Giáo án hóa 8 học kì i hóa học 8 phùng mạnh điềm

Giáo án tự chọn khối I khối 12 năm học 2010-2011

Giáo án tự chọn khối Kì I khối 12 năm học 2010-2011
... KH I NIỆM VỀ KH I ĐA DIỆN, KH I ĐA DIỆN L I VÀ KH I ĐA DIỆN ĐỀU I Mục tiêu: Củng cố l i cho học sinh: Kh i niệm kh i lăng trụ, kh i chóp, kh i chóp cụt, kh i đa diện Kh i niệm kh i đa diện II ... cho học sinh 19 Giáo án tự chọn kh i 12 Trường THPT Hồng Quang II Chuẩn bị: Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa t i liệu có liên quan Hs: Ơn tập kiến thức có liên quan mặt trụ, hình trụ, kh i trụ III ... dụng tính logic, biết đưa tốn lạ quen, học tập nghiêm túc, hoạt động tich cực II/Chuẩn bị gi i viên học sinh: Giáo viên: Phiếu học tập, câu h i trắc nghiệm Học sinh : B i tập gi i nhà, nắm vững...
 • 49
 • 205
 • 0

Giáo án Đại số 7 I

Giáo án Đại số 7 kì I
... giáo viên : Hoạt động học sinh : GV: g i HS nhắc l i giá trị tuyệt đ i số / Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ nguyên a GV: Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x Làm phần ?1 giống nh giá trị tuyệt đ i số Giá ... Hoạt động : Gi i thiệu phép chia hai số hữu tỉ : (10 phút) Chia hai số hữu tỉ giống nh chia hai phân / Chia hai số hữu tỉ : số Hãy tính : Cho hai số hữu tỉ x , y 0,4 : = Yêu cầu hs viết công thức ... Giáo án Toán Đ i Số Năm học 2008-2009 Hoạt động :Biểu diễn so sánh số hửu tỉ : (20 phút) 2/Biểu diễn số hữu tỉ trục số : Hs biểu diễn tiếp trục số Làm phần ? trang (1...
 • 20
 • 432
 • 4

Giáo án Đại số 7 I

Giáo án Đại số 7 kì I
... tháng năm 2008 Lớp 7B - Ngày tháng năm 2008 Tiết 17: Số VÔ Tỉ KH I NIệM Về CĂN BậC HAI I/ Mục tiêu : -Kiến thức:- Học sinh hiểu bậc hai số không âm có kh i niệm số vô tỉ - Học sinh biết ... SGK) -Tỉ số hai giá trị tơng ứng hai đ i lGv : Gi i thích thêm tơng ứng x1 ợng tỉ lệ thuận không đ i hệ y1 ; x2 y2 Gi i thiệu tính chất số tỉ lệ -Tỉ số hai giá trị đ i lợng tỉ số hai giá trị ... giáo viên : Hoạt động học sinh : GV: g i HS nhắc l i giá trị tuyệt đ i số / Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ nguyên a GV: Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x Làm phần ?1 giống nh giá trị tuyệt đ i số Giá...
 • 73
 • 399
 • 3

Giáo án Tiếng Anh 6 I

Giáo án Tiếng Anh 6 kì I
... Student’s activities * TELLING THE TIME Picture Drill Grammar practice 2/ p .60 Eg: S1: What time is it? S2: It’s [seven o’clock.] Dictation One forty five, five thirty, eight fifty, eight fifteen twelve ... a hospital (T) * WHILE READING B1 p .66 - 65 (to) work a neighborhood Comprehension Questions B1 p .66 a f B2 p .66 a e * POST READING Dictation B p .67 a d Teacher’s activities -Uses A6 p .67 to ... 10 Teaching aids: Wordcards Time Contents Teacher’s activities Student’s activities 10’ *PRESENTATION -Elicits by examples -Listen & repeat in Pre-teach: & situation chorus & individual Fine, thanks,...
 • 82
 • 1,126
 • 13

Giáo án Vật Lý 9 I

Giáo án Vật Lý 9 kì I
... tiết kiệm i n - Qua g i ý giáo viên HS nêu thêm số l i ích khác việc tiết kiêm i n - Yêu cầu HS tìm thêm l i ích năng: khác việc tiết kiệm i n Giáo + Ngắt i n ng i kh i nhà viên g i ý: tránh ... Quốc Việt - THCS Nhân Hòa Giáo án Vật lớp Hoạt động : Gi i tập - Giáo viên yêu cầu HS đọc làm phần a) tập - Giáo viên g i ý : Dây n i từ M t i A từ N t i B đợc coi nh i n trở Rd mắc n i tiếp ... làm lo i vật liệu tỉ lệ thuận v i chiều d i dây - Giáo viên : V i dây dẫn có i n trở tơng ứng R1 , R2 có tiến diện đợc làm từ lo i vật liệu chiều d i dây dẫn tơng ứng I1 I2 : R1 I = R2 I2 Hoạt...
 • 90
 • 432
 • 0

giao an tieng anh 6 ki I

giao an tieng anh 6 ki I
... (Unit 3) Trang 30 UNIT 3: AT HOME SECTIONS B: Numbers PERIOD (B3, B4, B5,B6) I OBJECTIVES: - Students can ask and answer the quantity - Developing listening, speaking and writing skills II LANGUAGE ... Developing lasting and speaking skills - Asking and answering about school things - Developing speaking and writing skills - Present simple tense (review) - Words relating to names, ages, places and ... OBJECTIVES - Helping students to talk about their daily activities and ask whether they the activities or not - Developing listening skill - Asking and answering about the daily activities -...
 • 89
 • 308
 • 0

Một số giáo án ngữ văn 7 I

Một số giáo án ngữ văn 7 kì I
... sinh kể l i "b i ca phá" văn xu i Học sinh kể Giáo viên g i học sinh nhận xét Giáo viên nhận xét B i 2: B i 2: - Dùng l i để diễn đạt l i mẫu chuyện kẹo mềm: theo trình tự sau: Giáo viên g i ... học sinh khác nhận xét bổ sung B i tập 2/153 - giáo viên nhận xét - i p ngữ đoạn văn, dạng i p ngữ + Xa -> i p ngữ cách quãng + Một giấc mơ -> i p ngữ n i tiếp B i tập 3: - Việc lặp l i số ... n i dung đề 16 Giáo viên đọc i m cao (2 b i) 3- Đọc i m cao, i m ? G i học sinh nhận xét Giáo viên đọc i m (3 b i) Học sinh nhận xét 4- Lấy i m vào sổ học sinh trao đ i * Dặn dò: Ôn lại...
 • 110
 • 469
 • 1

Giao an ngu van 9 - Ki I

Giao an ngu van 9 - Ki I
... thiệu chung: Đọc thích dấu sgk Tác giả: ? Nêu hiểu biết em - Mác-xim Go-rơ -ki (186 8- 18/4/ 193 6) tên thật là: Atác giả Mác- xim Go-rơ -ki? lếch-xây Mac-xi-mô-vits Pê-scôp quê thành phố Nhigiơ-ni ... Ki m tra cũ: ? Ki m tra soạn học sinh 3/ B i m i: I Gi i thiệu chung: Đọc thích dấu sgk Tác giả: ? Nêu hiểu biết em tác giả Lỗ Tấn? - Lỗ Tấn (188 1- 193 6 )- Chu Thụ Nhân, - Năm 198 1, toàn gi i ... -PN Bắc PN Trung PN Nam - ốm: gầy - ốm: bị bệnh - ốm: gầy - Hòm:đựng đồ -Hòm:quan t i - Hòm:q.t i -Sơng:gánh -Sơng:h i nớc - Sơng: gánh - Tr i: - Tr i: bên tr i - Tr i: - Bắp: ngô - Bắp:...
 • 53
 • 366
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 I (08-09)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 KÌ I (08-09)
... đ i đá lên chùa đ i bia GV: B i ca dao châm biếm hạng ng i xã h i? Châm biếm hạng ng i l i biếng, nghiện ngập GV: B i ca dao số nh i l i n i v i ai? B i 2: HS: Nh i l i thầy b i n i v i ng i ... Anh h i em có nhiêu l i Xin em giảng gi i n i , ng i (Nam) - Anh h i em nhiêu l i Em xin giảng rõ n i, ng i (Nữ) GV: Vì chàng trai cô gai l i dùng địa danh v i đặc + Thử độ hiểu biết kiến thức ... trò xã h i nhà trờng việcgiáo dục trẻ em Giáo dục nhà trờng Có vai trò vô quan trọng sống ng i toàn xã h i Trờng học gi i diệu tu i thơ, n i chắp cánh cho tơng lai ng i Giáo án Ngữ văn - Năm...
 • 167
 • 249
 • 1

Giáo án Công nghệ 7 I

Giáo án Công nghệ 7 kì I
... giống qui trình * Chuẩn bị: - Đ i v i giáo viên: + N i dung: Nghiên cứu kỹ n i dung Sgk, Sgv, t i liệu khác + Đồ dùng: Theo mục I Sgk - Đ i v i học sinh: + N i dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, t i liệu, ... Đ i v i giáo viên: + N i dung: Nghiên cứu kỹ n i dung Sgk, Sgv, t i liệu khác + Đồ dùng: Theo mục I Sgk - Đ i v i học sinh: + N i dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, t i liệu, chuẩn bị phơng án trả l i ... Đ i v i giáo viên: + N i dung: Nghiên cứu kỹ n i dung Sgk, Sgv, t i liệu khác + Đồ dùng: Tranh ảnh có liên quan - Đ i v i học sinh: + N i dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, t i liệu, chuẩn bị phơng án...
 • 65
 • 326
 • 0

giáo án vật lí 9 ki I rất hay

giáo án vật lí 9 ki I rất hay
... Biện pháp ngắt i n ngư i kh i biện pháp sử dụng tiết ki m i n nhà, công dụng tiết ki m i n năng, giúp tránh đượchiểm họa ? - Phần i n tiết ki m sử dụng để làm quốc gia ? - Nếu tiết ki m i n ... RÚT KINH NGHIỆM : 39 Tiết 22 TỔNG KẾT CHƯƠNG I : I N HỌC I. MỤC TIÊU: - Tự ôn tập tự ki m tra yêu cầu ki n thức kỹ toàn chương I - Vận dụng ki n thức kỹ để gi i tập chương I II CHUẨN BỊ: III.TỔ ... b) Gi i phần b c) Gi i phần c Hoạt động : Gi i (15 phút) M i Hs tự lực gi i phần tập a) Gi i phần a b) Gi i phần b c) Gi i phần c Hoạt động : Gi i (15 phút) M i Hs tự lực gi i phần tập a) Giải...
 • 77
 • 238
 • 0

Giáo án Vật lý 9 I

Giáo án Vật lý 9 kì I
... C8,C9 ta hiểu ró khoa học biện pháp sử dụng tiết kiệm i n II.Sử dụng tiết kiệm i n năng; 1.L i ích việc tiết kiệm i n năng: C7:Những l i ích khác việc tiết kiệm i n năng: -Các dụng cụ thiết ... pháp sử dụng tiết kiệm i n 2.Kỹ năng: Gi i thích đợc sở vật quy tắc an toàn sử dụng i n 3.Th i độ: Ph i hợp,tự giác II.Chuẩn bị giáo viên học sinh:Bảng phụ,PHT,bóng đèn III.Tổ chức hoạt ... kiểm tra m i liên hệ i n trở tiết diện dây - Nêu đợc i n trở dây dẫn có chiều d i làm chất tỉ lệ nghịch v i tiết diện dây II Chuẩn bị : - Hai doạn dây dẫn hợp kim lo i , chiều d i ,có tiết...
 • 97
 • 182
 • 0

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 KI I ĐỦ(2 CỘT- NGUYỄN VĂN AN- THCS NGUYỄN HUỆ ĐÔNG TRIỀU- QUẢNG NINH-SĐT:01699883873

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 KI I ĐỦ(2 CỘT- NGUYỄN VĂN AN- THCS NGUYỄN HUỆ ĐÔNG TRIỀU- QUẢNG NINH-SĐT:01699883873
... Ngày giảng: 7A:……… 7B:……… 7C:……… Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ Cộng, trừ, nhân, số thập phân Tiết : I Mục tiêu Ki n thức: Học sinh hiểu giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập ... soạn:…… Ngày giảng: 7A:……… 7B:……… 7C:……… Lũy thừa số hữu tỉ Tiết : I Mục tiêu Ki n thức: Học sinh hiểu định nghĩa lũy thừa số hữu tỉ v i số mũ tự nhiên Biết tính tích thương hai lũy thừa số Hiểu lũy ... Biểu diễn số hữu tỉ trục số Hoạt động (10’) Biểu diễn số hữu tỉ trục số ?3 Biểu diễn số ngun -1; 1; trục số *GV : u cầu học sinh làm ?3 Biểu diễn số ngun -1; 1; trục số *HS : Thực Ví dụ : Biểu...
 • 142
 • 315
 • 4

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 I (36 tiết)

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 KÌ I (36 tiết)
... Giáo án môn Đ i Số Năm học : 2008-20 09 Căn bậc hai 0,25 0,5 -0,5 Căn bậc hai GV gi i thiệu định nghĩa bậc hai số học số a( v i a 0) nh SGK HS nghe GV gi i thiệu ghi l i cách viết hai GV ... ba số số Căn bậc ba số âm số âm GV nhấn mạnh khác bậc ba cân bậc hai Chỉ có số không âm có bậc hai Số dơng có hai bậc hai hai số đ i Số có bậc hai Số âm bậc hai GV gi i thiệu ký hiệu bậc ba số ... Tĩnh Giáo án môn Đ i Số * HS biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán liên quan Năm học : 2008-20 09 B: CHuẩn bị CUA GV HS * GV: Bảng phụ để ghi l i phép biến đ i thức...
 • 77
 • 219
 • 0

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9-KÌ I( 18 tiết)

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9-KÌ I( 18 tiết)
... Bình Thịnh Giáo án Công nghệ Năm học : 2007-2008 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh + Hai bóng đèn đợc mắc với nh nào? + Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính? + Phơng án lắp đặt ... Thịnh Giáo án Công nghệ Năm học : 2007-2008 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - GV giới thiệu sơ đồ cho HS tìm hiểu nguyên lý làm việc mạch điện + Hai công tắc đợc mắc với nh nào? + Hai công ... HS : Công tơ điện đợc lắp mạng điện nhà để đo điện tiêu thụ - Các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi Ngô Thị Huệ Anh 10 Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án Công nghệ Năm học : 2008-2009 Hoạt động giáo...
 • 70
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa 8 học kì 2giáo án hóa học kì 2 lớp 8giao an hoa lop 8 hoc ki 2giáo án hóa học 12 bài 8giáo án hóa học 9 bài 8giáo án hóa học 8 bài 45giáo án hóa học 8 bài 44giáo án hóa học 8 bài 43giáo án hóa học 8 bài 39giáo án hóa học 8 bài 38giáo án hóa học 8 bài 37giáo án hóa học 8 bài 36giáo án hóa học 8 bài 35giáo án hóa học 8 bài 34giáo án hóa học 8 bài 33power card tricks 1Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do giothu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy