nam Thông tin t t chức niêm y t - Thông tin cáo ... ngợc lại nhà đầu t thiếu thông tin thông tin sai lệch (tin đồn) phải chịu t n th t định đầu t Hớng dẫn đọc thông tin thị trờng chứng khoán Vi t Nam Mua tin đồn/Bán thực t 14- 131 Nguyễn Đức Hiển,...
 • 37
 • 304
 • 0

Tài liệu Kỹ năng tìm kiếmkhai thác thông tin trên mạng Internet pptx

Tài liệu Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet pptx
... phải tìm kiếm tài liệu sử dụng công việc Thông tin Internet đa dạng, cập nhật => Tìm kiếm thông tin internet kỹ quan trọng tất lĩnh vực Kỹ tìm kiếm thông tin mạng Kỹ tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông ... kiếm thông tin như: google, yahoo, msn, baamboo… Kỹ tìm kiếm thông tin mạng Cách thức tìm kiếm thông tin hiệu Xác định thông tin cần tìm kiếm • Xác định loại thông tin cần tìm kiếm: viết, tài liệu, ... trang tin tức Diễn đàn Blog Các site chia sẻ … & website internet Kỹ tìm kiếm thông tin mạng Vấn đề tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông tin sử dụng kinh nghiệm thân với hỗ trợ công cụ trợ giúp tìm kiếm...
 • 17
 • 3,699
 • 88

Tài liệu hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet potx

Tài liệu hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên Internet potx
... nh ng thông tin b n tìm th y Internet có th không xác a lên m ng b t c! thông tin h mu n Không B t c! có th truy c p vào Internet c/ng có th có s m b o cho nh ng thông tin mà b n tìm c Internet ... u thông tin «rác» C/ng có nh ng công c tìm ki m có th h0 tr b n nh ng trình nghiên c!u tìm ki m r t m t th i gian Tìm ki m Internet th ng không ph i cách tìm ki m thông tin nhanh nh t Thông tin ... l c Hãy vi t ch nh!m giúp ng i tìm tin phân tích nhu c u thông tin c a li t kê thu t s d ng trình tìm ki m thông tin Internet /yêu c u thông tin mà b n mu n tìm web: Nh ng t% khóa, tên riêng,...
 • 19
 • 467
 • 6

Báo cáo: Kỹ năng tìm kiếmkhai thác thông tin docx

Báo cáo: Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin docx
... ứng dụng Google khác ứng dụng tìm kiếm Tìm kiếm viết nói Ford nói ô tô Ford Tìm kiếm hát có cụm từ: Đôi mắt tìm Tìm kiếm trang có chứa từ liên quan tới coffee Tìm kiếm máy tính xách tay có liên ... Dell HP Tìm kiếm ca sĩ có tên họ Jackson 10/7/2009 Giới hạn phạm vi tìm kiếm Giới hạn phạm vi tìm kiếm Cú pháp site: Ý nghĩa Tìm kiếm website tên miền cụ thể tên miền cấp cao Gõ vào ô tìm kiếm Thương ... id:) Tìm kiếm thông tin trang web cache: Ý nghĩa Hiển thị phiên ẩn lưu trữ máy chủ Google trang Web Gõ vào ô tìm kiếm cache:www.evision.vn Tìm nhớ lưu trữ máy chủ Google info: (hoặc id:) Tìm kiếm...
 • 5
 • 537
 • 2

skkn hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông tinh gia

skkn hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông tinh gia
... cung cụ va dn Hn na giao viờn phai luụn hoc tõp, oc sach cang nhiờu cang tụt, ma qua o co thờ khai thac s dung giang day va giao duc hoc sinh GV: Lờ Th Hi Ngc Trng THPT Tnh Gia I 18 Sỏng kin kinh ... xuõt ban giao duc) 4.Sach giao khoa lich s 12 Nm 2012 GV: Lờ Th Hi Ngc Trng THPT Tnh Gia I 20 Sỏng kin kinh nghim (Nha xuõt ban giao duc) 5.Sach giao viờn lich s 11 -Nm 2008 (Nha xuõt ban giao duc) ... sach giao khoa, hay chi nờu mụt mục thi gian ma khụng diờn ta c thi gian o noi lờn s kiờn gi Bi võy ban thõn cac em nờn co mụt phng phap hoc nh thờ nao chiờm linh kiờn thc t bai giang cua giao...
 • 24
 • 502
 • 0

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN MẠNG INTERNET TÌM KIẾMKHAI THÁC THÔNG TIN (MODUN TH 23)

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN MẠNG INTERNET TÌM KIẾM VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN (MODUN TH 23)
... BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN TH C TỰ CHỌN (MODUN TH 23) MẠNG INTERNETTÌM KIẾM VÀ KHAI TH C TH NG TIN * Khái niệm: Internet tập hợp máy tính nối với chủ yếu qua đường điện thoại ... từ đại diện cho th ng tin cần tìm Nếu từ khóa không rõ ràng xác cho kết tìm kiếm nhiều, khó phân biệt chọn th ng tin mong muốn, từ khóa dài kết tìm kiếm Th dụ: Muốn tìm th ng tin cách sử dụng ... th m tham số tìm kiếm Khi dùng tham số tìm kiếm th nh phần từ khoá trang Web trả thoả mãn đặc tính chuyên biệt hoá theo ý nghĩa mà tham số tìm kiếm Các tham số hỗ trợ cho phép kiểm soát nội dung...
 • 54
 • 1,918
 • 0

nâng cao tính tích cực của học sinh qua hướng dẫn khai thác thông tin trong dạy học môn toán đại số lớp 8

nâng cao tính tích cực của học sinh qua hướng dẫn khai thác thông tin trong dạy học môn toán đại số lớp 8
... đề tài : Nâng cao tính tích cực học sinh qua hướng dẫn khai thác thông tin dạy học môn Toán Đại số lớp 8. ” cho đối tượng học sinh lớp 8A6 Trường trung học sở Bàu Năng góp phần nâng cao chất lượng ... hiểu nghiên cứu việc nâng cao tính tích cực học sinh qua hướng dẫn khai thác thông tin dạy học môn Toán Đại số lớp 8, thiết nghĩ việc làm sư quan tâm hàng đầu giáo viên môn Toán giai đoạn II NỘI ... thực mục tiêu dạy học toán Do đó, để việc nâng cao tính tích cực học tập học sinh qua hướng dẫn khai thác kiến thức học dạy học môn toán nói chung, phân môn đại số nói riêng đạt hiệu cao, giáo viên...
 • 33
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên internetmodule 17 tìm kiếm khai thác xử lý thông tin phục vụ bài giảngtìm kiếm khai thác xử lí thông tin phục vụ bài giảnghướng dẫn tìm kiếm thông tin trên googletìm kiếm khai thác xử lý thông tin phục vụ bài giảngtài liệu kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet pptxứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm khai thác tư liệu phục vụ dạy học địa lýkỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internetskkn hướng dẫn học sinh khai thác tính chất hình học phẳng để giải bài toán hình học tọa độthực hiện tốt chiến lược khách hàng và tích cực tìm kiếm khai thác khách hàng để mở rộng tín dụngthứ năm hướng dẫn học sinh khai thác tính thời sự tầng ý nghĩa văn bảnhướng dẫn học sinh khai thác nội dung kiến thức lịch sử có trong bản đồ điện tử thông qua hệ thống câu hỏi mở nhằm định hướng tư duy học sinhkhai thác thông tinkỹ năng khai thác thông tinkhai thác thông tin ngành thuếBáo cáo tài chính Quý 2 – 2016 | NBSteel.VNCBTT BCTC 6 thang dau nam 2016 da soat xetBao cao tinh hinh QTCT nam 2016Slide chuong 3 tang truong kinh te (gui SV)BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009Phu luc II - 2 (Dieu le)Bao cao LCTT Quy 1 2014Bao cao tai chinh Quy 1 2014BCTC 6 thang dau nam 2014 da dc xoat xetBáo cáo tài chính quý 3 năm 2014 | NBSteel.VNBien Ban hop DHCD 2014_VKCNghi quyet DHCD 2014_VKCBiên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Hồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Ha Anh TuanLy lich Lam Quy Chuong2.Bao cao BGD va BCKT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 3. Bang CDKT20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 4. Bao cao KQHDKDBai17 Vai tro cua co khi trong san xuat va doi song