powerpoint môn triết học (Dịch vụ bán duyên)

môn học DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HiỆN ĐẠI - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM pdf

môn học DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HiỆN ĐẠI - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM pdf
... Quy trình tín dụng Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Phân tích tín dụng Thẩm định tín dụng Quyết định:   Cấp tín dụng Từ chối cấp tín dụng Ký hợp đồng tín dụng Giải ngân Giám sát tín dụng Thanh lý ... bày Những vấn đề tín dụng ngân hàng  Quy trình tín dụng  Bảo đảm ín dụng  Nghiên cứu tình CMB  Câu hỏi ơn tập  08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Ơn lại tín dụng   Tín dụng gì? Phân biệt quan hệ tín ... tín dụng 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Quy trình tín dụng Khách hàng: Cung cấp tài liệu thông tin Nhân viên tín dụng: - Tiếp xúc, hướng dẫn, - Phỏng vấn khách hàng Lập hồ sơ: - Giấy đề nghò vay -...
 • 11
 • 249
 • 1

BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Đề tài Dịch Vụ Bán Cơm

BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Đề tài Dịch Vụ Bán Cơm
... Rủi ro tài Nhập Mơn Quản Trị Doanh Nghiệp 12 Trang Tóm tắt kế hoạch kinh doanh: Dòch vụ bán cơm phổ biến làng đại học, làm để đem lại dòch vụ tốt cho khách hàng, để có đóa cơm vừa túi tiền so với ... giá bán cho dóa cơm 12.000 đồng, rẻ so với đối thủ cạnh tranh Nhưng đảm bảo chất lượng dóa cơm thơm ngon, bổ dưỡng II Giới thiệu doanh nghiệp: Mô tả công ty: - Tổ chức kinh doanh: Dòch vụ bán cơm ... kinh doanh: 300 triệu đồng - Ngày thành lập: 22/12/2012 - Đòa chỉ: Làng đại học - Loại hình doanh nghiệp: Hộ kinh doanh cá thể - Ngành kinh doanh: Dòch vụ ăn uống Sứ mệnh mục tiêu: Phục vụ bữa cơm...
 • 15
 • 467
 • 3

BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Đề tài Dịch Vụ Bán Cơm

BÁO CÁO MÔN HỌC NHẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Đề tài Dịch Vụ Bán Cơm
... hàng Nhập Mơn Quản Trị Doanh Nghiệp Trang VIII.Dự báo tài chính: Nguồn vốn chi phí sử dụng vốn: Huy động nguồn vốn từ 10 thành viên, tổng vốn góp 240 triệu tiền mặt Tài sản ban đầu doanh nghiệp( đơn ... kinh doanh: 300 triệu đồng - Ngày thành lập: 22/12/2012 - Đòa chỉ: Làng đại học - Loại hình doanh nghiệp: Hộ kinh doanh cá thể - Ngành kinh doanh: Dòch vụ ăn uống Sứ mệnh mục tiêu: Phục vụ bữa cơm ... đònh Mở rộng mô hình kinh doanh ngày nâng cao chất lượng sản phẩm dòch vụ Quản lý nhân Số Nhập Mơn Quản Trị Doanh Nghiệp Tiền Mô tả công việc Trang lượng Nhân viên phục vụ Ca 1: 6h-2h chiều Ca...
 • 15
 • 154
 • 0

đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh - sinh viên một số trường THPT và đại học TP Hồ Chí Minh về dịch vụ bán hàng quan mạng của PNJSILVER

đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh - sinh viên một số trường THPT và đại học TP Hồ Chí Minh về dịch vụ bán hàng quan mạng của PNJSILVER
... tài Đo lường mức độ nhận biết thái độ Học Sinh Sinh Viên số trường THPT Đại học thành phố Hồ Chí Minh Dòch Vụ Bán Hàng Qua Mạng PNJSilver , mong muốn có câu trả lời khách quan nhất, đồng thời ... hiểu đặc trưng mua sắm Học sinh Sinh viên (HS – SV)  Đo lường mức độ nhận biết HS-SV DVBHQM nhãn hàng PNJSilver (nữ trang Bạc cao cấp PNJ)  Đo lường mức độ quan tâm HS-SV yếu tố DVBHQM  Tìm ... dòch vụ bán hàng 14 Biểu đồ Crosstab giới tính PNJSilver 15 Biểu đồ nơi mua tham khảo PNJSilver 16 Mức độ quan tâm học sinh- sinh viên DVBHQM a Mức độ quan tâm HSSV thông tin doanh nghiệp b Mức độ...
 • 91
 • 280
 • 0

Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của HS-SV tại một số trường THPT và Đại học tại TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJ Silver

Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của HS-SV tại một số trường THPT và Đại học tại TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJ Silver
... Với đề tài Đo lường mức độ nhận biết thái độ Học Sinh – Sinh Viên số trường THPT Đại học thành phố Hồ Chí Minh Dòch Vụ Bán Hàng Qua Mạng PNJSilver”, mong muốn có câu trả lời khách quan nhất, ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BÁN HÀNG QUA MẠNG PNJSILVER 74 5.1 Giải pháp cho việc nâng cao mức độ nhận biết DVBHQM PNJ 74 5.1.1 Giải ... dòch vụ bán hàng 14 Biểu đồ Crosstab giới tính PNJSilver 15 Biểu đồ nơi mua tham khảo PNJSilver 16 Mức độ quan tâm học sinh-sinh viên DVBHQM a Mức độ quan tâm HSSV thông tin doanh nghiệp b Mức độ...
 • 91
 • 413
 • 1

Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh-sinh viên ở một số trường thpt và đại học tại tphcm về dịch vụ bán hàng qua mạng của pnjsilver

 Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh-sinh viên ở một số trường thpt và đại học tại tphcm về dịch vụ bán hàng qua mạng của pnjsilver
... 74 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BÁN HÀNG QUA MẠNG PNJSILVER 74 5.1 Giải pháp cho việc nâng cao mức độ nhận biết DVBHQM PNJ 74 5.1.1 ... tài Đo lường mức độ nhận biết thái độ Học Sinh – Sinh Viên số trường THPT Đại học thành phố Hồ Chí Minh Dòch Vụ Bán Hàng Qua Mạng PNJSilver , mong muốn có câu trả lời khách quan nhất, đồng thời ... dòch vụ bán hàng 14 Biểu đồ Crosstab giới tính PNJSilver 15 Biểu đồ nơi mua tham khảo PNJSilver 16 Mức độ quan tâm học sinh-sinh viên DVBHQM a Mức độ quan tâm HSSV thông tin doanh nghiệp b Mức độ...
 • 91
 • 449
 • 2

Bản thuyết minh hệ thống kĩ thuật, đội ngũ nhân viên chuyên môn thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến

Bản thuyết minh hệ thống kĩ thuật, đội ngũ nhân viên chuyên môn thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến
... ● Hệ điều hành ● Hệ sở liệu ● Hệ thống bảo mật ● Quản trị mạng Đội ngũ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ chứng khoán ● Số nhân viên có chứng hành nghề chứng khoán: ... chứng hành nghề chứng khoán: liệt kê … Chúng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác, trung thực nội dung Tài liệu gửi kèm (Liệt kê đầy đủ) Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành (Ký, đóng dấu,...
 • 2
 • 298
 • 0

Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh sinh viên ở một số trường THPT và đại học tại TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJSILVER

Đo lường mức độ nhận biết và thái độ của học sinh sinh viên ở một số trường THPT và đại học tại TPHCM về dịch vụ bán hàng qua mạng của PNJSILVER
... 74 GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA HỌC SINH SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BÁN HÀNG QUA MẠNG PNJSILVER 74 5.1 Giải pháp cho việc nâng cao mức độ nhận biết DVBHQM PNJ 74 5.1.1 ... tài Đo lường mức độ nhận biết thái độ Học Sinh Sinh Viên số trường THPT Đại học thành phố Hồ Chí Minh Dòch Vụ Bán Hàng Qua Mạng PNJSilver , mong muốn có câu trả lời khách quan nhất, đồng thời ... dòch vụ bán hàng 14 Biểu đồ Crosstab giới tính PNJSilver 15 Biểu đồ nơi mua tham khảo PNJSilver 16 Mức độ quan tâm học sinh- sinh viên DVBHQM a Mức độ quan tâm HSSV thông tin doanh nghiệp b Mức độ...
 • 91
 • 271
 • 1

Tài liệu Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng docx

Tài liệu Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng docx
... thị c Bán hàng cửa tiệm tạp hóa, bách hóa d Bán hàng công ty kinh doanh e Bán hàng sạp chợ f Bán hàng lề đường g Bán chào hàng tận nhà 1.1.3.7 Theo đối tượng mua: a Bán cho người tiêu dùng b Bán ... có hay hàng hóa có: a Bán giao hàng b Bán giao hàng vào ngày định tương lai 1.1.3.6 Theo hình thức cửa hàng: a Bán hàng cửa tiệm chuyên doanh chuyên nhóm mặt hàng hay nhãn hiệu b Bán hàng siêu ... hoạt động bán hàng 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NGHỀ BÁN HÀNG THẾ KỶ 21 1.2.1 Những vấn đề nghề bán hàng kỷ 21: 1.2.1.1 Sự tiến hóa phương thức bán hàng Nghề bán hàng có từ xa xưa Tuy nhiên kỷ 21 học giả...
 • 9
 • 911
 • 2

Tài liệu LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BÁN LAPTOP TRẢ GÓP TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN TÂN pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BÁN LAPTOP TRẢ GÓP TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN TÂN pdf
... HOÀN THIỆN DỊCH VỤ BÁN LATOP TRẢ GÓP CHO CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN TÂN 3.1 Định hướng phát triển công ty lĩnh vực hoạt động bán hàng trả góp Công ty tin học Thiên Tân hướng dến sử thành công thương ... vấn công tác chiêu thị Dịch vụ trả góp Thiên Tân dần trọng phát triển  Đánh giá hoạt động chiêu thị bán hàng trả góp công ty Thiên Tân Hoạt động chiêu thị công ty Thiên Tân lĩnh vực trả góp ... CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN TÂN 2.1 QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN TÂN 2.1.1 Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH dịch vụ Tin học Thiên Tân Địa...
 • 55
 • 400
 • 0

chương 1 tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng

chương 1 tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng
... Chương 1: Tổng quan môn học nghiệp vụ bán hàng Chương 2: Các điều kiện để trở thành người bán hàng giỏi Chương 3: Các kỹ Chương 4: Các kỹ bán hàng Chương 5: Chăm sóc khách hàng Chương ... tính chuyên nghiệp Bán hàng điện tử Question 10 11 12 13 Quan điểm bán hàng bạn đồng ý? Quan điểm riêng Bất lợi bán hàng? Vì TQ thời phong kiến cấm thương mại? Vai trò nghề BH? Vai trò quan trọng ... Nghề bán hàng bấp bênh • Bán hàng nghề thấp • Bán hàng nghề tương lai Bán hàng kỷ 21 Bán hàng quốc tế, đa quốc gia – Thông thạo văn hóa – Thông thạo ngôn ngữ • Trình độ khách hàng bán hàng...
 • 9
 • 218
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BÁN LẺ - SIÊU THỊ TẠI VIỆT NAM" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM TÓM TẮT: Bài báo nhằm nhận dạng thành phần chất lượng dịch vụ Siêu thị VN Kết khảo sát 440 khách hàng siêu thị Tp.HCM cho thấy chất lượng dịch vụ siêu thị gồm thành ... in Vietnam CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BÁN LẺ NGHIÊN CỨU Ở CÁC SIÊU THỊ TP.HCM Nguyễn Đăng Duy Nhất(1), Lê Nguyễn Hậu(2) (1) Maastricht School of Management - Vietnam Program (2) ... phục vụ, Trưng bày siêu thị, Chính sách phục vụ Độ tin cậy Trong đó, Nhân viên phục vụ có ảnh hưởng mạnh Trưng bày siêu thị có ảnh hưởng yếu nhất, Chính sách phục vụ ảnh hưởng không đáng kể đến chất...
 • 9
 • 846
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm môn triết học – chương 1 vấn đề cơ bản của triết học ppt

Sáng kiến kinh nghiệm môn triết học – chương 1 vấn đề cơ bản của triết học ppt
... Vậy, vấn đề quan hệ vật chất ý thức, tồn tư hay tự nhiên tinh thần vấn đề triết học Vấn đề triết học có hai mặt: a) Mặt thứ nhất: Mặt trả lời cho câu ... khách quan  Một số nhà triết học tâm bác bỏ nguyên tắc khả người nhận thức giới Đó nhà triết học theo thuyết biết Hai phương pháp nhận thức giới Trong lịch sử tư tưởng triết học, song song với đấu ... liên hệ chung, tách khỏi vận động phát triển để nghiên cứu điều kiện cần thiết cho nhận thức khoa học với bên phương pháp siêu hình phương pháp nhận thức sai lầm Tóm lại, phương pháp siêu...
 • 6
 • 466
 • 0

Xem thêm