Âm nhạc 6 (2015 2016) âm nhạc 6 nguyễn thị hoa nhạc

bài giảng quản trị chiến lược chương 6 - nguyễn đình hòa

bài giảng quản trị chiến lược chương 6 - nguyễn đình hòa
... 03/ 06/ 2014 MãMH:702003-Hình thành lựa chọn chiến lược 19 HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Vò cạnh tranh 3 ,67 2,33 Sự hấp dẫn ngàn h 3 ,67 2,33 03/ 06/ 2014 MãMH:702003-Hình thành lựa chọn chiến lược ... tài mạnh MãMH:702003-Hình thành lựa 03/ 06/ 2014 chọn chiến lược  Năng lực đào tạo  16 6 4 2 16 4 28 HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Các yếu tố Trọn Các phương án chiến g số lược Mua nhà Sản xuất ... 03/ 06/ 2014 MãMH:702003-Hình thành lựa chọn chiến lược 22 HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Điểm ma trận IFE Mạnh 4,0 –3,0 Điể m ma trận EFE Cao 4, 0-3 ,0 Trung bình 2,9 9-2 ,0 Yếu 1, 0-1 ,99 03/ 06/ 2014...
 • 40
 • 398
 • 0

Tiết 6: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ppsx

Tiết 6: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ppsx
... học: HS đọc phàn thông tin SGK - Có 100 nguyên tố hóa học ? Có NT tự nhiên,NT nhân 92 nguyên tố có tự tạo? ? Những nguyên tố tự nhiên phổ biến gì? ? nguyên tố có khối lượng lớn nhất? C Củng cố - ... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: A.Kiểm tra cũ: Hãy nói tên, ký hiệu, điện tích hạt cấu tạo nên nguyên tử B Bài mới: Hoạt động 1: Nguyên tố hóa học gì? GV: Các em biết chất tạo Định nghĩa: nên từ nguyên tử GV: ... tích hạt nhân Vì n không mang điện nên diện tích hạt nhan p GV: Trong khoa học để trao đổi với Ký hiệu hóa học: nguyên tố cần coa cách biểu diễn ngắn gọn Do vạy NTHH biểu diễn KHHH - Mỗi NTHH biểu...
 • 5
 • 78
 • 0

Đề số 6: Môn thi: Hoá Học ppsx

Đề số 6: Môn thi: Hoá Học ppsx
... điểm) Cho m (gam) kim loại M hoá trị II vào V lít dung dịch CuSO4 0,2 M tới phản ứng hoàn toàn tách 38,65 gam chất rắn A - Cho 7,73 (gam) A tác dụng với dung dịch HCl dư thoát 1,12 lít khí (ở đktc) ... 18,85 gam Tỉ khối hỗn hợp (A) Heli nhỏ 10 Hãy xác định công thức cấu tạo (X), (Y) Biết số mol (X) 60% tổng số mol (X), (Y) có hỗn hợp (A) Các phản ứng xảy hoàn toàn ... khối lượng không đổi cân 1,2g chất rắn D Tính thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp A trị số a? Phần 2: Cho tác dụng với V(ml) dung dịch AgNO3 0,1M Sau phản ứng xong thu chất rắn E có khối...
 • 4
 • 177
 • 1

Kiểm tra HKI - Đề số 6: Môn thi: Hoá Học potx

Kiểm tra HKI - Đề số 6: Môn thi: Hoá Học potx
... B (dung dịch B làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ) thể tích khí thoát V1 vượt 2016 ml.Viết PTHH xảy ra, tìm A tính thể tích khí thoát V1 b/ Hoà tan 13,8 gam chất A vào nước, vừa khuấy, vừa thêm ... lấy kết tủa, sấy khô nung nóng đến khối lượng không đổi, 6,08 gam chất rắn Xác định tên kim loại hoá trị II thành phần % khối lượng A Câu III (3,0 điểm) a/ Cho 13,8 gam chất A muối cacbonat kim...
 • 3
 • 157
 • 1

Hóa 8 - Tiết 6: Nguyên tố hóa học

Hóa 8 - Tiết 6: Nguyên tố hóa học
... nht v trỏi t - Oxi chim : 49.4% - Silic chim : 25 .8 % - Nhụm chim : 7.5 % - St chim : 4.7 % Tit : NGUYấN T HểA HC I- Nguyờn t hoỏ hc l gỡ? inh nghia Kớ hiu hoỏ hc II- Cú bao nhiờu nguyờn t hoỏ hc? ... Natri Na Photpho P Cacbon C 18 6 Lu hunh S 48 16 16 16 46 BI V NH - Bi 1, 2, 3, /20 (SGK) - Bi 5.1; 5.2; 5.3/6 (SBT) - Hc thuc KHHH ca s nguyờn t thng gp trang 42 SGK - Xem trc phn : Nguyờn t BI ... R cú lng nng gp 14 ln nguyờn t hiro Hóy cho bit : - Nguyờn t R l nguyờn t no? - S p, s e nguyờn t ỏp s : - R = 14 .v.C R l nguyờn t nitr (N) - S p l s e l (vỡ s p = s e) Cõu : Hóy in nhng thụng...
 • 29
 • 336
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 6 nguyễn thị lan

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 6  nguyễn thị lan
... tài trợ lại 500,00 112, 46 112, 46 0,00 387,54 112, 46 73,71 38,75 313,83 313,83 112, 46 81,08 31,38 232, 76 232, 76 112, 46 89,18 23,27 143,57 143,57 112, 46 98,11 14,35 45, 46 45, 46 50,00 45,47 4,55 0,00 ... 4 26, 29 4 26, 29 123,71 81,08 42 ,63 345,21 345,21 123,71 89,19 34,52 2 56, 02 2 56, 02 123,71 98,11 25 ,60 157,91 157,91 123,71 107,92 15,79 50,00 Tổng số 61 8,55 450,00 168 ,55 _ Ph.D Nguyễn ... suất vay vốn loại NHTM _ 2- CTTC nghiệp vụ mới, kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cần có kiến thức nghiệp vụ khác như: Bảo hiểm, nhập hàng hoá, thuế _ 4- Ở giai đoạn...
 • 14
 • 101
 • 0

tiet 6 nguyen to hoa hoc

tiet 6 nguyen to hoa hoc
... nguyờn t cựng loi, cú cựng s proton ht nhõn Cỏc nguyờn t ca cựng mt nguyờn t hoỏ hc cú tớnh cht hoỏ hc ging hay khụng? Thớ du Tp hp tt c cỏc nguyờn t cú s p = 26 u l nguyờn t st Cỏc nguyờn t ... ging Em cú bit: Trong khoa hc trao i vi v nguyờn t hoỏ hc, cn phi cú cỏch biu din ngn gn chỳng m cng cú th hiu c, ngi ta dựng kớ hiu hoỏ hc Ký hiu húa hc c thng nht trờn ton th gii Vy ký hiu ... thng nht trờn ton th gii Vy ký hiu húa hc l gỡ? Bảng 1: Một số nguyên tố hoá học Số proton 11 12 13 15 26 29 47 Tên nguyên tố Hiđro Cacbon Nitơ Natri Magiê Nhôm Photpho Sắt Đồng Bạc KHHH H C...
 • 17
 • 103
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 4 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 4 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT LẦN Năm học: 2015-2016 MÔN: TOÁN Câu I (2.5 điểm) Phần   Đáp án Điểm Tính x  57  24    x   (0,75 điểm) 0,25 Thay vào A ta có: A x ... CM 49 Chứng minh:   a b 3a  4b 49   3b  4a  3a  4b   49 ab  12  a  b   Thật vậy:   a b 3a  4b 0.25 Mặt khác, ta lại chứng minh được: 3a  4b   3a  4b2  Do đó, 49 49 49  ... AHKE nội tiếp suy góc EHK = góc EAK b) điểm c) điểm + Chỉ góc EAK = góc EBA + Suy tứ giác BOHK nội tiếp suy điểm B, O, H, K thuộc đường tròn 3) Ta có AEO=30o => OE=2R; AE= ; tam giác AED đều=>...
 • 4
 • 2,751
 • 5

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (điều kiện) lần 4 năm 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (điều kiện) lần 4 năm 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... _ _THE END_ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ LẦN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TIẾNG ANH (Phổ thông) Ngày thi: tháng năm 2015 Thời gian ... something on the blackboard 44 If he saves up, he soon (be able) _ to affort a new car 45 “Where is Jane?” “Down stairs sir” “She (greet) _ the guests 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 e ... pts) 36 being bitten 37 has been working 38 is having 39 had 40 had eaten 41 entered 42 had finished 43 was writing 44 will soon be able 45 is greeting e Use the correct form of the words in brackets...
 • 10
 • 2,409
 • 10

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch sử lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... HƯỚNG DẪN CHẨM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ (gồm trang) Câu Câu (2,0 điểm) Câu (2,5 điểm) Câu (2,5 điểm) Nội dung Trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng ... Việt Nam, chuẩn bị tất yếu - Nguyễn Ái Quốc người sáng lập Đảng - Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng Kế hoạch Nava thực dân Pháp bước đầu bị phá sản nào? - Từ năm 19 53, Mĩ giúp, thực dân Pháp thực ... trung đồng Bắc Bộ 44/84 tiểu đoàn quân động toàn Đông Dương - Tháng - 19 53, ta định mở tiến công Đông - Xuân 19 53 - 1954 vào hướng quan trọng chiến lược , - Mục đích nhằm tiêu diệt phận sinh lực...
 • 3
 • 222
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán chuyên lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán chuyên lần 3 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... Môn thi: TOÁN (Dành cho hệ chuyên Toán chuyên Tin) BÀI I Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 2,0 Tính giá trị biểu thức T = abc Ta có ⇒ 1,0 a + b + c = 14 a + b + c = 14   2a+ 2b + 36 c= 14 a ... số II Giải phương trình x + x − = x3 − x ≥1 Điều kiện Ta có ( x − 1) + ( x + x + 1) = ( x − 1) ( x + x + 1) a = + x +1> Đặt ;ta được: b = x x − ≥ 0 b = 9a 3a + 2b = ab ⇔   Giải phương trình ... khảo chấm cho điểm theo số điểm quy định dành cho câu (hay ý) 3) Vận dụng hướng dẫn chấm chi tiết đến 0,25 điểm nên không làm tròn điểm thi ...
 • 4
 • 306
 • 2

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán (chuyên Toán - Tin) lần 1 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán (chuyên Toán - Tin) lần 1 năm học 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ
... ký giám thị số 1: Chữ ký giám thị số 2: TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ BÀI I HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ LẦN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2 015 – 2 016 Môn thi: TOÁN (Dành cho hệ chuyên Toán chuyên Tin) HƯỚNG DẪN ... tổng… (1, 0 điểm) 16 36 2500 1 1 + + + = (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + + (1 + ) 15 35 2499 15 35 2499 0,25 Ta có: 1 1 = 25 + ( + + + + ) 1. 3 13 . 51 5.7 1 1 49. 51 = 25 + ( − + − + + − ) 13 13 00 51 49 ... 49 = 25 + ( − ) = Chứng minh … (1, 0 điểm) 51 51 0,25 0,25 0,25 Ta có (p -1 ) p(p +1) mà ( p,3 ) =1 nên  (p -1 ) (p +1) (1) 0,5 Vì p số nguyên tố lớn nên p số lẻ, p -1 p +1 hai số chẵn liên tiếp Trong hai...
 • 4
 • 285
 • 2

Xem thêm