ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT GIỮA KÌ I ĐỊA LÍ 9 ( NĂM HỌC 20142015) MA TRẬN ĐỀ 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 123 pptx

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 123 pptx
... A luụn t l vi bỡnh phng li B Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 C Bin i tun hon vi chu kỡ T D Khụng bin i theo thi gian Cõu 12: Con lc lũ xo dao ng iu ho theo phng ngang vi biờn A, li ca vt th nng ... 17: Gi u , u , u ln lt l in ỏp xoay chiu tc thi hai u in tr thun R, t in C v cun cm L ca on mch RLC thỡ h thc liờn h gia u , u , u v cng dũng in i mch l u u u u u2 u3 A i B i = C i D i ... t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10, cun 103 cm thun cú L= (H), t in cú C= (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l 10 u L 20 cos(100t ) (V) Biu thc in ỏp gia hai...
 • 4
 • 201
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 234 doc

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 234 doc
... khụng, gia tc cú ln cc i D Vn tc v gia tc cú ln cc i Cõu 28: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C ... )cm biờn dao ng A1 t giỏ tr ln nht thỡ giỏ tr ca A2 tớnh theo cm l ? 10 A B C D 3 Cõu 40: Mch in gm cú in tr thun R ni tip vi cun dõy thun cm L v ni tip vi t in C in ỏp hiu dng hai u mch ... t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10, cun 103 cm thun cú L= (H), t in cú C= (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l 10 u L 20 cos(100t ) (V) Biu thc in ỏp gia hai...
 • 4
 • 178
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 245 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 245 pps
... kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 Cõu 34: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip m ng nng ca ... phớa so vi AB, cú MA=20cm, MB=25cm, NA=30cm, NB=22cm S im dao ng cc i trờn MN l: A B C D Cõu 15: Mch in gm cú in tr thun R ni tip vi cun dõy thun cm L v ni tip vi t in C in ỏp hiu dng hai u mch ... 350W Cõu 12: Trong 1s, dũng in xoay chiu cú tn s f = 50 Hz i chiu bao nhiờu ln? A 50 B 100 C 150 D 25 Cõu 13: Hin tng súng dng trờn dõy n hi, khong cỏch gia hai nỳt súng liờn tip bng bao nhiờu? A...
 • 4
 • 158
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 - ĐỀ: 456 pps

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 - MÃ ĐỀ: 456 pps
... Cõu 39: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 ... im dao ng iu hũa vch mt on thng AB di 6cm, thi gian mi ln i t u n n u ht 1s Gi l trung im ca AB, im P cỏch B mt on 1,5cm Thi gian im y i t P n cú th bng giỏ tr: 5 A s B s C s D s 12 12 Cõu 23: ... bit h s n di treo lc l 2.1 0-5 K-1, bỏn kớnh Tr i t R=6400km Nhit cao ú l: A 50C B 00C C -5 0C D 100C Cõu 37: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip...
 • 4
 • 167
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA I VẬT 12 Năm học 2011 - 2012 ĐỀ: 567 doc

ĐỀ THI KHẢO SÁT GIỮA KÌ I VẬT LÍ 12 Năm học 2011 - 2012 MÃ ĐỀ: 567 doc
... Cõu 38: Li ca dao ng iu ho tun hon theo thi gian vi chu kỡ T, thỡ ng nng ca nú A Bin i tun hon vi chu kỡ T B Khụng bin i theo thi gian C luụn t l vi bỡnh phng li D Bin i tun hon vi chu kỡ T/2 ... bit h s n di treo lc l 2.1 0-5 K-1, bỏn kớnh Tr i t R=6400km Nhit cao ú l: A 50C B 00C C -5 0C D 100C Cõu 36: Vt dao ng iu hũa c mi phỳt thc hin c 120 dao ng Khong thi gian gia hai ln liờn tip ... C cng hiu dng l 2 A D cng cc i l A Cõu 30: mt im dao ng iu hũa vch mt on thng AB di 6cm, thi gian mi ln i t u n n u ht 1s Gi l trung im ca AB, im P cỏch B mt on 1,5cm Thi gian im y i t P n...
 • 4
 • 197
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - đề thi 134 ppt

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN : VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 134 ppt
... Trang 2/4 - đề thi 134 Câu 1 9: Hai i m M,N nằm nửa đường thẳng qua nguồn sóng, M nằm gần nguồn 11 N, biết MN=  T i th i i m t i m N có biên độ cực đ i, i m M đạt biên độ cực đ i sau A ...  vật li độ 4cm, gia tốc vật 2 2 A -4 0 m/s B m/s C 40 m/s D -4 m/s Câu 3 8: Chọn sai Khi vật dao động i u hoà A quãng đường vật chu 4A B quãng đường vật ¼ chu A C quãng đường vật chu ... T/3 B T/2 C T/4 D T /12 Câu 2 0: Trên s i dây d i 1,2m có sóng dừng, hai i m đầu cố định, dây hai i m không dao động, biết khoảng th i gian hai lần s i dây du i thẳng liên tiếp 0,02s Tốc độ truyền...
 • 4
 • 157
 • 1

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014
... i m 4/ Làm văn (5 i m) - Viết viết thư theo trình tự Độ d i viết khoảng 10 câu - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc l i tả - Chữ viết rõ ràng, trình ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i ... Hóa b, Th i Lan, Ma-lay- xi- a 3/ Chính tả (5 i m) B i viết không mắc l i tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn : i m M i l i tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu vần, ; không viết hoa qui định), ... Viết l i tên ngư i, tên địa lý cho quy tắc: th i lan, malayxia II Chính tả (5 i m) : Viết b i: N i dằn vặt An- đrây- ca sách TV Tập Đoạn viết: " Từ đầu mua thuốc mang " III...
 • 7
 • 219
 • 0

Đề kiểm tra học I- Địa 9

Đề kiểm tra học kì I- Địa lí 9
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm học 2008 – 20 09 ) Môn: Địa ( Thời gian 45 phút ) Câu 1: ( điểm ) a Dân số nước ta đông tăng nhanh.( ... nước: 0,12 / người - Đồng sông Hồng : 0,05 / người b HS vẽ biểu đồ hình cột tương đối xác, khoa học, có tên biểu đồ ( đ ) ( Nếu thiếu yêu cầu trừ 0, 25 điểm) c Nhận xét: Bình quân diện tích đất...
 • 2
 • 260
 • 0

đề kiểm tra 45 phút các khối 6, 7, 8, 9

đề kiểm tra 45 phút các khối 6, 7, 8, 9
... HỒNG TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG Họ tên:…………………………… Điểm Tuần: 28 Tiết: 28 KIỂM TRA: 45 PHÚT MÔN: VẬT LÝ  Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu (3 điểm) Câu 1: Chọn câu ... quanh hạt nhân (1 điểm) PHÒNG GD- ĐT TÂN HỒNG KIỂM TRA: 45 PHÚT TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG MÔN: VẬT LÝ Họ tên:……………………………  Điểm Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: khoanh tròn vào câu (3 ... HỒNG TRƯỜNG TH- THCS CẢ GĂNG Họ tên:…………………………… Điểm Tuần: 28 Tiết: 56 KIỂM TRA: 45 PHÚT MÔN: VẬT LÝ  Lời phê giáo viên Đề: I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời (3 điểm) Câu 1:...
 • 12
 • 771
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 - HKII 200 - 2011 MÔN : HOÁ HỌC - KHỐI 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 - HKII 200 - 2011 MÔN : HOÁ HỌC - KHỐI 12 ppsx
... đây: A Dung dịch AgNO3 B Dung dịch quỳ tím C Dung dịch NaOH D Dung dịch BaCl2 3+ 29 Cấu hình electron Fe l : A 1s22s22p63s23p63d5 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p64s23d4 D 2 6 1s 2s 2p 3s ... Al3+ l : A 1s22s22p63s23p1 B 1s22s22p6 C 1s22s22p63s1 D 1s22s22p63s23p4 36 Cách không làm mềm nước vĩnh cửu: A Phương pháp phot phát: Dùng Na3PO4 B Phương pháp nhựa trao đổi ion: Ionit C Phương ... với không khí có lớp Al2O3 bảo vệ D Al tan tất axit môi trường 22 Hãy chọn trình tự tiến hành trình tự sau để phân biệt oxit riêng biệt: Na2O ; Al2O3 ; Fe2O3 MgO A Dùng H2O, dùng dung dịch Na...
 • 3
 • 107
 • 0

Kiểm tra 1 tiết giữa I

Kiểm tra 1 tiết giữa kì I
... Chủ đề I I.2 .1 Địa lí dân cư S tiết( 4tiết/ 5tiết) Số câu: Số câu: Số i m:3 i m Số i m:2 Tỉ lệ: 30 % Chủ đề II.Địa lí kinh tế S tiết( 8tiết/ 9tiết) I. 2.2 II.2 .1 II.2.2 II .1 Số câu :2 Số i m:7đ ... câu: T số i m: 10 Tỷ lệ: 10 0% Số câu :1 Số i m:4 Số câu :1 Số i m:3 Số câu: Số i m: Tỷ lệ: 50 % Số câu: Số i m: Tỷ lệ: 30% Số câu: Số i m:2 Tỷ lệ: 20% Số câu: Số i m :1 IV.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG ... động tiêu cực: (0,5đ) Gây sức ép vấn đề gi i việc làm, nâng cao đ i sống vật chất tinh thần cho ngư i dân Hạn chế nhu cầu phúc l i xã h i khác Suy giảm nguồn t i nguyên thiên nhiên, ô nhiễm m i trường...
 • 5
 • 78
 • 0

Kiểm tra 45 phút giữa HKII

Kiểm tra 45 phút giữa HKII
... Phòng GD&ĐT Thới Bình Trường THCS Tân Lợi Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả ... tạo nào? có vai trò thể sống? Phòng GD&ĐT Thới Bình Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Trường THCS Tân Lợi Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: ... CO2; mồ hôi; nước tiểu Phòng GD&ĐT Thới Bình Trường THCS Tân Lợi Kiểm tra tiết HKII - Năm học 2010-2011 Môn: Sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên học sinh: .Lớp: Học sinh trả...
 • 5
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra tiếng việt giữa kì i lớp 4de kiem tra chat luong hk1 mon ngu van lop 8 nam hoc 20142015ôntập kì i địa lí 9đề kiểm tra 45 phút vật lý 7 học kì 2đề kiểm tra 45 phút toán 6 học kì 2đề kiểm tra 45 phút vật lý 8 kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 6 học kì 2đề kiểm tra 45 phút tin học 8 học kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 12 học kì 2đề kiểm tra 45 phút ngữ văn 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút sinh học 7 kì 2đề kiểm tra 45 phút vật lý 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 kì 2đề kiểm tra 45 phút hoc ki 1 dia li lớp 8đề kiểm tra giữa kì i ngữ văn 9Quyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 2444 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 6197 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hànhQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà NamQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Quyết định 43 2016 QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 1352 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Phúc Sơn (Khu vực nhà ở công nhân, nhà ở thương mại thành phố Ninh Bình) do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 3690 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 2559 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng TrịQuyết định 3587 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Lào CaiQuyết định 2935 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền GiangQuyết định 3134 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Lắk