KẾ HOẠCH DẠY học cá nhân toán thcs

Kế hoạch dạy học nhân

Kế hoạch dạy học cá nhân
... Kế hoạch dạy học tháng: Thời gian: Từ đến Tuần dạy Thứ Lớp Tiết Khối Môn dạy Mục dạy Ghi chú: ... Phòng gd & đt tơng dơng Trờng tiểu học lợng minh o0o Sổ Kế hoạch dạy học Họ tên: Đào Xuân Hải Năm học: 2007 - 2008 ...
 • 3
 • 997
 • 2

kế hoạch dạy học nhân

kế hoạch dạy học cá nhân
... lập – Tự – Hạnh phúc Tam Cường ngày ……/……./…… KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN Người thực hiện: Phạm Thị Nga Hình học – Chương trình HK1 Tuần Tiết 1 2 3 Bài dạy Chuẩn KT-KN Điểm.Đường thẳng -Biết nêu VD ... lập – Tự – Hạnh phúc Tam Cường ngày ……/……./…… KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN Người thực hiện: Phạm Thị Nga Hình học – Chương trình HK1 Tuần Tiết 1 Bài dạy Chuẩn KT-KN Một số hệ thức cạnh đường cao ... Luyện tập nhân tính toán - Biết sử dụng MTBT để tính - Tính nhẩm, tính nhanh cách hợp lí Bảng phụ ghi tập Ảnh phóng to hình 13 sgk -Biết đn lũy thừa Phân biệt số số mũ - Biết công thức nhân chia...
 • 14
 • 334
 • 1

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NHÂN

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN
... (singlar) KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN Thứ/ Ngày Hai 27/9 Tiết Lớp 1C 2C 3C 5B 5A 3B Ba 28/9 1C 2C 3A Tư 29/9 2S 5C 3S 4S 1C 2C 4B 4A 5B 5A 1S 5C 3S 4S 1C 2C 4B 4A 3B 3A Năm 30/9 Sáu 01/10 Tên dạy Unit ... CHẤN KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN Thứ/ Ngày Hai 04/10 Tiết Lớp 1C 2C 3C 5B 5A 3B Ba 05/10 1C 2C 3A Tư 06/10 2S 5C 3S 4S 1C 2C 4B 4A 5B 5A 1S 5C 3S 4S 1C 2C 4B 4A 3B 3A Năm 07/10 Sáu 08/10 Tên dạy Unit ... flural) Guessing Asking about objects (singlar) PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH CHẤN KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN Thứ/ Ngày Hai 20/9 Tiết Lớp 1C 2C 3C 5B 5A 3B Unit : Let’s learn (part 4) Ba 21/9...
 • 5
 • 262
 • 0

Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch dạy học cả ngày

Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch dạy học cả ngày
... CUỐN SỔ TAY NÀY Sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động (SEQAP) 2 Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường (SEQAP) Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ phúc lợi học sinh (SEQAP) Sổ tay hướng dẫn ... chiều ngày học ngày ngày học nửa ngày trường tuần ngày học ngày ngày học nửa ngày trường tuần Tại trường có dạy tiếng dân tộc tiết học môn Tiếng dân tộc thường bố trí vào buổi chiều ngày học ngày ... Nhóm cán lập kế hoạch( Nhóm cán lập kế hoạch họp toàn nhóm số lần toàn 16 trình lập kế hoạch) Nhóm lập kế hoạch chủ chốt cần họp thường xuyên sau họp nhằm theo dõi tiến độ việc lập kế hoạch thảo...
 • 43
 • 4,699
 • 30

Kế hoạch dạy học của GV_Môn Toán 7_HK I

Kế hoạch dạy học của GV_Môn Toán 7_HK I
... Kh i niệm định lí định lí, chứng minh định lí II TAM GIÁC Tổng ba góc - Biết kh i niệm hai tam Học sinh gi i tam giác giác tập - Biết trường hợp tính số đo góc tam tam giác giác Hai tam giác ... SONG SONG Kiến thức - Biết kh i niệm hai góc đ i đỉnh - Biết kh i niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù - Biết kh i niệm hai đường thẳng vuông góc - Biết tiên đề Ơ-clít - Biết tính chất hai đường thẳng ... để học sinh trả l i - hoạt động nhóm :Học sinh hoạt động nhóm phát kiến thức củng cố l i kiến thức vừa học -Giáo viên đưa hệ thống câu h i phát vấn để học sinh trả l i - hoạt động nhóm :Học sinh...
 • 13
 • 209
 • 2

ke hoach day hoc 12 mon toan

ke hoach day hoc 12 mon toan
... trình lượng giác thường gặp Trên lớp Bài tập Về nhà 10,11 Tự học nhà Trờn lớp Lý thuyết 121 3-14 PPDH: Thực hành Bài tập thực hành (thụng qua phiếu học tập Bài trắc nghiệm ...
 • 11
 • 222
 • 1

õcây dựng kế hoạch dạy học cả ngày

õcây dựng kế hoạch dạy học cả ngày
... hướng tổ chức dạy học ngày: • Nguyên tắc tổ chức dạy học • Nội dung dạy học • Hình thức dạy học 4.Tổ chức dạy học ngày sở phù hợp đặc điểm địa phương Theo anh chị việc tổ chức dạy học ngày dựa nguyên ... Định hướng tổ chức dạy học ngày: • IV Kế hoạch tổ chức dạy học ngày: I Dạy học ngày tiểu học - Một đòi hỏi tất yếu: GD học sinh trở thành người động sáng tạo tình hình xã hội khoa học công nghệ thay ... Xây dựng kế hoạch dạy học ngày giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học • I Dạy học ngày tiểu học - Một đòi hỏi tất yếu: • II Thực trạng tổ chức dạy học ngày nay: • III Định...
 • 32
 • 524
 • 2

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu
... Ch m phát tri n trí tu 12 1.4 Giáo d c hòa nh p cho tr Ch m phát tri n trí tu 16 1.5 Xây d ng k ho ch giáo d c nhân 21 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CH M PHÁT ... v giáo d c ñ c bi t, giáo d c cho tr CPTTT, ngư i n m ñư c trình t bư c trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho tr Giáo viên ch nhi m ngư i ti n hành xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho ... 10% giáo viên cho r ng h c n có kĩ trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân V kĩ chia nh nhi m v h c t p phân b th i gian cho t ng ho t ñ ng: Có 40% giáo viên cho r ng ñ xây d ng k ho ch giáo...
 • 127
 • 4,731
 • 26

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG
... Ch m phát tri n trí tu 12 1.4 Giáo d c hòa nh p cho tr Ch m phát tri n trí tu 16 1.5 Xây d ng k ho ch giáo d c nhân 21 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CH M PHÁT ... v giáo d c ñ c bi t, giáo d c cho tr CPTTT, ngư i n m ñư c trình t bư c trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho tr Giáo viên ch nhi m ngư i ti n hành xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho ... C N NGHIÊN C U CHƯƠNG 2: TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CPTTT C A GIÁO VIÊN T I CÁC TRƯ NG TI U H C TRÊN Đ A BÀN QU N LIÊN CHI U - TP ĐÀ N NG CHƯƠNG CƠ S LÍ LU N C A V N...
 • 127
 • 3,669
 • 8

Bài soạn KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN THCS CẢ NĂM

Bài soạn KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN THCS CẢ NĂM
... văn học dân tộc giới Có ý thức học tập môn Ngữ văn, áp dụng kiến thức để biết cách giao tiêp ứng xử nhà trường, gia đình xã hội 1 Môn học: Ngữ văn Chương trình: Cơ v Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm ... 3.2.Lí luận văn học Biết số khái niệm lí luận văn học dùng phân tích, tiếp nhận văn học: hình ảnh, nhịp điệu, Môn học: Ngữ văn Chương trình: Cơ X Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm học: 2010 -2011 ... tự học, tự nghiên cứu tìm hiểu… Môn học: Lịch Sử Chương trình: Cơ Học kỳ: II - Năm học: 2010-2011 Họ tên giáo viên: Phan Minh Đức Điện thoại: 01645798700 Địa điểm Văn phòng Tổ môn : Khoa học...
 • 16
 • 279
 • 1

Gián án KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN THCS CẢ NĂM

Gián án KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN THCS CẢ NĂM
... văn học dân tộc giới Có ý thức học tập môn Ngữ văn, áp dụng kiến thức để biết cách giao tiêp ứng xử nhà trường, gia đình xã hội 1 Môn học: Ngữ văn Chương trình: Cơ v Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm ... 3.2.Lí luận văn học Biết số khái niệm lí luận văn học dùng phân tích, tiếp nhận văn học: hình ảnh, nhịp điệu, Môn học: Ngữ văn Chương trình: Cơ X Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm học: 2010 -2011 ... môn Khoa học Xã hội Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt Tổ: chiều thứ tuần & hàng tháng Phân công trực Tổ: Chuẩn môn học ( theo chuẩn Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế Sau kết thúc học kì, học...
 • 16
 • 235
 • 0

Kế hoạch đổi mới pp dạy học nhân

Kế hoạch đổi mới pp dạy học cá nhân
... viên cho học sinh; tích cực đổi phương pháp dạy học môn, học nhà đạt hiệu - Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tạo cho học sinh tính tự giác học tập - Cần tích cực học tập giảng dạy, tích ... internet phương tiện dạy học đại Khó khăn: - Trường chưa có phòng học môn phục vụ cho việc thực đổi phương pháp dạy học - Đa số học sinh thụ động học, phần lớn học sinh thiếu ý thức học tập - Quỹ ... đồng nghiệp giảng dạy công tác Kế hoạch cụ thể: Tháng 8, tháng 9: - Tham gia tập huấn đổi phương pháp dạy học theo kế hoạch PGD - Tham gia thảo luận việc thực đổi phương pháp dạy học buổi sinh...
 • 5
 • 182
 • 0

BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHÂN - ngàng kế toán Học viện Tài Chính

BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN - ngàng kế toán Học viện Tài Chính
... tập nhân đề cương chuyên đề thực tập chi tiết Bộ phận Kế toán Nộp báo cáo thực tập lần 1, kế hoạch thực tập Văn phòng Khoa nhân, đề cương chuyên đề thực tập chi tiết Ngân hàng – Bảo hiểm ... cho kế hoạch thực tập nhân Nội dung kế hoạch sau: Thời gian Nội dung Địa điểm • 26/12/2013 29/12/2013 Nghe Hướng dẫn thực tập cuối khóa • Nhận danh sách giáo viên hướng dẫn tên đề tài thực tập ... thành xuất sắc chuyên đề thực tập cuối khóa – coi mục - tiêu cuối sản phẩm trình thực tập Nhiệm vụ giai đoạn thực tập: Thực đầy đủ nghiêm túc quy định Học viện, Khoa - thực tập tốt nghiệp làm chuyên...
 • 5
 • 3,214
 • 87

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN KHỐI 6 THCS

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN KHỐI 6 THCS
... 100% học sinh tham gia học kì 75% đạt từ điểm trở lên - Thuyết trình - Hỏi đáp - Học nhóm - Gợi mở giải vấn đề - Máy tính casio -Thước kẻ dấu 20 21 61 62 63 21 64 22 65 +66 22 67 23 68 23 69 23 ... tập học 6 6 - Thuyết trình - Hỏi đáp - Học nhóm - Gợi mở giải vấn đề - Máy tính casio -Thước kẻ 6 6 6 6 Thi học kì Trả thi HỌC KÌ II § 10 Nhân hai số nguyên khác dấu § 11 Nhân hai số nguyên 6 ... phút 6 6 6 6 6 6 6 - Có 100% học sinh tham gia kiểm tra - Đối với lớp 6A1 kiểm tra đạt từ 85% trung bình trở lên - Đối với lớp 6A2 kiểm tra đạt từ 90% trung bình trở lên 31 94 32 32 95 96 32...
 • 8
 • 200
 • 0

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 8 THCS

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 8 THCS
... kẻ - Tự luận 8A1 8A1 8A1 Lớp 8A1 85 % ≥5 trở lên - Củng cố, hệ thống hóa kiến thức - Thước kẻ - Tự luận - Đánh giá - Thước kẻ Lớp 8A1 80 % ≥5 trở lên HỌC KỲ II Tháng Tuần Tháng Tên dạy Tiết PPCT ... vấn đề - Thước kẻ, bảng phụ 26 27 8A1 Bài 3: Diện tích tam giác 28 8A1 Luyện Tập 29 8A1 Ôn tập học kỳ I 30 Ôn tập học kỳ I (tt) 31 Trả kiểm tra học kỳ I 32 8A1 8A1 - Rèn kỹ năng, thảo luận nhóm ... hợp Rèn kỹ - Thước kẻ Ôn tập học kỳ II (tt) 68 8A1 - Hệ thống hóa, tổng hợp - Thước kẻ 2/ Hình học HỌC KỲ I Tháng Tuần Tên dạy Tháng Tuần Tiết PPCT Lớp Bài 1: Tứ giác 8A1 Bài 2: Hình Thang Tháng...
 • 19
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ke hoach day hoc ca nhan trẻ khiếm thính tiểu họcke hoach day hoc ca nam mon toan lop 5kế hoạch dạy học môn thể dục thcskế hoạch dạy học tự chọn trường thcskế hoạch dạy học tự chọn toán 6kế hoạch dạy học môn âm nhạc thcskế hoạch dạy học bộ môn toán 7ke hoach day hoc mon am nhac thcslập kế hoạch dạy học cả ngày fdskế hoạch dạy học môn tiếng anh thcskế hoạch dạy học bộ môn toán 8kế hoạch dạy học bộ môn toán 9lập kế hoạch dạy học cả ngàylập kế hoạch dạy học cả ngày ở trường tiểu họckế hoạch năm học của tổ toán thcschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả