CÔNG CHỨC TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Đạo đức công vụ trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Đạo đức công vụ trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
... nhiệm công vụ, đạo đức công vụ nhà nước pháp quyền Việt Nam Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Chủ đề đạo đức công vụ nhà nước pháp quyền Việt Nam chủ đề lớn, bao gồm đạo đức công vụ cán bộ, công chức, ... sở lý luận đạo đức công vụ Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Chương Thực trạng đạo đức công vụ Việt Nam vấn đề đặt Chương Phương hướng giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ Nhà nước pháp quyền ... XHCN Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ TRONG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.1 Công vụ, công chức đạo đức công chức Để nghiên cứu, đánh giá đạo đức công vụ nhà nước...
 • 110
 • 2,538
 • 18

Thực hiện quyềnpháp nhằm đảm bảo quyền tiếp cận côngtrong nhà nước pháp quyền

Thực hiện quyền tư pháp nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý trong nhà nước pháp quyền
... quyền tiếp cận công với cách quyền người có thực hiện, đảm bảo thực cách đầy đủ nhà nước pháp quyền nhà nước quyền người tôn trọng bảo vệ Như vậy: Quyền tiếp cận công với cách quyền ... sau: quyền tiếp cận thông tin pháp luật; quyền trợ giúp pháp lý, quyền tiếp cận giáo dục đào tạo pháp luật quyền thực hệ thống pháp công hiệu Quyền tiếp cận công thể nội dung: Nhà nước pháp ... công Đề đạt mục đích việc bảo đảm quyền tiếp cận công cho người dân điều quan trọn Khái niệm quyền tiếp cận công vai trò pháp với việc đảm bảo quyên tiếp cận công Khi bàn quyền tiếp...
 • 11
 • 285
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sự cần thiết của hệ thống kiểm tra,giám sát việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'sự cần thiết của hệ thống kiểm tra,giám sát việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền '
... từ nghiên cứu vấn đề cần thiết hệ thống kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực quyền lực nhà nước NNPQ đề cập viết đưa số kết luận chung Hệ thống kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực quyền lực nhà ... việc tổ chức thực quyền lực nhà nước NNPQ đạt hiệu cao, thiết phải có hệ thống kiểm tra, giám sát tổ chức khoa học Chính vậy, trước bắt tay vào phân tích hệ thống kiểm tra, giám sát việc tổ chức ... cần thiết phải có hệ thống kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực quyền lực nhà nước NNPQ để hiểu đòi hỏi bên hệ thống kết cuối mà hoạt động hệ thống phải đạt để đảm bảo cho việc tổ chức thực quyền...
 • 31
 • 278
 • 0

Vị trí, vai trò của hiến pháp và các đạo luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vị trí, vai trò của hiến pháp và các đạo luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
... tế thị trường đinh hướng hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam, dân, dân dân Phương hướng giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 2.1 Sự cần thiết phải ... Hiến pháp pháp luật Thông qua Hiến pháp pháp luật, Đảng lãnh đạo hội, Đảng không bao biện, làm thay Nhà nước, thiết chế “đứng Nhà nước Mọi tổ chức, cá nhân sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật ... luận pháp luật, có vấn đề như: Bản chất pháp luật; giá trị hội pháp luật; chức pháp luật; hình thức pháp luật; hiệu lực pháp luật mối quan hệ pháp luật Bởi vì, tìm hiểu vấn đề Hệ thống pháp luật...
 • 17
 • 1,830
 • 5

Bảo hiến trong Nhà nước pháp quyền Nguyễn Mậu Tuân

Bảo hiến trong Nhà nước pháp quyền Nguyễn Mậu Tuân
... quyờ n va ngha v ca cụng dõn Về ý nghĩa pháp lý, Hiến pháp đạo luật nhân dân, có vị trí tối th-ợng, ph-ơng thức quan trọng để hạn chế, kiểm soát quyền lực nhà n-ớc Vi t cỏch l o lut c ban cua quụ ... sau: Trong hoat ụng lõp phap: ban hanh luõ t khụng phu h p vi q uy inh cua Hin phỏp Trong hoat ụng hanh phap : ban hanh ban quy pha m phap luõ t trỏi Hin phỏp hoc thc hin cỏc hnh vi vi hin Trong ... tới thể hoá đặt nhu cầu pháp luật giới Toàn cầu hoá không đơn kinh tế, không liên quan dến kinh tế, bắt buộc phải bắt đầu pháp luật tiếp tục triển khai nhờ điều chỉnh pháp luật KT LUN CHNG Viờ...
 • 31
 • 210
 • 0

Tòa án trong nhà nước pháp quyền

Tòa án trong nhà nước pháp quyền
... Nhà nước pháp quyền nhà nước có nhánh quyền lực tư pháp độc lập Tư pháp có vai trò định việc thực hóa yêu cầu Nhà nước pháp quyền Nếu tư pháp độc lập nói đến nhà nước pháp quyền 1.2 TƢ PHÁP TRONG ... trưng, yêu cầu khác với Tòa án nhà nước phi pháp quyền khác Các yêu cầu Tòa án Nhà nước pháp quyền kể đến Tòa án phải cành quyền lực độc lập thực Bộ máy quyền lực nhà nước; Tòa án phải có khả kiểm ... Chương NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÒA ÁN TRONG NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN 1.1.1 Khái niệm Nhà nƣớc pháp quyền Nhà nước pháp quyền...
 • 22
 • 473
 • 0

Vai trò của toà án trong nhà nước pháp quyền việt nam

Vai trò của toà án trong nhà nước pháp quyền việt nam
... điểm Nhà nước pháp quyền nói chung nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói riêng Nhà nước tổ chức hoạt động sở Hiến pháp pháp luật, quan Nhà nước phải tôn trọng bảo vệ Hiến Pháp, pháp luật Toà án ... nghĩa Việt Nam bị truy cứu trách nhiệm hình Việt Nam theo Bộ luật này” Yêu cầu Nhà nƣớc pháp quyền XHCN dân, dân dân Toà án Toà án giữ vai trò trung tâm thực quyền pháp tổng thể quyền lực Nhà nước ... hoạt động xét xử án Nhà nước pháp quyền phải mang đầy đủ chất nguyên tắc Nhà nước pháp quyền XHCN, là: - Bảo đảm tính độc lập án - Toà án phải thể chất Nhà nước Việt nam Nhà nước nhân dân, nhân...
 • 21
 • 397
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Quyềnpháp trong nhà nước pháp quyền tư sản" doc

Tài liệu Báo cáo
... ph m t phớa xó h i cụng dõn m c t phớa nh n c A D Tocvil h c gi ng i Phỏp ó vi t cu n "Dõn ch n c M" r ng: "M i chớnh ph ch cú hai kh nng v t qua s ch ng i c a dõn chỳng: ho c b ng nh ng phng ... cụng lớ nhng s m nh ny ch c th c hi n cú s ph i h p ho t ng gi a to ỏn v cỏc c quan nh 65 Nhà nớc & pháp luật nớc n c khỏc ú l ho t ng liờn quan n vi c i u tra, truy t , trỡ cụng t th c hi n ... Nhà nớc & pháp luật nớc ch ng qu c Hoa Kỡ nm 1787 Kho n1 i u III Hi n phỏp quy nh: Quy n t phỏp c a H...
 • 7
 • 542
 • 2

Báo cáo " Phân quyền trong Nhà nước pháp quyền" docx

Báo cáo
... chung Nhà nước pháp 51 quyền Trên sở này, khái niệm Nhà nước pháp quyền đưa sau: Nhà nước pháp quyền phương thức tổ chức vận hành xã hội sở quyền Các quyền phân định tổ chức cho lạm quyền xảy quyền ... Hiến pháp pháp luật Đặc biệt, Hiến pháp - văn thể ý chí thành viên xã hội coi linh hồn Nhà nước pháp quyền, khế ước quan trọng nhà nước công dân Phân quyền Nhà nước pháp quyền Nền tảng cho phân quyền ... nước thuộc nhân dân phân quyền phân công thực quyền lực nhà nước Trong Nhà nước pháp quyền, quan quyền lực nhà nước hoạt động khuôn khổ pháp luật mà bị giới hạn pháp luật Pháp luật không khuôn...
 • 7
 • 113
 • 0

Báo cáo " Bàn về quyềnpháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa " docx

Báo cáo
... a Hoa K ó cú quy nh hm ch a y nh ng y u t c b n v c t y u c a nh ng t t ng phỏp quy n trờn õy: Trong nh n c c a kh i th nh v ng chung ny, cỏc c quan l p phỏp s khụng bao gi th c hi n cỏc quy ... b t kh t c o t c a ng i l m c tiờu v m c ớch c a vi c s d ng quy n l c nh n c nh n c phỏp quy n Trong c ch ki m soỏt v cõn b ng quy n l c, v trớ c a quy n t phỏp, c th l to ỏn l v trớ c bi t S ... a cỏc nhỏnh quy n l c th ng cú xu h ng liờn k t v i nhau, tho hi p v ph i h p chia s quy n l c Trong nh ng tr ng h p ú, thụng th ng d cú s ph i h p hnh ng v s k t h p gi a c quan l p phỏp v c...
 • 10
 • 198
 • 1

Tính pháp quyền của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền docx

Tính pháp quyền của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền docx
... hiểu tính pháp quyền hệ thống pháp luật NNPQ hay không? Tính pháp quyền hệ thống pháp luật, suy cho hệ thống pháp luật NNPQ Đó hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu đòi hỏi điều chỉnh pháp luật ... đặc trưng luật pháp quyền hay tính pháp quyền hệ thống pháp luật tính tối ưu ý thức pháp luật xã hội đại, nói khả thực đạt tới văn pháp luật khó Trong thực tiễn đời sống trị - pháp luật xã hội ... chỉnh pháp luật quan hệ xã hội có có, có khoảng trống pháp luật Tuy nhiên, tính pháp quyền hệ thống pháp luật thể hệ thống pháp luật có hiệu lực hiệu quả, hệ thống pháp luật tạo “tâm phục, phục”...
 • 9
 • 211
 • 0

Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử với sự nhận thức vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử với sự nhận thức vai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
... cấu thành chương Chương Cơ sở hình thành tưởng pháp trị Hàn Phi Tử Chương Ý nghĩa tưởng pháp trị Hàn Phi Tử việc nhận thức vai trò pháp luật nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam ... sở hình thành tưởng pháp trị Hàn Phi Tử + Làm rõ nội dung tưởng triết học Hàn Phi Tử pháp – – thuật, đồng thời vạch giá trị hạn chế tưởng pháp trị Hàn Phi Tử + Sự nhận thức vai trò pháp ... ng pháp Trị Hàn Phi Tử 19 1.2.1 tưởng Hàn Phi Tử pháp 19 1.2.2 tưởng Hàn Phi Tử 26 1.2.3 tưởng Hàn Phi Tử Thuật 27 1.2.4 Nhận xét chung tưởng pháp Trị...
 • 69
 • 1,644
 • 13

Quan niệm của Môngtexkiơ về xã hội công dân và nhà nước pháp quyền

Quan niệm của Môngtexkiơ về xã hội công dân và nhà nước pháp quyền
... thành quan niệm Môngtexkiơ hội công dân nhà nƣớc pháp quyền Thứ hai, phân tích quan niệm Môngtexkiơ hội công dân nhà nƣớc pháp quyền Thứ ba, sở nghiên cứu tƣ tƣởng Môngtexkiơ hội công dân ... tƣởng Môngtexkiơ hội công dân nhà nƣớc pháp quyền nhận đƣợc ủng hộ mạnh mẽ 33 CHƢƠNG NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN NIỆM CỦA MÔNGTEXKIƠ VỀ XÃ HỘI CÔNG DÂN VÀ NHÀ NƢỚC PHÁP QUYỀN 2.1 Quan niệm ... đầu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền hội chủ nghĩa dân, dân, dân hội dân chủ mà đó, cán bộ, đảng viên công chức công bộc nhân dân, chịu giám sát nhân dân - hội dân (xã hội công dân) Theo đó,...
 • 82
 • 1,547
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đạo đức trong nhà nước pháp quyền dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện naynguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nước pháp quyềntrình bày nội dung cơ bản của phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nambảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyềnphương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xhcnvai trò của tòa án trong nhà nước pháp quyềnvai trò của pháp luật trong nhà nước pháp quyềnvai trò của chính phủ trong nhà nước pháp quyềnphương hướng hoàn thiện nhà nước pháp quyền việt namphương hướng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xhcnphương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền việt namnghĩa vụ của công dân trong nhà nước pháp quyềntính pháp quyền của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyềnphương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn vnđảng lãnh đạo trong nhà nước pháp quyềnĐề kiểm tra số 1, lớp 12 thí điểmTuần 4. Những con sếu bằng giấyBài 45. ân, ă-ănTuần 8. Kì diệu rừng xanhmiêu tả về người bà kính yêu của emCHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ TÌM CỰC TRỊĐề thi HSG vật lí 9 2017giáo án tiết luyện tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳngPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP THẾ TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP GAMMA TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMAKiểm tra vật lí 8 45 phútHe thong De kiem tra 1 tiet mon GDCD 11HỘI NGHỊ TW 6 - DIỄN VĂN BẾ MẠCBài 6. Học gõ mười ngónHSG HOẰNG HÓA VÒNG 3 - 2017 2018Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 học kỳ Itả về người em trai của emBài 14. d, đBài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây NguyênBài 6. Một số dân tộc ở Tây NguyênPHƯƠNG PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HỒI DẦU EOR