Cấy truyền phôi (Embryo transfer)

Công nghệ cấy truyền phôi

Công nghệ cấy truyền phôi bò
... tắc công nghệ CTP 16 Các bước công nghệ CTP cho phôi nhận phôi Gây đ.dục đồng loạt Gây rụng trứng nhiều Phôi cho cho phôi đực giống tốt Thu hoạch phôi Gây đ.dục đồng pha Cấy truyền phôi ... phát triển phôi 32 Các giai đoạn phát triển phôi 33 Phôi dâu - Phôi nang 34 Phôi dâu [5-6ngày] 35 36 Phôi nang thoát màng 37 cấy truyền phôi 38 cấy truyền phôi 39 bảo quản phôi - kỹ thuật ... thu hoạch phôi cấy phôi quan 175 Dội rửa thu hoạch phôi trại 338 Cấy phôi trại 241 Cấy phôi theo phương pháp phẫu thuật 157 Cấy phôi theo phương pháp không phẫu thuật 239 Đông lạnh phôi 140 Xác...
 • 82
 • 2,295
 • 43

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả gây động dục đồng pha trong công nghệ cấy truyền phôi bò tại việt nam

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả gây động dục đồng pha trong công nghệ cấy truyền phôi bò tại việt nam
... t i Nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng tới kết gây động dục đồng pha công nghệ cấy truyền phôi Việt Nam Đề t i đợc thực với mục tiêu nghiên cứu ảnh hởng mùa vụ gây động dục, ảnh hởng giống (LaiSind, ... súng cấy phôi qua đợc không? 3.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề t i n y l : nghiên cứu số yếu tố ảnh hởng tới kết gây động dục đồng pha, bao gồm: - Mùa vụ gây động dục đồng pha - Công ... -11 động dục v kích tố sử dụng, dạng b o chế kích tố, điều kiện quản lý việc nghiên cứu ảnh hởng yếu tố n y tới kết gây động dục đồng pha phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ cấy truyền phôi bò...
 • 81
 • 540
 • 0

Cấy truyền phôi

Cấy truyền phôi
... + Viên cấy da, thường cấy da tai, dung dịch tiêm đồng thời với lúc cấy Sau cấy ngày, viên cấy rút khỏi thể, bò xuất động dục sau 48-72 Bảng 34: Sử dụng SMB cho bò nhận phôi Kỹ thuật cấy hợp ... khoảng – 10 ngày Phôi nang có hình cầu với xoang nang chứa đầy dịch chất bao bọc lớp màng suốt zona pellucida Phôi nang thường dùng để chuyển cấy vào tử cung kỹ thuật cấy truyền phôi Một số kết ... đồng pha kích thích cho nhận phôi động dục vào thời điểm động dục cho phôi Đồng pha nhận phôi cho phôi có ý nghĩa trạng thái sinh lý sinh dục nhận phôi phù hợp với tuổi phôi Cụ thể trạng thái sinh...
 • 33
 • 2,581
 • 9

nghiên cứu ứng dụng đông lạnh phôi bò bằng glycerol trong công nghệ cấy truyền phôi

nghiên cứu ứng dụng đông lạnh phôi bò bằng glycerol trong công nghệ cấy truyền phôi
... đông lạnh v cấy phôi đông lạnh đ thu đợc kết bớc đầu, tỷ lệ thụ thai đạt 40-45% (Ho ng Kim Giao v ctv, 1997), nhng cha có công trình n o nghiên cứu ứng dụng phôi glycerol Mục tiêu đề tài ứng ... sau đông lạnh v giải đông Những nghiên cứu phôi chuột tế b o phôi nang đợc đông lạnh 1960C Whittingham (1972) v Willadsen (1980) l m sở ban đầu để nghiên cứu ứng dụng lo i gia súc khác Phôi ... 2000 v giải đông bớc đạt kết tốt 7.2 Đề nghị - ứng dụng qui trình đông lạnh v giải đông - Nghiên cứu phơng pháp đông lạnh EG v giải đông bớc theo qui trình Nhật để triển khai cấy truyền phôi diện...
 • 12
 • 593
 • 0

Cấy truyền phôi

Cấy truyền phôi
... giữ phôi (rửa lần), sau đ-a vào cọng rạ cấy 5 Cấy truyền phôi - Gây động dục đồng pha Phôi cần đ-ợc cấy cho nhận có thời gian động dục gần với thời gian động dục bò cho phôi tốt Do vậy, tr-ớc cấy ... đ-ợc lau qua cồn Đ-a phôi vào súng cấy phôi có vỏ súng vỏ nylon vệ sinh cấy truyền iii) Giải đông phôi đông lạnh EG cấy gián tiếp Có số ph-ơng pháp khác để pha loãng EG phôi đông lạnh chúng đ-ợc ... Ch-ơng - Kỹ thuật cấy phôi Con nhận cần phải đ-ợc sờ khám tr-ớc cấy phôi để kiểm tra xem vàng hoạt động tốt không Phôi đ-ợc cấy ph-ơng pháp phẫu thuật hay không phẫu thuật Cấy phôi không phẫu thuật...
 • 8
 • 470
 • 3

cay truyen phoi

cay truyen phoi
...
 • 38
 • 355
 • 12

ki thuat cay truyen phôi

ki thuat cay truyen phôi
... dục cho phôi phù hợp với tuổi phôi  Cấy truyền phôi bò tiến hành Willett cộng Đại học Cornell (Mỹ) năm 1951 Năm 2000, có 530 000 phôi bò, 886 phôi cừu, 10 519 phôi dê, 264 phôi hươu, 830 phôi ngựa ... Chuyển phôi trải qua bước sau: • Chuẩn bị phôi • Chuẩn bị nhận phôi • Cấy truyền phôi vào nhận  Khi đưa vào cá thể nhận, phôi sống phát triển bình thường sở trạng thái sinh lý, sinh dục nhận phôi ... Giới thiệu:  Việc cấy phôi vào tử cung gọi chuyển phôi hay cấy truyền phôi, phôi sau tạo từ invitro cần đưa vào tử cung cá thể nhận thích hợp  Chuyển phôi kỹ thuật thu nhận phôi từ phận sinh dục...
 • 19
 • 412
 • 5

Kết quả cải tiến phương pháp gây động dục đồng pha và cấy truyền phôi bò sữa cao sản bằng công nghệ Invivo và Invitro

Kết quả cải tiến phương pháp gây động dục đồng pha và cấy truyền phôi bò sữa cao sản bằng công nghệ Invivo và Invitro
... nuôi, tiến hành đề tài: “Nghiên cứu cải tiến phương pháp gây động dục đồng pha cấy truyền phôi sữa cao sản công nghệ invivo invitro với mục tiêu: nâng cao tỷ lệ động dục đồng pha, tỷ lệ có ... kết hợp với sử dụng hormone hướng sinh sản, đánh giá tỷ lệ động dục đồng pha nhận phôi so với công nghệ trước - Cấy truyền phôi cho động dục đồng pha sở phôi tạo theo công nghệ invivo invitro, ... thai tỉ lệ đẻ phôi invivo cao phôi invitro Khả tăng khối lượng bê sinh cấy truyền phôi invivo cao phôi invitro 4.2 Đề nghị Công nhận kết tạo phôi cao sản phôi invivo invitro tiến kỹ thuật...
 • 7
 • 173
 • 1

Công nghệ cấy truyền phôi

Công nghệ cấy truyền phôi
... rửa, thu hoạch phôi cấy phôi quan 175 Dội rửa thu hoạch phôi trại 338 Cấy phôi trại 241 Cấy phôi theo phơng pháp phẫu thuật 157 Cấy phôi theo phơng pháp không phẫu thuật 239 Đông lạnh phôi 140 Xác ... lịch sử CÔNG NGHệ CấY TRUYềN PHÔI Bò 1890 thí nghiệm CTP thành công thỏ Walter Heap Ông ngời sáng lập công nghệ CTP 1982: Vi phẫu thuật phôi bò thành công phòng thí nghiệm (theo ... nhận phôi Chọn bò cho phôi Gây động dục hàng loạt v quy trình cấy truyền phôi Gây rụng trứng nhiều bò cho phôi Phối giống với đực giống tốt 5.1 chọn bò cho phôi Cấy phôi cho bò nhận Thu hoạch phôi...
 • 11
 • 456
 • 5

Công nghệ cấy truyền phôi ở ngựa

Công nghệ cấy truyền phôi ở ngựa
... Cấy truyền phôi ngựa góp phần vào việc bảo tồn trì vốn gen quý hiếm, đồng thời mở nhiều triển vọng cho ngành khoa học công nghệ nuôi cấy phôi tế bào động vật 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công nghệ cấy ... lý lẽ Con cho phôi có tiềm di truyền tốt (nhất ngựa đua) lại không sinh đẻ trội Năm 2000, giới có 5398 ngựa giội rửa phôi, 3139 phôi thu có khả cấy truyền thực tế cấy 2830 phôi cho ngựa nhận (IETS, ... muốn cấy truyền phôi kỹ thuật khai thác tiềm di truyền tốt (tốc độ, sức dẻo dai, bước chạy v.v…) ngựa không phép sinh đẻ (vì kỷ lục) NỘI DUNG Gây rụng trứng nhiều Cấy truyền phôi 2.Kỹ thuật thu phôi...
 • 19
 • 146
 • 0

Tình trạng cấy truyền phôi ở lợn

Tình trạng cấy truyền phôi ở lợn
... toàn tương tự cấy truyền phôi lợn Kỹ thuật thu phôi Đối với cấy truyền phôi lợn điều cần thiết cần số lượng lớn phôi Cách thông thường để có phôi thu phôi phẫu thuật Kỹ thuật thu phôi phẫu thuật ... nước phôi lợn với cấy truyền phôi lợn thành công, cho thấy kỹ thuật áp dụng (Niemann cs, 1989) Cả thu phôi cấy truyền phôi thực phẫu thuật cho mục đích vận chuyển nước Tuy nhiên, khả thu phôi ... sau cho phôi Giai đoạn phát triển phôi dường có vai trò quan trọng đến cấy phôi thành công Kết tốt đạt cấy phôi ngày thứ phôi nang phôi dâu (55% có chửa) so với dùng phôi nang (cũng phôi ngày...
 • 15
 • 376
 • 0

Quy trình cấy truyền phôi

Quy trình cấy truyền phôi bò
... nhiều ở bìnhtạo thường cho phôi Chọn nhận phôi Đàn sinh mang đặc tính di Cấy truyền cho phôi truyền phôi vào Gây động nhận dụcphôi cho bò nhận phôi nhận có chửa phôi Công nghệ sinh ... pha trình kích thích cho nhận phôi động dục vào thời điểm động dục cho phôi 3.6) Cấy truyền phôi (ET- embryo transfer) - Là trình đưa phôi tạo từ cá thể mẹ cho phôi vào cá thể mẹ khác (Bò ... lây truyền bệnh, tăng sức đề kháng …) Quy trình cấy truyền phôi bò nhân tạo Sơ đồ quy trình: Chọn cho phôi gây động dục Nhóm Thụ chotinh phôi nhân trở lại Gây Thu rụnghoạch trứng phôi...
 • 25
 • 238
 • 0

Quy trình cấy truyền phôi cho bò

Quy trình cấy truyền phôi cho bò
... nghi cho vật ở môi trường mới 3 Quy trình cấy truyền phôi bo  Sơ đồ quy trình Cho n bo cho phôi và gây động Cho n bo nhận phôi dục Gây rụng trứng nhiều ở bo cho Gây động dục cho ... hoa Quy trình cấy truyền phôi bo nhân tạo 3.1 Cho n bo cho phôi và gây động dục hàng loạt 3.2 Gây rụng trứng nhiều ở bo cho phôi 3.3 Thụ tinh nhân tạo 3.4 Thu phôi, cho n lọc phôi ... nhận phôi phôi Cấy truyền phôi vào bo nhận Thụ tinh nhân tạo phôi Thu hoạch phôi Bo nhận phôi có chửa Bo cho phôi trở lại bình thường   Đàn sinh mang đặc tính di truyền bo cho phôi...
 • 27
 • 137
 • 0

Nghiên cứu phương pháp phát lại nhanh trong cây phân phối đa hướng lớn IPTV

Nghiên cứu phương pháp phát lại nhanh trong cây phân phối đa hướng lớn IPTV
... FEC phát l i gói nhi u h n ch vi c phân ph i lu ng IPTV. C n ph i có m t k thu t ch ng m t gói phù h p - K thu t phát l i nhanh M c ñích nghiên c u Th c hi n phương pháp phát l i nhanh m ng phân ... ch v IPTV Các giao th c k thu t phân ph i IPTV 2.2 Các giao th c k thu t phân ph i IPTV 2.2.1 Các giao th c truy n t i IPTV 2.2.2 Các phương pháp phân ph i n i dung IPTV Trung tâm d li u Cây ña ... b n c a IPTV + Chương : CƠ S LÝ THUY T PHƯƠNG PHÁP PHÁT L I NHANH Chương gi i thi u ki n th c n n t ng v k thu t phát l i nhanh ña hư ng, giao th c s d ng cho truy n t i, phương pháp phân ph...
 • 26
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấy truyền phôi bòcáy truyền phôiđiều kiện cần thiết để cấy truyền phôimục đích của công nghệ cấy truyền phôi bòý nghĩa của công nghệ cấy truyền phôi bòý nghĩa công nghệ cấy truyền phôi bòlợi ích của công nghệ cấy truyền phôi bòquy trình công nghệ cấy truyền phôi bòcông nghệ cấy truyền phôi bò là gìcông nghệ cấy truyền phôi ở bòbài giảng cấy truyền phôi bòcác bước cấy truyền phôi bòlợi ích của cấy truyền phôi bòquy trình cấy truyền phôi bòđiều kiện cấy truyền phôi bòTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích chiến lược sản xuất của nhà hàng sushi với thương hiệu lẩu băng truyềnĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIASKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Bài 8. Gương cầu lõmBài 9. Lực đàn hồiskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Mixed ricepaperShow and tell 1 student book fullTiny talk 2a student bookTiny talk 2b student bookTiny talk 3b student bookTiny talk 1 teachers bookjava tutorialBáo cáo TN đề tài một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại công ty bảo hiểm nhân thọ hà nộiBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoUnit 4. Our pastQuê hương bão lụt nữa rồiPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhZhang et al 2015 journal of food science