Tài Liệu Quan hệ song song

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P1 docx

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P1 docx
... lời 31 Hướng dẫn giải 31 www.saosangsong.com.vn Chương Đường thẳng mặt phẳng Quan hệ song song CHƯƠNG II ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG §1 Đại cương đường thẳng mặt ... thẳng mặt phẳng A.Tóm tắt giáo khoa Mở đầu hình học không gian Hình học không gian môn học nghiên cứu tính chất hình không nằm mặt phẳng Đối tượng hình học không gian :điểm ,đường thẳng ,mặt phẳng ... mặt phẳng thứ ba) www.saosangsong.com.vn b a Chương Đường thẳng mặt phẳng Quan hệ song song Ví dụ : Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD tứ giác có cặp cạnh đối không song song Tìm giao tuyến : a) Hai...
 • 15
 • 257
 • 1

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P2 pptx

Tài liệu Quan hệ song song hình học 11 P2 pptx
... P Hình biểu diễn hình không gian Đònh nghóa : Hình biểu diễn hình (H) không gian hình chiếu song song hình (H) mặt phẳng hình đồng dạng với hình chiếu Người ta chứng minh :Hình chiếu song song ... vạch hình (H) hình chiếu M’ vạch hình M' (H’) (H’) gọi hình chiếu song song hình (H) P • Nếu M thuộc mặt phẳng chiếu (P) hình chiếu song song M M Tính chất Tính chất : Hình chiếu song song đường ... thẳng Hệ : Hình chiếu song song đoạn thẳng đoạn thẳng, tia tia M a Q N R d a' a' b' M' P b Q a M d M' N' P Tính chất : Hình chiếu song song hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song...
 • 18
 • 271
 • 3

Tài liệu Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ ppt

Tài liệu Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ ppt
... Đặc tính góc công suất tác dụng máy điện đồng nh hình 3.9 Động Máy phát Hình 3-9 Đặc tính góc công suất tác dụng a) máy cực lồi; Máy điện 14 Động b) máy cực ẩn Máy phát Đặc tính góc công suất ... tơ U v véc tơ I chậm sau U góc Hình 3.3 Đồ thị s.đ.đ máy phát điện đồng cực lồi biến đổi Máy điện Hình 3.4 Đồ thị S.T.Đ.Đ máy phát điện đồng cực ẩn 12 & & & & Cộng U với I& ru v j I& xu đợc ... 3.10 Từ biểu thức 3.10 ta thấy công suất tác dụng máy đồng cực ẩn có hai phần Một phần Pe tỷ lệ với sin v phụ thuộc vo kích từ; phần Pu tỷ lệ với sin2 không phụ thuộc vo kích từ Nh máy phát đồng...
 • 5
 • 716
 • 6

Tài liệu Quan hệ đô thị và khu dân cư docx

Tài liệu Quan hệ đô thị và khu dân cư docx
... thị Một điểm dân đc coi đô thị ? Nêu đặc điểm điểm dân đô thị ? Khái niệm: Là điểm dc mà tập chung phần lớn người dân phi N2, sống làm việc theo kiểu thành thị * Quy định đô thị có yêu cầu ... chưa có QH vùng ổn định xđ t/c qua tài liệu liên quan Câu 18: Trình bày cấu thành phần dân đô thị Một đô thị có quy mô hợp lý qtr pt ? Cơ cấu thành phần dân ĐT - Theo giới tính lứa tuổi + ... kỹ thuật 1, Giao thông - Hệ thống bờ vùng bờ mương máng, đc coi hệ thống GT SX N Hệ thống GT có quan hệ với hệ thống GT khác - Hệ thống GT liên hệ tốt với đồng ruộng khu trung tâm - Phải pt theo...
 • 31
 • 257
 • 0

Tài liệu Quan hệ điện từ trong MBA pdf

Tài liệu Quan hệ điện từ trong MBA pdf
... Z’2 = rn + jxn (3.28) Trong âọ Zn = rn + jxn l täøng tråí ngàõn mảch ca mba; rn = r1 + r’2 l âiãûn tråí ngàõn mảch ca mba; xn = x1 + x’2 l âiãûn khạng ngàõn mảch ca mba Trong MBA thỉåìng rn ...
 • 14
 • 388
 • 2

Tài liệu QUAN HỆ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG pdf

Tài liệu QUAN HỆ GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG pdf
... hành vi của người Giao tiếp quản ?  Giao tiếp quản tương tác chủ thể quản đối tượng quản Một số nguyên tắc GTQL  + Phải tôn trọng nhân cách người giao tiếp Khi tiếp xúc với người ... trò, chức trách nhà quản Khi giao tiếp với cấp cần lưu ý:  + Hãy tuân thủ trật tự hệ thống quản lý, tôn trọng người lãnh đạo + Không vượt cấp hệ thống quản + Giữ quan hệ tốt đẹp với người, ... gia giao tiếp; Trong trình đó,con người ý thức phương tiện, mục đích, nội dung cần đạt tiếp xúc với người khác ;Giao tiếp giúp đôi bên hiểu nhau, quan hệ xã hội có nội dung xã hội Vai trò giao tiếp...
 • 21
 • 256
 • 2

Tài liệu Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua (1990 - 2000) và đề ra triển vọng và những giải pháp cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên doc

Tài liệu Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU trong 10 năm qua (1990 - 2000) và đề ra triển vọng và những giải pháp cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên doc
... vào quan hệ thương mại Việt Nam EU 10 năm qua (1990 - 2000) đề triển vọng giải pháp cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên Luận văn chia làm chương: Chương 1: Khái quát chung quan hệ Việt ... cho hàng hoá Việt Nam xâm nhập Tiếp thâm nhập dần Việt Nam vào WTO cải thiện lối vào thị trường giới thúc đẩy quan hệ thương mại Việt- Anh phát triển 2.3 Quan hệ thương mại Việt Nam với Pháp Quan ... hệ Việt Nam- EU Chương 2: Quan hệ Thương mại Việt Nam- EU Chương 3: Triển vọng giải pháp thúc đẩy thương mại Việt NamEU Nhân dịp em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ từ phía thầy cô khoa Quan hệ Quốc...
 • 57
 • 220
 • 0

Tài liệu Quan hệ công chúng - Nội dung ôn tập pdf

Tài liệu Quan hệ công chúng - Nội dung ôn tập pdf
... tổ chức  Công ty:   Truyền thông tiếp thị Quan hệ với quan công quyền: tầm quan trọng?  Ch3: Nghiên cứu PR & Công chúng Công chúng:      Vì phải xác định công chúng? Nội dung nghiên ... giá hiệu Đo lường hoạt động khác  Ch7: Quan hệ truyền thông   Một số công cụ tác nghiệp:  Thông cáo báo chí (News release)  Bộ tài liệu truyền thông (Media kit)  Họp báo (Media conference) ... Thực thi giao tiếp  Các công cụ thực thi giao tiếp:   Truyền thông kiểm soát Truyền thông không kiểm soát    Sự kiện (Event) Tài trợ (Sponsorship) Ch6: Đánh giá  Các công cụ đo lường:  ...
 • 6
 • 1,415
 • 14

Tài liệu Quan hệ công chúng - Khái niệm về PR doc

Tài liệu Quan hệ công chúng - Khái niệm về PR doc
... Những hoạt động PR         Quan hệ truyền thông Truyền thông nội Quan hệ cộng đồng Quan hệ tài chính/nhà đầu tư Quan hệ với quan công quyền Quản lí khủng hoảng Sự kiện tài trợ Các hoạt ... mối quan hệ hữu ích qua lại bên tổ chức bên công chúng riêng lẻ Viện Quan hệ công chúng Anh (IPR):    nỗ lực lên kế hoạch kéo dài liên tục thiết lập trì tín nhiệm/hiểu biết lẫn tổ chức công chúng ... nghĩa khác PR Tiến trình PR (mô hình RACE) Những hoạt động PR Vai trò PR Marketing-mix PR với tiếp thị, quảng cáo báo chí Lợi ích PR DN Kĩ thiết yếu người làm công tác PR Những xu hướng PR http://digiworldhanoi.vn...
 • 22
 • 667
 • 1

Tài liệu Quan hệ công chúng - Lich sử & Hoạt động PR trong các tổ chức pptx

Tài liệu Quan hệ công chúng - Lich sử & Hoạt động PR trong các tổ chức pptx
... Lịch sử PR       Nguồn gốc PR Giai đoạn hoạt động PR Mỹ Thời đại người tiên phong PR Thời kỳ phát triển PR Hoạt động PR số nước PR kỷ 21 Phần II: Hoạt động PR tổ chức   Công ty Cơ quan công ... quan hệ với giới tài Chuyên môn hóa Hoạt động PR tổ chức   Công ty Cơ quan công quyền http://digiworldhanoi.vn Hoạt động PR công ty  Công ty ngày nay:    Các tập đoàn khổng lồ Vai trò PR ... PR Các hoạt động        Quan hệ với truyền thông Quan hệ với khách hàng Quan hệ với nhân viên Quan hệ với nhà đầu tư Truyền thông tiếp thị Quan hệ với quan công quyền Từ thiện hoạt động...
 • 20
 • 554
 • 0

Tài liệu Quan hệ công chúng - Nghiên cứu & công chúng ppt

Tài liệu Quan hệ công chúng - Nghiên cứu & công chúng ppt
... Nội dung nghiên cứu PR Những cân nhắc thực thi nghiên cứu PR Công chúng: đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kĩ thuật nghiên cứu PR Đạo đức nghiên cứu Sự cần thiết việc nghiên cứu  Thông ... trị Sử dụng kết nghiên cứu trước Kết liên hệ đến vấn đề mà tổ chức cần nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu    Nghiên cứu định lượng định tính Nghiên cứu sơ cấp thứ cấp Nghiên cứu theo thể thức ... Thời gian Tiền bạc Nguồn nhân lực Nội dung nghiên cứu:    Mục đích mục tiêu? Nghiên cứu gì? Phương pháp nghiên cứu? Công chúng: đối tượng N /cứu Công chúng:     Cùng đối mặt với vấn đề/cơ...
 • 28
 • 338
 • 0

Tài liệu Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch pdf

Tài liệu Quan hệ công chúng - Lập kế hoạch pdf
... (primary) Công chúng thứ cấp (secondary) nhóm công chúng     Công Công Công Công chúng chúng chúng chúng liên quan tiềm ẩn có nhận thức tích cực http://digiworldhanoi.vn Chiến lược  Kế hoạch ... http://digiworldhanoi.vn Công chúng mục tiêu   Một chương trình PR phải xác định khán giả /công chúng cách cụ thể Công chúng mục tiêu: tuổi, thu nhập, tầng lớp, giáo dục, nơi cư ngụ…   Công chúng sơ cấp ... thành phần chương trình PR Bản kế hoạch PR Giá trị việc lập kế hoạch  Thiết lập mục tiêu cho hoạt động PR   Để biết việc tiến hành   Chương trình PR phải công cụ hỗ trợ cho mục tiêu kinh...
 • 22
 • 454
 • 0

Tài liệu Quan hệ công chúng -Đề cương môn học ppt

Tài liệu Quan hệ công chúng -Đề cương môn học ppt
... Relations: Theory and Practice, 2nd edn, Allen & Unwin, NSW  Tài liệu tham khảo (tt): - Business Egde (MPDF), Quan hệ công chúng: Biến công chúng thành “fan” doanh nghiệp, NXB Trẻ 2006 - Ries, Al ... người phát ngôn DN - Để viết thông cáo báo chí thành công - Báo chí & PR Lịch học (tt) T Bài giảng Bài đọc thêm Ch7 Quan hệ truyền thông - PR nghệ thuật đương đầu với khủng hoảng - Xử lí khủng hoảng ... Yêu cầu môn học  Thời lượng: ĐVHT (45 tiết)    Số tiết lý thuyết: 30 Số tiết tập báo cáo chuyên đề: 15 Đánh giá kết học tập:   Bài tập nhóm: 30% Bài thi hết môn (tự luận): 70%...
 • 8
 • 1,842
 • 10

Tài liệu Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp pdf

Tài liệu Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp pdf
... lại HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Hoạt động kinh doanh thể kết báo cáo thu nhập BÁO CÁO THU NHẬP Doanh thu: (-) Trừ (-) Giá vốn hàng bán (chi phí hàng bán - COGS) (=) Lãi gộp (-) Chi phí kinh doanh (bán ... Teaching Program Cash Flows Statement Mối quan hệ báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (31/12/2000) (31/12/2001) Báo cáo thu nhập Báo cáo ngân lưu (Mục đích giải thích thay đổi ... hoạt động: kinh doanh, đầu tư tài Trong đó, ngân lưu từ hoạt động kinh doanh nhất, doanh nghiệp tạo (Chứ bán tài sản cố đònh hay vay mượn) Sự quan tâm đến dòng tiền chí phải với quan tâm đến lợi...
 • 10
 • 284
 • 1

Tài liệu Quan hệ sinh "lãi" docx

Tài liệu Quan hệ sinh
... Khái niệm "lãi quan hệ" "lợi nhuận" tưởng hai trường phái khác nhau, thực tế lại có tác dụng bổ sung cho nhiều, quan hệ tiền đề cho lợi nhuận Muốn từ lãi quan hệ lợi nhuận người kinh ... tiền đề cho lợi nhuận Muốn từ lãi quan hệ lợi nhuận người kinh doanh phải tạo dựng nhiều mối quan hệ, tránh kinh doanh theo kiểu chụp giật Trong kinh doanh không bỏ qua tính kiên trì, nhiều nhẫn...
 • 2
 • 164
 • 0

Xem thêm