Tìm hiểu việc sử dụng tài nguyên đất của các dân tộc tái định cư tại địa bàn xã chiềng lao, huyện mường la, tỉnh sơn la

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi lợn đen trên địa bàn hạ thôn huyện hà quảng tỉnh cao bằng

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi lợn đen trên địa bàn xã hạ thôn huyện hà quảng tỉnh cao bằng
... trung đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn đen hộ nông dân địa bàn Hạ Thôn huyện Quảng tỉnh Cao Bằng Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế cho hộ nông dân chăn nuôi lợn đen 2.2 ... tế gì? Cách phân loại hiệu kinh tế? Thực trạng chăn nuôi lợn đen hộ nông dân địa bàn Hạ Thôn, huyện Quảng nào? Chăn nuôi lợn đen mang lại hiệu kinh tế nào? Các hộ chăn nuôi lợn đen gặp ... Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn đen địa bàn Hạ Thôn - Hệ thống hóa sở lý luận lợn đen hiệu kinh tế - Tiến hành đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn đen hộ nông địa bàn - Đưa định hướng,...
 • 75
 • 2,370
 • 5

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 30a2008NQ – CP tại địa bàn sốp cộp, huyện sốp cộp, tỉnh sơn la, giai đoạn 2009 2013

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 30a2008NQ – CP tại địa bàn xã sốp cộp, huyện sốp cộp, tỉnh sơn la, giai đoạn 2009 2013
... tìm hiểu tình hình thực sách địa bàn kết sách mang lại, lựa chọn đề tài: Đánh giá kết thực Nghị 30a/2008/NQ -CP địa bàn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2009 2013 để làm đề tài ... Sốp Cộp nằm huyện nghèo thuộc diện hưởng hỗ trợ từ Chương trình 30a, lựa chọn đề tài: Đánh giá kết thực Nghị 30a/2008/NQ -CP địa bàn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2009 ... Sốp Cộp nằm huyện nghèo thuộc diện hưởng hỗ trợ từ Chương trình 30a, lựa chọn đề tài: Đánh giá kết thực Nghị 30a/2008/NQ -CP địa bàn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2009 –...
 • 107
 • 561
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại địa bàn púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và sinh trưởng của cây bương tại địa bàn xã púng bánh – huyện sốp cộp – tỉnh sơn la
... hình phân bố đặc điểm hình thái Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng chiều cao đường kính cây/ số bụi theo tuổi Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh ... 2014 Sinh viên Quàng Thị Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Phân bố số Bương Púng Bánh Huyện Sốp cộp Tỉnh Sơn La 21 Bảng 4.2 Sinh trưởng Bương Púng Bánh Huyện Sốp Cộp Tỉnh ... pháp phân tích xử lý số liệu 18 PHẦN 4: KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN 20 4.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CÂY BƯƠNG TẠI XÃ PÚNG BÁNH HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA 20 4.1.1 Đặc điểm...
 • 47
 • 58
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi lợn đen trên địa bàn Hạ Thôn huyện Hà Quảng tỉnh Cao bằng

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi lợn đen trên địa bàn xã Hạ Thôn huyện Hà Quảng tỉnh Cao bằng
... trung đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn đen hộ nông dân địa bàn Hạ Thôn huyện Quảng tỉnh Cao Bằng Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế cho hộ nông dân chăn nuôi lợn đen 2.2 ... tế gì? Cách phân loại hiệu kinh tế? Thực trạng chăn nuôi lợn đen hộ nông dân địa bàn Hạ Thôn, huyện Quảng nào? Chăn nuôi lợn đen mang lại hiệu kinh tế nào? Các hộ chăn nuôi lợn đen gặp ... Tìm hiểu thực trạng chăn nuôi lợn đen địa bàn Hạ Thôn - Hệ thống hóa sở lý luận lợn đen hiệu kinh tế - Tiến hành đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn đen hộ nông địa bàn - Đưa định hướng,...
 • 75
 • 277
 • 0

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA NHÂN DÂN TÁI ĐỊNH CHIỀNG LAO HUYỆN MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA NHÂN DÂN TÁI ĐỊNH CƯ XÃ CHIỀNG LAO HUYỆN MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA
... rải rác vùng núi cao Hiện trạng sử dụng đất nhân dân tái định thủy điện Sơn La Chiềng Lao Qua điều tra rà soát đất đai năm 2015, tổng diện tích đất tự nhiên Chiềng Lao 12962 ha, chiếm ... lợi khó khăn việc sử dụng tài nguyên đất nhân dân tái định thủy điện Sơn La Chiềng Lao Chiềng Lao có diện tích đất tự nhiên tương đối rộng, tiềm để khai thác đất lớn, đất đai nhìn chung ... thuật khu tái định Chiềng Lao thực đồng đường giao thông liên đến điểm tái định cư, đường nội điểm tái định cư, nhà văn hóa, lớp học cắm bản, nhà trẻ, mẫu giáo điểm tái định đạt tiêu...
 • 7
 • 2,228
 • 0

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - hội và bố trí điểm tái định thủy điện Sơn La trên địa bàn Tú Nang, huyện yên châu , tỉnh sơn la

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bố trí điểm tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn xã Tú Nang, huyện yên châu , tỉnh sơn la
... 15 3,4 1 ha, hien trang gdm: - Dat san xudt ndng nghiep 5 8,6 6 ha, gdm ddt trdng cay hang nam 5 4,2 1 ha, dat trdng cay an qua lau nam 4.45 - Ddt lam nghiep la 6,1 ha, chii ylu la rirng tai sinh - ... nghiep 14 5,6 8 ha, gdm ddt trdng liia vu 5,8 ha, dat trdng cay hang nam khac 10 3,9 6 ha, ddt trdng cay an qua lau nam 1 5,5 9 va 0,5 9 dat nudi trdng thiiy san - Dat lam nghiep la 1,3 2 ha, chii yeu la rimg ... xa dat 4 8,7 7 ty ddng, dd: + Ndng - lam nghiep: 4 1,5 7 ty ddng, chiem 8 5,2 4% + Thuong mai - dich vu, tieu thii cdng nghiep: 7,2 tj' ddng, chiem 1 4,7 6% - Thu nhap binh quan dau ngudi dat 5,0 trieu...
 • 77
 • 196
 • 0

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn kim hỷ huyện na rì tỉnh bắc kạn giai đoạn 2010 – 2014

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã kim hỷ  huyện na rì  tỉnh bắc kạn giai đoạn 2010 – 2014
... cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mong muốn đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận địa bàn tốt trong tương lai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá kết công tác cấp GCNQSD đất Kim Hỷ, ... trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (điều 99, Luật Đất đai 2013) * Những trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ... GCNQSD đất Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoan 2010- 2014 - Nắm vững công tác đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kim Hỷ 1.3 Ý nghĩa nghiên...
 • 59
 • 255
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh newcastle và thực trạng sử dụng vacxin phòng bệnh ở các đàn gà nuôi tập trung trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh newcastle và thực trạng sử dụng vacxin phòng bệnh ở các đàn gà nuôi tập trung trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên
... t trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s ñ c ñi m d ch t c a b nh Newcastle th c tr ng s d ng vacxin phòng b nh ñàn nuôi t p trung ñ a bàn huy n Phú Lương, t nh Thái Nguyên M c tiêu nghiên ... nghiên c u - Nghiên c u ñ c ñi m d ch t c a b nh Newcastle ñàn nuôi t p trung gia ñình t i Phú Lương, t nh Thái Nguyên - Tìm hi u tình hình s d ng vacxin phòng b nh Newcastle cho nuôi t i ñ ... xác ñ nh t l ch t b nh Newcastle trung gia ñình gi ng nuôi t p huy n Phú Lương, t nh Thái Nguyên K t qu ñư c t ng h p b ng 3.1 B ng T l ch t b nh Newcastle gi ng nuôi t p trung gia ñình...
 • 91
 • 296
 • 0

Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
... nhỏm dân tộc phục vụ phát triển bền vững Đông Sang, huyện Mộc Châu, tinh Sơn La Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài thực với mục tiêu làm rõ đặc điểm trạng hệ thống sử dụng đất nhóm dân tộc (nhóm ... hình sử dụng đất bền vững - Công bổ 01 bảo: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Sơn Phân tích trạng sử dụng đất nhỏm dân tộc thiểu số phục vụ phát triển bền vững Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ... TÓM TẮT BÁO CÁO Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Mã số: QT - 09 - 42 Chủ trì đề tài: TS...
 • 74
 • 352
 • 0

Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

Tìm hiểu về thu nhập của các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Qua khảo sát thực tế tại địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)
... cao thu nh p cho h gia ình Ái Qu c i tư ng, khách th , ph m vi nghiên c u, m u nghiên c u 4.1 i tư ng nghiên c u Thu nh p c a h gia ình Ái Qu c 4.2 Khách th nghiên c u Các h gia ình Ái ... ti p t i thu nh p c a h gia Ái Qu c 6.2 Khung lý thuy t Cơng nghi p hố - Hi n hố i Thu nh p c a h gia ình Ngu n thu Lư ng thu ú t nh hư ng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN * Mơ t khung lý thuy t: ... v thu nh p c a h gia ình v n n v ngh nghi p, Ái Qu c s làm sáng t tu i, s ngư i s ng chung… nh hư ng th i s ng c a h gia ình nơi ây Tìm hi u thu nh p c a h gia ình v ý nghĩa c a ng l i Ái...
 • 48
 • 301
 • 0

Đánh giá hiểu quả kinh tế của cây ngô tại địa bàn Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Đánh giá hiểu quả kinh tế của cây ngô tại địa bàn xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
... tài: “ĐÁNH GIÁ HIỂU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ TẠI ĐỊA BÀN XÃ THÔNG HUỀ, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa : Chính quy : Kinh tế nông ... Đề tài tốt nghiệp Đánh giá hiểu kinh tế ngô địa bàn Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp chuyên ngành riêng tôi, đề tài sử dụng thông tin từ nhiều ... nâng cao hiệu kinh tế sản xuất ngô địa bàn xã, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn địa bàn 2.2 Mục tiêu cụ thể • Nghiên cứu thực trạng việc sản xuất ngô địa bàn Thông Huề, huyện...
 • 97
 • 1,123
 • 12

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của hộ sản xuất tại địa bàn hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn tín dụng của hộ sản xuất tại địa bàn xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
... Hòa Ninh Chương 4: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn cấp tín dụng cho hộ sản xuất địa bàn Hòa Ninh tỉnh Vĩnh Long Chương 5: Giải pháp nâng cao giới hạn cấp tín dụng cho hộ sản xuất địa ... TRẦN NGUYÊN BÌNH MSSV: 4104580 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI HẠN TÍN DỤNG CỦA HỘ SẢN XUẤT TẠI ĐỊA BÀN XÃ HÒA NINH HUYỆN LONG HỒ TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: TÀI ... Tổng quan giới hạn tín dụng hộ sản xuất Thông tin tình hình giới hạn tín dụng hộ sản xuất địa bàn Hòa Ninh tỉnh Vĩnh Long trình bày bảng 4.2: Bảng 4.2 Tổng quan giới hạn tín dụng địa bàn nghiên...
 • 78
 • 107
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây ngô tại địa bàn cao thăng, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây ngô tại địa bàn xã cao thăng, huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
... sản xuất ngô hộ nông dân địa bàn Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng? Hiệu kinh tế ngô so sánh với hiệu kinh tế sắn địa bàn xã?  Có giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản ... Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY NGÔ TẠI ĐỊA BÀN XÃ CAO THĂNG, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp ... nông thôn địa bàn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất ngô địa bàn Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Đánh giá so sánh hiệu việc sản xuất ngô với sản...
 • 96
 • 227
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt tại địa bàn xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bìnhđề tài đánh giá đất phục vụ cho việc phát triển cây cao su trên địa bàn xã hương bình huyện hương trà tỉnh thừa thiên huếlý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệptìm hiểu thực trạng nuôi trồng thuỷ sản tại xã chiềng khoi huyện yên châu tỉnh sơn latìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếslide đánh giá hiệu quả kinh tế cây cao su tiểu điền trên địa bàn xã linh hải huyện gio linh tỉnh quảng trịsự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thiệu đô huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóađánh giá hiệu quả kinh tế cây cao su tiểu điền trên địa bàn xã linh hải huyện gio linh tỉnh quảng trịmột số kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã chiềng pằn huyện yên châu tỉnh sơn lađánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ anđánh giá thực trạng và hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ ankhóa luận nâng cao hiệu quả thi hành luật doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố hà nộislide hiệu quả sản xuất hồ tiêu của các hộ nông dân trên địa bàn xã vĩnh kim huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã đông quý huyện tiền hải tỉnh thái bìnhslide đánh giá hiệu quả kinh tế cây dưa hấu vụ đông xuân trên địa bàn xã tam vinh huyện phú ninh tỉnh quảng namMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown load CV đi số 1562Thông báo CV đi số 1798Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc